» 6 / En’âm  3:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 3
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O
2. اللَّهُ (ELLH) = llahu : (tek) Allah'tır
3. فِي (FY) = fī :
4. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : göklerde de
5. وَفِي (VFY) = ve fī : ve
6. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yerde
7. يَعْلَمُ (YALM) = yeǎ'lemu : bilir
8. سِرَّكُمْ (SRKM) = sirrakum : sizin gizlinizi
9. وَجَهْرَكُمْ (VCHRKM) = ve cehrakum : ve açığınızı
10. وَيَعْلَمُ (VYALM) = ve yeǎ'lemu : ve bilir
11. مَا (ME) = mā : ne
12. تَكْسِبُونَ (TKSBVN) = teksibūne : kazandığınızı
ve O | (tek) Allah'tır | | göklerde de | ve | yerde | bilir | sizin gizlinizi | ve açığınızı | ve bilir | ne | kazandığınızı |

[] [] [] [SMV] [] [ERŽ] [ALM] [SRR] [CHR] [ALM] [] [KSB]
VHV ELLH FY ELSMEVET VFY ELÊRŽ YALM SRKM VCHRKM VYALM ME TKSBVN

ve huve llahu s-semāvāti ve fī l-erDi yeǎ'lemu sirrakum ve cehrakum ve yeǎ'lemu teksibūne
وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون

 » 6 / En’âm  Suresi: 3
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وهو | VHV ve huve ve O And He
الله | ELLH llahu (tek) Allah'tır (is) Allah
في | FY in
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde de the heavens
وفي | VFY ve fī ve and in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth.
يعلم ع ل م | ALM YALM yeǎ'lemu bilir He knows
سركم س ر ر | SRR SRKM sirrakum sizin gizlinizi your secret
وجهركم ج ه ر | CHR VCHRKM ve cehrakum ve açığınızı and what you make public
ويعلم ع ل م | ALM VYALM ve yeǎ'lemu ve bilir and He knows
ما | ME ne what
تكسبون ك س ب | KSB TKSBVN teksibūne kazandığınızı you earn.

6:3 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve O | (tek) Allah'tır | | göklerde de | ve | yerde | bilir | sizin gizlinizi | ve açığınızı | ve bilir | ne | kazandığınızı |

[] [] [] [SMV] [] [ERŽ] [ALM] [SRR] [CHR] [ALM] [] [KSB]
VHV ELLH FY ELSMEVET VFY ELÊRŽ YALM SRKM VCHRKM VYALM ME TKSBVN

ve huve llahu s-semāvāti ve fī l-erDi yeǎ'lemu sirrakum ve cehrakum ve yeǎ'lemu teksibūne
وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون

[] [] [] [س م و] [] [ا ر ض] [ع ل م] [س ر ر] [ج ه ر] [ع ل م] [] [ك س ب]

