» 6 / En’âm  165:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 165
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O'dur
2. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī :
3. جَعَلَكُمْ (CALKM) = ceǎlekum : sizi yapan
4. خَلَائِفَ (ḢLEÙF) = ḣalāife : halifeleri
5. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünün
6. وَرَفَعَ (VRFA) = ve rafeǎ : ve üstün kılan
7. بَعْضَكُمْ (BAŽKM) = beǎ'Dekum : kiminizi
8. فَوْقَ (FVG) = fevḳa : üzerine
9. بَعْضٍ (BAŽ) = beǎ'Din : kiminiz
10. دَرَجَاتٍ (D̃RCET) = deracātin : derecelerle
11. لِيَبْلُوَكُمْ (LYBLVKM) = liyebluvekum : sizi denemek için
12. فِي (FY) = fī :
13. مَا (ME) = mā : şeylerde
14. اتَاكُمْ ( ËTEKM) = ātākum : size verdiği
15. إِنَّ (ÎN) = inne : doğrusu
16. رَبَّكَ (RBK) = rabbeke : Rabbin
17. سَرِيعُ (SRYA) = serīǔ : çabuk olandır
18. الْعِقَابِ (ELAGEB) = l-ǐḳābi : cezası
19. وَإِنَّهُ (VÎNH) = ve innehu : ve O
20. لَغَفُورٌ (LĞFVR) = leğafūrun : bağışlayandır
21. رَحِيمٌ (RḪYM) = raHīmun : esirgeyendir
ve O'dur | | sizi yapan | halifeleri | yeryüzünün | ve üstün kılan | kiminizi | üzerine | kiminiz | derecelerle | sizi denemek için | | şeylerde | size verdiği | doğrusu | Rabbin | çabuk olandır | cezası | ve O | bağışlayandır | esirgeyendir |

[] [] [CAL] [ḢLF] [ERŽ] [RFA] [BAŽ] [FVG] [BAŽ] [D̃RC] [BLV] [] [] [ETY] [] [RBB] [SRA] [AGB] [] [ĞFR] [RḪM]
VHV ELZ̃Y CALKM ḢLEÙF ELÊRŽ VRFA BAŽKM FVG BAŽ D̃RCET LYBLVKM FY ME ËTEKM ÎN RBK SRYA ELAGEB VÎNH LĞFVR RḪYM

ve huve lleƶī ceǎlekum ḣalāife l-erDi ve rafeǎ beǎ'Dekum fevḳa beǎ'Din deracātin liyebluvekum ātākum inne rabbeke serīǔ l-ǐḳābi ve innehu leğafūrun raHīmun
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم

 » 6 / En’âm  Suresi: 165
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وهو | VHV ve huve ve O'dur And He
الذي | ELZ̃Y lleƶī (is) the One Who
جعلكم ج ع ل | CAL CALKM ceǎlekum sizi yapan (has) made you
خلائف خ ل ف | ḢLF ḢLEÙF ḣalāife halifeleri successors
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünün (of) the earth
ورفع ر ف ع | RFA VRFA ve rafeǎ ve üstün kılan and raised
بعضكم ب ع ض | BAŽ BAŽKM beǎ'Dekum kiminizi some of you
فوق ف و ق | FVG FVG fevḳa üzerine above
بعض ب ع ض | BAŽ BAŽ beǎ'Din kiminiz others
درجات د ر ج | D̃RC D̃RCET deracātin derecelerle (in) ranks,
ليبلوكم ب ل و | BLV LYBLVKM liyebluvekum sizi denemek için so that He may test you
في | FY in
ما | ME şeylerde what
آتاكم ا ت ي | ETY ËTEKM ātākum size verdiği He has given you.
إن | ÎN inne doğrusu Indeed,
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbeke Rabbin your Lord
سريع س ر ع | SRA SRYA serīǔ çabuk olandır (is) swift
العقاب ع ق ب | AGB ELAGEB l-ǐḳābi cezası (in) the punishment,
وإنه | VÎNH ve innehu ve O and indeed, He (is)
لغفور غ ف ر | ĞFR LĞFVR leğafūrun bağışlayandır [certainly], Oft-Forgiving,
رحيم ر ح م | RḪM RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful.

