» 6 / En’âm  99:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 99
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O'dur
2. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : kimse
3. أَنْزَلَ (ÊNZL) = enzele : indiren
4. مِنَ (MN) = mine : -ten
5. السَّمَاءِ (ELSMEÙ) = s-semāi : gök-
6. مَاءً (MEÙ) = māen : suyu
7. فَأَخْرَجْنَا (FÊḢRCNE) = feeḣracnā : çıkardık
8. بِهِ (BH) = bihi : onunla
9. نَبَاتَ (NBET) = nebāte : bitkiyi
10. كُلِّ (KL) = kulli : her
11. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : çeşit
12. فَأَخْرَجْنَا (FÊḢRCNE) = feeḣracnā : ve çıkardık
13. مِنْهُ (MNH) = minhu : o (bitki)den
14. خَضِرًا (ḢŽRE) = ḣaDiran : bir filiz
15. نُخْرِجُ (NḢRC) = nuḣricu : çıkarıyoruz
16. مِنْهُ (MNH) = minhu : ondan da
17. حَبًّا (ḪBE) = Habben : daneler
18. مُتَرَاكِبًا (MTREKBE) = muterākiben : birbiri üzerine binmiş
19. وَمِنَ (VMN) = ve mine :
20. النَّخْلِ (ELNḢL) = n-neḣli : hurmanın
21. مِنْ (MN) = min : -ndan
22. طَلْعِهَا (ŦLAHE) = Tal'ǐhā : tomurcuğu-
23. قِنْوَانٌ (GNVEN) = ḳinvānun : sarkan
24. دَانِيَةٌ (D̃ENYT) = dāniyetun : salkımlar
25. وَجَنَّاتٍ (VCNET) = ve cennātin : ve bahçeleri
26. مِنْ (MN) = min :
27. أَعْنَابٍ (ÊANEB) = eǎ'nābin : üzüm
28. وَالزَّيْتُونَ (VELZYTVN) = ve zzeytūne : ve zeytin
29. وَالرُّمَّانَ (VELRMEN) = ve rrummāne : ve nar
30. مُشْتَبِهًا (MŞTBHE) = muştebihen : (kimi) birbirine benzer
31. وَغَيْرَ (VĞYR) = ve ğayra :
32. مُتَشَابِهٍ (MTŞEBH) = muteşābihin : (kimi) benzemez
33. انْظُرُوا (ENƵRVE) = nZurū : bakın
34. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
35. ثَمَرِهِ (S̃MRH) = ṧemerihi : meyvesine
36. إِذَا (ÎZ̃E) = iƶā : zaman
37. أَثْمَرَ (ÊS̃MR) = eṧmera : meyve verirken
38. وَيَنْعِهِ (VYNAH) = ve yen'ǐhi : ve olgunlaştığı
39. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
40. فِي (FY) = fī :
41. ذَٰلِكُمْ (Z̃LKM) = ƶālikum : bunda
42. لَايَاتٍ (L ËYET) = lāyātin : çok ibret vardır
43. لِقَوْمٍ (LGVM) = liḳavmin : toplumu için
44. يُؤْمِنُونَ (YÙMNVN) = yu'minūne : inananlar
ve O'dur | kimse | indiren | -ten | gök- | suyu | çıkardık | onunla | bitkiyi | her | çeşit | ve çıkardık | o (bitki)den | bir filiz | çıkarıyoruz | ondan da | daneler | birbiri üzerine binmiş | | hurmanın | -ndan | tomurcuğu- | sarkan | salkımlar | ve bahçeleri | | üzüm | ve zeytin | ve nar | (kimi) birbirine benzer | | (kimi) benzemez | bakın | | meyvesine | zaman | meyve verirken | ve olgunlaştığı | şüphesiz | | bunda | çok ibret vardır | toplumu için | inananlar |

[] [] [NZL] [] [SMV] [MVH] [ḢRC] [] [NBT] [KLL] [ŞYE] [ḢRC] [] [ḢŽR] [ḢRC] [] [ḪBB] [RKB] [] [NḢL] [] [ŦLA] [GNV] [D̃NV] [CNN] [] [ANB] [ZYT] [RMN] [ŞBH] [ĞYR] [ŞBH] [NƵR] [] [S̃MR] [] [S̃MR] [YNA] [] [] [] [EYY] [GVM] [EMN]
VHV ELZ̃Y ÊNZL MN ELSMEÙ MEÙ FÊḢRCNE BH NBET KL ŞYÙ FÊḢRCNE MNH ḢŽRE NḢRC MNH ḪBE MTREKBE VMN ELNḢL MN ŦLAHE GNVEN D̃ENYT VCNET MN ÊANEB VELZYTVN VELRMEN MŞTBHE VĞYR MTŞEBH ENƵRVE ÎL S̃MRH ÎZ̃E ÊS̃MR VYNAH ÎN FY Z̃LKM L ËYET LGVM YÙMNVN

ve huve lleƶī enzele mine s-semāi māen feeḣracnā bihi nebāte kulli şey'in feeḣracnā minhu ḣaDiran nuḣricu minhu Habben muterākiben ve mine n-neḣli min Tal'ǐhā ḳinvānun dāniyetun ve cennātin min eǎ'nābin ve zzeytūne ve rrummāne muştebihen ve ğayra muteşābihin nZurū ilā ṧemerihi iƶā eṧmera ve yen'ǐhi inne ƶālikum lāyātin liḳavmin yu'minūne
وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون

 » 6 / En’âm  Suresi: 99
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وهو | VHV ve huve ve O'dur And He
الذي | ELZ̃Y lleƶī kimse (is) the One Who
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indiren sends down
من | MN mine -ten from
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gök- the sky
ماء م و ه | MVH MEÙ māen suyu water,
فأخرجنا خ ر ج | ḢRC FÊḢRCNE feeḣracnā çıkardık then We bring forth
به | BH bihi onunla with it
نبات ن ب ت | NBT NBET nebāte bitkiyi vegetation
كل ك ل ل | KLL KL kulli her (of) every
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in çeşit thing.
