» 6 / En’âm  62:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 62
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
2. رُدُّوا (RD̃VE) = ruddū : döndürülürler
3. إِلَى (ÎL) = ilā :
4. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
5. مَوْلَاهُمُ (MVLEHM) = mevlāhumu : Tanrıları
6. الْحَقِّ (ELḪG) = l-Haḳḳi : gerçek olan
7. أَلَا (ÊLE) = elā : doğrusu
8. لَهُ (LH) = lehu : yalnız O'nundur
9. الْحُكْمُ (ELḪKM) = l-Hukmu : hüküm
10. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O
11. أَسْرَعُ (ÊSRA) = esraǔ : en çabuğudur
12. الْحَاسِبِينَ (ELḪESBYN) = l-Hāsibīne : hesap görenlerin
sonra | döndürülürler | | Allah'a | Tanrıları | gerçek olan | doğrusu | yalnız O'nundur | hüküm | ve O | en çabuğudur | hesap görenlerin |

[] [RD̃D̃] [] [] [VLY] [ḪGG] [] [] [ḪKM] [] [SRA] [ḪSB]
S̃M RD̃VE ÎL ELLH MVLEHM ELḪG ÊLE LH ELḪKM VHV ÊSRA ELḪESBYN

ṧumme ruddū ilā llahi mevlāhumu l-Haḳḳi elā lehu l-Hukmu ve huve esraǔ l-Hāsibīne
ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين

 » 6 / En’âm  Suresi: 62
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
ردوا ر د د | RD̃D̃ RD̃VE ruddū döndürülürler they are returned
إلى | ÎL ilā to
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
مولاهم و ل ي | VLY MVLEHM mevlāhumu Tanrıları their Protector -
الحق ح ق ق | ḪGG ELḪG l-Haḳḳi gerçek olan [the] True,
ألا | ÊLE elā doğrusu Unquestionably,
له | LH lehu yalnız O'nundur for Him
الحكم ح ك م | ḪKM ELḪKM l-Hukmu hüküm (is) the judgment?
وهو | VHV ve huve ve O And He
أسرع س ر ع | SRA ÊSRA esraǔ en çabuğudur (is) swiftest
الحاسبين ح س ب | ḪSB ELḪESBYN l-Hāsibīne hesap görenlerin (of) the Reckoners.

6:62 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

sonra | döndürülürler | | Allah'a | Tanrıları | gerçek olan | doğrusu | yalnız O'nundur | hüküm | ve O | en çabuğudur | hesap görenlerin |

[] [RD̃D̃] [] [] [VLY] [ḪGG] [] [] [ḪKM] [] [SRA] [ḪSB]
S̃M RD̃VE ÎL ELLH MVLEHM ELḪG ÊLE LH ELḪKM VHV ÊSRA ELḪESBYN

ṧumme ruddū ilā llahi mevlāhumu l-Haḳḳi elā lehu l-Hukmu ve huve esraǔ l-Hāsibīne
ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين

[] [ر د د] [] [] [و ل ي] [ح ق ق] [] [] [ح ك م] [] [س ر ع] [ح س ب]

