» 6 / En’âm  2:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 2
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. هُوَ (HV) = huve : O
2. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : ki
3. خَلَقَكُمْ (ḢLGKM) = ḣaleḳakum : sizi yaratıp
4. مِنْ (MN) = min : -dan
5. طِينٍ (ŦYN) = Tīnin : çamur-
6. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
7. قَضَىٰ (GŽ) = ḳaDā : koymuştur
8. أَجَلًا (ÊCLE) = ecelen : bir süre
9. وَأَجَلٌ (VÊCL) = ve ecelun : ve bir süre
10. مُسَمًّى (MSM) = musemmen : belirli
11. عِنْدَهُ (AND̃H) = ǐndehu : kendi katından
12. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : böyle iken
13. أَنْتُمْ (ÊNTM) = entum : siz hala
14. تَمْتَرُونَ (TMTRVN) = temterūne : kuşkulanıyorsunuz
O | ki | sizi yaratıp | -dan | çamur- | sonra | koymuştur | bir süre | ve bir süre | belirli | kendi katından | böyle iken | siz hala | kuşkulanıyorsunuz |

[] [] [ḢLG] [] [ŦYN] [] [GŽY] [ECL] [ECL] [SMV] [AND̃] [] [] [MRY]
HV ELZ̃Y ḢLGKM MN ŦYN S̃M ÊCLE VÊCL MSM AND̃H S̃M ÊNTM TMTRVN

huve lleƶī ḣaleḳakum min Tīnin ṧumme ḳaDā ecelen ve ecelun musemmen ǐndehu ṧumme entum temterūne
هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون

 » 6 / En’âm  Suresi: 2
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هو | HV huve O He
الذي | ELZ̃Y lleƶī ki (is) the One Who
خلقكم خ ل ق | ḢLG ḢLGKM ḣaleḳakum sizi yaratıp created you
من | MN min -dan from
طين ط ي ن | ŦYN ŦYN Tīnin çamur- clay
ثم | S̃M ṧumme sonra then
قضى ق ض ي | GŽY ḳaDā koymuştur He decreed
أجلا ا ج ل | ECL ÊCLE ecelen bir süre a term -
وأجل ا ج ل | ECL VÊCL ve ecelun ve bir süre and a term
مسمى س م و | SMV MSM musemmen belirli specified
عنده ع ن د | AND̃ AND̃H ǐndehu kendi katından with Him,
ثم | S̃M ṧumme böyle iken yet
أنتم | ÊNTM entum siz hala you
تمترون م ر ي | MRY TMTRVN temterūne kuşkulanıyorsunuz doubt.

6:2 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

O | ki | sizi yaratıp | -dan | çamur- | sonra | koymuştur | bir süre | ve bir süre | belirli | kendi katından | böyle iken | siz hala | kuşkulanıyorsunuz |

[] [] [ḢLG] [] [ŦYN] [] [GŽY] [ECL] [ECL] [SMV] [AND̃] [] [] [MRY]
HV ELZ̃Y ḢLGKM MN ŦYN S̃M ÊCLE VÊCL MSM AND̃H S̃M ÊNTM TMTRVN

huve lleƶī ḣaleḳakum min Tīnin ṧumme ḳaDā ecelen ve ecelun musemmen ǐndehu ṧumme entum temterūne
هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون

[] [] [خ ل ق] [] [ط ي ن] [] [ق ض ي] [ا ج ل] [ا ج ل] [س م و] [ع ن د] [] [] [م ر ي]

