» 6 / En’âm  127:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 127
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لَهُمْ (LHM) = lehum : onlarındır
2. دَارُ (D̃ER) = dāru : yurdu
3. السَّلَامِ (ELSLEM) = s-selāmi : esenlik
4. عِنْدَ (AND̃) = ǐnde : katında
5. رَبِّهِمْ (RBHM) = rabbihim : Rableri
6. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O
7. وَلِيُّهُمْ (VLYHM) = veliyyuhum : onların dostudur
8. بِمَا (BME) = bimā : dolayı
9. كَانُوا (KENVE) = kānū : olduklarından
10. يَعْمَلُونَ (YAMLVN) = yeǎ'melūne : yapıyor(lar)
onlarındır | yurdu | esenlik | katında | Rableri | ve O | onların dostudur | dolayı | olduklarından | yapıyor(lar) |

[] [D̃VR] [SLM] [AND̃] [RBB] [] [VLY] [] [KVN] [AML]
LHM D̃ER ELSLEM AND̃ RBHM VHV VLYHM BME KENVE YAMLVN

lehum dāru s-selāmi ǐnde rabbihim ve huve veliyyuhum bimā kānū yeǎ'melūne
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون

 » 6 / En’âm  Suresi: 127
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لهم | LHM lehum onlarındır For them
دار د و ر | D̃VR D̃ER dāru yurdu (will be) home
السلام س ل م | SLM ELSLEM s-selāmi esenlik (of) [the] peace
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐnde katında with
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rableri their Lord.
وهو | VHV ve huve ve O And He
وليهم و ل ي | VLY VLYHM veliyyuhum onların dostudur (will be) their protecting friend
بما | BME bimā dolayı because
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū olduklarından (of what) they used to
يعملون ع م ل | AML YAMLVN yeǎ'melūne yapıyor(lar) do.

6:127 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

onlarındır | yurdu | esenlik | katında | Rableri | ve O | onların dostudur | dolayı | olduklarından | yapıyor(lar) |

[] [D̃VR] [SLM] [AND̃] [RBB] [] [VLY] [] [KVN] [AML]
LHM D̃ER ELSLEM AND̃ RBHM VHV VLYHM BME KENVE YAMLVN

lehum dāru s-selāmi ǐnde rabbihim ve huve veliyyuhum bimā kānū yeǎ'melūne
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون

[] [د و ر] [س ل م] [ع ن د] [ر ب ب] [] [و ل ي] [] [ك و ن] [ع م ل]

