» 6 / En’âm  38:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 38
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَا (VME) = ve mā : yoktur ki
2. مِنْ (MN) = min : hiçbir
3. دَابَّةٍ (D̃EBT) = dābbetin : yürüyen hayvan
4. فِي (FY) = fī : -nde
5. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzü-
6. وَلَا (VLE) = ve lā : ve hiçbir
7. طَائِرٍ (ŦEÙR) = Tāirin : kuş
8. يَطِيرُ (YŦYR) = yeTīru : uçan
9. بِجَنَاحَيْهِ (BCNEḪYH) = bicenāHayhi : iki kanadiyle
10. إِلَّا (ÎLE) = illā : olmasınlar
11. أُمَمٌ (ÊMM) = umemun : birer ümmet
12. أَمْثَالُكُمْ (ÊMS̃ELKM) = emṧālukum : sizin gibi
13. مَا (ME) = mā :
14. فَرَّطْنَا (FRŦNE) = ferraTnā : biz eksik bırakmamışızdır
15. فِي (FY) = fī :
16. الْكِتَابِ (ELKTEB) = l-kitābi : Kitapta
17. مِنْ (MN) = min : hiçbir
18. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şeyi
19. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
20. إِلَىٰ (ÎL) = ilā : -(nin huzuru)na
21. رَبِّهِمْ (RBHM) = rabbihim : Rableri-
22. يُحْشَرُونَ (YḪŞRVN) = yuHşerūne : toplanacaklardır
yoktur ki | hiçbir | yürüyen hayvan | -nde | yeryüzü- | ve hiçbir | kuş | uçan | iki kanadiyle | olmasınlar | birer ümmet | sizin gibi | | biz eksik bırakmamışızdır | | Kitapta | hiçbir | şeyi | sonra | -(nin huzuru)na | Rableri- | toplanacaklardır |

[] [] [D̃BB] [] [ERŽ] [] [ŦYR] [ŦYR] [CNḪ] [] [EMM] [MS̃L] [] [FRŦ] [] [KTB] [] [ŞYE] [] [] [RBB] [ḪŞR]
VME MN D̃EBT FY ELÊRŽ VLE ŦEÙR YŦYR BCNEḪYH ÎLE ÊMM ÊMS̃ELKM ME FRŦNE FY ELKTEB MN ŞYÙ S̃M ÎL RBHM YḪŞRVN

ve mā min dābbetin l-erDi ve lā Tāirin yeTīru bicenāHayhi illā umemun emṧālukum ferraTnā l-kitābi min şey'in ṧumme ilā rabbihim yuHşerūne
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون

 » 6 / En’âm  Suresi: 38
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā yoktur ki And not
من | MN min hiçbir [of]
دابة د ب ب | D̃BB D̃EBT dābbetin yürüyen hayvan any animal
في | FY -nde in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzü- the earth
ولا | VLE ve lā ve hiçbir and not
طائر ط ي ر | ŦYR ŦEÙR Tāirin kuş a bird
يطير ط ي ر | ŦYR YŦYR yeTīru uçan (that) flies
بجناحيه ج ن ح | CNḪ BCNEḪYH bicenāHayhi iki kanadiyle with its wings -
إلا | ÎLE illā olmasınlar but
أمم ا م م | EMM ÊMM umemun birer ümmet (are) communities
أمثالكم م ث ل | MS̃L ÊMS̃ELKM emṧālukum sizin gibi like you.
ما | ME Not
فرطنا ف ر ط | FRŦ FRŦNE ferraTnā biz eksik bırakmamışızdır We have neglected
في | FY in
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābi Kitapta the Book
من | MN min hiçbir [of]
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyi anything,
ثم | S̃M ṧumme sonra then
إلى | ÎL ilā -(nin huzuru)na to
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rableri- their Lord
يحشرون ح ش ر | ḪŞR YḪŞRVN yuHşerūne toplanacaklardır they will be gathered.

6:38 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

yoktur ki | hiçbir | yürüyen hayvan | -nde | yeryüzü- | ve hiçbir | kuş | uçan | iki kanadiyle | olmasınlar | birer ümmet | sizin gibi | | biz eksik bırakmamışızdır | | Kitapta | hiçbir | şeyi | sonra | -(nin huzuru)na | Rableri- | toplanacaklardır |

[] [] [D̃BB] [] [ERŽ] [] [ŦYR] [ŦYR] [CNḪ] [] [EMM] [MS̃L] [] [FRŦ] [] [KTB] [] [ŞYE] [] [] [RBB] [ḪŞR]
VME MN D̃EBT FY ELÊRŽ VLE ŦEÙR YŦYR BCNEḪYH ÎLE ÊMM ÊMS̃ELKM ME FRŦNE FY ELKTEB MN ŞYÙ S̃M ÎL RBHM YḪŞRVN

ve mā min dābbetin l-erDi ve lā Tāirin yeTīru bicenāHayhi illā umemun emṧālukum ferraTnā l-kitābi min şey'in ṧumme ilā rabbihim yuHşerūne
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون

