» 6 / En’âm  23:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 23
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
2. لَمْ (LM) = lem :
3. تَكُنْ (TKN) = tekun : kalmadığı
4. فِتْنَتُهُمْ (FTNTHM) = fitnetuhum : onların çareleri
5. إِلَّا (ÎLE) = illā : başka
6. أَنْ (ÊN) = en :
7. قَالُوا (GELVE) = ḳālū : demelerinden
8. وَاللَّهِ (VELLH) = vellehi : Allah'a andolsun ki
9. رَبِّنَا (RBNE) = rabbinā : Rabbimiz
10. مَا (ME) = mā :
11. كُنَّا (KNE) = kunnā : biz değildik
12. مُشْرِكِينَ (MŞRKYN) = muşrikīne : ortak koşanlar
sonra | | kalmadığı | onların çareleri | başka | | demelerinden | Allah'a andolsun ki | Rabbimiz | | biz değildik | ortak koşanlar |

[] [] [KVN] [FTN] [] [] [GVL] [ELH] [RBB] [] [KVN] [ŞRK]
S̃M LM TKN FTNTHM ÎLE ÊN GELVE VELLH RBNE ME KNE MŞRKYN

ṧumme lem tekun fitnetuhum illā en ḳālū vellehi rabbinā kunnā muşrikīne
ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين

 » 6 / En’âm  Suresi: 23
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
لم | LM lem not
تكن ك و ن | KVN TKN tekun kalmadığı will be
فتنتهم ف ت ن | FTN FTNTHM fitnetuhum onların çareleri (for) them a plea
إلا | ÎLE illā başka except
أن | ÊN en that
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū demelerinden they say,
والله ا ل ه | ELH VELLH vellehi Allah'a andolsun ki """By Allah,"
ربنا ر ب ب | RBB RBNE rabbinā Rabbimiz our Lord,
ما | ME not
كنا ك و ن | KVN KNE kunnā biz değildik we were
مشركين ش ر ك | ŞRK MŞRKYN muşrikīne ortak koşanlar "those who associated others (with Allah)."""

6:23 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

sonra | | kalmadığı | onların çareleri | başka | | demelerinden | Allah'a andolsun ki | Rabbimiz | | biz değildik | ortak koşanlar |

[] [] [KVN] [FTN] [] [] [GVL] [ELH] [RBB] [] [KVN] [ŞRK]
S̃M LM TKN FTNTHM ÎLE ÊN GELVE VELLH RBNE ME KNE MŞRKYN

ṧumme lem tekun fitnetuhum illā en ḳālū vellehi rabbinā kunnā muşrikīne
ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين

[] [] [ك و ن] [ف ت ن] [] [] [ق و ل] [ا ل ه] [ر ب ب] [] [ك و ن] [ش ر ك]