6:165 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve O'dur | | sizi yapan | halifeleri | yeryüzünün | ve üstün kılan | kiminizi | üzerine | kiminiz | derecelerle | sizi denemek için | | şeylerde | size verdiği | doğrusu | Rabbin | çabuk olandır | cezası | ve O | bağışlayandır | esirgeyendir |

[] [] [CAL] [ḢLF] [ERŽ] [RFA] [BAŽ] [FVG] [BAŽ] [D̃RC] [BLV] [] [] [ETY] [] [RBB] [SRA] [AGB] [] [ĞFR] [RḪM]
VHV ELZ̃Y CALKM ḢLEÙF ELÊRŽ VRFA BAŽKM FVG BAŽ D̃RCET LYBLVKM FY ME ËTEKM ÎN RBK SRYA ELAGEB VÎNH LĞFVR RḪYM

ve huve lleƶī ceǎlekum ḣalāife l-erDi ve rafeǎ beǎ'Dekum fevḳa beǎ'Din deracātin liyebluvekum ātākum inne rabbeke serīǔ l-ǐḳābi ve innehu leğafūrun raHīmun
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم

[] [] [ج ع ل] [خ ل ف] [ا ر ض] [ر ف ع] [ب ع ض] [ف و ق] [ب ع ض] [د ر ج] [ب ل و] [] [] [ا ت ي] [] [ر ب ب] [س ر ع] [ع ق ب] [] [غ ف ر] [ر ح م]

 » 6 / En’âm  Suresi: 165
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وهو | VHV ve huve ve O'dur And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
الذي | ELZ̃Y lleƶī (is) the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
جعلكم ج ع ل | CAL CALKM ceǎlekum sizi yapan (has) made you
Cim,Ayn,Lam,Kef,Mim,
3,70,30,20,40,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
خلائف خ ل ف | ḢLF ḢLEÙF ḣalāife halifeleri successors
Hı,Lam,Elif,,Fe,
600,30,1,,80,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünün (of) the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
ورفع ر ف ع | RFA VRFA ve rafeǎ ve üstün kılan and raised
Vav,Re,Fe,Ayn,
6,200,80,70,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
بعضكم ب ع ض | BAŽ BAŽKM beǎ'Dekum kiminizi some of you
Be,Ayn,Dad,Kef,Mim,
2,70,800,20,40,
N – accusative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فوق ف و ق | FVG FVG fevḳa üzerine above
Fe,Vav,Gaf,
80,6,100,
LOC – accusative masculine location adverb
ظرف مكان منصوب
بعض ب ع ض | BAŽ BAŽ beǎ'Din kiminiz others
Be,Ayn,Dad,
2,70,800,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
درجات د ر ج | D̃RC D̃RCET deracātin derecelerle (in) ranks,
Dal,Re,Cim,Elif,Te,
4,200,3,1,400,
N – accusative feminine plural indefinite noun
اسم منصوب
ليبلوكم ب ل و | BLV LYBLVKM liyebluvekum sizi denemek için so that He may test you
Lam,Ye,Be,Lam,Vav,Kef,Mim,
30,10,2,30,6,20,40,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
ما | ME şeylerde what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
آتاكم ا ت ي | ETY ËTEKM ātākum size verdiği He has given you.
,Te,Elif,Kef,Mim,
,400,1,20,40,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إن | ÎN inne doğrusu Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbeke Rabbin your Lord
Re,Be,Kef,
200,2,20,
N – accusative masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
سريع س ر ع | SRA SRYA serīǔ çabuk olandır (is) swift
Sin,Re,Ye,Ayn,
60,200,10,70,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
العقاب ع ق ب | AGB ELAGEB l-ǐḳābi cezası (in) the punishment,
Elif,Lam,Ayn,Gaf,Elif,Be,
1,30,70,100,1,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
وإنه | VÎNH ve innehu ve O and indeed, He (is)
Vav,,Nun,He,
6,,50,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
حرف نصب والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
لغفور غ ف ر | ĞFR LĞFVR leğafūrun bağışlayandır [certainly], Oft-Forgiving,
Lam,Ğayn,Fe,Vav,Re,
30,1000,80,6,200,
EMPH – emphatic prefix lām
N – nominative masculine singular indefinite noun
اللام لام التوكيد
اسم مرفوع
رحيم ر ح م | RḪM RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful.