[] [] [د ب ب] [] [ا ر ض] [] [ط ي ر] [ط ي ر] [ج ن ح] [] [ا م م] [م ث ل] [] [ف ر ط] [] [ك ت ب] [] [ش ي ا] [] [] [ر ب ب] [ح ش ر]

 » 6 / En’âm  Suresi: 38
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā yoktur ki And not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الواو استئنافية
حرف نفي
من | MN min hiçbir [of]
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دابة د ب ب | D̃BB D̃EBT dābbetin yürüyen hayvan any animal
Dal,Elif,Be,Te merbuta,
4,1,2,400,
N – genitive feminine indefinite noun
اسم مجرور
في | FY -nde in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzü- the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
ولا | VLE ve lā ve hiçbir and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
طائر ط ي ر | ŦYR ŦEÙR Tāirin kuş a bird
Tı,Elif,,Re,
9,1,,200,
N – genitive masculine indefinite active participle
اسم مجرور
يطير ط ي ر | ŦYR YŦYR yeTīru uçan (that) flies
Ye,Tı,Ye,Re,
10,9,10,200,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
بجناحيه ج ن ح | CNḪ BCNEḪYH bicenāHayhi iki kanadiyle with its wings -
Be,Cim,Nun,Elif,Ha,Ye,He,
2,3,50,1,8,10,5,
"P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine dual noun → Wing
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun"
جار ومجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إلا | ÎLE illā olmasınlar but
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
أمم ا م م | EMM ÊMM umemun birer ümmet (are) communities
,Mim,Mim,
,40,40,
N – nominative feminine plural indefinite noun
اسم مرفوع
أمثالكم م ث ل | MS̃L ÊMS̃ELKM emṧālukum sizin gibi like you.
,Mim,Se,Elif,Lam,Kef,Mim,
,40,500,1,30,20,40,
ADJ – nominative masculine plural adjective
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
صفة مرفوعة والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ما | ME Not
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
فرطنا ف ر ط | FRŦ FRŦNE ferraTnā biz eksik bırakmamışızdır We have neglected
Fe,Re,Tı,Nun,Elif,
80,200,9,50,1,
V – 1st person plural (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābi Kitapta the Book
Elif,Lam,Kef,Te,Elif,Be,
1,30,20,400,1,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
من | MN min hiçbir [of]
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyi anything,
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
ثم | S̃M ṧumme sonra then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
إلى | ÎL ilā -(nin huzuru)na to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rableri- their Lord
Re,Be,He,Mim,
200,2,5,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
يحشرون ح ش ر | ḪŞR YḪŞRVN yuHşerūne toplanacaklardır they will be gathered.
Ye,Ha,Şın,Re,Vav,Nun,
10,8,300,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَا: yoktur ki | مِنْ: hiçbir | دَابَّةٍ: yürüyen hayvan | فِي: -nde | الْأَرْضِ: yeryüzü- | وَلَا: ve hiçbir | طَائِرٍ: kuş | يَطِيرُ: uçan | بِجَنَاحَيْهِ: iki kanadiyle | إِلَّا: olmasınlar | أُمَمٌ: birer ümmet | أَمْثَالُكُمْ: sizin gibi | مَا: | فَرَّطْنَا: biz eksik bırakmamışızdır | فِي: | الْكِتَابِ: Kitapta | مِنْ: hiçbir | شَيْءٍ: şeyi | ثُمَّ: sonra | إِلَىٰ: -(nin huzuru)na | رَبِّهِمْ: Rableri- | يُحْشَرُونَ: toplanacaklardır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وما WME yoktur ki | من MN hiçbir | دابة D̃EBT yürüyen hayvan | في FY -nde | الأرض ELÊRŽ yeryüzü- | ولا WLE ve hiçbir | طائر ŦEÙR kuş | يطير YŦYR uçan | بجناحيه BCNEḪYH iki kanadiyle | إلا ÎLE olmasınlar | أمم ÊMM birer ümmet | أمثالكم ÊMS̃ELKM sizin gibi | ما ME | فرطنا FRŦNE biz eksik bırakmamışızdır | في FY | الكتاب ELKTEB Kitapta | من MN hiçbir | شيء ŞYÙ şeyi | ثم S̃M sonra | إلى ÎL -(nin huzuru)na | ربهم RBHM Rableri- | يحشرون YḪŞRWN toplanacaklardır |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve mā: yoktur ki | min: hiçbir | dābbetin: yürüyen hayvan | : -nde | l-erDi: yeryüzü- | ve lā: ve hiçbir | Tāirin: kuş | yeTīru: uçan | bicenāHayhi: iki kanadiyle | illā: olmasınlar | umemun: birer ümmet | emṧālukum: sizin gibi | : | ferraTnā: biz eksik bırakmamışızdır | : | l-kitābi: Kitapta | min: hiçbir | şey'in: şeyi | ṧumme: sonra | ilā: -(nin huzuru)na | rabbihim: Rableri- | yuHşerūne: toplanacaklardır |
