» 6 / En’âm  103:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 103
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لَا (LE) = lā :
2. تُدْرِكُهُ (TD̃RKH) = tudrikuhu : O'nu görmez
3. الْأَبْصَارُ (ELÊBṦER) = l-ebSāru : gözler
4. وَهُوَ (VHV) = vehuve : ve O
5. يُدْرِكُ (YD̃RK) = yudriku : görür
6. الْأَبْصَارَ (ELÊBṦER) = l-ebSāra : gözleri
7. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O
8. اللَّطِيفُ (ELLŦYF) = l-leTīfu : latiftir
9. الْخَبِيرُ (ELḢBYR) = l-ḣabīru : herşeyi haber alandır
| O'nu görmez | gözler | ve O | görür | gözleri | ve O | latiftir | herşeyi haber alandır |

[] [D̃RK] [BṦR] [] [D̃RK] [BṦR] [] [LŦF] [ḢBR]
LE TD̃RKH ELÊBṦER VHV YD̃RK ELÊBṦER VHV ELLŦYF ELḢBYR

tudrikuhu l-ebSāru vehuve yudriku l-ebSāra ve huve l-leTīfu l-ḣabīru
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير

 » 6 / En’âm  Suresi: 103
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لا | LE Not (can)
تدركه د ر ك | D̃RK TD̃RKH tudrikuhu O'nu görmez grasp Him
الأبصار ب ص ر | BṦR ELÊBṦER l-ebSāru gözler the visions
وهو | VHV vehuve ve O but He
يدرك د ر ك | D̃RK YD̃RK yudriku görür (can) grasp
الأبصار ب ص ر | BṦR ELÊBṦER l-ebSāra gözleri (all) the vision,
وهو | VHV ve huve ve O and He (is)
اللطيف ل ط ف | LŦF ELLŦYF l-leTīfu latiftir the All-Subtle,
الخبير خ ب ر | ḢBR ELḢBYR l-ḣabīru herşeyi haber alandır the All-Aware.

6:103 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| O'nu görmez | gözler | ve O | görür | gözleri | ve O | latiftir | herşeyi haber alandır |

[] [D̃RK] [BṦR] [] [D̃RK] [BṦR] [] [LŦF] [ḢBR]
LE TD̃RKH ELÊBṦER VHV YD̃RK ELÊBṦER VHV ELLŦYF ELḢBYR

tudrikuhu l-ebSāru vehuve yudriku l-ebSāra ve huve l-leTīfu l-ḣabīru
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير

[] [د ر ك] [ب ص ر] [] [د ر ك] [ب ص ر] [] [ل ط ف] [خ ب ر]