 » 6 / En’âm  Suresi: 62
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
ردوا ر د د | RD̃D̃ RD̃VE ruddū döndürülürler they are returned
Re,Dal,Vav,Elif,
200,4,6,1,
V – 3rd person masculine plural passive perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
مولاهم و ل ي | VLY MVLEHM mevlāhumu Tanrıları their Protector -
Mim,Vav,Lam,Elif,He,Mim,
40,6,30,1,5,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الحق ح ق ق | ḪGG ELḪG l-Haḳḳi gerçek olan [the] True,
Elif,Lam,Ha,Gaf,
1,30,8,100,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
ألا | ÊLE elā doğrusu Unquestionably,
,Lam,Elif,
,30,1,
INC – inceptive particle
حرف ابتداء
له | LH lehu yalnız O'nundur for Him
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
الحكم ح ك م | ḪKM ELḪKM l-Hukmu hüküm (is) the judgment?
Elif,Lam,Ha,Kef,Mim,
1,30,8,20,40,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
وهو | VHV ve huve ve O And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
REM – prefixed resumption particle
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو استئنافية
ضمير منفصل
أسرع س ر ع | SRA ÊSRA esraǔ en çabuğudur (is) swiftest
,Sin,Re,Ayn,
,60,200,70,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
الحاسبين ح س ب | ḪSB ELḪESBYN l-Hāsibīne hesap görenlerin (of) the Reckoners.
Elif,Lam,Ha,Elif,Sin,Be,Ye,Nun,
1,30,8,1,60,2,10,50,
N – genitive masculine plural active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |ثُمَّ: sonra | رُدُّوا: döndürülürler | إِلَى: | اللَّهِ: Allah'a | مَوْلَاهُمُ: Tanrıları | الْحَقِّ: gerçek olan | أَلَا: doğrusu | لَهُ: yalnız O'nundur | الْحُكْمُ: hüküm | وَهُوَ: ve O | أَسْرَعُ: en çabuğudur | الْحَاسِبِينَ: hesap görenlerin |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ثم S̃M sonra | ردوا RD̃WE döndürülürler | إلى ÎL | الله ELLH Allah'a | مولاهم MWLEHM Tanrıları | الحق ELḪG gerçek olan | ألا ÊLE doğrusu | له LH yalnız O'nundur | الحكم ELḪKM hüküm | وهو WHW ve O | أسرع ÊSRA en çabuğudur | الحاسبين ELḪESBYN hesap görenlerin |
Kırık Meal (Okunuş) : |ṧumme: sonra | ruddū: döndürülürler | ilā: | llahi: Allah'a | mevlāhumu: Tanrıları | l-Haḳḳi: gerçek olan | elā: doğrusu | lehu: yalnız O'nundur | l-Hukmu: hüküm | ve huve: ve O | esraǔ: en çabuğudur | l-Hāsibīne: hesap görenlerin |
Kırık Meal (Transcript) : |S̃M: sonra | RD̃VE: döndürülürler | ÎL: | ELLH: Allah'a | MVLEHM: Tanrıları | ELḪG: gerçek olan | ÊLE: doğrusu | LH: yalnız O'nundur | ELḪKM: hüküm | VHV: ve O | ÊSRA: en çabuğudur | ELḪESBYN: hesap görenlerin |
Abdulbaki Gölpınarlı : Sonra, her işi doğru olan kudret ve tasarruf sahibi Tanrılarının tapısına götürülürler. Bilin ki hüküm onundur ve o, hesap görenlerin en tez hesap görenidir.
Adem Uğur : Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki hüküm yalnız O'nundur ve O hesap görenlerin en çabuğudur.
Ahmed Hulusi : Sonra Hak Mevlâları olan Allâh'a döndürülürler. . . Kesinlikle bilin ki, hüküm O'nundur ve O, hesap görenlerin en süratlisidir.
Ahmet Tekin : Sonra da, hak dostları, emrinde oldukları âdil otorite, gerçek koruyucuları olan Allah’a, Allah’ın hükmüne, icraatına teslim edilirler. Unutmayın hükümranlık, yargı ve icra sadece O’na aittir. O, hesap görenlerin en süratlisidir.
Ahmet Varol : Sonra gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Dikkat edin, hüküm O'nundur ve O hesabı en hızlı görendir.
Ali Bulaç : Sonra gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Haberiniz olsun; hüküm yalnızca O'nundur. Ve O, hesap görenlerin en süratli olanıdır.
Ali Fikri Yavuz : Öldükten sonra insanlar, hak olan Mevlâ’ları Allah’a çevirilip teslim edilirler. Dikkat edin! Hüküm yalnız O’nundur ve O hesaba çekenlerin en çabuk olanıdır.
Bekir Sadak : (61-62) O, kullarin ustunde yegane Hakim'dir, size koruyucular gonderir. Artik birinize olum gelince elcilerimiz, bir eksiklik yapmaksizin onun canini alirlar, sonra gercek Mevlalarina dondururler. Haberiniz olsun, hukum O'nundur. O, hesap gorenlerin en sratlisidir.