Kırık Meal (Transcript) : |VME: yoktur ki | MN: hiçbir | D̃EBT: yürüyen hayvan | FY: -nde | ELÊRŽ: yeryüzü- | VLE: ve hiçbir | ŦEÙR: kuş | YŦYR: uçan | BCNEḪYH: iki kanadiyle | ÎLE: olmasınlar | ÊMM: birer ümmet | ÊMS̃ELKM: sizin gibi | ME: | FRŦNE: biz eksik bırakmamışızdır | FY: | ELKTEB: Kitapta | MN: hiçbir | ŞYÙ: şeyi | S̃M: sonra | ÎL: -(nin huzuru)na | RBHM: Rableri- | YḪŞRVN: toplanacaklardır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan ve kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi o da bir cinse mensup olmasın. Biz, kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık, sonra da hepsi Rablerinin tapısında toplanır.
Adem Uğur : Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet (hepsi) toplanıp Rablerinin huzuruna getirilecekler.
Ahmed Hulusi : Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçmakta olan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi topluluklar (belli bir sistem ve düzene bağlı olarak oluşmuş türler) olmasınlar! Biz "OKU"nası yaratılmışlar âleminde hiçbir şeyi eksik bırakmadık! Sonra (onlar) Rablerine haşrolunurlar.
Ahmet Tekin : Yeryüzünde yürüyen bütün canlılar ve iki kanadıyla uçan bütün kuşlar kesinlikle sizinle benzer tarafları olan, kâinattaki dengeyi sağlamakla sorumlu, organize birer canlı türüdürler. Biz kitapta bilgi işlem merkezinde, Levh-i Mahfuz’da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar Rablerinin huzurunda toplanacaklar.
Ahmet Varol : Yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve iki kanatlarıyla uçan bütün kuşlar sizin gibi birer ümmettirlerdir. [4] Kitap'ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Onlar sonra Rabblerinin huzurunda toplanırlar.
Ali Bulaç : Yeryüzünde hiç bir canlı ve iki kanadıyla uçan hiç bir kuş yoktur ki, sizin gibi ümmetler olmasın. Biz Kitap'ta hiç bir şeyi noksan bırakmadık, sonra onlar Rablerine toplanacaklardır.
Ali Fikri Yavuz : Yerde yürüyen hayvan ve iki kanadıyla uçan kuşlardan hepsi (yemek, içmek, zikretmek hususunda) ancak sizin gibi ümmetlerdir. Biz O kitabda (Kur’an veya Levhi mahfuzda) hiç bir şeyi noksan bırakmadık. Sonra, ancak Rablerine toplanıp getirilirler.
Bekir Sadak : Yerde yuruyen hayvanlar ve kanatlariyla ucan kuslar da ancak sizin gibi birer toplulukturlar. Kitap'da Biz hicbir seyi eksik birakmadik; onlar sonra Rablerine toplanacaklardir.
Celal Yıldırım : Yeryüzünde yürüyüp hareket eden her hayvan, kanatlarıyla uçan her kuş, sizin gibi birer ümmettirler. Kitab'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık ve ihmâl de etmedik. Sonunda (hepsi de) Rablerine haşrolunurlar.
Diyanet İşleri : Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler.
Diyanet İşleri (eski) : Yerde yürüyen hayvanlar ve kanatlarıyla uçan kuşlar da ancak sizin gibi birer toplulukturlar. Kitap'da Biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık; onlar sonra Rablerine toplanacaklardır.
Diyanet Vakfi : Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet (hepsi) toplanıp Rablerinin huzuruna getirilecekler.
Edip Yüksel : Kanatlarıyla uçan kuşlar dahil yeryüzündeki tüm yaratıklar sizin gibi birer toplum. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar (tüm yaratıklar) Rab'lerinin huzuruna toplanacak.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi birer ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışızdır, sonra hepsi Rablerinin huzurunda toplanırlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yerde debelenen hiçbir hayvan ve iki kanadı ile uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi birer ümmet olmasınlar! Biz kitapta hiçbir eksik bırakmamışızdır. Sonra hepsi Rablerinin huzurunda toplanırlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : hem yerde debelenen hiç bir hayvan ve iki kanadiyle uçan hiç bir kuş yoktur ki sizin gibi birer ümmet olmasınlar, biz kitâbda hiç bir tefrıt yapmamışızdır, sonra hepsi toplanır Rablarına haşrolunurlar
