» 6 / En’âm  17:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 17
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَإِنْ (VÎN) = ve in : ve eğer
2. يَمْسَسْكَ (YMSSK) = yemseske : sana dokundursa
3. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
4. بِضُرٍّ (BŽR) = biDurrin : bir zarar
5. فَلَا (FLE) = felā : yoktur
6. كَاشِفَ (KEŞF) = kāşife : açacak
7. لَهُ (LH) = lehu : onu
8. إِلَّا (ÎLE) = illā : başka
9. هُوَ (HV) = huve : kendisinden
10. وَإِنْ (VÎN) = ve in : ve eğer
11. يَمْسَسْكَ (YMSSK) = yemseske : sana dokundursa
12. بِخَيْرٍ (BḢYR) = biḣayrin : bir hayır
13. فَهُوَ (FHV) = fehuve : kuşkusuz O
14. عَلَىٰ (AL) = ǎlā :
15. كُلِّ (KL) = kulli : her
16. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şeyi
17. قَدِيرٌ (GD̃YR) = ḳadīrun : yapabilendir
ve eğer | sana dokundursa | Allah | bir zarar | yoktur | açacak | onu | başka | kendisinden | ve eğer | sana dokundursa | bir hayır | kuşkusuz O | | her | şeyi | yapabilendir |

[] [MSS] [] [ŽRR] [] [KŞF] [] [] [] [] [MSS] [ḢYR] [] [] [KLL] [ŞYE] [GD̃R]
VÎN YMSSK ELLH BŽR FLE KEŞF LH ÎLE HV VÎN YMSSK BḢYR FHV AL KL ŞYÙ GD̃YR

ve in yemseske llahu biDurrin felā kāşife lehu illā huve ve in yemseske biḣayrin fehuve ǎlā kulli şey'in ḳadīrun
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير

 » 6 / En’âm  Suresi: 17
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإن | VÎN ve in ve eğer And if
يمسسك م س س | MSS YMSSK yemseske sana dokundursa touches you
الله | ELLH llahu Allah Allah
بضر ض ر ر | ŽRR BŽR biDurrin bir zarar with affliction
فلا | FLE felā yoktur then no
كاشف ك ش ف | KŞF KEŞF kāşife açacak remover
له | LH lehu onu of it
إلا | ÎLE illā başka except
هو | HV huve kendisinden Him.
وإن | VÎN ve in ve eğer And if
يمسسك م س س | MSS YMSSK yemseske sana dokundursa He touches you
بخير خ ي ر | ḢYR BḢYR biḣayrin bir hayır with good,
فهو | FHV fehuve kuşkusuz O then He
على | AL ǎlā (is) on
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyi thing
قدير ق د ر | GD̃R GD̃YR ḳadīrun yapabilendir All-Powerful.

6:17 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve eğer | sana dokundursa | Allah | bir zarar | yoktur | açacak | onu | başka | kendisinden | ve eğer | sana dokundursa | bir hayır | kuşkusuz O | | her | şeyi | yapabilendir |

[] [MSS] [] [ŽRR] [] [KŞF] [] [] [] [] [MSS] [ḢYR] [] [] [KLL] [ŞYE] [GD̃R]
VÎN YMSSK ELLH BŽR FLE KEŞF LH ÎLE HV VÎN YMSSK BḢYR FHV AL KL ŞYÙ GD̃YR

ve in yemseske llahu biDurrin felā kāşife lehu illā huve ve in yemseske biḣayrin fehuve ǎlā kulli şey'in ḳadīrun
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير

[] [م س س] [] [ض ر ر] [] [ك ش ف] [] [] [] [] [م س س] [خ ي ر] [] [] [ك ل ل] [ش ي ا] [ق د ر]

