» 6 / En’âm  96:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 96
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَالِقُ (FELG) = fāliḳu : karanlığı yarıp
2. الْإِصْبَاحِ (ELÎṦBEḪ) = l-iSbāHi : sabahı ortaya çıkarmış
3. وَجَعَلَ (VCAL) = ve ceǎle : ve kılmıştır
4. اللَّيْلَ (ELLYL) = l-leyle : geceyi
5. سَكَنًا (SKNE) = sekenen : dinlenme zamanı
6. وَالشَّمْسَ (VELŞMS) = ve şşemse : ve güneşi
7. وَالْقَمَرَ (VELGMR) = velḳamera : ve ayı
8. حُسْبَانًا (ḪSBENE) = Husbānen : hesap (ölçüsü) yapmıştır
9. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bu
10. تَقْدِيرُ (TGD̃YR) = teḳdīru : takdiridir
11. الْعَزِيزِ (ELAZYZ) = l-ǎzīzi : o üstün
12. الْعَلِيمِ (ELALYM) = l-ǎlīmi : bilen(Allah)ın
karanlığı yarıp | sabahı ortaya çıkarmış | ve kılmıştır | geceyi | dinlenme zamanı | ve güneşi | ve ayı | hesap (ölçüsü) yapmıştır | bu | takdiridir | o üstün | bilen(Allah)ın |

[FLG] [ṦBḪ] [CAL] [LYL] [SKN] [ŞMS] [GMR] [ḪSB] [] [GD̃R] [AZZ] [ALM]
FELG ELÎṦBEḪ VCAL ELLYL SKNE VELŞMS VELGMR ḪSBENE Z̃LK TGD̃YR ELAZYZ ELALYM

fāliḳu l-iSbāHi ve ceǎle l-leyle sekenen ve şşemse velḳamera Husbānen ƶālike teḳdīru l-ǎzīzi l-ǎlīmi
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم

 » 6 / En’âm  Suresi: 96
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فالق ف ل ق | FLG FELG fāliḳu karanlığı yarıp (He is the) Cleaver
الإصباح ص ب ح | ṦBḪ ELÎṦBEḪ l-iSbāHi sabahı ortaya çıkarmış (of) the daybreak
وجعل ج ع ل | CAL VCAL ve ceǎle ve kılmıştır and He has made
الليل ل ي ل | LYL ELLYL l-leyle geceyi the night
سكنا س ك ن | SKN SKNE sekenen dinlenme zamanı (for) rest
والشمس ش م س | ŞMS VELŞMS ve şşemse ve güneşi and the sun
والقمر ق م ر | GMR VELGMR velḳamera ve ayı and the moon
حسبانا ح س ب | ḪSB ḪSBENE Husbānen hesap (ölçüsü) yapmıştır (for) reckoning.
ذلك | Z̃LK ƶālike bu That
تقدير ق د ر | GD̃R TGD̃YR teḳdīru takdiridir (is the) ordaining
العزيز ع ز ز | AZZ ELAZYZ l-ǎzīzi o üstün (of) the All-Mighty,
العليم ع ل م | ALM ELALYM l-ǎlīmi bilen(Allah)ın the All-Knowing.

6:96 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

karanlığı yarıp | sabahı ortaya çıkarmış | ve kılmıştır | geceyi | dinlenme zamanı | ve güneşi | ve ayı | hesap (ölçüsü) yapmıştır | bu | takdiridir | o üstün | bilen(Allah)ın |

[FLG] [ṦBḪ] [CAL] [LYL] [SKN] [ŞMS] [GMR] [ḪSB] [] [GD̃R] [AZZ] [ALM]
FELG ELÎṦBEḪ VCAL ELLYL SKNE VELŞMS VELGMR ḪSBENE Z̃LK TGD̃YR ELAZYZ ELALYM

fāliḳu l-iSbāHi ve ceǎle l-leyle sekenen ve şşemse velḳamera Husbānen ƶālike teḳdīru l-ǎzīzi l-ǎlīmi
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم

[ف ل ق] [ص ب ح] [ج ع ل] [ل ي ل] [س ك ن] [ش م س] [ق م ر] [ح س ب] [] [ق د ر] [ع ز ز] [ع ل م]

