» 6 / En’âm  52:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 52
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَا (VLE) = ve lā :
2. تَطْرُدِ (TŦRD̃) = teTrudi : kovma
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseleri
4. يَدْعُونَ (YD̃AVN) = yed'ǔne : yalvaranları
5. رَبَّهُمْ (RBHM) = rabbehum : Rablerine
6. بِالْغَدَاةِ (BELĞD̃ET) = bil-ğadāti : sabah
7. وَالْعَشِيِّ (VELAŞY) = vel'ǎşiyyi : ve akşam
8. يُرِيدُونَ (YRYD̃VN) = yurīdūne : isteyerek
9. وَجْهَهُ (VCHH) = vechehu : O'nun rızasını
10. مَا (ME) = mā : yoktur
11. عَلَيْكَ (ALYK) = ǎleyke : sana
12. مِنْ (MN) = min : -ndan
13. حِسَابِهِمْ (ḪSEBHM) = Hisābihim : onların hesabı-
14. مِنْ (MN) = min : hiçbir
15. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şey (sorumluluk)
16. وَمَا (VME) = ve mā : ve yoktur
17. مِنْ (MN) = min : -dan
18. حِسَابِكَ (ḪSEBK) = Hisābike : senin hesabın-
19. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onlara
20. مِنْ (MN) = min : hiçbir
21. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şey (sorumluk)
22. فَتَطْرُدَهُمْ (FTŦRD̃HM) = feteTrudehum : onları kovup da
23. فَتَكُونَ (FTKVN) = fetekūne : olasın
24. مِنَ (MN) = mine : -den
25. الظَّالِمِينَ (ELƵELMYN) = Z-Zālimīne : zalimler-
| kovma | kimseleri | yalvaranları | Rablerine | sabah | ve akşam | isteyerek | O'nun rızasını | yoktur | sana | -ndan | onların hesabı- | hiçbir | şey (sorumluluk) | ve yoktur | -dan | senin hesabın- | onlara | hiçbir | şey (sorumluk) | onları kovup da | olasın | -den | zalimler- |

[] [ŦRD̃] [] [D̃AV] [RBB] [ĞD̃V] [AŞV] [RVD̃] [VCH] [] [] [] [ḪSB] [] [ŞYE] [] [] [ḪSB] [] [] [ŞYE] [ŦRD̃] [KVN] [] [ƵLM]
VLE TŦRD̃ ELZ̃YN YD̃AVN RBHM BELĞD̃ET VELAŞY YRYD̃VN VCHH ME ALYK MN ḪSEBHM MN ŞYÙ VME MN ḪSEBK ALYHM MN ŞYÙ FTŦRD̃HM FTKVN MN ELƵELMYN

ve lā teTrudi elleƶīne yed'ǔne rabbehum bil-ğadāti vel'ǎşiyyi yurīdūne vechehu ǎleyke min Hisābihim min şey'in ve mā min Hisābike ǎleyhim min şey'in feteTrudehum fetekūne mine Z-Zālimīne
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين

 » 6 / En’âm  Suresi: 52
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā And (do) not
تطرد ط ر د | ŦRD̃ TŦRD̃ teTrudi kovma send away
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who
يدعون د ع و | D̃AV YD̃AVN yed'ǔne yalvaranları call
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbehum Rablerine their Lord
بالغداة غ د و | ĞD̃V BELĞD̃ET bil-ğadāti sabah in the morning
والعشي ع ش و | AŞV VELAŞY vel'ǎşiyyi ve akşam and the evening
يريدون ر و د | RVD̃ YRYD̃VN yurīdūne isteyerek desiring
وجهه و ج ه | VCH VCHH vechehu O'nun rızasını His Countenance.
ما | ME yoktur Not
عليك | ALYK ǎleyke sana (is) on you
من | MN min -ndan of
حسابهم ح س ب | ḪSB ḪSEBHM Hisābihim onların hesabı- their account
من | MN min hiçbir [of]
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey (sorumluluk) anything,
وما | VME ve mā ve yoktur and not
من | MN min -dan from
حسابك ح س ب | ḪSB ḪSEBK Hisābike senin hesabın- your account
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara on them
من | MN min hiçbir [of]
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey (sorumluk) anything.
فتطردهم ط ر د | ŦRD̃ FTŦRD̃HM feteTrudehum onları kovup da So were you to send them away,
فتكون ك و ن | KVN FTKVN fetekūne olasın then you would be
من | MN mine -den of
الظالمين ظ ل م | ƵLM ELƵELMYN Z-Zālimīne zalimler- the wrongdoers.