 » 6 / En’âm  Suresi: 17
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإن | VÎN ve in ve eğer And if
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional particle
الواو عاطفة
حرف شرط
يمسسك م س س | MSS YMSSK yemseske sana dokundursa touches you
Ye,Mim,Sin,Sin,Kef,
10,40,60,60,20,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع مجزوم والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
بضر ض ر ر | ŽRR BŽR biDurrin bir zarar with affliction
Be,Dad,Re,
2,800,200,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
فلا | FLE felā yoktur then no
Fe,Lam,Elif,
80,30,1,
RSLT – prefixed result particle
NEG – negative particle
الفاء واقعة في جواب الشرط
نافية تعمل عمل «أن»
كاشف ك ش ف | KŞF KEŞF kāşife açacak remover
Kef,Elif,Şın,Fe,
20,1,300,80,
N – accusative masculine active participle
اسم منصوب
له | LH lehu onu of it
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
إلا | ÎLE illā başka except
,Lam,Elif,
,30,1,
EXP – exceptive particle
أداة استثناء
هو | HV huve kendisinden Him.
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
وإن | VÎN ve in ve eğer And if
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional particle
الواو عاطفة
حرف شرط
يمسسك م س س | MSS YMSSK yemseske sana dokundursa He touches you
Ye,Mim,Sin,Sin,Kef,
10,40,60,60,20,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع مجزوم والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
بخير خ ي ر | ḢYR BḢYR biḣayrin bir hayır with good,
Be,Hı,Ye,Re,
2,600,10,200,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine singular indefinite noun
جار ومجرور
فهو | FHV fehuve kuşkusuz O then He
Fe,He,Vav,
80,5,6,
RSLT – prefixed result particle
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الفاء واقعة في جواب الشرط
ضمير منفصل
على | AL ǎlā (is) on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
Kef,Lam,
20,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyi thing
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
قدير ق د ر | GD̃R GD̃YR ḳadīrun yapabilendir All-Powerful.
Gaf,Dal,Ye,Re,
100,4,10,200,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَإِنْ: ve eğer | يَمْسَسْكَ: sana dokundursa | اللَّهُ: Allah | بِضُرٍّ: bir zarar | فَلَا: yoktur | كَاشِفَ: açacak | لَهُ: onu | إِلَّا: başka | هُوَ: kendisinden | وَإِنْ: ve eğer | يَمْسَسْكَ: sana dokundursa | بِخَيْرٍ: bir hayır | فَهُوَ: kuşkusuz O | عَلَىٰ: | كُلِّ: her | شَيْءٍ: şeyi | قَدِيرٌ: yapabilendir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وإن WÎN ve eğer | يمسسك YMSSK sana dokundursa | الله ELLH Allah | بضر BŽR bir zarar | فلا FLE yoktur | كاشف KEŞF açacak | له LH onu | إلا ÎLE başka | هو HW kendisinden | وإن WÎN ve eğer | يمسسك YMSSK sana dokundursa | بخير BḢYR bir hayır | فهو FHW kuşkusuz O | على AL | كل KL her | شيء ŞYÙ şeyi | قدير GD̃YR yapabilendir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve in: ve eğer | yemseske: sana dokundursa | llahu: Allah | biDurrin: bir zarar | felā: yoktur | kāşife: açacak | lehu: onu | illā: başka | huve: kendisinden | ve in: ve eğer | yemseske: sana dokundursa | biḣayrin: bir hayır | fehuve: kuşkusuz O | ǎlā: | kulli: her | şey'in: şeyi | ḳadīrun: yapabilendir |
Kırık Meal (Transcript) : |VÎN: ve eğer | YMSSK: sana dokundursa | ELLH: Allah | BŽR: bir zarar | FLE: yoktur | KEŞF: açacak | LH: onu | ÎLE: başka | HV: kendisinden | VÎN: ve eğer | YMSSK: sana dokundursa | BḢYR: bir hayır | FHV: kuşkusuz O | AL: | KL: her | ŞYÙ: şeyi | GD̃YR: yapabilendir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah sana bir zarar verirse o zararı, ondan başka açıp giderecek yoktur, sana bir hayır verirse zâten odur her şeye gücü yeten.
Adem Uğur : Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa, onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verirse, (bunu da geri alacak yoktur). Şüphesiz O herşeye kadirdir.
Ahmed Hulusi : Allâh sana bir sıkıntı yaşatırsa, onu (hakikatindeki) "HÛ"dan başka açıp kaldıracak yoktur. . . Sana bir hayır yaşatacak olan da "HÛ"dur ve her şeye Kaadir'dir.
Ahmet Tekin : Eğer Allah senin başına bir felâket, bir sıkıntı getirir, ekonomik darboğaza düşürürse, kendisinden başka kimse o zararını gideremez. Eğer sana bir hayır verirse, bil ki, O’nun her şeye gücü kudreti yeter.
Ahmet Varol : Eğer Allah sana bir sıkıntı verirse onu yine kendinden başka giderecek yoktur. Eğer bir iyilik verirse (bil ki) O her şeye güç yetirendir.
Ali Bulaç : Şayet Allah sana bir zarar dokunduracak olursa, O'ndan başka bunu giderecek yoktur. Sana bir iyilik dokunduracak olursa da O, her şeye güç yetirendir.
