» 6 / En’âm  129:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 129
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَكَذَٰلِكَ (VKZ̃LK) = ve keƶālike : işte böyle
2. نُوَلِّي (NVLY) = nuvellī : peşine takarız
3. بَعْضَ (BAŽ) = beǎ'De : bir kısmını
4. الظَّالِمِينَ (ELƵELMYN) = Z-Zālimīne : zalimlerin
5. بَعْضًا (BAŽE) = beǎ'Dan : diğerlerinin
6. بِمَا (BME) = bimā : ötürü
7. كَانُوا (KENVE) = kānū : olduklarından
8. يَكْسِبُونَ (YKSBVN) = yeksibūne : kazanıyor(lar)
işte böyle | peşine takarız | bir kısmını | zalimlerin | diğerlerinin | ötürü | olduklarından | kazanıyor(lar) |

[] [VLY] [BAŽ] [ƵLM] [BAŽ] [] [KVN] [KSB]
VKZ̃LK NVLY BAŽ ELƵELMYN BAŽE BME KENVE YKSBVN

ve keƶālike nuvellī beǎ'De Z-Zālimīne beǎ'Dan bimā kānū yeksibūne
وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون

 » 6 / En’âm  Suresi: 129
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وكذلك | VKZ̃LK ve keƶālike işte böyle And thus
نولي و ل ي | VLY NVLY nuvellī peşine takarız We make friends,
بعض ب ع ض | BAŽ BAŽ beǎ'De bir kısmını some (of)
الظالمين ظ ل م | ƵLM ELƵELMYN Z-Zālimīne zalimlerin the wrongdoers
بعضا ب ع ض | BAŽ BAŽE beǎ'Dan diğerlerinin (to) others
بما | BME bimā ötürü for what
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū olduklarından they used to
يكسبون ك س ب | KSB YKSBVN yeksibūne kazanıyor(lar) earn.

6:129 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

işte böyle | peşine takarız | bir kısmını | zalimlerin | diğerlerinin | ötürü | olduklarından | kazanıyor(lar) |

[] [VLY] [BAŽ] [ƵLM] [BAŽ] [] [KVN] [KSB]
VKZ̃LK NVLY BAŽ ELƵELMYN BAŽE BME KENVE YKSBVN

ve keƶālike nuvellī beǎ'De Z-Zālimīne beǎ'Dan bimā kānū yeksibūne
وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون

[] [و ل ي] [ب ع ض] [ظ ل م] [ب ع ض] [] [ك و ن] [ك س ب]