6:52 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| kovma | kimseleri | yalvaranları | Rablerine | sabah | ve akşam | isteyerek | O'nun rızasını | yoktur | sana | -ndan | onların hesabı- | hiçbir | şey (sorumluluk) | ve yoktur | -dan | senin hesabın- | onlara | hiçbir | şey (sorumluk) | onları kovup da | olasın | -den | zalimler- |

[] [ŦRD̃] [] [D̃AV] [RBB] [ĞD̃V] [AŞV] [RVD̃] [VCH] [] [] [] [ḪSB] [] [ŞYE] [] [] [ḪSB] [] [] [ŞYE] [ŦRD̃] [KVN] [] [ƵLM]
VLE TŦRD̃ ELZ̃YN YD̃AVN RBHM BELĞD̃ET VELAŞY YRYD̃VN VCHH ME ALYK MN ḪSEBHM MN ŞYÙ VME MN ḪSEBK ALYHM MN ŞYÙ FTŦRD̃HM FTKVN MN ELƵELMYN

ve lā teTrudi elleƶīne yed'ǔne rabbehum bil-ğadāti vel'ǎşiyyi yurīdūne vechehu ǎleyke min Hisābihim min şey'in ve mā min Hisābike ǎleyhim min şey'in feteTrudehum fetekūne mine Z-Zālimīne
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين

[] [ط ر د] [] [د ع و] [ر ب ب] [غ د و] [ع ش و] [ر و د] [و ج ه] [] [] [] [ح س ب] [] [ش ي ا] [] [] [ح س ب] [] [] [ش ي ا] [ط ر د] [ك و ن] [] [ظ ل م]

 » 6 / En’âm  Suresi: 52
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā And (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
REM – prefixed resumption particle
PRO – prohibition particle
الواو استئنافية
حرف نهي
تطرد ط ر د | ŦRD̃ TŦRD̃ teTrudi kovma send away
Te,Tı,Re,Dal,
400,9,200,4,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
يدعون د ع و | D̃AV YD̃AVN yed'ǔne yalvaranları call
Ye,Dal,Ayn,Vav,Nun,
10,4,70,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbehum Rablerine their Lord
Re,Be,He,Mim,
200,2,5,40,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بالغداة غ د و | ĞD̃V BELĞD̃ET bil-ğadāti sabah in the morning
Be,Elif,Lam,Ğayn,Dal,Elif,Te merbuta,
2,1,30,1000,4,1,400,
P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine noun
جار ومجرور
والعشي ع ش و | AŞV VELAŞY vel'ǎşiyyi ve akşam and the evening
Vav,Elif,Lam,Ayn,Şın,Ye,
6,1,30,70,300,10,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
يريدون ر و د | RVD̃ YRYD̃VN yurīdūne isteyerek desiring
Ye,Re,Ye,Dal,Vav,Nun,
10,200,10,4,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وجهه و ج ه | VCH VCHH vechehu O'nun rızasını His Countenance.
Vav,Cim,He,He,
6,3,5,5,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ما | ME yoktur Not
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
عليك | ALYK ǎleyke sana (is) on you
Ayn,Lam,Ye,Kef,
70,30,10,20,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
من | MN min -ndan of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
حسابهم ح س ب | ḪSB ḪSEBHM Hisābihim onların hesabı- their account
Ha,Sin,Elif,Be,He,Mim,
8,60,1,2,5,40,
N – genitive masculine (form III) verbal noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
من | MN min hiçbir [of]
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey (sorumluluk) anything,
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
وما | VME ve mā ve yoktur and not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
من | MN min -dan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
حسابك ح س ب | ḪSB ḪSEBK Hisābike senin hesabın- your account
Ha,Sin,Elif,Be,Kef,
8,60,1,2,20,
N – genitive masculine (form III) verbal noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara on them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
من | MN min hiçbir [of]
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey (sorumluk) anything.
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
فتطردهم ط ر د | ŦRD̃ FTŦRD̃HM feteTrudehum onları kovup da So were you to send them away,
Fe,Te,Tı,Re,Dal,He,Mim,
80,400,9,200,4,5,40,
CAUS – prefixed particle of cause
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الفاء سببية
فعل مضارع منصوب و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
فتكون ك و ن | KVN FTKVN fetekūne olasın then you would be
Fe,Te,Kef,Vav,Nun,
80,400,20,6,50,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
الفاء عاطفة
فعل مضارع منصوب
من | MN mine -den of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الظالمين ظ ل م | ƵLM ELƵELMYN Z-Zālimīne zalimler- the wrongdoers.