 » 6 / En’âm  Suresi: 2
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هو | HV huve O He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
الذي | ELZ̃Y lleƶī ki (is) the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
خلقكم خ ل ق | ḢLG ḢLGKM ḣaleḳakum sizi yaratıp created you
Hı,Lam,Gaf,Kef,Mim,
600,30,100,20,40,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
من | MN min -dan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
طين ط ي ن | ŦYN ŦYN Tīnin çamur- clay
Tı,Ye,Nun,
9,10,50,
"N – genitive masculine indefinite noun → Clay"
اسم مجرور
ثم | S̃M ṧumme sonra then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
قضى ق ض ي | GŽY ḳaDā koymuştur He decreed
Gaf,Dad,,
100,800,,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
أجلا ا ج ل | ECL ÊCLE ecelen bir süre a term -
,Cim,Lam,Elif,
,3,30,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
وأجل ا ج ل | ECL VÊCL ve ecelun ve bir süre and a term
Vav,,Cim,Lam,
6,,3,30,
REM – prefixed resumption particle
N – nominative masculine indefinite noun
الواو استئنافية
اسم مرفوع
مسمى س م و | SMV MSM musemmen belirli specified
Mim,Sin,Mim,,
40,60,40,,
ADJ – nominative masculine indefinite (form II) passive participle
صفة مرفوعة
عنده ع ن د | AND̃ AND̃H ǐndehu kendi katından with Him,
Ayn,Nun,Dal,He,
70,50,4,5,
LOC – accusative location adverb
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
ظرف مكان منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ثم | S̃M ṧumme böyle iken yet
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
أنتم | ÊNTM entum siz hala you
,Nun,Te,Mim,
,50,400,40,
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
تمترون م ر ي | MRY TMTRVN temterūne kuşkulanıyorsunuz doubt.
Te,Mim,Te,Re,Vav,Nun,
400,40,400,200,6,50,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |هُوَ: O | الَّذِي: ki | خَلَقَكُمْ: sizi yaratıp | مِنْ: -dan | طِينٍ: çamur- | ثُمَّ: sonra | قَضَىٰ: koymuştur | أَجَلًا: bir süre | وَأَجَلٌ: ve bir süre | مُسَمًّى: belirli | عِنْدَهُ: kendi katından | ثُمَّ: böyle iken | أَنْتُمْ: siz hala | تَمْتَرُونَ: kuşkulanıyorsunuz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |هو HW O | الذي ELZ̃Y ki | خلقكم ḢLGKM sizi yaratıp | من MN -dan | طين ŦYN çamur- | ثم S̃M sonra | قضى GŽ koymuştur | أجلا ÊCLE bir süre | وأجل WÊCL ve bir süre | مسمى MSM belirli | عنده AND̃H kendi katından | ثم S̃M böyle iken | أنتم ÊNTM siz hala | تمترون TMTRWN kuşkulanıyorsunuz |
Kırık Meal (Okunuş) : |huve: O | lleƶī: ki | ḣaleḳakum: sizi yaratıp | min: -dan | Tīnin: çamur- | ṧumme: sonra | ḳaDā: koymuştur | ecelen: bir süre | ve ecelun: ve bir süre | musemmen: belirli | ǐndehu: kendi katından | ṧumme: böyle iken | entum: siz hala | temterūne: kuşkulanıyorsunuz |
Kırık Meal (Transcript) : |HV: O | ELZ̃Y: ki | ḢLGKM: sizi yaratıp | MN: -dan | ŦYN: çamur- | S̃M: sonra | : koymuştur | ÊCLE: bir süre | VÊCL: ve bir süre | MSM: belirli | AND̃H: kendi katından | S̃M: böyle iken | ÊNTM: siz hala | TMTRVN: kuşkulanıyorsunuz |
Abdulbaki Gölpınarlı : O, öyle bir Tanrıdır ki sizi balçıktan yaratmıştır da ölüm vaktini takdîr etmiştir ve kıyâmetin kopacağı zamana ait bilgi de ondadır, onun katındadır, sonra gene de şüphe edersiniz siz.
Adem Uğur : Sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O'dur. Bir de O'nun katında muayyen bir ecel (kıyamet günü) vardır. Siz hâla şüphe ediyorsunuz.
Ahmed Hulusi : "HÛ" ki, sizi tıynden (su ve toprak elementleri) yarattı; sonra bir ecel (bedenle yaşam süreci) hükmetti. . . Belirlenmiş yaşam süreci O'nun indîndedir. . . (Bütün bunlardan) sonra hâlâ şüphe ediyorsunuz.
Ahmet Tekin : O sizi çamurdan yaratandır. Kendi katında kayıtlanmış olan belirlenmiş ecellerden vadesi dolan eceli sonuçlandırandır. Hâlâ Allah’ın kudreti ve diriltilme konusunda şüphe ediyorsunuz.
Ahmet Varol : O sizi çamurdan yarattı, sonra bir ecel belirledi. Kendi katında da belirli bir ecel vardır. Sonra (buna rağmen) siz şüphe ediyorsunuz.
Ali Bulaç : Sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel belirleyen O'dur. Adı konulmuş ecel, O'nun katındadır. Sonra siz (yine) kuşkuya kapılıyorsunuz.
Ali Fikri Yavuz : O, sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm ecelini (zamanını) takdir edendir. Bir de Allah’ın katında takdir edilen bir ecel kıyamet vakti vardır. Sonra da siz, (ey kâfirler dirileceğinize) daha şüphe ediyorsunuz!...
Bekir Sadak : O, sizi camurdan yaratan, sonra size bir ecel tayin edendir. Belirli bir ecel O'nun katindadir; sonra bir de suphe edersiniz.