Fizilal-il Kuran : Yerde kımıldayan bütün hayvan türleri ve kanatları ile uçan bütün kuş çeşitleri sizler gibi birer canlılar topluluğudurlar. Biz hiçbir şeyi o kitabın dışında bırakmadık. Sonra bunlar, Rabblerinin huzurunda biraraya getirirler.
Gültekin Onan : Yeryüzünde hiç bir canlı ve iki kanadıyla uçan hiç bir kuş yoktur ki, sizin gibi ümmetler olmasın. Biz kitapta hiç birşeyi noksan bırakmadık. Sonra onlar rablerine toplanacaklardır.
Hakkı Yılmaz : Ve yeryüzünde hiçbir irili-ufaklı kıpırdayan canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi önderli topluluklar olmasın. Biz Kitapta hiçbir şeyi noksan/yetersiz bırakmadık. Sonra onlar Rablerine toplanacaklardır.
Hasan Basri Çantay : Yerde yürüyen hiç bir hayvan ve iki kanadıyle uçan hiç bir kuş hariç olmamak üzere hepsi sizin gibi ümmetlerdir. Biz o kitabda hiç bir şey'i eksik bırakmadık. Nihayet (hepsi de) ancak Rablerine toplanıb getirilirler.
Hayrat Neşriyat : Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş da yoktur ki, sizin gibi birer ümmet (yaratılışları ve ihtiyaçları ile aynı birer nevi') olmasınlar! (Biz)kitabda (Levh-i Mahfûz’da) hiçbir şeyi eksik bırakmadık; sonra (hepsi) ancak Rablerinin huzûrunda toplanacaklardır.
İbni Kesir : Yerde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki; onlar da sizin gibi bir ümmet olmasınlar. Biz, kitabta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar Rabblarına toplanırlar.
İskender Evrenosoğlu : Ve yeryüzünde yürüyen hayvanlardan ve iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa (4 ayaklı) hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki; sizin gibi ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra Rab'lerine haşrolunacaklar (olunurlar).
Muhammed Esed : halbuki yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi (Allahın) mahluku olmasın: Biz, buyruğumuzda tek şeyi bile ihmal etmedik. Ve bir kez daha (belirtelim): onlar(ın tümü) Rableri huzurunda toplanacaklardır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve yerde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadı ile uçan bir kuş yoktur ki, onlar sizin gibi ümmetlerdir. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık, sonra Rablerinin huzuruna sevkolunacaklardır.
Ömer Öngüt : Yerde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadı ile uçan hiçbir kuş yoktur ki, onlar da sizin gibi birer ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet onların hepsi Rablerinin huzurunda toplanırlar.
Şaban Piriş : Yeryüzünde hiç bir canlı ve yeryüzünde kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi birer toplum olmasınlar. Kitapta hiç bir şeyi eksik bırakmadık; sonra (hepsi de) Rablerinin huzurunda toplanacaktır.
Suat Yıldırım : Hem yerde hareket eden hiç bir canlı, kanatlarıyla uçan hiç bir kuş türü yoktur ki sizin gibi birer toplum teşkil etmesinler. Biz o kitapta hiçbir şeyi ihmal etmedik. Sonra hepsi Rab’lerinin huzuruna sevk edilip toplanacaklardır.
Süleyman Ateş : Yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadiyle uçan hiçbir kuş yoktur ki, (onlar da) sizin gibi birer ümmet olmasınlar. Biz Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışızdır. Sonra (onlar), Rableri(nin huzûru)na toplanacaklardır.
Tefhim-ul Kuran : Yeryüzünde hiç bir canlı ve iki kanadıyla uçan hiç bir kuş yoktur ki, sizin gibi ümmetler olmasın. Biz Kitap'ta hiç bir şeyi noksan bırakmadık, sonra onlar Rablerine toplanacaklardır.
Ümit Şimşek : Yerde hareket eden hiçbir canlı, havada kanat çırpan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi birer topluluk olmasın. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onların hepsi Rablerinin huzurunda toplanırlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı, iki kanadıyla uçan hiçbir kuş istisna olmamak üzere hepsi sizin gibi ümmetlerdir. Biz bu Kitap'ta, herhangi birşeyi ne eksik bıraktık ne fazla yaptık. Onlar, sonunda Rableri önünde haşredilirler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}