 » 6 / En’âm  Suresi: 23
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
لم | LM lem not
Lam,Mim,
30,40,
NEG – negative particle
حرف نفي
تكن ك و ن | KVN TKN tekun kalmadığı will be
Te,Kef,Nun,
400,20,50,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
فتنتهم ف ت ن | FTN FTNTHM fitnetuhum onların çareleri (for) them a plea
Fe,Te,Nun,Te,He,Mim,
80,400,50,400,5,40,
N – nominative feminine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إلا | ÎLE illā başka except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū demelerinden they say,
Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
100,1,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
والله ا ل ه | ELH VELLH vellehi Allah'a andolsun ki """By Allah,"
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition wa (oath)
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
ربنا ر ب ب | RBB RBNE rabbinā Rabbimiz our Lord,
Re,Be,Nun,Elif,
200,2,50,1,
N – genitive masculine noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم مجرور و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ما | ME not
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
كنا ك و ن | KVN KNE kunnā biz değildik we were
Kef,Nun,Elif,
20,50,1,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
مشركين ش ر ك | ŞRK MŞRKYN muşrikīne ortak koşanlar "those who associated others (with Allah)."""
Mim,Şın,Re,Kef,Ye,Nun,
40,300,200,20,10,50,
N – accusative masculine plural (form IV) active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |ثُمَّ: sonra | لَمْ: | تَكُنْ: kalmadığı | فِتْنَتُهُمْ: onların çareleri | إِلَّا: başka | أَنْ: | قَالُوا: demelerinden | وَاللَّهِ: Allah'a andolsun ki | رَبِّنَا: Rabbimiz | مَا: | كُنَّا: biz değildik | مُشْرِكِينَ: ortak koşanlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ثم S̃M sonra | لم LM | تكن TKN kalmadığı | فتنتهم FTNTHM onların çareleri | إلا ÎLE başka | أن ÊN | قالوا GELWE demelerinden | والله WELLH Allah'a andolsun ki | ربنا RBNE Rabbimiz | ما ME | كنا KNE biz değildik | مشركين MŞRKYN ortak koşanlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |ṧumme: sonra | lem: | tekun: kalmadığı | fitnetuhum: onların çareleri | illā: başka | en: | ḳālū: demelerinden | vellehi: Allah'a andolsun ki | rabbinā: Rabbimiz | : | kunnā: biz değildik | muşrikīne: ortak koşanlar |
Kırık Meal (Transcript) : |S̃M: sonra | LM: | TKN: kalmadığı | FTNTHM: onların çareleri | ÎLE: başka | ÊN: | GELVE: demelerinden | VELLH: Allah'a andolsun ki | RBNE: Rabbimiz | ME: | KNE: biz değildik | MŞRKYN: ortak koşanlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Sonra onlar ancak Rabbimiz Allah, sana andederiz ki biz şirk koşanlardan değildik demekten başka bir özür serdedemezler.
Adem Uğur : Sonra onların mazeretleri, "Rabbimiz Allah hakkı için biz ortak koşanlar olmadık!" demekten başka bir şey olmadı.
Ahmed Hulusi : Onların: "Rabbimiz olan Allâh'a yemin olsun ki biz müşriklerden olmadık" demeleri yanı sıra artık fitneleri olamaz!
Ahmet Tekin : Sonra onlar inkârlarının ve yalana cüretlerinin sebep olduğu azabı gördüklerinde: 'Rabbimiz Allah’a yemin ederiz ki, biz ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koşan müşriklerden değildik' demekten başka bir mazeret ileri süremeyecekler.
Ahmet Varol : Sonra: 'Rabbimiz olan Allah'a yemin olsun ki, biz Allah'a ortak koşanlar değildik' demekten başka bir kaçamak bulamazlar.
Ali Bulaç : (Bundan) Sonra onların: "Rabbimiz olan Allah'a and olsun ki, biz müşriklerden değildik" demelerinden başka bir fitneleri olmadı (kalmadı.)
Ali Fikri Yavuz : Sonra (kurtuluş için) özürleri mevcut olmayıp sadece şöyle diyeceklerdir: “- Rabbimiz olan Allah’a yemin ederiz ki, biz, müşriklerden değildik.”