فأخرجنا خ ر ج | ḢRC FÊḢRCNE feeḣracnā ve çıkardık Then We bring forth
منه | MNH minhu o (bitki)den from it
خضرا خ ض ر | ḢŽR ḢŽRE ḣaDiran bir filiz green plant,
نخرج خ ر ج | ḢRC NḢRC nuḣricu çıkarıyoruz We bring forth
منه | MNH minhu ondan da from it
حبا ح ب ب | ḪBB ḪBE Habben daneler grain -
متراكبا ر ك ب | RKB MTREKBE muterākiben birbiri üzerine binmiş thick clustered.
ومن | VMN ve mine And from
النخل ن خ ل | NḢL ELNḢL n-neḣli hurmanın the date-palm,
من | MN min -ndan from
طلعها ط ل ع | ŦLA ŦLAHE Tal'ǐhā tomurcuğu- its spathe
قنوان ق ن و | GNV GNVEN ḳinvānun sarkan clusters of dates
دانية د ن و | D̃NV D̃ENYT dāniyetun salkımlar hanging low.
وجنات ج ن ن | CNN VCNET ve cennātin ve bahçeleri And gardens
من | MN min of
أعناب ع ن ب | ANB ÊANEB eǎ'nābin üzüm grapes
والزيتون ز ي ت | ZYT VELZYTVN ve zzeytūne ve zeytin and the olives
والرمان ر م ن | RMN VELRMEN ve rrummāne ve nar and the pomegranates
مشتبها ش ب ه | ŞBH MŞTBHE muştebihen (kimi) birbirine benzer resembling
وغير غ ي ر | ĞYR VĞYR ve ğayra and not
متشابه ش ب ه | ŞBH MTŞEBH muteşābihin (kimi) benzemez resembling.
انظروا ن ظ ر | NƵR ENƵRVE nZurū bakın Look
إلى | ÎL ilā at
ثمره ث م ر | S̃MR S̃MRH ṧemerihi meyvesine its fruit
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
أثمر ث م ر | S̃MR ÊS̃MR eṧmera meyve verirken it bears fruit
وينعه ي ن ع | YNA VYNAH ve yen'ǐhi ve olgunlaştığı and its ripening.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
في | FY in
ذلكم | Z̃LKM ƶālikum bunda that
لآيات ا ي ي | EYY L ËYET lāyātin çok ibret vardır (are) signs
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin toplumu için for a people
يؤمنون ا م ن | EMN YÙMNVN yu'minūne inananlar (who) believe.