Elif,Lam,Zı,Elif,Lam,Mim,Ye,Nun,
1,30,900,1,30,40,10,50,
N – genitive masculine plural active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَا: | تَطْرُدِ: kovma | الَّذِينَ: kimseleri | يَدْعُونَ: yalvaranları | رَبَّهُمْ: Rablerine | بِالْغَدَاةِ: sabah | وَالْعَشِيِّ: ve akşam | يُرِيدُونَ: isteyerek | وَجْهَهُ: O'nun rızasını | مَا: yoktur | عَلَيْكَ: sana | مِنْ: -ndan | حِسَابِهِمْ: onların hesabı- | مِنْ: hiçbir | شَيْءٍ: şey (sorumluluk) | وَمَا: ve yoktur | مِنْ: -dan | حِسَابِكَ: senin hesabın- | عَلَيْهِمْ: onlara | مِنْ: hiçbir | شَيْءٍ: şey (sorumluk) | فَتَطْرُدَهُمْ: onları kovup da | فَتَكُونَ: olasın | مِنَ: -den | الظَّالِمِينَ: zalimler- |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولا WLE | تطرد TŦRD̃ kovma | الذين ELZ̃YN kimseleri | يدعون YD̃AWN yalvaranları | ربهم RBHM Rablerine | بالغداة BELĞD̃ET sabah | والعشي WELAŞY ve akşam | يريدون YRYD̃WN isteyerek | وجهه WCHH O'nun rızasını | ما ME yoktur | عليك ALYK sana | من MN -ndan | حسابهم ḪSEBHM onların hesabı- | من MN hiçbir | شيء ŞYÙ şey (sorumluluk) | وما WME ve yoktur | من MN -dan | حسابك ḪSEBK senin hesabın- | عليهم ALYHM onlara | من MN hiçbir | شيء ŞYÙ şey (sorumluk) | فتطردهم FTŦRD̃HM onları kovup da | فتكون FTKWN olasın | من MN -den | الظالمين ELƵELMYN zalimler- |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve lā: | teTrudi: kovma | elleƶīne: kimseleri | yed'ǔne: yalvaranları | rabbehum: Rablerine | bil-ğadāti: sabah | vel'ǎşiyyi: ve akşam | yurīdūne: isteyerek | vechehu: O'nun rızasını | : yoktur | ǎleyke: sana | min: -ndan | Hisābihim: onların hesabı- | min: hiçbir | şey'in: şey (sorumluluk) | ve mā: ve yoktur | min: -dan | Hisābike: senin hesabın- | ǎleyhim: onlara | min: hiçbir | şey'in: şey (sorumluk) | feteTrudehum: onları kovup da | fetekūne: olasın | mine: -den | Z-Zālimīne: zalimler- |
Kırık Meal (Transcript) : |VLE: | TŦRD̃: kovma | ELZ̃YN: kimseleri | YD̃AVN: yalvaranları | RBHM: Rablerine | BELĞD̃ET: sabah | VELAŞY: ve akşam | YRYD̃VN: isteyerek | VCHH: O'nun rızasını | ME: yoktur | ALYK: sana | MN: -ndan | ḪSEBHM: onların hesabı- | MN: hiçbir | ŞYÙ: şey (sorumluluk) | VME: ve yoktur | MN: -dan | ḪSEBK: senin hesabın- | ALYHM: onlara | MN: hiçbir | ŞYÙ: şey (sorumluk) | FTŦRD̃HM: onları kovup da | FTKVN: olasın | MN: -den | ELƵELMYN: zalimler- |
Abdulbaki Gölpınarlı : Sabah, akşam, râzılığını dileyerek Rablerine duâ edenleri kovma; ne onlardan, herhangi bir hususta sen sorumlusun, ne de senin amelinden onlara bir şey sorulur, onun için onları kovup da haksızlık edenlerden olma.
Adem Uğur : Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam O'na yalvaranları kovma! Onların hesabından sana bir sorumluluk; senin hesabından da onlara herhangi bir sorumluluk yoktur ki onları kovup ta zalimlerden olasın!
