» 6 / En’âm  102:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 102
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. ذَٰلِكُمُ (Z̃LKM) = ƶālikumu : işte budur
2. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
3. رَبُّكُمْ (RBKM) = rabbukum : Rabbiniz
4. لَا (LE) = lā : yoktur
5. إِلَٰهَ (ÎLH) = ilāhe : tanrı
6. إِلَّا (ÎLE) = illā : başka
7. هُوَ (HV) = huve : O'ndan
8. خَالِقُ (ḢELG) = ḣāliḳu : (O) yaratıcısıdır
9. كُلِّ (KL) = kulli : her
10. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şeyin
11. فَاعْبُدُوهُ (FEABD̃VH) = feǎ'budūhu : O'na kulluk edin
12. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O
13. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üzerine
14. كُلِّ (KL) = kulli : her
15. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şey
16. وَكِيلٌ (VKYL) = vekīlun : vekildir
işte budur | Allah | Rabbiniz | yoktur | tanrı | başka | O'ndan | (O) yaratıcısıdır | her | şeyin | O'na kulluk edin | ve O | üzerine | her | şey | vekildir |

[] [] [RBB] [] [ELH] [] [] [ḢLG] [KLL] [ŞYE] [ABD̃] [] [] [KLL] [ŞYE] [VKL]
Z̃LKM ELLH RBKM LE ÎLH ÎLE HV ḢELG KL ŞYÙ FEABD̃VH VHV AL KL ŞYÙ VKYL

ƶālikumu llahu rabbukum ilāhe illā huve ḣāliḳu kulli şey'in feǎ'budūhu ve huve ǎlā kulli şey'in vekīlun
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل

 » 6 / En’âm  Suresi: 102
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ذلكم | Z̃LKM ƶālikumu işte budur That
الله | ELLH llahu Allah (is) Allah
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbukum Rabbiniz your Lord,
لا | LE yoktur (there is) no
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhe tanrı god
إلا | ÎLE illā başka except
هو | HV huve O'ndan Him,
خالق خ ل ق | ḢLG ḢELG ḣāliḳu (O) yaratıcısıdır (the) Creator
كل ك ل ل | KLL KL kulli her (of) every
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyin thing,
فاعبدوه ع ب د | ABD̃ FEABD̃VH feǎ'budūhu O'na kulluk edin so worship Him.
وهو | VHV ve huve ve O And He
على | AL ǎlā üzerine (is) on
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey thing
وكيل و ك ل | VKL VKYL vekīlun vekildir a Guardian.

6:102 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

işte budur | Allah | Rabbiniz | yoktur | tanrı | başka | O'ndan | (O) yaratıcısıdır | her | şeyin | O'na kulluk edin | ve O | üzerine | her | şey | vekildir |

[] [] [RBB] [] [ELH] [] [] [ḢLG] [KLL] [ŞYE] [ABD̃] [] [] [KLL] [ŞYE] [VKL]
Z̃LKM ELLH RBKM LE ÎLH ÎLE HV ḢELG KL ŞYÙ FEABD̃VH VHV AL KL ŞYÙ VKYL

ƶālikumu llahu rabbukum ilāhe illā huve ḣāliḳu kulli şey'in feǎ'budūhu ve huve ǎlā kulli şey'in vekīlun
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل

[] [] [ر ب ب] [] [ا ل ه] [] [] [خ ل ق] [ك ل ل] [ش ي ا] [ع ب د] [] [] [ك ل ل] [ش ي ا] [و ك ل]