 » 6 / En’âm  Suresi: 96
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فالق ف ل ق | FLG FELG fāliḳu karanlığı yarıp (He is the) Cleaver
Fe,Elif,Lam,Gaf,
80,1,30,100,
N – nominative masculine active participle
اسم مرفوع
الإصباح ص ب ح | ṦBḪ ELÎṦBEḪ l-iSbāHi sabahı ortaya çıkarmış (of) the daybreak
Elif,Lam,,Sad,Be,Elif,Ha,
1,30,,90,2,1,8,
"N – genitive masculine (form IV) verbal noun → Dawn"
اسم مجرور
وجعل ج ع ل | CAL VCAL ve ceǎle ve kılmıştır and He has made
Vav,Cim,Ayn,Lam,
6,3,70,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
الليل ل ي ل | LYL ELLYL l-leyle geceyi the night
Elif,Lam,Lam,Ye,Lam,
1,30,30,10,30,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
سكنا س ك ن | SKN SKNE sekenen dinlenme zamanı (for) rest
Sin,Kef,Nun,Elif,
60,20,50,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
والشمس ش م س | ŞMS VELŞMS ve şşemse ve güneşi and the sun
Vav,Elif,Lam,Şın,Mim,Sin,
6,1,30,300,40,60,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative feminine noun → Sun"
الواو عاطفة
اسم منصوب
والقمر ق م ر | GMR VELGMR velḳamera ve ayı and the moon
Vav,Elif,Lam,Gaf,Mim,Re,
6,1,30,100,40,200,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun → Moon"
الواو عاطفة
اسم منصوب
حسبانا ح س ب | ḪSB ḪSBENE Husbānen hesap (ölçüsü) yapmıştır (for) reckoning.
Ha,Sin,Be,Elif,Nun,Elif,
8,60,2,1,50,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ذلك | Z̃LK ƶālike bu That
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
تقدير ق د ر | GD̃R TGD̃YR teḳdīru takdiridir (is the) ordaining
Te,Gaf,Dal,Ye,Re,
400,100,4,10,200,
N – nominative masculine (form II) verbal noun
اسم مرفوع
العزيز ع ز ز | AZZ ELAZYZ l-ǎzīzi o üstün (of) the All-Mighty,
Elif,Lam,Ayn,Ze,Ye,Ze,
1,30,70,7,10,7,
N – genitive masculine singular noun
اسم مجرور
العليم ع ل م | ALM ELALYM l-ǎlīmi bilen(Allah)ın the All-Knowing.
Elif,Lam,Ayn,Lam,Ye,Mim,
1,30,70,30,10,40,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَالِقُ: karanlığı yarıp | الْإِصْبَاحِ: sabahı ortaya çıkarmış | وَجَعَلَ: ve kılmıştır | اللَّيْلَ: geceyi | سَكَنًا: dinlenme zamanı | وَالشَّمْسَ: ve güneşi | وَالْقَمَرَ: ve ayı | حُسْبَانًا: hesap (ölçüsü) yapmıştır | ذَٰلِكَ: bu | تَقْدِيرُ: takdiridir | الْعَزِيزِ: o üstün | الْعَلِيمِ: bilen(Allah)ın |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فالق FELG karanlığı yarıp | الإصباح ELÎṦBEḪ sabahı ortaya çıkarmış | وجعل WCAL ve kılmıştır | الليل ELLYL geceyi | سكنا SKNE dinlenme zamanı | والشمس WELŞMS ve güneşi | والقمر WELGMR ve ayı | حسبانا ḪSBENE hesap (ölçüsü) yapmıştır | ذلك Z̃LK bu | تقدير TGD̃YR takdiridir | العزيز ELAZYZ o üstün | العليم ELALYM bilen(Allah)ın |
Kırık Meal (Okunuş) : |fāliḳu: karanlığı yarıp | l-iSbāHi: sabahı ortaya çıkarmış | ve ceǎle: ve kılmıştır | l-leyle: geceyi | sekenen: dinlenme zamanı | ve şşemse: ve güneşi | velḳamera: ve ayı | Husbānen: hesap (ölçüsü) yapmıştır | ƶālike: bu | teḳdīru: takdiridir | l-ǎzīzi: o üstün | l-ǎlīmi: bilen(Allah)ın |
Kırık Meal (Transcript) : |FELG: karanlığı yarıp | ELÎṦBEḪ: sabahı ortaya çıkarmış | VCAL: ve kılmıştır | ELLYL: geceyi | SKNE: dinlenme zamanı | VELŞMS: ve güneşi | VELGMR: ve ayı | ḪSBENE: hesap (ölçüsü) yapmıştır | Z̃LK: bu | TGD̃YR: takdiridir | ELAZYZ: o üstün | ELALYM: bilen(Allah)ın |
