» 6 / En’âm  117:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 117
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : elbette
2. رَبَّكَ (RBK) = rabbeke : Rabbin
3. هُوَ (HV) = huve : O
4. أَعْلَمُ (ÊALM) = eǎ'lemu : çok iyi bilir
5. مَنْ (MN) = men : kimseleri
6. يَضِلُّ (YŽL) = yeDillu : sapan(lar)ı
7. عَنْ (AN) = ǎn : -ndan
8. سَبِيلِهِ (SBYLH) = sebīlihi : yolu-
9. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O
10. أَعْلَمُ (ÊALM) = eǎ'lemu : çok iyi bilir
11. بِالْمُهْتَدِينَ (BELMHTD̃YN) = bil-muhtedīne : hidayete erenleri
elbette | Rabbin | O | çok iyi bilir | kimseleri | sapan(lar)ı | -ndan | yolu- | ve O | çok iyi bilir | hidayete erenleri |

[] [RBB] [] [ALM] [] [ŽLL] [] [SBL] [] [ALM] [HD̃Y]
ÎN RBK HV ÊALM MN YŽL AN SBYLH VHV ÊALM BELMHTD̃YN

inne rabbeke huve eǎ'lemu men yeDillu ǎn sebīlihi ve huve eǎ'lemu bil-muhtedīne
إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين

 » 6 / En’âm  Suresi: 117
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne elbette Indeed,
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbeke Rabbin your Lord,
هو | HV huve O He
أعلم ع ل م | ALM ÊALM eǎ'lemu çok iyi bilir knows best
من | MN men kimseleri who
يضل ض ل ل | ŽLL YŽL yeDillu sapan(lar)ı strays
عن | AN ǎn -ndan from
سبيله س ب ل | SBL SBYLH sebīlihi yolu- His way,
وهو | VHV ve huve ve O and He
أعلم ع ل م | ALM ÊALM eǎ'lemu çok iyi bilir (is) most knowing
بالمهتدين ه د ي | HD̃Y BELMHTD̃YN bil-muhtedīne hidayete erenleri of the guided-ones.

6:117 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

elbette | Rabbin | O | çok iyi bilir | kimseleri | sapan(lar)ı | -ndan | yolu- | ve O | çok iyi bilir | hidayete erenleri |

[] [RBB] [] [ALM] [] [ŽLL] [] [SBL] [] [ALM] [HD̃Y]
ÎN RBK HV ÊALM MN YŽL AN SBYLH VHV ÊALM BELMHTD̃YN

inne rabbeke huve eǎ'lemu men yeDillu ǎn sebīlihi ve huve eǎ'lemu bil-muhtedīne
إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين

[] [ر ب ب] [] [ع ل م] [] [ض ل ل] [] [س ب ل] [] [ع ل م] [ه د ي]

