» 6 / En’âm  64:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 64
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلِ (GL) = ḳuli : de ki
2. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
3. يُنَجِّيكُمْ (YNCYKM) = yuneccīkum : sizi kurtarıyor
4. مِنْهَا (MNHE) = minhā : ondan
5. وَمِنْ (VMN) = ve min : ve
6. كُلِّ (KL) = kulli : bütün
7. كَرْبٍ (KRB) = kerbin : sıkıntılardan
8. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
9. أَنْتُمْ (ÊNTM) = entum : siz yine
10. تُشْرِكُونَ (TŞRKVN) = tuşrikūne : O'na ortak koşuyorsunuz
de ki | Allah | sizi kurtarıyor | ondan | ve | bütün | sıkıntılardan | sonra | siz yine | O'na ortak koşuyorsunuz |

[GVL] [] [NCV] [] [] [KLL] [KRB] [] [] [ŞRK]
GL ELLH YNCYKM MNHE VMN KL KRB S̃M ÊNTM TŞRKVN

ḳuli llahu yuneccīkum minhā ve min kulli kerbin ṧumme entum tuşrikūne
قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون

 » 6 / En’âm  Suresi: 64
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳuli de ki Say,
الله | ELLH llahu Allah """Allah"
ينجيكم ن ج و | NCV YNCYKM yuneccīkum sizi kurtarıyor saves you
منها | MNHE minhā ondan from it
ومن | VMN ve min ve and from
كل ك ل ل | KLL KL kulli bütün every
كرب ك ر ب | KRB KRB kerbin sıkıntılardan distress,
ثم | S̃M ṧumme sonra yet
أنتم | ÊNTM entum siz yine you
تشركون ش ر ك | ŞRK TŞRKVN tuşrikūne O'na ortak koşuyorsunuz "associate partners (with Allah)."""

6:64 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | Allah | sizi kurtarıyor | ondan | ve | bütün | sıkıntılardan | sonra | siz yine | O'na ortak koşuyorsunuz |

[GVL] [] [NCV] [] [] [KLL] [KRB] [] [] [ŞRK]
GL ELLH YNCYKM MNHE VMN KL KRB S̃M ÊNTM TŞRKVN

ḳuli llahu yuneccīkum minhā ve min kulli kerbin ṧumme entum tuşrikūne
قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون

[ق و ل] [] [ن ج و] [] [] [ك ل ل] [ك ر ب] [] [] [ش ر ك]