6:99 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve O'dur | kimse | indiren | -ten | gök- | suyu | çıkardık | onunla | bitkiyi | her | çeşit | ve çıkardık | o (bitki)den | bir filiz | çıkarıyoruz | ondan da | daneler | birbiri üzerine binmiş | | hurmanın | -ndan | tomurcuğu- | sarkan | salkımlar | ve bahçeleri | | üzüm | ve zeytin | ve nar | (kimi) birbirine benzer | | (kimi) benzemez | bakın | | meyvesine | zaman | meyve verirken | ve olgunlaştığı | şüphesiz | | bunda | çok ibret vardır | toplumu için | inananlar |

[] [] [NZL] [] [SMV] [MVH] [ḢRC] [] [NBT] [KLL] [ŞYE] [ḢRC] [] [ḢŽR] [ḢRC] [] [ḪBB] [RKB] [] [NḢL] [] [ŦLA] [GNV] [D̃NV] [CNN] [] [ANB] [ZYT] [RMN] [ŞBH] [ĞYR] [ŞBH] [NƵR] [] [S̃MR] [] [S̃MR] [YNA] [] [] [] [EYY] [GVM] [EMN]
VHV ELZ̃Y ÊNZL MN ELSMEÙ MEÙ FÊḢRCNE BH NBET KL ŞYÙ FÊḢRCNE MNH ḢŽRE NḢRC MNH ḪBE MTREKBE VMN ELNḢL MN ŦLAHE GNVEN D̃ENYT VCNET MN ÊANEB VELZYTVN VELRMEN MŞTBHE VĞYR MTŞEBH ENƵRVE ÎL S̃MRH ÎZ̃E ÊS̃MR VYNAH ÎN FY Z̃LKM L ËYET LGVM YÙMNVN

ve huve lleƶī enzele mine s-semāi māen feeḣracnā bihi nebāte kulli şey'in feeḣracnā minhu ḣaDiran nuḣricu minhu Habben muterākiben ve mine n-neḣli min Tal'ǐhā ḳinvānun dāniyetun ve cennātin min eǎ'nābin ve zzeytūne ve rrummāne muştebihen ve ğayra muteşābihin nZurū ilā ṧemerihi iƶā eṧmera ve yen'ǐhi inne ƶālikum lāyātin liḳavmin yu'minūne
وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون

[] [] [ن ز ل] [] [س م و] [م و ه] [خ ر ج] [] [ن ب ت] [ك ل ل] [ش ي ا] [خ ر ج] [] [خ ض ر] [خ ر ج] [] [ح ب ب] [ر ك ب] [] [ن خ ل] [] [ط ل ع] [ق ن و] [د ن و] [ج ن ن] [] [ع ن ب] [ز ي ت] [ر م ن] [ش ب ه] [غ ي ر] [ش ب ه] [ن ظ ر] [] [ث م ر] [] [ث م ر] [ي ن ع] [] [] [] [ا ي ي] [ق و م] [ا م ن]

 » 6 / En’âm  Suresi: 99
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وهو | VHV ve huve ve O'dur And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
الذي | ELZ̃Y lleƶī kimse (is) the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indiren sends down
,Nun,Ze,Lam,
,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
من | MN mine -ten from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gök- the sky
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,,
1,30,60,40,1,,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
ماء م و ه | MVH MEÙ māen suyu water,
Mim,Elif,,
40,1,,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
فأخرجنا خ ر ج | ḢRC FÊḢRCNE feeḣracnā çıkardık then We bring forth
Fe,,Hı,Re,Cim,Nun,Elif,
80,,600,200,3,50,1,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
الفاء عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
به | BH bihi onunla with it
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
نبات ن ب ت | NBT NBET nebāte bitkiyi vegetation
Nun,Be,Elif,Te,
50,2,1,400,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
كل ك ل ل | KLL KL kulli her (of) every
Kef,Lam,
20,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in çeşit thing.
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
فأخرجنا خ ر ج | ḢRC FÊḢRCNE feeḣracnā ve çıkardık Then We bring forth
Fe,,Hı,Re,Cim,Nun,Elif,
80,,600,200,3,50,1,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
الفاء عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
منه | MNH minhu o (bitki)den from it
Mim,Nun,He,
40,50,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
خضرا خ ض ر | ḢŽR ḢŽRE ḣaDiran bir filiz green plant,
Hı,Dad,Re,Elif,
600,800,200,1,
"N – accusative masculine singular indefinite noun → Green"
اسم منصوب
نخرج خ ر ج | ḢRC NḢRC nuḣricu çıkarıyoruz We bring forth
Nun,Hı,Re,Cim,
50,600,200,3,
V – 1st person plural (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
منه | MNH minhu ondan da from it
Mim,Nun,He,
40,50,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
حبا ح ب ب | ḪBB ḪBE Habben daneler grain -
Ha,Be,Elif,
8,2,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
متراكبا ر ك ب | RKB MTREKBE muterākiben birbiri üzerine binmiş thick clustered.
Mim,Te,Re,Elif,Kef,Be,Elif,
40,400,200,1,20,2,1,
ADJ – accusative masculine indefinite (form VI) active participle
صفة منصوبة
ومن | VMN ve mine And from
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
REM – prefixed resumption particle
P – preposition
الواو استئنافية
حرف جر
النخل ن خ ل | NḢL ELNḢL n-neḣli hurmanın the date-palm,
Elif,Lam,Nun,Hı,Lam,
1,30,50,600,30,
"N – genitive masculine noun → Date Palm"
اسم مجرور
من | MN min -ndan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
طلعها ط ل ع | ŦLA ŦLAHE Tal'ǐhā tomurcuğu- its spathe
Tı,Lam,Ayn,He,Elif,
9,30,70,5,1,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مجرور و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
قنوان ق ن و | GNV GNVEN ḳinvānun sarkan clusters of dates
Gaf,Nun,Vav,Elif,Nun,
100,50,6,1,50,
N – nominative masculine plural indefinite noun
اسم مرفوع
دانية د ن و | D̃NV D̃ENYT dāniyetun salkımlar hanging low.