Celal Yıldırım : O ki, sizi çamurdan yaratmış, sonra da (size) bir ecel belirleyip takdir etmiştir. Belirlenip adlandırılan ecel O'nun yanındadır. Sonra da siz (kalkıp) şüphe ediyorsunuz !
Diyanet İşleri : O öyle bir Rab’dır ki, sizi çamurdan yaratmış, sonra (her birinize) bir ecel tayin etmiştir. (Kıyametin kopması için) belirlenmiş bir ecel de O’nun katındadır. Siz ise hâlâ şüphe ediyorsunuz.
Diyanet İşleri (eski) : O, sizi çamurdan yaratan, sonra size bir ecel tayin edendir. Belirli bir ecel O'nun katındadır; sonra bir de şüphe edersiniz.
Diyanet Vakfi : Sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O'dur. Bir de O'nun katında muayyen bir ecel (kıyamet günü) vardır. Siz hâla şüphe ediyorsunuz.
Edip Yüksel : O ki sizi balçıktan yarattı ve sonra yaşam süresi belirledi. Belirlenmiş süre O'nun katındadır. Siz ise hâlâ kuşku duyuyorsunuz
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sizi çamurdan yaratan, sonra size bir ecel takdir eden O'dur. Tayin edilen bir ecel de (kıyamet zamanı) O'nun katındadır. Sonra bir de şüphe ediyorsunuz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O, öyle bir yaratıcıdır ki, sizi çamurdan yarattı, sonra bir eceli bitirdi. Bir ecel de O'nun katında adlandırılmıştır. Sonra da siz daha şüphe mi ediyorsunuz?
Elmalılı Hamdi Yazır : O, o hâlıktır ki sizi bir çamurdan yarattı, sonra bir eceli bitirdi bir ecel de nezdinde müsemmâ, sonra da siz daha şübhe ediyorsunuz
Fizilal-il Kuran : O sizi çamurdan yaratan, sonra da ecelinizi belirleyendir. Ayrıca O'nun katında tasarıya bağlanan bir vade daha vardır. Gerçek böyleyken sizler kuşkuya kapılıyorsunuz.
Gültekin Onan : Sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel belirleyen O'dur. Adı konulmuş ecel O'nun katındadır. Sonra siz (yine) kuşkuya kapılıyorsunuz.
Hakkı Yılmaz : O, sizi bir balçıktan oluşturmuş olandır. Sonra “süre sonunu”u gerçekleştirmiştir. Ve adı belirlenmiş süre sonu, O'nun katındadır. Sonra siz hâlâ kuşkulanıp duruyorsunuz.
Hasan Basri Çantay : O, sizi bir çamırdan yaratan, sonra ölüm zamanını hükm-ü takdir edendir. Bir de Onun katında ma'lûm (başka) bir ecel vardır. (Ey kâfirler, bunu bilib durdukdan) sonra da haalâ (ba's hakkında) şübhe edersiniz ha!
Hayrat Neşriyat : O (Allah) ki sizi bir çamurdan yarattı, sonra (da size) bir ecel takdîr etti. Bir de O’nun katında belirli bir ecel (kıyâmet vakti) vardır; sonra siz (hâlâ) şübhe ediyorsunuz!
İbni Kesir : O'dur; sizi, bir çamurdan yaratan. Sonra da size bir ecel tayin eden. Bir de O'nun katında belli bir ecel vardır. Siz hala şüphe edip durursunuz.
İskender Evrenosoğlu : Sizi topraktan yaratan, sonra bir ecel (zaman dilimi) tayin eden O'dur. Ve ecel-i müsemma (mekânı ve zamanı belirlenmiş ecel) Allah'ın katındadır. Sonra da siz, şüphe ediyorsunuz.
Muhammed Esed : Odur sizi balçıktan yaratan ve sonra (sizin için) bir ömür tayin eden, (yalnızca) Onun bildiği bir ömür. Ama hala şüphe edip duruyorsunuz,
Ömer Nasuhi Bilmen : O, o Halık-ı Azîm'dir ki, sizi bir çamurdan yarattı, sonra bir ecel takdir etti ve O'nun nezdinde mâlûm bir ecel de vardır. Sonra da siz şüphe ediyorsunuz.
Ömer Öngüt : O sizi çamurdan yaratmış, sonra da size bir ecel takdir etmiştir. Bir de O'nun katında belli bir ecel vardır. Böyle iken siz hâlâ şüphe edip duruyorsunuz.
Şaban Piriş : Sizi çamurdan yaratan, sonra da bir ecel tayin eden O’dur. O’nun yanında ecel belirlidir. Ama siz şüphe ediyorsunuz.
Suat Yıldırım : O, sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir ecel, bir ömür süresi tayin edendir. Bir de O’nun nezdinde muayyen bir ecel vardır. Sonra, bir de kalkmış şüphe ediyorsunuz!
Süleyman Ateş : O, sizi çamurdan yaratıp, sonra (da hayâtınıza) bir süre koymuştur. (Kâfirlerin cezâlandırılması için) Belirli bir süre de kendi katındadır. Böyle iken, siz hâlâ kuşkulanıyorsunuz.
Tefhim-ul Kuran : Sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel belirleyen O'dur. Adı konulmuş ecel, O'nun katındadır. Sonra siz (yine) kuşkuya kapılmaktasınız.
Ümit Şimşek : Sizi topraktan yaratan, sonra da bir ecel belirleyen Odur. Kıyametin vakti de Onun katındadır. Siz ise hâlâ şüphe eder, durursunuz.
Yaşar Nuri Öztürk : Sizi bir balçıktan yaratmış olan O'dur. Sonra hüküm verip bir süre belirlemiştir. Belirlenmiş başka bir süre de onun katındadır. Bütün bunlardan sonra siz hâlâ kuşkulanıp duruyorsunuz.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}