Bekir Sadak : Sonra, «Rabbimiz Allah'a and olsun ki bizler puta tapanlar degildik» demekten baska care bulamazlar.
Celal Yıldırım : Sonra onların bir başka fitnesi olmayacak, sadece şu sözleri olacak: «Rabbimiz Allah'a yemin ederiz ki, biz ortak koşanlar değildik !»
Diyanet İşleri : Sonunda onların manevraları, “Rabbimiz Allah’a andolsun ki biz (O’na) ortak koşanlar değildik” demelerinden başka bir şey olmayacaktır.
Diyanet İşleri (eski) : Sonra, 'Rabbimiz Allah'a and olsun ki bizler ortak koşanlar değildik' demekten başka çare bulamazlar.
Diyanet Vakfi : Sonra onların mazeretleri, «Rabbimiz Allah hakkı için biz ortak koşanlar olmadık!» demekten başka bir şey olmadı.
Edip Yüksel : Onların tek savunması şu olacak: 'Rabbimiz ALLAH'a andolsun ki biz ortak koşmadık.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sonra, (Onlar): «Rabbimiz, Allah'a yemin ederiz ki, biz müşriklerden değildik» demekten başka bir özür bulamayacaklar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sonra başka çare bulamayacaklar ve sadece şöyle diyecekler: «Rabbimiz Allah'a yemin ederiz ki, vallahi bizler Allah'a şirk koşanlar değildik.»
Elmalılı Hamdi Yazır : Sonra başka fitnelik edemiyecekler sade şöyle diyecekler: Rabbimiz Allaha yemin ederiz: Vallahi bizler müşrik değil idik
Fizilal-il Kuran : Sonra bu müşrikliklerinin «Vallahi, ey Rabbimiz, biz müşrik değildik» demelerinden başka bir akıbetleri olmaz.
Gültekin Onan : (Bundan) Sonra onların: "Rabbimiz olan Tanrı'ya and olsun ki biz müşriklerden değildik" demelerinden başka bir fitneleri olmadı (kalmadı.)
Hakkı Yılmaz : Sonra, onların ateşlere atılmaları, “Rabbimiz, Allah'a kasem olsun ki ‘Biz ortak koşanlardan değildik’ demekten başka bir şey değildi.”
Hasan Basri Çantay : (Bu suâlden) sonra (gûyâ kurtulabilmeleri için) onların (baş vuracakları) fitne: «Rabbimiz olan (Sen) Allaha andederiz ki biz eş tutanlardan değildik» dedelerinden başka (bir şey) olmadı (olmayacakdır).
Hayrat Neşriyat : Sonra, 'Rabbimiz! Vallâhi, biz müşrik kimseler değildik!' demelerinden başka (o gün bir) fitnelikleri (cevabları) olmayacak!
İbni Kesir : Sonra onların sadece: Andolsun Allah'a ki, ey Rabbımız; bizler müşriklerden değildik, demelerinden başka çareleri kalmaz.
İskender Evrenosoğlu : Sonra onların: “Vallahi Rabbimiz, biz müşrikler olmadık.” demekten başka onların fitnesi olmayacak.
Muhammed Esed : Bunun üzerine, çaresiz bir şaşkınlık içinde, ancak, "Rabbimiz Allaha yemin ederiz ki Ondan başka bir şeye ilahlık izafe et(mek iste)medik!" diye(bile)ceklerdir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Sonra onların hilesi, «Vallahi ey Rabbimiz! Bizler müşriklerden olmadık,» demekten başka olmayacak.
Ömer Öngüt : Sonra onların: “Rabbimiz Allah'a yemin olsun ki biz müşriklerden değildik. ” demelerinden başka çareleri olmaz.
Şaban Piriş : Fakat onların şaşkınlıkları ile (cevapları) “Rabbimize Vallahi, şirk koşanlardan değildik” demekten başka bir şey olmayacaktır.
Suat Yıldırım : Sonra onların şirklerinin vardığı son nokta, (sığınacakları tek yalancı özrü) "Rabbimiz Allah hakkı için, vallahi biz müşrik değildik!" demekten ibaret olacaktır.
Süleyman Ateş : Sonra onların: "Rabbimiz Allah'a andolsun ki biz ortak koşanlar değildik." demelerinden başka çareleri kalmadığı (gün);
Tefhim-ul Kuran : (Bundan) Sonra onların: «Rabbimiz olan Allah'a and olsun ki, biz müşriklerden değildik» demelerinden başka bir fitneleri (mazeretleri) olmadı (kalmadı) .
Ümit Şimşek : Onların ise, 'Rabbimiz Allah'a and olsun ki biz müşrik değildik' demekten başka bir kaçamakları olmaz.
Yaşar Nuri Öztürk : Sonunda şunu söylemekten başka bahaneleri kalmaz: "Rabbimiz Allah'a yemin olsun ki, biz, ortak koşanlar değildik."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}