Dal,Elif,Nun,Ye,Te merbuta,
4,1,50,10,400,
ADJ – nominative feminine indefinite active participle
صفة مرفوعة
وجنات ج ن ن | CNN VCNET ve cennātin ve bahçeleri And gardens
Vav,Cim,Nun,Elif,Te,
6,3,50,1,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative feminine plural indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
من | MN min of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
أعناب ع ن ب | ANB ÊANEB eǎ'nābin üzüm grapes
,Ayn,Nun,Elif,Be,
,70,50,1,2,
"N – genitive masculine plural indefinite noun → Grape"
اسم مجرور
والزيتون ز ي ت | ZYT VELZYTVN ve zzeytūne ve zeytin and the olives
Vav,Elif,Lam,Ze,Ye,Te,Vav,Nun,
6,1,30,7,10,400,6,50,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun → Olive"
الواو عاطفة
اسم منصوب
والرمان ر م ن | RMN VELRMEN ve rrummāne ve nar and the pomegranates
Vav,Elif,Lam,Re,Mim,Elif,Nun,
6,1,30,200,40,1,50,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun → Pomegranate"
الواو عاطفة
اسم منصوب
مشتبها ش ب ه | ŞBH MŞTBHE muştebihen (kimi) birbirine benzer resembling
Mim,Şın,Te,Be,He,Elif,
40,300,400,2,5,1,
N – accusative masculine indefinite (form VIII) active participle
اسم منصوب
وغير غ ي ر | ĞYR VĞYR ve ğayra and not
Vav,Ğayn,Ye,Re,
6,1000,10,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
متشابه ش ب ه | ŞBH MTŞEBH muteşābihin (kimi) benzemez resembling.
Mim,Te,Şın,Elif,Be,He,
40,400,300,1,2,5,
N – genitive masculine indefinite (form VI) active participle
اسم مجرور
انظروا ن ظ ر | NƵR ENƵRVE nZurū bakın Look
Elif,Nun,Zı,Re,Vav,Elif,
1,50,900,200,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلى | ÎL ilā at
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
ثمره ث م ر | S̃MR S̃MRH ṧemerihi meyvesine its fruit
Se,Mim,Re,He,
500,40,200,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
,Zel,Elif,
,700,1,
T – time adverb
ظرف زمان
أثمر ث م ر | S̃MR ÊS̃MR eṧmera meyve verirken it bears fruit
,Se,Mim,Re,
,500,40,200,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
وينعه ي ن ع | YNA VYNAH ve yen'ǐhi ve olgunlaştığı and its ripening.
Vav,Ye,Nun,Ayn,He,
6,10,50,70,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
ذلكم | Z̃LKM ƶālikum bunda that
Zel,Lam,Kef,Mim,
700,30,20,40,
DEM – 2nd person masculine plural demonstrative pronoun
اسم اشارة
لآيات ا ي ي | EYY L ËYET lāyātin çok ibret vardır (are) signs
Lam,,Ye,Elif,Te,
30,,10,1,400,
EMPH – emphatic prefix lām
N – accusative feminine plural indefinite noun
اللام لام التوكيد
اسم منصوب
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin toplumu için for a people
Lam,Gaf,Vav,Mim,
30,100,6,40,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
يؤمنون ا م ن | EMN YÙMNVN yu'minūne inananlar (who) believe.
Ye,,Mim,Nun,Vav,Nun,
10,,40,50,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَهُوَ: ve O'dur | الَّذِي: kimse | أَنْزَلَ: indiren | مِنَ: -ten | السَّمَاءِ: gök- | مَاءً: suyu | فَأَخْرَجْنَا: çıkardık | بِهِ: onunla | نَبَاتَ: bitkiyi | كُلِّ: her | شَيْءٍ: çeşit | فَأَخْرَجْنَا: ve çıkardık | مِنْهُ: o (bitki)den | خَضِرًا: bir filiz | نُخْرِجُ: çıkarıyoruz | مِنْهُ: ondan da | حَبًّا: daneler | مُتَرَاكِبًا: birbiri üzerine binmiş | وَمِنَ: | النَّخْلِ: hurmanın | مِنْ: -ndan | طَلْعِهَا: tomurcuğu- | قِنْوَانٌ: sarkan | دَانِيَةٌ: salkımlar | وَجَنَّاتٍ: ve bahçeleri | مِنْ: | أَعْنَابٍ: üzüm | وَالزَّيْتُونَ: ve zeytin | وَالرُّمَّانَ: ve nar | مُشْتَبِهًا: (kimi) birbirine benzer | وَغَيْرَ: | مُتَشَابِهٍ: (kimi) benzemez | انْظُرُوا: bakın | إِلَىٰ: | ثَمَرِهِ: meyvesine | إِذَا: zaman | أَثْمَرَ: meyve verirken | وَيَنْعِهِ: ve olgunlaştığı | إِنَّ: şüphesiz | فِي: | ذَٰلِكُمْ: bunda | لَايَاتٍ: çok ibret vardır | لِقَوْمٍ: toplumu için | يُؤْمِنُونَ: inananlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وهو WHW ve O'dur | الذي ELZ̃Y kimse | أنزل ÊNZL indiren | من MN -ten | السماء ELSMEÙ gök- | ماء MEÙ suyu | فأخرجنا FÊḢRCNE çıkardık | به BH onunla | نبات NBET bitkiyi | كل KL her | شيء ŞYÙ çeşit | فأخرجنا FÊḢRCNE ve çıkardık | منه MNH o (bitki)den | خضرا ḢŽRE bir filiz | نخرج NḢRC çıkarıyoruz | منه MNH ondan da | حبا ḪBE daneler | متراكبا MTREKBE birbiri üzerine binmiş | ومن WMN | النخل ELNḢL hurmanın | من MN -ndan | طلعها ŦLAHE tomurcuğu- | قنوان GNWEN sarkan | دانية D̃ENYT salkımlar | وجنات WCNET ve bahçeleri | من MN | أعناب ÊANEB üzüm | والزيتون WELZYTWN ve zeytin | والرمان WELRMEN ve nar | مشتبها MŞTBHE (kimi) birbirine benzer | وغير WĞYR | متشابه MTŞEBH (kimi) benzemez | انظروا ENƵRWE bakın | إلى ÎL | ثمره S̃MRH meyvesine | إذا ÎZ̃E zaman | أثمر ÊS̃MR meyve verirken | وينعه WYNAH ve olgunlaştığı | إن ÎN şüphesiz | في FY | ذلكم Z̃LKM bunda | لآيات L ËYET çok ibret vardır | لقوم LGWM toplumu için | يؤمنون YÙMNWN inananlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve huve: ve O'dur | lleƶī: kimse | enzele: indiren | mine: -ten | s-semāi: gök- | māen: suyu | feeḣracnā: çıkardık | bihi: onunla | nebāte: bitkiyi | kulli: her | şey'in: çeşit | feeḣracnā: ve çıkardık | minhu: o (bitki)den | ḣaDiran: bir filiz | nuḣricu: çıkarıyoruz | minhu: ondan da | Habben: daneler | muterākiben: birbiri üzerine binmiş | ve mine: | n-neḣli: hurmanın | min: -ndan | Tal'ǐhā: tomurcuğu- | ḳinvānun: sarkan | dāniyetun: salkımlar | ve cennātin: ve bahçeleri | min: | eǎ'nābin: üzüm | ve zzeytūne: ve zeytin | ve rrummāne: ve nar | muştebihen: (kimi) birbirine benzer | ve ğayra: | muteşābihin: (kimi) benzemez | nZurū: bakın | ilā: | ṧemerihi: meyvesine | iƶā: zaman | eṧmera: meyve verirken | ve yen'ǐhi: ve olgunlaştığı | inne: şüphesiz | : | ƶālikum: bunda | lāyātin: çok ibret vardır | liḳavmin: toplumu için | yu'minūne: inananlar |
Kırık Meal (Transcript) : |VHV: ve O'dur | ELZ̃Y: kimse | ÊNZL: indiren | MN: -ten | ELSMEÙ: gök- | MEÙ: suyu | FÊḢRCNE: çıkardık | BH: onunla | NBET: bitkiyi | KL: her | ŞYÙ: çeşit | FÊḢRCNE: ve çıkardık | MNH: o (bitki)den | ḢŽRE: bir filiz | NḢRC: çıkarıyoruz | MNH: ondan da | ḪBE: daneler | MTREKBE: birbiri üzerine binmiş | VMN: | ELNḢL: hurmanın | MN: -ndan | ŦLAHE: tomurcuğu- | GNVEN: sarkan | D̃ENYT: salkımlar | VCNET: ve bahçeleri | MN: | ÊANEB: üzüm | VELZYTVN: ve zeytin | VELRMEN: ve nar | MŞTBHE: (kimi) birbirine benzer | VĞYR: | MTŞEBH: (kimi) benzemez | ENƵRVE: bakın | ÎL: | S̃MRH: meyvesine | ÎZ̃E: zaman | ÊS̃MR: meyve verirken | VYNAH: ve olgunlaştığı | ÎN: şüphesiz | FY: | Z̃LKM: bunda | L ËYET: çok ibret vardır | LGVM: toplumu için | YÙMNVN: inananlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Gökten yağmur yağdıran da odur. Sonra o yağmurla her çeşit nebâtı tomurcuklandırır, yeşertir, ondan da başaklar içinde birbirine bitişmiş, istiflenmiş tâneler meydana getirir. Hurma tomurcuklarından, elle yetişilecek kadar yakın salkımlar, bir bakımdan birbirine benzeyen, bir bakımdan benzemeyen üzümlerden, zeytinlerden, narlardan bağlar-bahçeler yetiştiririz. Bir meyve verince bakın onlara, bir de meyveleri olunca. Şüphe yok ki bütün bunlarda, inanan topluluğa deliller var.