Re,Ha,Ye,Mim,
200,8,10,40,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَهُوَ: ve O'dur | الَّذِي: | جَعَلَكُمْ: sizi yapan | خَلَائِفَ: halifeleri | الْأَرْضِ: yeryüzünün | وَرَفَعَ: ve üstün kılan | بَعْضَكُمْ: kiminizi | فَوْقَ: üzerine | بَعْضٍ: kiminiz | دَرَجَاتٍ: derecelerle | لِيَبْلُوَكُمْ: sizi denemek için | فِي: | مَا: şeylerde | اتَاكُمْ: size verdiği | إِنَّ: doğrusu | رَبَّكَ: Rabbin | سَرِيعُ: çabuk olandır | الْعِقَابِ: cezası | وَإِنَّهُ: ve O | لَغَفُورٌ: bağışlayandır | رَحِيمٌ: esirgeyendir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وهو WHW ve O'dur | الذي ELZ̃Y | جعلكم CALKM sizi yapan | خلائف ḢLEÙF halifeleri | الأرض ELÊRŽ yeryüzünün | ورفع WRFA ve üstün kılan | بعضكم BAŽKM kiminizi | فوق FWG üzerine | بعض BAŽ kiminiz | درجات D̃RCET derecelerle | ليبلوكم LYBLWKM sizi denemek için | في FY | ما ME şeylerde | آتاكم ËTEKM size verdiği | إن ÎN doğrusu | ربك RBK Rabbin | سريع SRYA çabuk olandır | العقاب ELAGEB cezası | وإنه WÎNH ve O | لغفور LĞFWR bağışlayandır | رحيم RḪYM esirgeyendir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve huve: ve O'dur | lleƶī: | ceǎlekum: sizi yapan | ḣalāife: halifeleri | l-erDi: yeryüzünün | ve rafeǎ: ve üstün kılan | beǎ'Dekum: kiminizi | fevḳa: üzerine | beǎ'Din: kiminiz | deracātin: derecelerle | liyebluvekum: sizi denemek için | : | : şeylerde | ātākum: size verdiği | inne: doğrusu | rabbeke: Rabbin | serīǔ: çabuk olandır | l-ǐḳābi: cezası | ve innehu: ve O | leğafūrun: bağışlayandır | raHīmun: esirgeyendir |
Kırık Meal (Transcript) : |VHV: ve O'dur | ELZ̃Y: | CALKM: sizi yapan | ḢLEÙF: halifeleri | ELÊRŽ: yeryüzünün | VRFA: ve üstün kılan | BAŽKM: kiminizi | FVG: üzerine | BAŽ: kiminiz | D̃RCET: derecelerle | LYBLVKM: sizi denemek için | FY: | ME: şeylerde | ËTEKM: size verdiği | ÎN: doğrusu | RBK: Rabbin | SRYA: çabuk olandır | ELAGEB: cezası | VÎNH: ve O | LĞFVR: bağışlayandır | RḪYM: esirgeyendir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle bir mabuttur ki sizi yeryüzüne hâkim kılar ve size verdiği şeylerle sizi sınamak için bir kısmınızı, bir kısmınızdan mevki ve pâye bakımından yüceltir. Şüphe yok ki Rabbin, cezâya lâyık olanın cezâsını pek tez verir ve şüphe yok ki o, suçları örter, rahîmdir.
Adem Uğur : Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği (nimetler) hususunda sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbin, cezası çabuk olandır ve gerçekten O, bağışlayan merhamet edendir.
Ahmed Hulusi : "HÛ" ki; sizi arzda (bedende) halifeler kılan ve size verdiklerinde (Esmâ kuvvelerinde) sizi denemek (o özelliklerinizi kuvveden fiile çıkarmak) için, kiminizi kiminizin üstünde mertebelere yüceltendir. . . Muhakkak ki Rabbin Seriy'ül 'Ikab'dır (yapılan suçun sonucunu acıma devreye girmeden anında yaşatan)! O, elbette Ğafûr'dur, Rahıym'dir.
Ahmet Tekin : O sizi, dünya düzenini kurmaya, ilâhî hükümleri icraya, yeryüzünü imara yetkili halifeler olarak hazırlayıp yerleştirendir. Bir kısmınızı ilimde, servette, makam, mevki vesairede diğer bir kısmınıza üstün kılandır. Size ihsan ettiği maddî manevî nimetler, imkânlar içinde, sizi denemek istiyor. Rabbin, emirlerine isyan edilme suçuna denk, sizi adâletle, süratle cezalandırır. O çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir.