Celal Yıldırım : Sonra da canları alınarak Hakk olan Mevlâ'larına (yegâne sahiplerine) döndürülürler. Haberiniz olsun ki, hüküm ancak O'nundur ve O, hesap görenlerin en çabuğudur.
Diyanet İşleri : Sonra hepsi, gerçek sahipleri Allah’a döndürülürler. İyi bilin ki hüküm yalnız O’nundur. O, hesap görenlerin en çabuğudur.
Diyanet İşleri (eski) : (61-62) O, kulların üstünde yegane Hakim'dir, size koruyucular gönderir. Artık birinize ölüm gelince elçilerimiz, bir eksiklik yapmaksızın onun canını alırlar, sonra gerçek Mevlalarına döndürürler. Haberiniz olsun, hüküm O'nundur. O, hesap görenlerin en süratlisidir.
Diyanet Vakfi : Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki hüküm yalnız O'nundur ve O hesap görenlerin en çabuğudur.
Edip Yüksel : Sonra gerçek Mevlaları olan ALLAH'a döndürülürler. Bilesiniz ki yargı O'nundur ve O, en hızlı hesap görendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sonra da gerçek Mevlâlarına döndürülürler. Dikkatli olun, hüküm ancak O'nundur ve O, hesap görenlerin en süratlisidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sonra o vefat edenler Mevlaları Allah'a döndürülürler. İyi bilin ki, hüküm O'nundur ve O, hesap görenlerin en sür'atlisidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Sonra o kabzolunanlar hak mevlâları Allaha redd-ü teslim edilirler, agâh olun, huküm onun, ve o hisab görenlerin en seri'ı
Fizilal-il Kuran : Sonra o canlar gerçek sahipleri olan Allah'a götürülürler. İyi biliniz ki, egemenlik yalnız O'nun tekelindedir ve hesap görenlerin en çabuğudur.
Gültekin Onan : Sonra gerçek Mevlaları olan Tanrı'ya döndürülürler. Bilesiniz ki yargı O'nundur ve O, en hızlı hesap görendir.
Hakkı Yılmaz : Sonra kendi gerçek Mevlâları Allah'a döndürülürler. Dikkatli olun, hüküm ancak O'nundur ve O, hesap görenlerin en süratlisidir.”
Hasan Basri Çantay : Sonra (görürsünüz ki) bunlar, bütün işlerine hak ve adl ile mâlik olan Allaha, (Allahın hükmüne ve cezasına) döndürü (lüb götürü) lmüşlerdir. Gözünüzü açın ki bütün hüküm Onundur. O, hesâb görücülerin en sür'atlisidir.
Hayrat Neşriyat : Sonra (hepsi,) hak Mevlâları olan Allah’a döndürülürler. Dikkat edin, hüküm yalnız O’nundur ve O, hesab görenlerin en sür'atlisidir.
İbni Kesir : Sonra onlar, gerçek mevlalarına döndürülürler. Dikkat edin; hüküm O'nundur. Ve; O hesab görenlerin en sü'ratlisidir.
İskender Evrenosoğlu : Sonra Allah'a döndürülürler. Onların mevlâsı Hakk'tır. Hüküm onun değil mi? Ve O, hesap görenlerin en hızlısıdır.
Muhammed Esed : O (ölmüş ola)nlar, bunun üzerine Allahın, gerçek Yüce Efendilerinin huzuruna getirilirler. Doğrusu, nihai hüküm yalnız Onundur: ve O, hesap görenlerin en hızlısıdır!
Ömer Nasuhi Bilmen : Sonra (halk) hak olan Mevlâlarına reddolunmuş olurlar. Agâh olunuz ki, hüküm, o mevlâ'ya aittir. Ve O, hesap görenlerin en sür'atlisidir.
Ömer Öngüt : Sonra da (o canları alınanlar) gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Haberiniz olsun ki hüküm ancak O'nundur ve hesap görenlerin en çabuğu O'dur.
Şaban Piriş : Sonra gerçek mevlâları olan Allah’a döndürülürler. Dikkat edin, hüküm O’na aittir. O, hesap görenlerin en hızlısıdır.
Suat Yıldırım : Sonra onlar gerçek efendileri, mevlâları olan Allah’a götürülüp teslim edilirler. İyi bilin ki bütün hüküm yetkisi O’nundur ve O hesaba çekenlerin en süratlisidir.
Süleyman Ateş : Sonra o(ca)nlar, gerçek Tanrıları olan Allah'a döndü(rülüp götü)rülürler. Doğrusu hüküm, yalnız O'nundur; O hesap görenlerin en çabuğudur.
Tefhim-ul Kuran : Sonra da gerçek mevlâları olan Allah'a döndürülürler. Haberiniz olsun; hüküm yalnızca O'nundur. Ve O, hesap görenlerin en süratli olanıdır.
Ümit Şimşek : Sonra onlar, gerçek mevlâları olan Allah'ın huzuruna çıkarılırlar. Şunu iyi bilin ki, hükmü ancak O verir. O, hesap görenlerin en sür'atlisidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Nihayet onlar gerçek Mevlâ'ları olan Allah'a götürülürler. Gözünüzü açın! Hüküm yalnız O'nundur. Ve hesap görenlerin en süratlisi de O'dur.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}