Adem Uğur : O, gökten su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinde üstüste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşillik; hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar; üzüm bağları; bir kısmı birbirine benzeyen, bir kısmı da benzemeyen zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın! Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır.
Ahmed Hulusi : "HÛ" ki semâdan suyu inzâl eden!. . Onunla (semâdan inen su ile) HER ŞEYİN nebatını çıkardık! Ondan da bir yeşillik çıkardık. . . Ondan da birbiri üzerine gelişmiş habbeler (taneler); hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar çıkarıyoruz. . . (Bunların) müteşabihi (birbirine benzeyenleri) ve müteşabih olmayanı da! Onun ürünlerine, bir ilk meyve verdiğinde ve bir de olgunlaştığında bakın. . . Muhakkak ki bunlarda iman eden halk için elbette işaretler vardır.
Ahmet Tekin : O, Allah gökten su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi suyla bitirdik. O bitkiden de, başaklar, üstüste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşillik; hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar; üzüm bağları; bir kısmı birbirine benzeyen, bir kısmı da benzemeyen zeytinlik ve nar bahçeleri meydana getirdik. Meyva verirken ve olgunlaştığı zaman, ibret nazarıyla meyvasına bakın, inceleyin. Bütün bunlarda iman eden bir kavim için, Allah’ın varlığını ve kudretini gösteren deliller vardır.
Ahmet Varol : Gökten su indiren de O'dur. Onunla her tür bitki bitirdik. Onlardan yeşillikler çıkardık. O yeşilliklerden de birbirinin üstüne yüklenmiş taneler çıkardık. Hurmaların tomurcuklarından birbirlerine yakın salkımlar oluşturduk. Yine kimisi birbirine benzeyen, kimisi de benzemeyen üzümlerden, zeytinlerden ve narlardan bahçeler meydana getirdik. Meyve vermeleri sırasında bunların meyvelerine ve bu meyvelerin olgunlaşmış hallerine bakın. Şüphesiz bütün bunlarda iman eden bir topluluk için ayetler vardır.
Ali Bulaç : O, gökten su indirendir. Bununla her şeyin bitkisini bitirdik, ondan bir yeşillik çıkardık, ondan birbiri üstüne bindirilmiş taneler türetiyoruz. Ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar, -birbirine benzeyen ve benzemeyen- üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler (kılıyoruz.) Meyvesine, ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakıverin. Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır.
Ali Fikri Yavuz : Gökten su (yağmur) indiren de O’dur. Sonra her çeşit nebatı (bitkiyi) biz onunla bitirip çıkardık. İçlerinden bir yeşillik çıkardık. Ondan da (yeşillikten de) birbiri üzerine binmiş (başak olmuş) taneler çıkarırız; hurma ağacının tomurcuklarından birbirine yakın salkımlar, üzümlerden bağlar, yaprakları birbirine benzer ve meyvaları benzemez olduğu halde zeytin ve nar ağaçları bitirdik. Her birinin meyvasına bakın: Bir ilk meyva verdiği zaman, bir de olgunlaştığı vakit! Şüphesiz size şu gösterilende iman edenler için bir çok âyetler (alametler) vardır.
Bekir Sadak : O, gokten su indirendir. Her bitkiyi onunla bitirdik, ondan bitirdigimiz yesilden, birbirine benzeyen ve benzemeyen yigin yigin taneler, hurmalarin tomurcuklarindan sarkan salkimlar, uzum baglari, zeytin ve nar cikardik. Urun verdiklerinde urunlerine, olgunla_malarÙna bir bakÙn. Bunlarda, inananlar i in, _phesiz, deliller vardÙr.
Celal Yıldırım : O ki. gökten su indirdi de onunla her şeyin bitkisini çıkardık; ondan da yeşillikler çıkarıp meydana getirdik; ondan da üzerine sıralanmış döneler çıkardık. Hurma tomurcuklarından sarkan salkımlar, birbirine benzer ve benzemez zeytin ve nar çıkardık. Meyve verdiklerinde meyvelerine ve olgunlaşmış durumuna bir bakın I Şüphesiz ki bunlarda inanan bir millet için açık belgeler vardır.
Diyanet İşleri : O, gökten su indirendir. İşte biz onunla her türlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden, üst üste binmiş taneler, -hurma ağacının tomurcuğunda da aşağıya sarkmış salkımlar- üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız: (Her biri) birbirine benzer ve (her biri) birbirinden farklı. Bunların meyvesine, bir meyve verdiği zaman, bir de olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için (Allah’ın varlığını gösteren) ibretler vardır.