 » 6 / En’âm  Suresi: 64
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳuli de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
الله | ELLH llahu Allah """Allah"
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
ينجيكم ن ج و | NCV YNCYKM yuneccīkum sizi kurtarıyor saves you
Ye,Nun,Cim,Ye,Kef,Mim,
10,50,3,10,20,40,
V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
منها | MNHE minhā ondan from it
Mim,Nun,He,Elif,
40,50,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
ومن | VMN ve min ve and from
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
كل ك ل ل | KLL KL kulli bütün every
Kef,Lam,
20,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
كرب ك ر ب | KRB KRB kerbin sıkıntılardan distress,
Kef,Re,Be,
20,200,2,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
ثم | S̃M ṧumme sonra yet
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
أنتم | ÊNTM entum siz yine you
,Nun,Te,Mim,
,50,400,40,
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
تشركون ش ر ك | ŞRK TŞRKVN tuşrikūne O'na ortak koşuyorsunuz "associate partners (with Allah)."""
Te,Şın,Re,Kef,Vav,Nun,
400,300,200,20,6,50,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلِ: de ki | اللَّهُ: Allah | يُنَجِّيكُمْ: sizi kurtarıyor | مِنْهَا: ondan | وَمِنْ: ve | كُلِّ: bütün | كَرْبٍ: sıkıntılardan | ثُمَّ: sonra | أَنْتُمْ: siz yine | تُشْرِكُونَ: O'na ortak koşuyorsunuz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | الله ELLH Allah | ينجيكم YNCYKM sizi kurtarıyor | منها MNHE ondan | ومن WMN ve | كل KL bütün | كرب KRB sıkıntılardan | ثم S̃M sonra | أنتم ÊNTM siz yine | تشركون TŞRKWN O'na ortak koşuyorsunuz |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳuli: de ki | llahu: Allah | yuneccīkum: sizi kurtarıyor | minhā: ondan | ve min: ve | kulli: bütün | kerbin: sıkıntılardan | ṧumme: sonra | entum: siz yine | tuşrikūne: O'na ortak koşuyorsunuz |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | ELLH: Allah | YNCYKM: sizi kurtarıyor | MNHE: ondan | VMN: ve | KL: bütün | KRB: sıkıntılardan | S̃M: sonra | ÊNTM: siz yine | TŞRKVN: O'na ortak koşuyorsunuz |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Ondan da sizi kurtaran Allah'tır, bütün sıkıntılardan da; sonra gene ona şirk koşarsınız.
Adem Uğur : De ki: Ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine O'na ortak koşarsınız.
Ahmed Hulusi : De ki: "Allâh kurtarır sizi ondan da, bütün gam - kederden de. . . Sonra da siz hâlâ şirk koşarsınız!"
Ahmet Tekin : 'Allah sizi karanlıklardan kurtaracak. Her türlü sıkıntıdan da kurtaracak. Sonra siz döner, gene de ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında O’na ortak koşarsınız.' de.
Ahmet Varol : De ki: 'Allah sizi bundan ve bütün sıkıntılardan kurtarıyor sonra siz yine O'na ortak koşuyorsunuz.'
Ali Bulaç : De ki: "Ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarmaktadır. Sonra siz yine şirk koşmaktasınız."
Ali Fikri Yavuz : De ki: “-Allah, sizi o tehlikelerden ve bütün kederlerden kurtarır. Sonra yine siz, O’na eş koşarsınız.”
Bekir Sadak : De ki: «Allah sizi ondan ve her sikintidan kurtarir, sonra da O'na ortak kosarsiniz.
Celal Yıldırım : De ki: Allah sizi ondan da ve her sıkıntıdan da kurtarır; sonra da (kurtulunca) siz (O'na) ortak koşarsınız !
Diyanet İşleri : De ki: “Onlardan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır. Ama siz yine de O’na ortak koşuyorsunuz.”
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Allah sizi ondan ve her sıkıntıdan kurtarır, sonra da O'na ortak koşarsınız.'
Diyanet Vakfi : De ki: Ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine O'na ortak koşarsınız.
Edip Yüksel : De ki: 'Ondan ve bütün sıkıntılardan sizi ALLAH kurtarıyor. Buna rağmen siz yine ortak koşuyorsunuz.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «Allah, sizi ondan ve bütün sıkıntılardan kurtarır, sonra da siz yine ortak koşarsınız».
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Allah kurtarır sizi ondan ve her sıkıntıdan, sonra da siz yine ortak koşarsınız.»
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki Allah kurtarır sizi ondan ve her sıkıntıdan, sonra da siz müşriklik edersiniz
Fizilal-il Kuran : De ki; «Sizi bu zor durumdan ve bütün sıkıntılardan kurtaran Allah'dır. Sonra da O'na ortak koşuyorsunuz!»
Gültekin Onan : De ki: "Ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi Tanrı kurtarmaktadır. Sonra siz yine şirk koşmaktasınız."
Hakkı Yılmaz : De ki: “Sizi ondan ve her sıkıntıdan Allah kurtarır. Sonra da siz ortak koşarsınız.
Hasan Basri Çantay : De ki: «Sizi ondan ve her sıkıntıdan Allah kurtarır da sonra siz yine (Ona) eş katarsınız».
Hayrat Neşriyat : De ki: 'Sizi ondan ve bütün sıkıntılardan ancak Allah kurtarır; sonra siz(sözünüzü unutur, yine O’na) şirk koşarsınız.'
İbni Kesir : De ki: Allah kurtarır sizi ondan da, her sıkıntıdan da. Sonra da siz şirk koşarsınız.
İskender Evrenosoğlu : De ki: “Ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz (O'na) ortak koşuyorsunuz.”
Muhammed Esed : De ki: "(Yalnızca) Allah, sizi bundan ve başka her türlü sıkıntıdan kurtarabilir, ama siz hala Onun yanısıra başka güçlere ilahlık yakıştırıyorsunuz!"
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Allah Teâlâ sizi ondan ve herbir gamdan kurtarır, sonra siz (yine ona putları) şerik ittihaz edersiniz.»
Ömer Öngüt : De ki: “Sizi ondan da bütün sıkıntılardan da Allah kurtarır. Sonra siz yine O'na şirk koşarsınız. ”
Şaban Piriş : De ki: -Sizi ondan ve bütün sıkıntılardan kurtaracak olan Allah’tır; böyle olduğu halde siz yine de şirk koşuyorsunuz.
Suat Yıldırım : De ki: "Allah kurtarır sizi ondan ve her sıkıntıdan, fakat sonra siz yine şirke girersiniz".
Süleyman Ateş : De ki: "Ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allâh kurtarıyor, sonra siz yine O'na ortak koşuyorsunuz!?"
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarmaktadır. Sonra siz yine şirk koşmaktasınız.»
Ümit Şimşek : De ki: Sizi ondan da, başka her türlü sıkıntıdan da kurtaran Allah'tır; ama siz yine Ona ortak koşarsınız.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Ondan da tüm sıkıntılardan da sizi Allah kurtarıyor; sonra siz O'na ortak koşuyorsunuz."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}