Abdulbaki Gölpınarlı : Sabahı ağartan oldur. Geceyi huzur ve istirahat için, güneşle ayı da muayyen bir hesapla devretmek üzere yaratmıştır. Bu, üstün ve her şeyi bilen Tanrının takdîridir.
Adem Uğur : O, sabahı aydınlatandır. O, geceyi dinlenme zamanı, güneş ve ayı (vakitlerin tayini için) birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, azîz olan (ve her şeyi) pek iyi bilen Allah'ın takdiridir.
Ahmed Hulusi : Karanlığı yarıp aydınlığı ortaya çıkarandır! Geceyi sükûnet, Güneş ve Ay'ı ölçüler vesilesi kıldı. . . Bu, Aziyz ve Aliym olanın takdiridir.
Ahmet Tekin : Karanlığı yarıp, tan yerini ağartan, O’dur. Geceyi dinlenme zamanı; güneşi, ayı, vakitleri hesaplama aracı haline getirdik. İşte bu kudretli ve hükümran olan, ilmi her şeyi kuşatan Allah’ın takdiridir, O’nun koyduğu ölçü ve düzenin sonucudur.
Ahmet Varol : Gece karanlığını yarıp sabahı ortaya çıkaran O'dur. Geceyi bir dinlenme zamanı güneş ve ayı da bir hesap ölçüsü yaptı. Bu, yüce ve alim olanın düzenlemesidir.
Ali Bulaç : O sabahı yarıp çıkarandır. Geceyi bir sükun (dinlenme), güneş ve ay'ı bir hesap (ile) kıldı. Bu, üstün ve güçlü olan, bilen Allah'ın takdiridir.
Ali Fikri Yavuz : O, gece karanlığından sabahı yarıp çıkarandır. Geceyi de istirahat için, güneşi ve ayı da vakitler için bir hesap olarak yarattı. İşte, bütün bunlar, mutlak galip (Her şeyi) kemâliyle bilen Allah’ın takdiridir.
Bekir Sadak : Tanyerini agartan, geceyi dinlenme zamani, gunes ve ayi vakit olcusu kilandir. Bu, Guclu olan'in, Bilen'in nizamidir.
Celal Yıldırım : 0, sabahı (karanlıktan) yarıp çıkarandır. Geceyi de dinlenip sükûnet bulma dönemi; güneşi ve ay'ı da hesap üzere yaratıp düzenlemiştir, işte bu yegâne üstün olanın ve her şeyi hakkıyle bilenin takdiridir.
Diyanet İşleri : O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp biçmesidir).
Diyanet İşleri (eski) : Tanyerini ağartan, geceyi dinlenme zamanı, güneş ve ayı vakit ölçüsü kılandır. Bu, Güçlü olan'ın, Bilen'in nizamıdır.
Diyanet Vakfi : O, sabahı aydınlatandır. O, geceyi dinlenme zamanı, güneş ve ayı (vakitlerin tayini için) birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, azîz olan (ve her şeyi) pek iyi bilen Allah'ın takdiridir.
Edip Yüksel : Sabahı ortaya çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ay'ı da bir hesaplama aracı yapmıştır. Bu, her şeyden Üstün ve her şeyi Bilen'in planıdır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Karanlığı yarıp tanyerini ağartan O'dur. Geceyi, dinlenmek için; Güneş'i, Ay'ı (vakitlerinizi) hesaplamak için yaratmıştır. İşte bu, her şeye galip gelen ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Tan attırıp sabahı çıkaran O'dur. Geceyi dinlenme zamanı, güneş ile ayı da vakit ölçüsü yapmıştır. İşte bu, o güçlü ve herşeyi bilenin takdiridir.
Elmalılı Hamdi Yazır : O, tan attırıb sabah çıkaran, geceyi bir aramgâh kılmış, Şems-ü Kameri de birer nişanei hisâb, o işte o azîz, alîmin takdiri
Fizilal-il Kuran : Sabahı açtıran O'dur. O geceyi dinlenme zamanı, güneş ile ayı zaman ölçme birimi yaptı. Bu, üstün iradeli ve her şeyi bilen Allah'ın düzenlemesidir.
