» 6 / En’âm  85:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 85
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَزَكَرِيَّا (VZKRYE) = ve zekeriyyā : ve Zekeriyya'ya
2. وَيَحْيَىٰ (VYḪY) = ve yeHyā : ve Yahya'ya
3. وَعِيسَىٰ (VAYS) = ve ǐysā : ve Îsa
4. وَإِلْيَاسَ (VÎLYES) = ve ilyāse : ve İlyas'a
5. كُلٌّ (KL) = kullun : hepsi
6. مِنَ (MN) = mine : -den (idi)
7. الصَّالِحِينَ (ELṦELḪYN) = S-SāliHīne : salihler-
ve Zekeriyya'ya | ve Yahya'ya | ve Îsa | ve İlyas'a | hepsi | -den (idi) | salihler- |

[] [] [] [] [KLL] [] [ṦLḪ]
VZKRYE VYḪY VAYS VÎLYES KL MN ELṦELḪYN

ve zekeriyyā ve yeHyā ve ǐysā ve ilyāse kullun mine S-SāliHīne
وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين

 » 6 / En’âm  Suresi: 85
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وزكريا | VZKRYE ve zekeriyyā ve Zekeriyya'ya And Zakariya
ويحيى | VYḪY ve yeHyā ve Yahya'ya and Yahya
وعيسى | VAYS ve ǐysā ve Îsa and Isa
وإلياس | VÎLYES ve ilyāse ve İlyas'a and Elijah -
كل ك ل ل | KLL KL kullun hepsi all (were)
من | MN mine -den (idi) of
الصالحين ص ل ح | ṦLḪ ELṦELḪYN S-SāliHīne salihler- the righteous.

6:85 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve Zekeriyya'ya | ve Yahya'ya | ve Îsa | ve İlyas'a | hepsi | -den (idi) | salihler- |

[] [] [] [] [KLL] [] [ṦLḪ]
VZKRYE VYḪY VAYS VÎLYES KL MN ELṦELḪYN

ve zekeriyyā ve yeHyā ve ǐysā ve ilyāse kullun mine S-SāliHīne
وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين

[] [] [] [] [ك ل ل] [] [ص ل ح]