Ahmed Hulusi : "HÛ"nun vechini dileyerek, sabah akşam Rablerine dua edenleri yanından uzaklaştırma. . . Onların yaptıklarının sonucundan sana bir sorumluluk düşmediği gibi, senin yaptıklarının sonucundan da onlara bir şey düşmez ki onları uzaklaştırasın. . . (Bunu yaparsan) o takdirde zulmetmiş olursun.
Ahmet Tekin : Sadece Allah’ın rızasını dileyerek, sabahları erken ve akşama doğru Rablerine kulluk, ibadet ve dua edenleri kovma. Onların hesabından sen sorumlu değilsin. Onlar da senin hesabından sorumlu değiller. Onları yanından kovduğun takdirde Allah’ın emirlerine âsi olan zâlimlerden olursun.
Ahmet Varol : Rabblerinin rızasını umarak sabah akşam O'na yalvaranları yanından kovma. Onların hesaplarından senin üzerine senin hesabından da onların üzerine bir sorumluluk yok ki, onları yanından kovup da zalimlerden olasın.
Ali Bulaç : Sabah akşam -O'nun yüzünü (rızasını) dileyerek- Rablerine dua edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerinde birşey (yükümlülük), senin hesabından da bir şey (yükümlülük) yoktur ki onları kovman gereksin. Yoksa zalimlerden olursun.
Ali Fikri Yavuz : Rablerinin rızasını dileyerek sabah ve akşam O’na dua edenleri (fakirleri), fakirlerle bir arada bulunmak istemiyen müşriklerin arzusuna uyarak, yanından kovma. Onların (o fakirlerin görünüşte iyi olan halleri hakikatte fena olsa bile) hesabından sana hiç bir şey gerekmez ve senin hesabından da onlara bir şey yoktur. Bunun için, onları kovarsan, zulmedenlerden olursun.
Bekir Sadak : Sabah aksam, Rabblerinin rizasini isteyerek O'na yalvaranlari kovma. Onlarin hesabindan sana bir sorumluluk yoktur, senin hesabindan da onlara bir sorumluluk yoktur ki onlari kovarak zulmedenlerden olasin.
Celal Yıldırım : Allah'ın hoşnutluğunu dileyerek sabah-akşam Rablarına duâ edip (kulluk görevlerini yerine getirmeye) çalışanları (huzurundan ya da meclisinde bulunmaktan) kovma ; onların hesabından sana bir şey yok, senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovup haksızlıkta bulunanlardan olasın.
Diyanet İşleri : Rab’lerinin rızasını isteyerek sabah akşam O’na dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok, senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun.
Diyanet İşleri (eski) : Sabah akşam, Rabblerinin rızasını isteyerek O'na yalvaranları kovma. Onların hesabından sana bir sorumluluk yoktur, senin hesabından da onlara bir sorumluluk yoktur ki onları kovarak zulmedenlerden olasın.
Diyanet Vakfi : Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam O'na yalvaranları kovma! Onların hesabından sana bir sorumluluk; senin hesabından da onlara herhangi bir sorumluluk yoktur ki bunları kovup da zalimlerden olasın!
Edip Yüksel : Sabah akşam Rab'lerine yalvarıp sadece O'nun hoşnutluğunu arzulayanları kovma. Onların hesabından sen sorumlu değilsin. Senin hesabından da onlar sorumlu değil. Onları kovarsan zalim olursun.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sırf Allah'ın rızasını dileyerek sabah akşam Rab'lerine dua edenleri huzurundan kovma. Onların hesabından sen sorumlu değilsin, onlar da senin hesabından sorumlu değiller. Onları yanından kovduğun takdirde zalimlerden olursun.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Rablerinin rızasını isteyerek, sabah-akşam O'na dua edenleri yanından kovayım deme! Sen onların hesabından sorumlu değilsin, onlar da senin hesabından sorumlu değildirler ki, biçareleri kovup da zalimlerden olasın.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve öyle rablarının cemalini istiyerek sabah, akşam ona dua edenleri yanından koğayım deme, sana onların hisabından bir şey yok, senin hisabından da onlara bir şey yok ki biçareleri koğub da zalimlerden olacaksın
Fizilal-il Kuran : Sırf Rabblerinin rızasını dileyerek sabah, akşam O'na yalvaranları yanından kovma, onların hesabından sana ve senin hesabından onlara bir şey düşmez ki, bu yüzden onları kovarak zalimlerden olasın.