 » 6 / En’âm  Suresi: 127
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لهم | LHM lehum onlarındır For them
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
دار د و ر | D̃VR D̃ER dāru yurdu (will be) home
Dal,Elif,Re,
4,1,200,
N – nominative feminine singular noun
اسم مرفوع
السلام س ل م | SLM ELSLEM s-selāmi esenlik (of) [the] peace
Elif,Lam,Sin,Lam,Elif,Mim,
1,30,60,30,1,40,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐnde katında with
Ayn,Nun,Dal,
70,50,4,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rableri their Lord.
Re,Be,He,Mim,
200,2,5,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وهو | VHV ve huve ve O And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
وليهم و ل ي | VLY VLYHM veliyyuhum onların dostudur (will be) their protecting friend
Vav,Lam,Ye,He,Mim,
6,30,10,5,40,
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بما | BME bimā dolayı because
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū olduklarından (of what) they used to
Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
20,1,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
يعملون ع م ل | AML YAMLVN yeǎ'melūne yapıyor(lar) do.
Ye,Ayn,Mim,Lam,Vav,Nun,
10,70,40,30,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لَهُمْ: onlarındır | دَارُ: yurdu | السَّلَامِ: esenlik | عِنْدَ: katında | رَبِّهِمْ: Rableri | وَهُوَ: ve O | وَلِيُّهُمْ: onların dostudur | بِمَا: dolayı | كَانُوا: olduklarından | يَعْمَلُونَ: yapıyor(lar) |
Kırık Meal (Harekesiz) : |لهم LHM onlarındır | دار D̃ER yurdu | السلام ELSLEM esenlik | عند AND̃ katında | ربهم RBHM Rableri | وهو WHW ve O | وليهم WLYHM onların dostudur | بما BME dolayı | كانوا KENWE olduklarından | يعملون YAMLWN yapıyor(lar) |
Kırık Meal (Okunuş) : |lehum: onlarındır | dāru: yurdu | s-selāmi: esenlik | ǐnde: katında | rabbihim: Rableri | ve huve: ve O | veliyyuhum: onların dostudur | bimā: dolayı | kānū: olduklarından | yeǎ'melūne: yapıyor(lar) |
Kırık Meal (Transcript) : |LHM: onlarındır | D̃ER: yurdu | ELSLEM: esenlik | AND̃: katında | RBHM: Rableri | VHV: ve O | VLYHM: onların dostudur | BME: dolayı | KENVE: olduklarından | YAMLVN: yapıyor(lar) |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onlarındır Rablerinin katında esenlik yurdu ve o, yaptıkları işlerden dolayı dosttur onlara.
Adem Uğur : Rableri katında onlara esenlik yurdu (cennet) vardır.Ve yapmakta oldukları (güzel) işler sebebiyle Allah onların dostudur.
Ahmed Hulusi : Rableri indîndeki Dâr'üs Selâm (Es Selâm isminin mânâsının yaşam boyutu) onlar içindir! Yapmakta oldukları dolayısıyla "HÛ" onların Veliyy'idir.
Ahmet Tekin : Onlar için kuralları Rableri tarafından konulmuş, hukukun üstün, hakkın ve adâletin belirleyici güç ve barışın hâkim olduğu güvenli bir dünya düzeni; Rableri katında da selâmet yurdu, cennet vardır. İşlemeye devam ettikleri amaçla örtüşen niyete dayalı, bilinçli ameller dolayısıyle Allah onların velisi, koruyucusu, dostudur.
Ahmet Varol : Onlar için Rabblerinin katında esenlik yurdu vardır ve işlediklerinden dolayı O onların dostudur.
Ali Bulaç : Onlar için Rableri katında barış yurdu vardır ve O, yapmakta oldukları dolayısıyla onların velisidir.
Ali Fikri Yavuz : Düşünen ve hakkı kabul edenlere Rableri katında cennet vardır ve Allah, yapmakta oldukları hayırlı amelleri sebebiyle, onların yardımcısıdır.
Bekir Sadak : Rablerinin katinda selamet yurdu onlarindir. O, islediklerinden oturu onlarin dostudur.
Celal Yıldırım : Onlara Rableri katında Dârü's-Selâm (Selâmet Yurdu) vardır; yapageldikleri (iyi amelleri)ne karşılık onların dost ve yârı (Allah)dır.
Diyanet İşleri : Rableri katında selâm yurdu (cennet) onlarındır. Allah, yapmakta oldukları şeylerden dolayı onların dostudur.
Diyanet İşleri (eski) : Rablerinin katında selamet yurdu onlarındır. O, işlediklerinden ötürü onların dostudur.
Diyanet Vakfi : Rableri katında onlara esenlik yurdu (cennet) vardır.Ve yapmakta oldukları (güzel) işler sebebiyle Allah onların dostudur.
Edip Yüksel : Onlar, Rablerinin yanında barış yurdunu hakketmişlerdir. Yaptıklarından ötürü onların sahibi O'dur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onlar için Rableri katında selâmet yurdu vardır. Yaptıkları iyi amellerden dolayı, Allah onların dostudur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Rablerinin katında «Selam yurdu» onlarındır. Bütün yapacakları işlerde kendilerinin velisi de O'dur.
Elmalılı Hamdi Yazır : rablarının ındinde selâm yurdu «dârü's-selâm» onlarındır, bütün yapacak oldukları işlerde kendilerinin velisi de odur
Fizilal-il Kuran : Onlar için, Rabbleri katında, esenlik yurdu vardır. İşledikleri iyi amellerden ötürü O, onların dostudur.
Gültekin Onan : Onlar için rableri katında barış yurdu vardır ve O, yapmakta oldukları dolayısıyla onların velisidir.
Hakkı Yılmaz : İşlemiş oldukları şeyler nedeniyle Rableri katındaki huzur, güvenlik ve esenlik yurdu yalnızca onlarındır. Ve Rableri, onların yardımcısı, yol göstericisi, koruyucusudur.
Hasan Basri Çantay : Rableri katındaki selâm yurdu onlarındır ve O, yapmakda devam etdikleri (hayırlı işlerden) dolayı kendilerinin yârıdır.
Hayrat Neşriyat : Onlar için Rableri katında selâmet yurdu (Cennet) vardır ve O (Allah), yapmakta oldukları (sâlih ameller) sebebiyle onların dostudur.
İbni Kesir : Rabbları katında selamet yurdu onlara aittir. İşlediklerinden ötürü Allah, onların dostudur.
İskender Evrenosoğlu : Rab'lerinin katında onlar için selâm yurdu (teslim yurdu) vardır. Yapmış olduklarından dolayı, O (Allah), onların dostudur.
Muhammed Esed : Rableri katında barış ve esenlik yurdu onların olacak; ve yapmakta olduklarından dolayı Allah onlara yakın bulunacak.
Ömer Nasuhi Bilmen : Onlar için Rablerinin indinde selâmet yurdu vardır. Ve onların yaptıkları amelleri sebebiyle, velîsidir.
Ömer Öngüt : Rableri katında onlar için esenlik yurdu vardır. Yaptıklarından ötürü Allah onların dostudur.
Şaban Piriş : Onlar için, Rableri katında selamet yurdu vardır. Yaptıklarından dolayı Allah, onların velisidir.
Suat Yıldırım : Rab’leri nezdindeki selâm ülkesi olan cennet onlarındır. Yaptıkları güzel işler sebebiyle Allah, kendilerinin yardımcısıdır.
Süleyman Ateş : Rableri katında esenlik yurdu onlarındır. Yaptıkları (güzel) işlerden dolayı O, onların dostudur.
Tefhim-ul Kuran : Onlar için Rableri katında barış yurdu vardır ve O, yapmakta oldukları dolayısıyla onların velisidir.
Ümit Şimşek : Onlar için Rableri katında esenlik yurdu vardır. Yapmakta oldukları işler sebebiyle de Allah onların dostu ve yardımcısıdır.
Yaşar Nuri Öztürk : Rableri katındaki huzur ve esenlik yurdu onlarındır. İşler oldukları ameller yüzünden O, onların Velî'si oluvermiştir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}