 » 6 / En’âm  Suresi: 117
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne elbette Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbeke Rabbin your Lord,
Re,Be,Kef,
200,2,20,
N – accusative masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
هو | HV huve O He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
أعلم ع ل م | ALM ÊALM eǎ'lemu çok iyi bilir knows best
,Ayn,Lam,Mim,
,70,30,40,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
من | MN men kimseleri who
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يضل ض ل ل | ŽLL YŽL yeDillu sapan(lar)ı strays
Ye,Dad,Lam,
10,800,30,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
عن | AN ǎn -ndan from
Ayn,Nun,
70,50,
P – preposition
حرف جر
سبيله س ب ل | SBL SBYLH sebīlihi yolu- His way,
Sin,Be,Ye,Lam,He,
60,2,10,30,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وهو | VHV ve huve ve O and He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
أعلم ع ل م | ALM ÊALM eǎ'lemu çok iyi bilir (is) most knowing
,Ayn,Lam,Mim,
,70,30,40,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
بالمهتدين ه د ي | HD̃Y BELMHTD̃YN bil-muhtedīne hidayete erenleri of the guided-ones.
Be,Elif,Lam,Mim,He,Te,Dal,Ye,Nun,
2,1,30,40,5,400,4,10,50,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural (form VIII) active participle
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: elbette | رَبَّكَ: Rabbin | هُوَ: O | أَعْلَمُ: çok iyi bilir | مَنْ: kimseleri | يَضِلُّ: sapan(lar)ı | عَنْ: -ndan | سَبِيلِهِ: yolu- | وَهُوَ: ve O | أَعْلَمُ: çok iyi bilir | بِالْمُهْتَدِينَ: hidayete erenleri |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN elbette | ربك RBK Rabbin | هو HW O | أعلم ÊALM çok iyi bilir | من MN kimseleri | يضل YŽL sapan(lar)ı | عن AN -ndan | سبيله SBYLH yolu- | وهو WHW ve O | أعلم ÊALM çok iyi bilir | بالمهتدين BELMHTD̃YN hidayete erenleri |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: elbette | rabbeke: Rabbin | huve: O | eǎ'lemu: çok iyi bilir | men: kimseleri | yeDillu: sapan(lar)ı | ǎn: -ndan | sebīlihi: yolu- | ve huve: ve O | eǎ'lemu: çok iyi bilir | bil-muhtedīne: hidayete erenleri |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: elbette | RBK: Rabbin | HV: O | ÊALM: çok iyi bilir | MN: kimseleri | YŽL: sapan(lar)ı | AN: -ndan | SBYLH: yolu- | VHV: ve O | ÊALM: çok iyi bilir | BELMHTD̃YN: hidayete erenleri |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki Rabbin, kendi yolundan sapanı daha iyi bilir ve o daha iyi bilir doğru yolu bulmuş olanları.
Adem Uğur : Muhakkak ki senin Rabbin, evet O, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. O, doğru yolda gidenleri de iyi bilendir.
Ahmed Hulusi : Muhakkak ki senin Rabbin "HÛ"! Yolundan sapanı en mükemmel bilendir O! "HÛ"; hakikati yaşayanları en mükemmel bilen. . .
Ahmet Tekin : Rabbin, kendi yolundan, İslâm’dan uzaklaşarak başlarına buyruk davrananları, dalâleti, bozuk düzeni, helâki tercih edenleri iyi bilir. Hidayet rehberiyle gösterilen, öğretilen yola girmek isteyenleri, hak yolda, İslâm’da sâbit-kadem olanları da iyi bilir.
Ahmet Varol : Şüphesiz Rabbin yolundan sapanları en iyi bilendir. Doğru yolda olanları en iyi bilen de O'dur.
Ali Bulaç : Şüphesiz Rabbin, kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O, dosdoğru yolda olanları daha iyi bilendir.
Ali Fikri Yavuz : Muhakkak Rabbin, yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, doğru yolda bulunanları da ziyade bilendir.
Bekir Sadak : Dogrusu Rabbin, yolundan kimin saptigini daha iyi bilir. Dogru yolda olanlari da en iyi O bilir.
Celal Yıldırım : Şüphesiz ki Rabbin, kendi yolundan sapanları daha iyi bilir ve O, doğru yolda bulunanları da çok iyi bilendir.
Diyanet İşleri : Şüphesiz senin Rabbin, yolundan sapanı çok iyi bilir ve yine O, doğru yolu bulanları en iyi bilendir.
Diyanet İşleri (eski) : Doğrusu Rabbin, yolundan kimin saptığını daha iyi bilir. Doğru yolda olanları da en iyi O bilir.
Diyanet Vakfi : Muhakkak ki senin Rabbin, evet O, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. O, doğru yolda gidenleri de iyi bilendir.
Edip Yüksel : Rabbin, yolundan sapanları en iyi bilendir. Doğru yolda olanları da o daha iyi bilir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Şüphesiz ki Rabbin, yolundan kimlerin saptığını çok iyi bilir. O, doğru yolda olanları da çok iyi bilir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Şüphesiz Rabbin kimin yolundan saptığını en iyi bilendir, doğru yoldan gidenleri en iyi bilen de O'dur.
Elmalılı Hamdi Yazır : Her halde rabbındır en ziyade bilen kim yolundan sapıyor, doğru gidenleri en ziyade bilen de o
Fizilal-il Kuran : Hiç kuşkusuz Rabbin kimin kendi yolundan saptığını ve kimin doğru yolda olduğunu herkesten iyi bilir.
Gültekin Onan : Kuşkusuz rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O, dosdoğru yolda olanları da daha iyi bilendir.
Hakkı Yılmaz : Şüphesiz ki senin Rabbin, Kendi yolundan kimlerin saptığını en iyi bilenin ta kendisidir. Ve O, kılavuzlandıkları doğru yolda olanları daha iyi bilendir.
Hasan Basri Çantay : Şübhe yok ki Rabbin, yolundan sapanları en iyi bilenin ta kendisidir.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki yolundan sapanları gerçekten en iyi bilen, ancak O Rabbindir. Hidâyete erenleri en iyi bilen de O’dur.
İbni Kesir : Muhakkak ki Rabbın; yolundan sapanları en iyi bilendir. Ve O; hidayete ermiş olanları da en iyi bilendir.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki senin Rabbin, Kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. Ve O, hidayete erenleri de en iyi bilendir.
Muhammed Esed : Şüphe yok ki Allah, kimin Onun yolundan saptığını ve kimin doğru yolda olduğunu en iyi bilendir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok ki Rabbindir, yoldan sapıvermiş kimseleri en ziyâde bilen ve doğru yola gidenleri de en ziyâde bilen O'dur.
Ömer Öngüt : Senin Rabbin kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. Hidayete ermiş olanları da en iyi bilen O'dur.
Şaban Piriş : Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. Hidayette olanları da en iyi O bilir.
Suat Yıldırım : Muhakkak ki Rabbin, Kendisinin yolundan sapanları pek iyi bildiği gibi,doğru yolda olanları da çok iyi bilir.
Süleyman Ateş : Rabbin, (evet) O, yolundan sapan(lar)ı çok iyi bilir ve O, yolda olan(lar)ı çok iyi bilir.
Tefhim-ul Kuran : Şüphesiz Rabbin, kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O dosdoğru yolda olanları da daha iyi bilendir.
Ümit Şimşek : Rabbin, Onun yolundan sapanları çok iyi bilir. Doğru yolda olanları en iyi bilen de Odur.
Yaşar Nuri Öztürk : Kendi yolundan kimin saptığını en iyi senin Rabbin bilir. Hidayete ermiş olanları en iyi bilen de O'dur.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}