Ahmet Varol : Sizi yeryüzünün halifeleri yapan ve verdikleriyle sizi imtihan etmek için bazılarınızı bazılarınızdan derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbin cezalandırmayı hızlı yapandır ve O bağışlayıcı, rahmet edicidir.
Ali Bulaç : O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin, sonuçlandırması pek çabuk olandır ve şüphesiz O, bağışlayandır, esirgeyendir.
Ali Fikri Yavuz : (Ey Müminler), Allah, odur ki, sizi arzın halifeleri yaptı ve derecelerle kiminizi kimizin üstüne çıkardı. (Bunun hikmeti ise, sizi) size verdiği şeylerden imtihan etmek içindir. Muhakkak ki Rabbin, azabı çabuk olandır; ve o, gerçekten çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.
Bekir Sadak : Verdikleriyle denemek icin sizi yeryuzunun halifeleri kilan ve kiminizi kiminize derecelerle ustun yapan O'dur. Dogrusu Rabbinin cezalandirmasi suratlidir. suphesiz O bagislar, merhamet eder.*
Celal Yıldırım : Sizi yeryüzünün halîfeleri kılan, verdiği şeylerden dolayı sizi denemek için kiminizi kiminizden üstün derecelerle yükselten O'dur. Doğrusu Rabbin cezalandırmayı çok çabuk gerçekleştirendir ve şüphesiz ki O, hem çok bağışlayan, hem çok merhamet edendir.
Diyanet İşleri : O, sizi yeryüzünde halifeler (oraya hâkim kimseler) yapan, size verdiği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır. Şüphesiz Rabbin, cezası çabuk olandır. Şüphe yok ki O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Diyanet İşleri (eski) : Verdikleriyle denemek için sizi yeryüzünün halifeleri kılan ve kiminizi kiminize derecelerle üstün yapan O'dur. Doğrusu Rabbinin cezalandırması süratlidir. Şüphesiz O bağışlar, merhamet eder.
Diyanet Vakfi : Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği (nimetler) hususunda sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbin, cezası çabuk olandır ve gerçekten O, bağışlayan merhamet edendir.
Edip Yüksel : O ki sizi yeryüzünün mirasçıları kıldı, ve size verdikleriyle sizi sınamak için kiminizi kiminize derecelerle üstün kıldı. Rabbin çabuk sonuçlandırandır. Bağışlayandır, Rahimdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerde, sizi denemek için, kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbin, cezası çabuk olandır ve O, bağışlayan, esirgeyendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O, sizi yeryüzünün halifeleri yapan ve sizleri verdiği şeylerle denemek için kiminizi kiminize üstün kılandır. Şüphe yok ki, Rabbin çabuk cezalandıran ve yine şüphe yok ki, O tek bağışlayan, tek merhamet edendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : O, odur ki sizi Arzın halîfeleri yaptı ve ba'zınızı ba'zınızın derecelerle fevkına çıkardı, bunun hikmeti ise sizi size verdiği şeylerde imtihan etmektir, şüphe yok ki rabbın seriulıkab, yine şüphe yok ki o yegâne gafur, yegâne rahîm
Fizilal-il Kuran : Sizi yeryüzünde halife yapan ve verdiği nimetler hakkında sınavdan geçirmek için bazılarınızın derecesini diğer bazılarınızdan üstün kılan O'dur. Hiç şüphesiz Rabbinin cezalandırması gecikmesizdir, aynı zamanda O, bağışlayıcı ve merhametlidir.
Gültekin Onan : O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin rabbin sonuçlandırması pek çabuk olandır ve şüphesiz O, bağışlayandır, esirgeyendir.