Ali Fikri Yavuz : Eğer Allah, sana bir belâ (keder) değdirirse artık onu, ondan başka açacak (giderecek) kimse yoktur. Sana bir hayır değdirirse (verirse), yine O, onu devam ettirmeğe ve her şeye kadirdir.
Bekir Sadak : Allah sana bir sikinti verirse, O'ndan baskasi gideremez. Sana bir iyilik verirse baskasi onu engelleyemez. O, her seye Kadir'dir.
Celal Yıldırım : Eğer Allah, sana bir sıkıntı ve üzüntü dokundurursa, onu O'ndan başka giderip kaldıran bulunmaz. Ve eğer sana bir hayır dokunursa, (şüphesiz ki) O. her şeye gücü yetendir.
Diyanet İşleri : Şayet Allah sana bir zarar dokundursa, bunu O’ndan başka giderecek yoktur. Fakat sana bir hayır dokunduracak olsa onu da kimse gideremez. Bil ki O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Diyanet İşleri (eski) : Allah sana bir sıkıntı verirse, O'ndan başkası gideremez. Sana bir iyilik verirse başkası onu engelleyemez. O, her şeye Kadir'dir.
Diyanet Vakfi : Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa, onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verirse, (bunu da geri alacak yoktur). Şüphesiz O herşeye kadirdir.
Edip Yüksel : ALLAH sana bir zarar dokundurmuşsa O'ndan başkası onu gideremez. Sana bir iyilikte bulunmuşsa O her şeye Kadirdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah sana bir zarar dokundurursa, onu yine kendisinden başka açacak yoktur. Ve eğer sana bir hayır dokundursa, kuşkusuz O, herşeyi yapabilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Eğer Allah sana bir keder dokundurursa (verirse), onu O'ndan başka açacak yoktur. Ve eğer sana bir iyilik dokundurursa (verirse), yine O, herşeye gücü yetendir!
Elmalılı Hamdi Yazır : Eğer Allah sana bir keder dokundurursa onu ondan başka açacak yoktur ve eğer sana bir hayır dokundurursa yine o her şeye kadirdir
Fizilal-il Kuran : Eğer Allah başına bir musibet verirse onu O'ndan başka hiç kimse gideremez. Eğer sana bir iyilik verirse, kuşkusuz O'nun gücü her şeye yeter.
Gültekin Onan : Şayet Tanrı sana bir zarar dokunduracak olursa, O'ndan başka bunu giderecek yoktur. Sana bir iyilik dokunduracak olursa da O, her şeye güç yetirendir.
Hakkı Yılmaz : Ve eğer Allah, sana bir zarar dokundurursa, onu Kendisinden başka açacak yoktur. Ve eğer O, sana bir hayır dokundursa da kuşkusuz O, her şeye gücü yetendir.
Hasan Basri Çantay : Eğer Allah sana bir belâ dokundurursa onu kendisinden başka hiç bir giderici yokdur. Eğer sana bir hayır (ve ni'met) de dokundurursa... İşte O, her şey'e hakkıyle kaadirdir.
Hayrat Neşriyat : O hâlde eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, artık onu, O’ndan (Allah’dan)başka giderecek olan yoktur. Fakat sana bir hayır dokundurursa, işte O, herşeye hakkıyla gücü yetendir.
İbni Kesir : Eğer Allah, sana bir sıkıntı dokundurursa; onu kendisinden başka giderecek hiçbir kimse yoktur. Şayet sana bir de hayır dokundurursa; işte O; her şeye Kadir'dir.
İskender Evrenosoğlu : Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, o taktirde onu, O'ndan başka giderecek yoktur. Sana bir hayır dokundurursa, artık O, herşeye kaadirdir.
Muhammed Esed : Ve eğer Allah sana bir zarar vermek isterse Kendisinden başka kimse onu gideremez; ve eğer sana iyilikte bulunursa da unutma ki O, dilediğini yapmaya kadirdir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve eğer Allah Teâlâ sana bir zarar dokundurursa onu O'ndan başka açacak yoktur. Ve eğer sana bir hayır dokundurursa, işte O herşeye hakkıyla kâdirdir.
Ömer Öngüt : Eğer Allah sana bir zarar isabet ettirecek olursa, onu kendisinden başka hiçbir kimse gideremez. Sana bir hayır isabet ettirirse, (bunu da kimse geri alamaz). Şüphesiz ki O her şeye kâdirdir.
Şaban Piriş : Eğer, Allah sana bir zarar dokundurursa, kendisinden başka onu giderecek kimse yoktur. Eğer sana bir hayır dokundurursa zaten O’nun her şeye gücü yeter.
Suat Yıldırım : Eğer Allah sana bir sıkıntı verirse O’ndan başkası onu gideremez. Sana bir hayır ve nimet verirse... Zaten O her şeye olduğu gibi, buna da elbette kadirdir.
Süleyman Ateş : Allâh sana bir zarar dokundursa, onu yine kendisinden başka açacak yoktur ve eğer sana bir hayır dokundursa, kuşkusuz O, herşeyi yapabilendir.
Tefhim-ul Kuran : Şayet Allah sana bir zarar dokunduracak olursa, O'ndan başka bunu giderecek yoktur. Sana bir iyilik de dokunduracak olursa O, her şeye güç yetirendir.
Ümit Şimşek : Allah sana bir zarar dokundursa, Ondan başka o zararı giderecek kimse olmaz. Sana bir hayır eriştirecek olsa, zaten Onun gücü herşeye yeter.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah sana bir keder dokundurursa, onu O'ndan başka açacak yoktur. Eğer sana bir hayır dokundurursa, O, her şey üzerinde güç sahibidir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}