Diyanet İşleri (eski) : O, gökten su indirendir. Her bitkiyi onunla bitirdik, ondan bitirdiğimiz yeşilden, birbirine benzeyen ve benzemeyen yığın yığın taneler, hurmaların tomurcuklarından sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar çıkardık. Ürün verdiklerinde ürünlerine, olgunlaşmalarına bir bakın. Bunlarda, inananlar için, şüphesiz, deliller vardır.
Diyanet Vakfi : O, gökten su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinde üstüste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşillik; hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar; üzüm bağları; bir kısmı birbirine benzeyen, bir kısmı da benzemeyen zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın! Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır.
Edip Yüksel : O'dur gökten su indiren. Onunla her çeşit bitkiyi çıkardık. O bitkiden ürettiğimiz yeşil madde ile de sayısız taneler çıkardık. Tomurcuğundan salkımlar sarkan hurma ağaçları, üzüm bağları, zeytin ve nar gibi birbirine benzeyen ve benzemeyen ürünler çıkardık. Her birinin meyve verme zamanında meyvesine ve olgunluğuna bakın. İnanan bir toplum için bunda deliller ve ibretler vardır
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Gökten suyu indiren O'dur. Onunla her çeşit bitkiyi çıkardık, o bitkiden bir yeşillik çıkardık, ondan da birbiri üzerine binmiş taneler; hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar (bahçeleri) çıkarıyoruz. (Bunların) kimi birbirine benzer, kimi benzemez. Bunlar meyvelendikleri zaman meyvelerinin olgunlaşmasına bakın! Bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Gökten su indiren de O'dur. Onunla her çeşit bitkiyi çıkardık, ondan bir yeşillik çıkardık, ondan da birbiri üzerine binmiş taneler çıkarırız, hurma ağacının tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve narı da çıkardık. Bunların kimi birbirine benzer, kimi benzemez. Bakın herbirinin meyvesine, bir meyve verdiği zaman, bir de olgunlaşmasına. Şüphesiz şu size gönderilende inananlar için bir çok ibretler vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Yine odur, o ki Semâdan bir su indirdi, derken onunla her şeyin nebatını çıkardık, derken ondan bir yeşillik çıkardık, ondan birbiri üzerine binmiş dâneler çıkarıyoruz, hurma ağacından da tal'ından sarkan salkımlar ve üzümlerden bağlar, zeytunu da narı da birbirine benzer benzemez, bakın her birinin meyvesine: Bir meyve verdiği vakıt, bir de kemale erişine, şüphesiz şu size gösterilende iyman ehli olanlar için bir çok âyetler vardır
Fizilal-il Kuran : O ki, gökten suyu indirdi. Her çeşit bitkiyi bu su aracılığı ile ortaya çıkardık, her bitkiden yeşil sürgün çıkardık, bu yeşil sürgünden taneleri üst üste binmiş başaklar, hurma tomurcuğundan yere sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar çıkarırız. Bu meyvaların kimi birbirine benzer, kimi de benzemez. Bunların meyvalarına bir hamken ve bir de olgunlaşınca bakınız. Hiç kuşkusuz müminlerin bunlardan alacakları birçok ibret dersi vardır.
Gültekin Onan : O gökten su indirendir. Bununla her şeyin bitkisini bitirdik, ondan bir yeşillik çıkardık, ondan birbiri üstüne bindirilmiş taneler türetiyoruz. Ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar, -birbirine benzeyen ve benzemeyen- üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler (kılıyoruz). Meyvesine, ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakıverin. Kuşkusuz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır.
Hakkı Yılmaz : "Ve Allah, gökten suyu indirendir. Böylece Biz onunla her şeyin bitkilerini çıkardık. Ondan da birbirine benzeyen ve birbirine benzemeyen birbiri üzerine binmiş taneler; hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımları, üzümden bağları, zeytini ve narı çıkardığımız filizi çıkardık. Bunlar meyvelendikleri zaman meyvelerine ve olgunlaşmasına bakın! İşte bunlarda kesinlikle inanan bir toplum için alâmetler/göstergeler vardır. "
Hasan Basri Çantay : O, gökden (bulutla) su indirendir. Sonra biz onunla bir şey'in (her nevin) nebatını (bitirib) çıkardık, içlerinden de taze ve yeşil (fidanlar) meydana getirdik ki ondan da (büyütüb) birbirinin üstüne binmiş tane (ler), hurma domurcuğundan (el ile tutulabilecek derecede) yakın salkımlar, birbirine hem benzeyen, hem benzemeyen üzümlerden, zeytinden ve nardan bağçeler yapıb çıkarıyoruz. (Her birinin) meyvesine, bir meyve verdiği zaman, bir de kemâle erişdiği vakit bakın. Şübhesiz ki bütün bunlarda îman edecekler için bir çok ibretler vardır.