Gültekin Onan : O sabahı yarıp çıkarandır. Geceyi bir sükun (dinlenme), güneş ve ayı bir hesap (ile) kıldı. Bu, üstün ve güçlü olan, bilen Tanrı'nın takdiridir.
Hakkı Yılmaz : Tan yerini yarıp çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneş ve ay'ı hesap ile yapmıştır. Bu, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/ mutlak galip olanın, çok iyi bilenin belirlemesidir, ayarlamasıdır.
Hasan Basri Çantay : Sabahı (gecenin karanlığından) yarıb çıkarandır O. Geceyi (halkın) bir sükûn (u, dinlenmesi), güneşi ve ayı (vakıtların) bir hesâb(ı) olarak yaratandır O. İşte bütün bunlar (mülkünde) mutlak gaalib, (her şey'i) hakkıyle bilen (Allah) ın takdiridir.
Hayrat Neşriyat : (O,) sabahı, (gecenin karanlığını) yararak çıkarandır. Geceyi bir dinlenme(zamânı), güneşi ve ayı da (vakit tesbîtinize) birer hesab (vesîlesi) kılmıştır. Bu, Azîz(kudreti dâimâ üstün gelen), Alîm (herşeyi hakkıyla bilen Allah’)ın takdîridir.
İbni Kesir : Sabahı yarıp çıkarandır. Geceyi bir sükun, güneşi ve ayı da vakit ölçüsü kılmıştır. İşte bu; Aziz, Alim olanın takdiridir.
İskender Evrenosoğlu : Sabahı (fecr vaktini) yarıp çıkarandır. Ve geceyi dinlenme (sukûn) vakti ve güneşi ve ayı (hareketlerini çok ince hesaplarla dizayn ederek) zamanı hesaplama ünitesi (hesap vasıtası) kıldı. İşte bu, azîz ve alîm olanın (Allah'ın) takdiridir.
Muhammed Esed : Tan yerini ağartan(dır O), geceyi sükunet(in kaynağı) yapan ve güneş ile ayı tespit edilen yörüngelerinde hareket ettiren (Odur). Bu(nların tümü) her şeyi bilen sonsuz kudret sahibinin iradesi ile tayin edilmiştir.
Ömer Nasuhi Bilmen : O Hâlik-i Zîşan sabahı yarıp çıkarandır. Ve geceyi bir rahat zamanı, güneş ile ay'ı da birer hesab vasıtası kılmıştır. İşte bunlar Azîz-i Alîmin (O Hâlik-ı Kadîm'in) takdiridir.
Ömer Öngüt : O sabahı yarıp çıkaran (aydınlatan)dır. Geceyi bir sükun, güneşi ve ay'ı da hesap için bir ölçü kılmıştır. İşte bu, Azîz ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
Şaban Piriş : Sabahı ortaya koyanı geceyi sükunet kılan, güneşi ve ayı da hesap ölçüsü yapan O’dur. Bu, aziz ve alim olanın takdiridir.
Suat Yıldırım : Karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran O’dur. Geceyi dinlenmeniz, güneş ve Ay’ı da vakitlerinizi hesaplamak için O yarattı. İşte bütün bunlar, azîz ve alîm (mutlak galip ve her şeyi hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir).
Süleyman Ateş : Karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran O'dur. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı (vakitlerin bilinmesi için) birer hesap (ölçüsü) yapmıştır. Bu, o üstün ve bilen(Allâh)ın takdiridir.
Tefhim-ul Kuran : O sabahı da yarıp çıkarandır. Geceyi bir sükûn (dinlenme), güneş ve ay'ı bir hesap kıldı. Bu, üstün ve güçlü olan, bilen Allah'ın takdiridir.
Ümit Şimşek : Gecenin karanlığından sabahı yarıp çıkaran da Odur. O geceyi dinlenme için, Güneş ile Ayı da hesap için yaratmıştır. Bu, kudreti herşeye üstün olan ve herşeyi hakkıyla bilen Allah'ın çizdiği kaderdir.
Yaşar Nuri Öztürk : Şafağı yarıp sabahı ortaya çıkaran/Fâlık O'dur! Geceyi dinlenme zamanı yaptı; Güneş'i ve Ay'ı hesap aracı. İşte budur ölçülendirmesi o Azîz'in, o Alîm'in!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}