 » 6 / En’âm  Suresi: 3
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وهو | VHV ve huve ve O And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
الله | ELLH llahu (tek) Allah'tır (is) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde de the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
وفي | VFY ve fī ve and in
Vav,Fe,Ye,
6,80,10,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth.
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
يعلم ع ل م | ALM YALM yeǎ'lemu bilir He knows
Ye,Ayn,Lam,Mim,
10,70,30,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
سركم س ر ر | SRR SRKM sirrakum sizin gizlinizi your secret
Sin,Re,Kef,Mim,
60,200,20,40,
N – accusative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وجهركم ج ه ر | CHR VCHRKM ve cehrakum ve açığınızı and what you make public
Vav,Cim,He,Re,Kef,Mim,
6,3,5,200,20,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ويعلم ع ل م | ALM VYALM ve yeǎ'lemu ve bilir and He knows
Vav,Ye,Ayn,Lam,Mim,
6,10,70,30,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
ما | ME ne what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
تكسبون ك س ب | KSB TKSBVN teksibūne kazandığınızı you earn.
Te,Kef,Sin,Be,Vav,Nun,
400,20,60,2,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَهُوَ: ve O | اللَّهُ: (tek) Allah'tır | فِي: | السَّمَاوَاتِ: göklerde de | وَفِي: ve | الْأَرْضِ: yerde | يَعْلَمُ: bilir | سِرَّكُمْ: sizin gizlinizi | وَجَهْرَكُمْ: ve açığınızı | وَيَعْلَمُ: ve bilir | مَا: ne | تَكْسِبُونَ: kazandığınızı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وهو WHW ve O | الله ELLH (tek) Allah'tır | في FY | السماوات ELSMEWET göklerde de | وفي WFY ve | الأرض ELÊRŽ yerde | يعلم YALM bilir | سركم SRKM sizin gizlinizi | وجهركم WCHRKM ve açığınızı | ويعلم WYALM ve bilir | ما ME ne | تكسبون TKSBWN kazandığınızı |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve huve: ve O | llahu: (tek) Allah'tır | : | s-semāvāti: göklerde de | ve fī: ve | l-erDi: yerde | yeǎ'lemu: bilir | sirrakum: sizin gizlinizi | ve cehrakum: ve açığınızı | ve yeǎ'lemu: ve bilir | : ne | teksibūne: kazandığınızı |
Kırık Meal (Transcript) : |VHV: ve O | ELLH: (tek) Allah'tır | FY: | ELSMEVET: göklerde de | VFY: ve | ELÊRŽ: yerde | YALM: bilir | SRKM: sizin gizlinizi | VCHRKM: ve açığınızı | VYALM: ve bilir | ME: ne | TKSBVN: kazandığınızı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Odur göklerde de, yeryüzünde de Allah. Gizlediğinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da ve ne kazanacağınızı da bilir.
Adem Uğur : O, göklerde ve yerde tek Allah'tır. Gizlinizi, açığınızı bilir. (Hayır ve şerden) ne kazanacağınızı da bilir.
Ahmed Hulusi : "HÛ"dur Allâh, semâlarda ve arzda. . . Bilir özünüzdekini de, açığa çıkardığınızı da! Bilir (Yaptıklarınızla) neler kazanmakta olduğunuzu da!
Ahmet Tekin : O Allah’tır, göklerdedir, yerdedir. Gönüllerinizde gizlediğinizi, açıkça söylediklerinizi ve yaptıklarınızı bilir. Hayır ve şer ne işleyeceğinizi ne sevap kazanacağınızı, hangi günahları yükleneceğinizi de bilir.
Ahmet Varol : O göklerde de yerde de Allah'tır. Sizin gizlinizi ve açığınızı bilir; ne kazandığınızı da bilir.
Ali Bulaç : Göklerde ve yerde Allah O'dur. Gizlinizi ve açığınızı bilir; kazandıklarınızı da bilir.
Ali Fikri Yavuz : Halbuki göklerde ve yerde ibadete lâyık yalnız O Allah’dır. Sizin içinizi de bilir, dışınızı da. O, yapacağınız şeyleri de bilir.
Bekir Sadak : O, goklerin ve yerin Allah'i, icinizi disinizi bilir, kazandiklarinizi da bilir.
Celal Yıldırım : O, göklerde de, yerde de (övülmeğe lâyık olan) Allah'tır; sizin gizli ve açık hallerinizi bilir; kazandıklarınızı da bilir.
Diyanet İşleri : Hâlbuki O, göklerde de Allah’tır, yerde de. Sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. Sizin daha ne kazanacağınızı da bilir.
Diyanet İşleri (eski) : O, göklerin ve yerin Allah'ı, içinizi dışınızı bilir, kazandıklarınızı da bilir.
Diyanet Vakfi : O, göklerde ve yerde tek Allah'tır. Gizlinizi, açığınızı bilir. (Hayır ve şerden) ne kazanacağınızı da bilir.
Edip Yüksel : O, göklerde ve yerde olan ALLAH. Sizin gizlinizi açığınızı bilir, kazandıklarınızı da bilir
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O, göklerde de, yerde de (tek) Allah'tır. Sizin gizlinizi, açığınızı ve ne kazandığınızı bilir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Halbuki göklerde de yerde de Allah O'dur. İçinizi de dışınızı da bilir. Daha ne yapıp kazanacağınızı da bilir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Halbuki o Göklerde de Allah yerde de, sizin içinizi de bilir, dışınızı da, daha ne kesbedeceksiniz onu da bilir
Fizilal-il Kuran : O göklerin de Allah'ıdır, yeryüzünün de Allah'ıdır. Sizin gizlinizi, açığınızı ve yaptığınız her şeyi bilir.
Gültekin Onan : Göklerde ve yerde Tanrı O'dur. Gizlinizi ve açığınızı bilir; kazandıklarınızı da bilir.
Hakkı Yılmaz : Ve O, göklerdeki ve yerdeki Allah'tır. O, gizlinizi ve açığınızı bilir. Kazandığınız şeyleri de bilir.
Hasan Basri Çantay : O, göklerde de, yerde de (ibâdete müstehık olan) Allahdır. Sizin içinizi de bilir O, dışınızı da. (Hayr ve şer) ne kazanacağınızı da bilir O.
Hayrat Neşriyat : Hâlbuki O, göklerde ve yerde (ibâdete lâyık, tek olan) Allah’dır. Gizlinizi ve açığınızı bilir; (hayır ve şerden) ne kazanacağınızı da bilir.
İbni Kesir : O; göklerde de, yerde de Allah'tır. Gizlinizi de aşikarınızı da bilir. Ne kazanacağınızı da bilir.
İskender Evrenosoğlu : Göklerde ve arzda Allah O'dur. (O Allah, göklerde ve yerdedir.) Sizin sırrınızı (gizlediğinizi) ve açıkladığınızı ve kazanacağınız şeyi bilir.
Muhammed Esed : oysa O, göklerin ve yerin Allahı, gizlediğiniz ve açıktan yaptığınız her şeyi ve hak ettiklerinizi bilir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve O göklerde de, yerde de Allah'dır, sizin gizli ve aleni olan herşeyinizi bilir ve ne kazanacağınızı da bilir.
Ömer Öngüt : Göklerde de yerde de Allah O'dur. Gizlinizi ve açığınızı bilir, ne kazandığınızı da bilir.
Şaban Piriş : Göklerde ve yerde “Allah” O’dur. Gizlinizi de açığınızı da bilir. Ne kazandığınızı da bilir.
Suat Yıldırım : Oysa ki göklerde de, yerde de gerçek İlah ancak O’dur. O sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. O, hayır ve şer olarak ne kazanacağınızı da bilir.
Süleyman Ateş : O, göklerde de, yerde de (tek) Allah'tır. Sizin gizlinizi, açığınızı ve ne kazandığınızı bilir.
Tefhim-ul Kuran : Göklerde ve yerde Allah O'dur. Gizlinizi ve açığınızı bilir; kazanmakta olduklarınızı da bilir.
Ümit Şimşek : Göklerde ve yerde Allah Odur. O sizin içinizi de bilir, dışınızı da bilir, kazandıklarınızı da bilir.
Yaşar Nuri Öztürk : O, göklerde de Allah'tır, yerde de. O, sizin iç dünyanızı da bilir, açığa vurduklarınızı da. Neler kazanmakta olduğunuzu da bilir O!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}