 » 6 / En’âm  Suresi: 103
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لا | LE Not (can)
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
تدركه د ر ك | D̃RK TD̃RKH tudrikuhu O'nu görmez grasp Him
Te,Dal,Re,Kef,He,
400,4,200,20,5,
V – 3rd person feminine singular (form IV) imperfect verb
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الأبصار ب ص ر | BṦR ELÊBṦER l-ebSāru gözler the visions
Elif,Lam,,Be,Sad,Elif,Re,
1,30,,2,90,1,200,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
وهو | VHV vehuve ve O but He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
REM – prefixed resumption particle
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو استئنافية
ضمير منفصل
يدرك د ر ك | D̃RK YD̃RK yudriku görür (can) grasp
Ye,Dal,Re,Kef,
10,4,200,20,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
الأبصار ب ص ر | BṦR ELÊBṦER l-ebSāra gözleri (all) the vision,
Elif,Lam,,Be,Sad,Elif,Re,
1,30,,2,90,1,200,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
وهو | VHV ve huve ve O and He (is)
Vav,He,Vav,
6,5,6,
REM – prefixed resumption particle
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو استئنافية
ضمير منفصل
اللطيف ل ط ف | LŦF ELLŦYF l-leTīfu latiftir the All-Subtle,
Elif,Lam,Lam,Tı,Ye,Fe,
1,30,30,9,10,80,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
الخبير خ ب ر | ḢBR ELḢBYR l-ḣabīru herşeyi haber alandır the All-Aware.
Elif,Lam,Hı,Be,Ye,Re,
1,30,600,2,10,200,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لَا: | تُدْرِكُهُ: O'nu görmez | الْأَبْصَارُ: gözler | وَهُوَ: ve O | يُدْرِكُ: görür | الْأَبْصَارَ: gözleri | وَهُوَ: ve O | اللَّطِيفُ: latiftir | الْخَبِيرُ: herşeyi haber alandır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |لا LE | تدركه TD̃RKH O'nu görmez | الأبصار ELÊBṦER gözler | وهو WHW ve O | يدرك YD̃RK görür | الأبصار ELÊBṦER gözleri | وهو WHW ve O | اللطيف ELLŦYF latiftir | الخبير ELḢBYR herşeyi haber alandır |
Kırık Meal (Okunuş) : |: | tudrikuhu: O'nu görmez | l-ebSāru: gözler | vehuve: ve O | yudriku: görür | l-ebSāra: gözleri | ve huve: ve O | l-leTīfu: latiftir | l-ḣabīru: herşeyi haber alandır |
Kırık Meal (Transcript) : |LE: | TD̃RKH: O'nu görmez | ELÊBṦER: gözler | VHV: ve O | YD̃RK: görür | ELÊBṦER: gözleri | VHV: ve O | ELLŦYF: latiftir | ELḢBYR: herşeyi haber alandır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Gözler onu göremez, o, gözleri görür, odur lütfü bol ve her şeyden haberdar.
Adem Uğur : Gözler O'nu göremez; halbuki O, gözleri görür. O, eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır.
Ahmed Hulusi : Ebsar (görme - değerlendirme organları) O'nu idrak edemez; O, ebsarı idrak eder (değerlendirir)! "HÛ"; Latiyf'tir, Habiyr'dir.
Ahmet Tekin : 'Allah, gözleri ve akılları denetim ve idraki içine alırken, gözler Allah’ı dünyada göremez, akıllar dünyada ve âhirette Allah’ı kavrayamaz. O hikmetine nüfuz edilmeyen yüce varlıktır ve gizli-açık her şeyden haberdardır.'
Ahmet Varol : Gözler onu idrak edemez. O ise gözleri idrak eder. O latiftir, her şeyden haberdardır.
Ali Bulaç : Gözler O'nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak eder. O, latif olandır, haberdar olandır.
Ali Fikri Yavuz : Hiç bir göz onu dünyada ihata ve idrak edemez. Fakat O, (ilmiyle) bütün gözleri (varlıkları) ihata eder. O, bütün incelikleri bilir, her şeyden haberdardır.
Bekir Sadak : Gozler O'nu gormez,O butun gozleri gorur. O Latif'tir, haberdardir.
Celal Yıldırım : Gözler O'nu kuşatıp göremez ; O, gözleri görüp kuşatır. O, lütuf sahibidir ve her şeyden haberlidir.
Diyanet İşleri : Gözler O’nu idrak edemez ama O, gözleri idrak eder. O, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.
Diyanet İşleri (eski) : Gözler O'nu görmez, O bütün gözleri görür. O Latif'tir, haberdardır.
Diyanet Vakfi : Gözler O'nu göremez; halbuki O, gözleri görür. O, eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır.
Edip Yüksel : Gözler O'na erişemez O, gözlere erişir. O Şefkatlidir, Haberdardır
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Gözler onu göremez, O ise bütün gözleri görür; O, lütuf sahibidir, her şeyden haberlidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O'nu gözler algılamaz, O ise bütün gözleri idrak eder. O öyle latif ve öyle herşeyden haberdardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : onu gözler idrâk etmez, gözleri o idrâk eder, öyle lâtif öyle habîr o
Fizilal-il Kuran : Gözler O'nu görmez, fakat O gözleri görür. O latiftir (algılanamaz) ve her şeyden haberdardır.
Gültekin Onan : Gözler O'nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak eder. O latif olandır, haberdar olandır.
Hakkı Yılmaz : "Gözler O'na erişemez, O ise gözlere erişir; O, çok armağan sahibidir, her şeyden haberlidir. "
Hasan Basri Çantay : Ona gözler erişemez. O (nun ilmi) ise bütün gözleri ihaata eder. O, (kulları hakkında) gerçek rıfk-u lutf saahibidir. (Her şeyden de) haberdârdır.
Hayrat Neşriyat : Gözler O’nu idrâk edemez; fakat O, gözleri idrâk eder. Çünki O, Latîf (bütün incelikleri bilen ve nüfûz eden)dir, Habîr (herşeyden haberdâr olan)dır.
İbni Kesir : Gözler; O'na erişemez. O ise, bütün gözlere erişir. Ve O; Latif, Habir'dir.
İskender Evrenosoğlu : Görme hassaları onu idrak edemez. Ve O, görme hassalarını idrak eder. Ve O, lâtiftir, herşeyden haberdardır.
Muhammed Esed : Hiçbir beşeri görüş ve tasavvur Onu kuşatamaz, halbuki O her türlü beşeri görüş ve tasavvuru çevreleyip kuşatır: zira yalnız Odur (hikmetine) tam nüfuz edilemez olan, her şeyden haberdar bulunan.
Ömer Nasuhi Bilmen : Gözler O'nu (görüp) idrak edemez. O ise bütün gözleri idrak eder. Ve O latîftir, habîrdir.
Ömer Öngüt : Hiçbir göz O'na erişemez, ihata ve idrak edemez. Fakat O bütün gözleri ihata eder. O Lâtif'tir, her şeyden haberdardır.
Şaban Piriş : Gözler O’nu idrak edemez. O, gözleri idrak eder. O, lütfedendir, haberdar olandır.
Suat Yıldırım : Gözler O’na erişemez. O’nun ilmi ise bütün gözleri ihata eder.(Gözlerin görmediği her şeye nüfuz eden, her şeyden haberdar olan) latîf ve habîr O’dur.
Süleyman Ateş : Gözler O'nu görmez, O gözleri görür; O latif (gözle görülmez veya lutuf sâhibi), herşeyi haber alandır.
Tefhim-ul Kuran : Gözler O'nu idrak edemez; O gözleri idrak eder; O Latif'tir, herşeyden haberdardır.
Ümit Şimşek : Gözler Onu göremez; fakat O gözleri görür. Onun ilmi herşeyin bütün inceliklerine nüfuz eder; O herşeyden haberdardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Gözler onu fark edip kavrayamaz. Oysaki O, gözleri görür/bilir. O Latîf'tir, lütfu çok olduğu halde kendisi görülemez; Habîr'dir, her şeyden haberdardır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}