Hakkı Yılmaz : (164,165) De ki: “Allah her şeyin Rabbi iken, ben Allah'tan başka Rabb mi arayayım?” Her kişinin kazandığı yalnız kendisine aittir. Yükünü taşıyan kimse, bir başkasının yükünü taşımaz. Sonra sadece Rabbinizedir dönüşünüz. Böylece Allah, ayrılığa düştüğünüz şeyi size haber verecektir. Ve O, sizi yeryüzünde gidenlerin yerine getirilenler yapan, verdikleriyle sizi sınamak için, kiminizi kiminizin üzerine derecelerle yükseltendir. Şüphesiz Rabbin, kovuşturması çabuk olandır ve şüphesiz O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Hasan Basri Çantay : O, sizi (ey peygamberin ümmeti) yer (yüzün) ün halîfeleri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihaana çekmek için kiminizi derecelerle kiminizin üstüne çıkarandır. Şübhe yok ki Rabbin, cezası pek çabuk olandır ve muhakkak ki O, hakkıyle yarlığayıcı, hakkıyle esirgeyicidir.
Hayrat Neşriyat : Sizi yeryüzünün halîfeleri kılan ve size verdiği şeyler (ni'metler) husûsunda, sizi imtihân etmek için bazınızı bazınızın üstüne derecelerle yükselten de O’dur. Muhakkak ki Rabbin, azâbı pek çabuk olandır ve şübhesiz ki O, elbette Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.
İbni Kesir : Sizi, verdikleriyle denemek için yeryüzünün halifeleri yapan ve kiminizi kiminize derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphe yok ki O; Gafur, Rahim'dir.
İskender Evrenosoğlu : Ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerle sizi imtihan etmek için, bir kısmınızın derecelerini diğer bir kısmınızın üstüne yükselten O'dur. Muhakkak ki; senin Rabbin, cezası çabuk olandır. Ve muhakkak ki; O, mutlaka Gafur'dur (mağfiret edendir), Rahîm (rahmet nuru gönderen)'dir.
Muhammed Esed : Zira O sizi dünyaya mirasçı yapmış, ve bazınızı diğerlerine derecelerle üstün kılmıştır ki bahşettiği şeyler aracılığıyla sizi sınayabilsin. Şüphe yok ki Rabbiniz karşılık vermede hızlıdır: ama, unutmayın ki, O gerçekten çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.
Ömer Nasuhi Bilmen : «Ve O, (o Hâlik-ı Zîşan)dır ki, sizi yeryüzünde halife kıldı. Ve bazınızı bazınızın üzerine derecelerce yükseltti, tâ ki sizi size verdiği şeylerde imtihana tâbi tutsun. Şüphe yok ki, senin Rabbin Seriu'l-İkâb'tır. Ve muhakkak ki, O gafûrdur, rahîmdir.»
Ömer Öngüt : Verdiği şeylerle sizi imtihan etmesi için sizi yeryüzünün halifeleri kılan ve sizi derece bakımından birbirinizden üstün kılan O'dur. Şüphesiz ki Rabbin, cezası çabuk olandır. O, çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.
Şaban Piriş : Sizi yeryüzünün halifeleri kılan O’dur. Bir kısmınızı verdikleri ile denemek için bir kısmınızdan derecelerle üstün kılmıştır. Şüphesiz Rabbin çabucak cezalandırandır ve O çok bağışlayan ve merhamet edendir.
Suat Yıldırım : O’dur ki sizi dünyada halifeler yapmış ve verdiği nimetlerle sizi denemek için kiminizi kiminize üstün kılmıştır. Muhakkak ki Rabbin, cezalandırmayı dilediğinde işi çarçabuk bitirir ve muhakkak O gafurdur, rahimdir (affı, merhamet ve ihsanı pek boldur).
Süleyman Ateş : Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerde, sizi denemek için, kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Doğrusu Rabbin, cezâsı çabuk olandır ve O, bağışlayandır, esirgeyendir.
Tefhim-ul Kuran : O sizi yer yüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin, sonuçlandırması pek çabuk olandır ve şüphesiz O, bağışlayandır, esirgeyendir.
Ümit Şimşek : Sizi yeryüzünün halifeleri yapan ve verdiği nimetlerle sizi sınamak için kiminize diğerlerinden üstün dereceler veren Odur. Rabbinin cezası pek sür'atlidir; aynı zamanda O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Sizi yeryüzünde öncekilere halefler yapan O'dur. Verdiği nimetlerle sizi denemek için kiminizi kiminiz üzerine derecelerle yükseltmiştir. Rabbin ceza verdiğinde çok süratli verir. Ama O, gerçekten çok affedici, çok merhametlidir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}