 » 6 / En’âm  Suresi: 102
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ذلكم | Z̃LKM ƶālikumu işte budur That
Zel,Lam,Kef,Mim,
700,30,20,40,
DEM – 2nd person masculine plural demonstrative pronoun
اسم اشارة
الله | ELLH llahu Allah (is) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbukum Rabbiniz your Lord,
Re,Be,Kef,Mim,
200,2,20,40,
N – nominative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لا | LE yoktur (there is) no
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
نافية تعمل عمل «أن»
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhe tanrı god
,Lam,He,
,30,5,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
إلا | ÎLE illā başka except
,Lam,Elif,
,30,1,
EXP – exceptive particle
أداة استثناء
هو | HV huve O'ndan Him,
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
خالق خ ل ق | ḢLG ḢELG ḣāliḳu (O) yaratıcısıdır (the) Creator
Hı,Elif,Lam,Gaf,
600,1,30,100,
N – nominative masculine active participle
اسم مرفوع
كل ك ل ل | KLL KL kulli her (of) every
Kef,Lam,
20,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyin thing,
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
فاعبدوه ع ب د | ABD̃ FEABD̃VH feǎ'budūhu O'na kulluk edin so worship Him.
Fe,Elif,Ayn,Be,Dal,Vav,He,
80,1,70,2,4,6,5,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الفاء استئنافية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وهو | VHV ve huve ve O And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
على | AL ǎlā üzerine (is) on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
Kef,Lam,
20,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey thing
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
وكيل و ك ل | VKL VKYL vekīlun vekildir a Guardian.
Vav,Kef,Ye,Lam,
6,20,10,30,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |ذَٰلِكُمُ: işte budur | اللَّهُ: Allah | رَبُّكُمْ: Rabbiniz | لَا: yoktur | إِلَٰهَ: tanrı | إِلَّا: başka | هُوَ: O'ndan | خَالِقُ: (O) yaratıcısıdır | كُلِّ: her | شَيْءٍ: şeyin | فَاعْبُدُوهُ: O'na kulluk edin | وَهُوَ: ve O | عَلَىٰ: üzerine | كُلِّ: her | شَيْءٍ: şey | وَكِيلٌ: vekildir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ذلكم Z̃LKM işte budur | الله ELLH Allah | ربكم RBKM Rabbiniz | لا LE yoktur | إله ÎLH tanrı | إلا ÎLE başka | هو HW O'ndan | خالق ḢELG (O) yaratıcısıdır | كل KL her | شيء ŞYÙ şeyin | فاعبدوه FEABD̃WH O'na kulluk edin | وهو WHW ve O | على AL üzerine | كل KL her | شيء ŞYÙ şey | وكيل WKYL vekildir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ƶālikumu: işte budur | llahu: Allah | rabbukum: Rabbiniz | : yoktur | ilāhe: tanrı | illā: başka | huve: O'ndan | ḣāliḳu: (O) yaratıcısıdır | kulli: her | şey'in: şeyin | feǎ'budūhu: O'na kulluk edin | ve huve: ve O | ǎlā: üzerine | kulli: her | şey'in: şey | vekīlun: vekildir |
Kırık Meal (Transcript) : |Z̃LKM: işte budur | ELLH: Allah | RBKM: Rabbiniz | LE: yoktur | ÎLH: tanrı | ÎLE: başka | HV: O'ndan | ḢELG: (O) yaratıcısıdır | KL: her | ŞYÙ: şeyin | FEABD̃VH: O'na kulluk edin | VHV: ve O | AL: üzerine | KL: her | ŞYÙ: şey | VKYL: vekildir |
Abdulbaki Gölpınarlı : İşte Rabbiniz Allah; ondan başka tapacak yok. Her şeyi halk eden odur, ancak ona kulluk edin ve her şeyi gözetip koruyan odur.
Adem Uğur : İşte Rabbiniz Allah O'dur. O'ndan başka tanrı yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O'na kulluk edin, O her şeye vekildir (güvenilip dayanılacak tek varlık O'dur).
Ahmed Hulusi : İşte budur Rabbiniz Allâh! İlâh yok, sadece "HÛ"! Her şeyin Yaratanı'dır (dıştan değil boyutsal derinliklerinden)! O'na kulluğunuzun farkındalığına erin! O, her şeyin Vekiyl'idir.
Ahmet Tekin : 'İşte Rabbiniz Allah budur. Hak ilâh yalnızca O’dur. Her şeyin yaratıcısıdır. O’nu ilâh tanıyın, candan müslümanlar olarak O’na teslim olun, saygıyla O’na kulluk ve ibadet edin, O’nun şeriatına bağlanın, O’na boyun eğin. O her şeyin hâmisi, güvencesidir.'
Ahmet Varol : Rabbiniz Allah işte budur. O'ndan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır, O'na kulluk edin. O, her şeye vekildir.
Ali Bulaç : İşte Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır, öyleyse O'na kulluk edin. O, her şeyin üstünde bir vekildir.
Ali Fikri Yavuz : İşte bu sıfatlara sahip olan Rabbiniz, Allah’dır. Ondan başka hiç bir ilâh yoktur. Her şeyi yaratan O’dur. O halde ona kulluk (ibadet) edin. O, her şeye karşı (güvenilecek) bir vekildir.