 » 6 / En’âm  Suresi: 129
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وكذلك | VKZ̃LK ve keƶālike işte böyle And thus
Vav,Kef,Zel,Lam,Kef,
6,20,700,30,20,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – prefixed preposition ka
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور
نولي و ل ي | VLY NVLY nuvellī peşine takarız We make friends,
Nun,Vav,Lam,Ye,
50,6,30,10,
V – 1st person plural (form II) imperfect verb
فعل مضارع
بعض ب ع ض | BAŽ BAŽ beǎ'De bir kısmını some (of)
Be,Ayn,Dad,
2,70,800,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الظالمين ظ ل م | ƵLM ELƵELMYN Z-Zālimīne zalimlerin the wrongdoers
Elif,Lam,Zı,Elif,Lam,Mim,Ye,Nun,
1,30,900,1,30,40,10,50,
N – genitive masculine plural active participle
اسم مجرور
بعضا ب ع ض | BAŽ BAŽE beǎ'Dan diğerlerinin (to) others
Be,Ayn,Dad,Elif,
2,70,800,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
بما | BME bimā ötürü for what
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū olduklarından they used to
Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
20,1,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
يكسبون ك س ب | KSB YKSBVN yeksibūne kazanıyor(lar) earn.
Ye,Kef,Sin,Be,Vav,Nun,
10,20,60,2,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَكَذَٰلِكَ: işte böyle | نُوَلِّي: peşine takarız | بَعْضَ: bir kısmını | الظَّالِمِينَ: zalimlerin | بَعْضًا: diğerlerinin | بِمَا: ötürü | كَانُوا: olduklarından | يَكْسِبُونَ: kazanıyor(lar) |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وكذلك WKZ̃LK işte böyle | نولي NWLY peşine takarız | بعض BAŽ bir kısmını | الظالمين ELƵELMYN zalimlerin | بعضا BAŽE diğerlerinin | بما BME ötürü | كانوا KENWE olduklarından | يكسبون YKSBWN kazanıyor(lar) |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve keƶālike: işte böyle | nuvellī: peşine takarız | beǎ'De: bir kısmını | Z-Zālimīne: zalimlerin | beǎ'Dan: diğerlerinin | bimā: ötürü | kānū: olduklarından | yeksibūne: kazanıyor(lar) |
Kırık Meal (Transcript) : |VKZ̃LK: işte böyle | NVLY: peşine takarız | BAŽ: bir kısmını | ELƵELMYN: zalimlerin | BAŽE: diğerlerinin | BME: ötürü | KENVE: olduklarından | YKSBVN: kazanıyor(lar) |
Abdulbaki Gölpınarlı : İşte biz, kazandıkları suç yüzünden zâlimlerin bir kısmını, bir kısmına böyle mûsâllat ederiz.
Adem Uğur : İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine takarız.
Ahmed Hulusi : İşte yaptıklarının getirisi ile zâlimlerin bazısını bazısına dost ederiz (ateşte beraberdirler)!
Ahmet Tekin : İnsanların ve cinlerin ilâhî emirlere isyan edenlerini perişan ettiğimiz gibi, işlemekte oldukları ameller, yüklendikleri günahlar sebebiyle, inkâr ve isyanda devam eden, İslâmî hayatı yaşamayı, İslâmî faaliyetleri engelleyen, engelleme tedbirleri alan zâlimlerin bir kısmını, diğer bir kısmına idareci yapar, birbirlerini saptırmaları, azdırmaları ve azaba dûçar etmeleri için onları birbirlerine musallat ederiz.
Ahmet Varol : İşte böylece, kazandıklarına karşılık zalimlerin bir kısmını diğerlerinin peşlerine takarız.
Ali Bulaç : Böylece biz, kazandıkları dolayısıyla zalimlerin bir kısmını bir kısmının başına geçiririz.
Ali Fikri Yavuz : İşte biz, asî insanlarla cinleri böyle birbirinden faydalandırdığımız gibi, zalimlerin bazısını bazısına, kazandıkları işler sebebiyle idareci ve hâkim yaparız.
Bekir Sadak : Zalimlerin bir kismini, kazandiklarindan oturu diger bir kismina boylece musallat ederiz. *
Celal Yıldırım : İşte böylece zâlimlerin kimini kimine kazandıkları (günah ve yaptıkları zalimlik) sebebiyle dost ve yoldaş ederiz.
Diyanet İşleri : İşte biz, kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına böyle musallat ederiz.
Diyanet İşleri (eski) : Zalimlerin bir kısmını, kazandıklarından ötürü diğer bir kısmına böylece musallat ederiz.
Diyanet Vakfi : İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine takarız.
Edip Yüksel : Zalimleri böylece eşleyerek birbirinin dostları yaparız. Yaptıklarından ötürü...
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İşte biz böylece, kazandıkları günahlardan dolayı zalimlerin bir kısmını, diğer bir kısmına dost yaparız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İşte Biz, işleyip kazandıkları günahlardan dolayı zalimlerden kimini kimine dost ederiz.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve işte biz, zalimlerin ba'zısını ba'zısına kesibleri sebebiyle böyle dost ederiz
Fizilal-il Kuran : İşte böylece biz, işledikleri kötülüklerden ötürü kimi zalimleri diğerlerinin peşine takarız.
Gültekin Onan : Böylece biz, kazandıkları dolayısıyla zalimlerin bir kısmını bir kısmının başına geçiririz.
Hakkı Yılmaz : "Ve işte Biz böylece, kazandıkları günahlardan dolayı yanlış; kendi zararlarına iş yapanların bir kısmını, diğer bir kısmına yakınlaştırırız. "
Hasan Basri Çantay : İşte biz zaalimlerden kimini kimine, irtikâb etmekde oldukları (günâhlar) yüzünden, böylece musallat ederiz.
Hayrat Neşriyat : İşte böylece kazanmakta oldukları (günahlar) yüzünden, zâlimlerin bazılarını bazılarına dost ederiz.
İbni Kesir : İşte böylece zalimlerden kimini kimine kazandıklarından ötürü musallat ederiz.
İskender Evrenosoğlu : Ve işte böylece kazanmış olduklarından (günahlarından) dolayı zalimlerin bir kısmını, bir kısmına çeviririz (musallat ederiz).
Muhammed Esed : Ve bu şekilde, zalimlerin, (kötü) fiilleri ile birbirlerini ayartıp baştan çıkarmalarını sağlarız.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve işte böylece zalimlerin bazısını bazısına irtikab ettikleri şeyler sebebiyle musallat ederiz.
Ömer Öngüt : İşte biz böylece, kazandıklarından dolayı, zâlimlerin bir kısmını diğer bir kısmına musallat ederiz.
Şaban Piriş : İşte böyle, zalimleri işledikleri sebebiyle birbirlerinin dostu yaparız..
Suat Yıldırım : İşte biz, işledikleri günahlardan ötürü, zalimlerden kimini kimine musallat ederiz.
Süleyman Ateş : İşte kazandıkları(günâhları)ndan ötürü zâlimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine böyle takarız.
Tefhim-ul Kuran : Böylece biz, kazandıkları dolayısıyla zalimlerin bir kısmını bir kısmının başına geçiririz.
Ümit Şimşek : Kazandıkları günahlar yüzünden, zalimleri birbirine Biz böyle dost yaparız.
Yaşar Nuri Öztürk : İşte biz, zalimlerin bir kısmını bir kısmına, kazanır oldukları şeyler yüzünden bu şekilde dost/yardımcı/yönetici/önder yaparız.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}