Gültekin Onan : Sabah akşam -O'nun yüzünü (rızasını)- dileyerek rablerine dua edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerinde birşey (yükümlülük), senin hesabından da birşey (yükümlülük) yoktur ki onları kovman gereksin. Yoksa zalimlerden olursun.
Hakkı Yılmaz : "Ve Allah'ın rızasını dileyerek sabah-akşam; sürekli Rablerine dua eden kimseleri kovma! Onların hesabından sana hiçbir sorumluluk yoktur, senin hesabından da onlara hiçbir şey yoktur. Ki onları kovarsan yanlış; kendi zararlarına iş yapanlardan olursun! "
Hasan Basri Çantay : Sabah, akşam Rablerine, sırf Onun cemâlini dileyerek, düâ edenleri (huzurundan) koğma. Onların (kâfirlerin) hesabından hiç bir şey sana, senin hesabından hiç bir şey de onlara âid değildir. Onları (fakirleri) koğarsın (amma) zaalimlerden olursun.
Hayrat Neşriyat : Ve O’nun rızâsını isteyerek sabah akşam Rablerine duâ edenleri kovma! Onların(fakir mü’minleri senin yanında görmek istemeyen o müşriklerin) hesâbından sana bir şey yok, senin hesâbından da onlara bir şey yok ki onları (o mü’minleri) kovup da zâlimlerden olasın!
İbni Kesir : Sabah, akşam Rabblarına, rızasını dileyerek dua edenleri kovma. Onların hesabından sana bir şey yoktur, senin hesabından onlara bir şey yoktur ki onları kovasın da zalimlerden olasın.
İskender Evrenosoğlu : Ve sabah akşam, Rab'lerinin Zat'ını dileyerek dua edenleri kovma.Onların hesabından senin üzerine, senin hesabından onların üzerine bir şey yoktur. Artık onları kovarsan, o zaman sen zalimlerden olursun.
Muhammed Esed : O halde, Rablerinizin rızasını isteyerek sabah akşam Ona yalvaranları(n hiç birini) yanından kovma. Sen onlardan hiçbir şekilde sorumlu değilsin -tıpkı onların da hiçbir şekilde senden sorumlu olmadıkları gibi- bu nedenle onları kovma hakkına sahip değilsin: yoksa zalimlerden olurdun.
Ömer Nasuhi Bilmen : O zâtları yanından kovma ki, sabah ve akşam Rablerine O'nun cemalini dileyerek dua ederler. Senin aleyhine onların hesabından birşey yoktur, ve senin hesabından da onların üzerine birşey yoktur ki, onları kovup da zalimlerden olasın.
Ömer Öngüt : Sabah akşam Rablerinin cemâlini dileyerek O'na yalvaranları kovma! Onların hesabından sana bir sorumluluk yoktur, senin hesabından da onlara bir sorumluluk yoktur ki onları kovasın ve zâlimlerden olasın.
Şaban Piriş : Hoşnutluğunu isteyerek sabah akşam Rab’lerine dua edenleri kovma. Onların hesabından sana bir şey ve senin hesabından onlara bir şey yoktur ki onları kovup da zalimlerden olasın.
Suat Yıldırım : Sabah akşam Rab’lerine, sırf O’nun cemaline ve rızasına müştak olarak niyaz edenleri yanından kovma. Ne sen onlardan, ne de onlar senden sorumlu değilsiniz ki onları kovup da zalimlerden olasın.
Süleyman Ateş : Sabah akşam Rablerinin rızâsını isteyerek, O'na yalvaranları kovma. Onların hesabından sana bir sorumluluk, senin hesabından da onlara bir sorumluluk yok ki, onları kovup da zâlimlerden olasın!
Tefhim-ul Kuran : Sabah akşam -O'nun yüzünü (rızasını) dileyerek- Rablerine dua edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerinde birşey (yükümlülük), senin hesabından da bir şey (yükümlülük) yoktur ki onları kovman gereksin. Yoksa zalimlerden olursun.
Ümit Şimşek : Sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek Ona dua edenleri yanından kovma. Ne onların hesabından sana bir sorumluluk vardır, ne senin hesabından onlara. Sakın onları kovup da zalimlerden olma.
Yaşar Nuri Öztürk : Sabah akşam, yüzünü isteyerek Rablerine yalvarıp yakaranları kovma! Onların hesabından bir şey sana ait olmadığı gibi, senin hesabından bir şey de onlara ait değildir. O halde onları kovarsan zalimlerden olursun.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}