Bekir Sadak : Iste Rabbiniz, Allah budur. O'ndan baska tanri yoktur, her seyin yaratanidir. Oyleyse O'na kulluk edin; O her seye de vekildir.
Celal Yıldırım : İşte Rabblniz, Allah budur! O'ndan başka ilâh yoktur; her şeyi yaratan O, artık O'na kulluk edip tapın. O, her şeye vekildir, (koruyup düzen ve dengede tutan, belli kanunlarına göre tasarrufta bulunan O'dur).
Diyanet İşleri : İşte sizin Rabbiniz Allah. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin. O, her şeye vekil (her şeyi yöneten, görüp gözeten)dir.
Diyanet İşleri (eski) : İşte Rabbiniz, Allah budur. O'ndan başka tanrı yoktur, her şeyin yaratanıdır. Öyleyse O'na kulluk edin; O her şeye de vekildir.
Diyanet Vakfi : İşte Rabbiniz Allah O'dur. O'ndan başka tanrı yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O'na kulluk edin, O her şeye vekildir (güvenilip dayanılacak tek varlık O'dur).
Edip Yüksel : Rabbiniz ALLAH işte budur. O'ndan başka tanrı yoktur. Herşeyin Yaratıcısıdır. O'na kulluk edin. O, herşeyi Kontrol Edendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İşte Rabbiniz Allah bu! O'ndan başka ilâh yoktur; O, her şeyin yaratanıdır. O'na kulluk edin, O her şeye vekildir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İşte bu vasıflara sahip olan Allah'tır Rabbiniz. O'ndan başka tanrı yoktur. Herşeyin yaratıcısı O'dur. O halde O'na kulluk edin, herşeye karşı dayanılacak vekil de O'dur.
Elmalılı Hamdi Yazır : İşte size bu evsaf ile işaret olunan zâti a'lâdır Allah rabbınız, başka tanrı yok ancak o, her şey'in halikı o, o halde ona kulluk edin, her şey'e karşı dayanılacak vekil de o
Fizilal-il Kuran : İşte Rabbimiz olan Allah budur. O'ndan başka ilâh yoktur, her şeyin yaratıcısı O'dur, o halde sırf O'na kulluk ediniz, her konuda dayanılacak tek merci O'dur.
Gültekin Onan : İşte rabbiniz olan Tanrı budur. O'ndan başka Tanrı yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır, öyleyse O'na kulluk edin. O, her şeyin üstünde bir vekildir.
Hakkı Yılmaz : İşte Rabbiniz Allah! O'ndan başka ilâh yoktur. Her şeyin oluşturucusudur. Öyleyse, O'na kulluk edin. O, herşey üzerine belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayandır.
Hasan Basri Çantay : İşte Rabbiniz olan Allah! Ondan başka hiç bir Tanrı yokdur. O, her şey'i yaratandır. O halde Ona kulluk edin. O, her şey'in üstünde (güvenilib dayanılacak mutlak) bir vekildir.
Hayrat Neşriyat : İşte, Rabbiniz olan Allah bu (ni'metleri veren)dir. O’ndan başka ilâh yoktur.(O,) herşeyin yaratıcısıdır; o hâlde (sâdece) O’na ibâdet edin! Çünki O, herşeye Vekîldir.
İbni Kesir : İşte Rabbınız olan Allah, O'ndan başka hiçbir tanrı yoktur. Her şeyin yaratanıdır. Ve O, her şeye de Vekil'dir.
İskender Evrenosoğlu : Rabbiniz, işte bu Allah'tır. O'ndan başka ilâh yoktur. Herşeyi yaratandır. Artık O'na kul olun! Ve O, herşeye vekildir.
Muhammed Esed : İşte Rabbiniz Allah budur: Ondan başka ilah yoktur, O her şeyin Yaratıcısı (dır): Öyleyse yalnız Ona kulluk edin, zira Odur her şeyi görüp gözeten.
Ömer Nasuhi Bilmen : İşte Rabbiniz Allah Teâlâ'dır. O'ndan başka mabud yoktur. Her şeyi yaratan O'dur. Artık O'na ibadet ediniz. Ve o her şey üzerine vekildir.
Ömer Öngüt : İşte Rabbiniz Allah budur, O'ndan başka ilâh yoktur. O her şeyi yaratır. Öyleyse O'na ibadet edin. O her şeye vekildir.
Şaban Piriş : İşte bu, Rabbiniz Allah’tır. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. O’na kulluk edin. O, her şey üzerinde vekildir.
Suat Yıldırım : Rabbiniz Allah, işte bu vasıflara sahib olan Yüce Zattır. O’ndan başka tanrı yoktur. Her şeyi yaratan O’dur. O halde yalnız O’na ibadet edin. Her şeyin yönetimi Onun elindedir.
Süleyman Ateş : Rabbiniz Allâh, işte budur. O'ndan başka tanrı yoktur. (O), herşeyin yaratıcısıdır. O'na kulluk edin, O herşeye vekildir.
Tefhim-ul Kuran : İşte Rabbimiz olan Allah budur. O'ndan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır, öyleyse O'na kulluk edin. O, her şeyin üstünde bir vekildir.
Ümit Şimşek : Rabbiniz olan Allah işte budur. Ondan başka tanrı yoktur. O herşeyin yaratıcısıdır; siz de Ona kulluk edin. Herşeyi görüp gözeten de Odur.
Yaşar Nuri Öztürk : Rabbiniz Allah işte budur! İlah yok O'ndan başka. Her şeyin yaratıcısıdır, Haalik'tir O. O'na kulluk/ibadet edin! O her şeye Vekîl'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}