 » 6 / En’âm  Suresi: 85
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وزكريا | VZKRYE ve zekeriyyā ve Zekeriyya'ya And Zakariya
Vav,Ze,Kef,Re,Ye,Elif,
6,7,20,200,10,1,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – accusative proper noun → Zechariah"
الواو عاطفة
اسم علم منصوب
ويحيى | VYḪY ve yeHyā ve Yahya'ya and Yahya
Vav,Ye,Ha,Ye,,
6,10,8,10,,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – accusative proper noun → Yahya"
الواو عاطفة
اسم علم منصوب
وعيسى | VAYS ve ǐysā ve Îsa and Isa
Vav,Ayn,Ye,Sin,,
6,70,10,60,,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – accusative proper noun → Jesus"
الواو عاطفة
اسم علم منصوب
وإلياس | VÎLYES ve ilyāse ve İlyas'a and Elijah -
Vav,,Lam,Ye,Elif,Sin,
6,,30,10,1,60,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – accusative proper noun → Elijah"
الواو عاطفة
اسم علم منصوب
كل ك ل ل | KLL KL kullun hepsi all (were)
Kef,Lam,
20,30,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
من | MN mine -den (idi) of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الصالحين ص ل ح | ṦLḪ ELṦELḪYN S-SāliHīne salihler- the righteous.
Elif,Lam,Sad,Elif,Lam,Ha,Ye,Nun,
1,30,90,1,30,8,10,50,
N – genitive masculine plural active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَزَكَرِيَّا: ve Zekeriyya'ya | وَيَحْيَىٰ: ve Yahya'ya | وَعِيسَىٰ: ve Îsa | وَإِلْيَاسَ: ve İlyas'a | كُلٌّ: hepsi | مِنَ: -den (idi) | الصَّالِحِينَ: salihler- |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وزكريا WZKRYE ve Zekeriyya'ya | ويحيى WYḪY ve Yahya'ya | وعيسى WAYS ve Îsa | وإلياس WÎLYES ve İlyas'a | كل KL hepsi | من MN -den (idi) | الصالحين ELṦELḪYN salihler- |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve zekeriyyā: ve Zekeriyya'ya | ve yeHyā: ve Yahya'ya | ve ǐysā: ve Îsa | ve ilyāse: ve İlyas'a | kullun: hepsi | mine: -den (idi) | S-SāliHīne: salihler- |
Kırık Meal (Transcript) : |VZKRYE: ve Zekeriyya'ya | VYḪY: ve Yahya'ya | VAYS: ve Îsa | VÎLYES: ve İlyas'a | KL: hepsi | MN: -den (idi) | ELṦELḪYN: salihler- |
Abdulbaki Gölpınarlı : Zekeriyya'ya, Yahya'ya, İsa'ya ve İlyas'a da doğru yolu lütfettik, hepsi de doğru hareket eden kişilerdendi.
Adem Uğur : Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da (doğru yola iletmiştik). Hepsi de iyilerden idi.
Ahmed Hulusi : Zekeriyya'ya, Yahya'ya, İsa'ya ve İlyas'a da. . . Hepsi sâlihlerdendi.
Ahmet Tekin : Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ ve İlyas’a da hidâyet yolunu gösterdik. Hepsi de dindar, ahlâklı, hayır-hasenât sahibi müslüman sâlih kullarımızdandı.
Ahmet Varol : Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da (doğru yola eriştirdik). Onların hepsi iyilerdendiler.
Ali Bulaç : Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da (hidayete eriştirdik.) Onların hepsi salihlerdendir.
Ali Fikri Yavuz : Zekeriya, Yahya, Îsa ve İlyas’a da hidayetle peygamberlik verdik. Onların hepsi salihlerdendi.
Bekir Sadak : (84-86) Ona Ishak'i, Yakub'u bagisladik, herbirini dogru yola eristirdik. Daha once Nuh'u ve soyundan Davud'u, Suleyman'i, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yi ve Harun'u (ki islerini iyi yapanlara boylece karsilik veririz), Zekeriya'yi, Yahya'yi, Isa'yi ve Ilyas'i (ki hepsi iyilerdendir), smail'i, Elyesa'Ù, Yunus'u, Lut'u (ki hepsini dnyalara stn kÙldÙk) doru yola eri_tirdik.
Celal Yıldırım : Zekeriyya, Yahya, İsâ ve İlyâs'ı da doğru yolda bulundurduk; hepsi de iyi yararlı kişilerdendi.
Diyanet İşleri : Zekeriya’yı, Yahya’yı, İsa’yı, İlyas’ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerden idi.
Diyanet İşleri (eski) : (84-86) Ona İshak'ı, Yakub'u bağışladık, her birini doğru yola eriştirdik. Daha önce Nuh'u ve soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u -ki işlerini iyi yapanlara böylece karşılık veririz-, Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı -ki hepsi iyilerdendir-, İsmail'i, Elyesa'ı, Yunus'u, Lut'u -ki hepsini dünyalara üstün kıldık- doğru yola eriştirdik.
Diyanet Vakfi : Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da (doğru yola iletmiştik). Hepsi de iyilerden idi.
Edip Yüksel : Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas'a da... Hepsi de iyilerden idi
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas'a da (hidayet ettik). Hepsi de salih kullarımızdandı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Zekeriyya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da... Hepsi iyilerdendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Zekeriyyayı da, Yahyayı da, Isâyı da, İlyası da, hep salihînden
Fizilal-il Kuran : Zekeriyya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da doğru yola ilettik. Hepsi de iyilerdendi.
Gültekin Onan : Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da (hidayete eriştirdik.) Onların hepsi salihlerdendir.
Hakkı Yılmaz : Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ ve İlyâs'a da doğru yolu gösterdik. Hepsi sâlihlerdendir.
Hasan Basri Çantay : Zekeriyyâya, Yahyâya, İsâya, İlyâsa da (böyle hidâyet verdik). (Onların) hepsi saalihlerdendi.
Hayrat Neşriyat : Zekeriyyâ’yı, Yahyâ’yı, Îsâ’yı ve İlyâs’ı da (hidâyete erdirdik). Herbiri sâlih kimselerdendi.
İbni Kesir : Zekeriyya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da. Hepsi salihlerdendir.
İskender Evrenosoğlu : Ve Zekeriya (A.S), Yahya (A.S), İsa (A.S) ve İlyas (A.S); hepsi salihlerdendir.
Muhammed Esed : ve Zekeriyaya, Yahyaya, İsaya ve İlyas(a da): onların hepsi dürüst ve erdemli kimselerdi;
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve Zekeriya'yı da, Yahya'yı da, İsa'yı da, İlyas'ı da (hidâyete erdirdik). Hepsi de sâlih zâtlardandı.
Ömer Öngüt : Zekeriyya'ya, Yahya'ya, İsa'ya ve İlyas'a da. . . Hepsi sâlihlerdendi.
Şaban Piriş : Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas, hepsi de Salihlerdendir.
Suat Yıldırım : Zekeriyya’yı, Yahya’yı, Îsâ’yı, İlyas’ı da nübüvvete erdirdik. Onların hepsi de salih, hayırlı insanlardandı.
Süleyman Ateş : Zekeriyyâ'ya, Yahyâ'ya, Îsâ ve İlyâs'a da (yol göstermiştik). Hepsi iyilerden idi.
Tefhim-ul Kuran : Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da (hidayete eriştirdik.) onların hepsi salihlerdendir.
Ümit Şimşek : (84-86) Ona Ishak'i, Yakub'u bagisladik, herbirini dogru yola eristirdik. Daha once Nuh'u ve soyundan Davud'u, Suleyman'i, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yi ve Harun'u (ki islerini iyi yapanlara boylece karsilik veririz), Zekeriya'yi, Yahya'yi, Isa'yi ve Ilyas'i (ki hepsi iyilerdendir), smail'i, Elyesa'Ù, Yunus'u, Lut'u (ki hepsini dnyalara stn kÙldÙk) doru yola eri_tirdik.
Yaşar Nuri Öztürk : Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas... Hepsi iyilik ve barış için çalışanlardandı.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}