Hayrat Neşriyat : Gökten bir su indiren de O’dur. İşte onunla (yerden) her şeyin bitkisini çıkardık; ondan da bir yeşillik çıkardık ki, kendisinden üst üste dizilmiş dâneler çıkarırız. Ve hurma ağacından, onun tomurcuğundan sarkan salkımlar ve üzüm bağları, hem birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytin ve nar (ağaçları çıkardık). Meyve verdiği zaman meyvesine ve olgunlaşmasına bakın! Şübhesiz ki bunda, îmân edecek bir kavim için elbette deliller vardır.
İbni Kesir : O'dur; gökten su indirmiş olan. Onunla her bitkiyi çıkardık. Ondan yeşillikler çıkardık. Ondan yığın yığın taneler, hurmaların tomurcuklarından sarkan salkımlar, birbirine hem benzeyen, hem benzemeyen üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler yapıp çıkarıyoruz. Meyvesine; bir meyve verdikleri zaman, bir de olgunlaştıkları zaman bakın. Şüphesiz ki bunlarda; iman eden bir kavim için ayetler vardır.
İskender Evrenosoğlu : Ve semadan suyu indiren O'dur. Böylece herşeyin nebatını (bitkisini) onunla (su ile) çıkarttık. Ve de ondan yeşillikler çıkarttık. Ondan da üst üste taneler (başaklar) ve hurma ağacının tomurcuklarından, sarkan hurma salkımları ve birbirine benzeyen ve benzemeyen üzüm bağları, zeytin ve nardan oluşan bahçeler çıkartırız. Onun meyvesine (ürününe), meyve verdiği zaman ve olgunlaştığı zaman bak. Mü'min olan kavim için, bunlarda elbette âyetler (deliller) vardır.
Muhammed Esed : O, gökten suları indirendir; işte Biz bu yolla her türlü canlı bitkiyi yetiştirdik ve bundan çimenleri yeşerttik. Yine bundan birbirine yapışık büyüyen tahıl tanelerini yetiştiririz; ve hurma ağacının tomurcuğundan sık salkımlı hurmalar; asma bahçeler ve zeytin ağacı ve nar: (hepsi) birbirine çok benzeyen ve (hepsi) birbirinden çok farklı! Mahsul verdiği ve olgunlaştığı zaman onların meyvesine bakın! Şüphesiz bütün bunlarda inanacak insanlar için mesajlar vardır!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve o Hâlik-ı Kâdir'dir ki, gökten su indirmiştir. Sonra o su ile herşeyin nebatını çıkardık, sonra ondan da yeşil fidanlar çıkarıverdik. Fidanlardan biribiri üzerine binmiş başaklar çıkarıyoruz. Ve hurma ağacından, onun tomurcuğundan da yakın salkımlar çıkardık. Ve üzüm bahçeleri ve biribirine benzeyen ve benzemeyen zeytin ve nar çıkardık. Bakınız! Herbirinin meyve verdiği vakit meyvesine ve kemale erişine. Şüphe yok ki, bunda imân eder olan bir kavim için birçok âyetler vardır.
Ömer Öngüt : O ki gökten suyu indirdi. İşte biz bitip yetişen her bitkiyi onunla yetiştirdik. Sonra ondan yeşillikler çıkardık. O yeşilliklerden de taneleri, üst üste dizilmiş başaklar çıkarırız. Hurmanın tomurcuğundan birbirine bitişik bol salkımlar olur. Üzümlerden bağlar çıkarır, zeytin ve nar bitiririz ki, onlardan bir kısmının ağaçları birbirine benzer, meyveleri ise farklıdır. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın! Şüphesiz ki bütün bunlarda inanan bir topluluk için âyetler (ibretler) vardır.
Şaban Piriş : Gökten su indiren de O’dur. O su ile her çeşit bitki çıkardık. Ondan da bir yeşillik meydana getirdik ki bu yeşillikten küme küme taneler, hurma tomurcuğundan koparılması kolay salkımlar, üzüm bağları, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytin ve nar çıkarırız. Meyve verdikleri ve bir de olgunlaştıkları zaman meyvesine bir bakın. İşte bütün bunlarda, iman eden bir toplum için ayetler vardır.
Suat Yıldırım : Gökten su indiren O’dur. Sonra Biz onunla her çeşit bitkiyi çıkarırız. O bitkiden bir filiz, ondan da büyüyüp birbirinin üstüne binmiş taneler, başaklar çıkarırız. Hurma tomurcuklarından sarkan salkımlar, üzüm, zeytin ve nar bahçeleri yetiştiririz. Bunlardan kimi birbirine benzer, kimi benzemez. Her birinin meyvesine, bir ilk meyve verdiğinde bir de tam olgunlaştıkları zaman bakın! Elbette bütün bunlarda iman edecekler için alınacak birçok dersler vardır.
Süleyman Ateş : O'dur ki, size gökten su indirdi. Onunla her çeşit bitkiyi çıkardık, o bitkiden bir filiz çıkardık, ondan da birbiri üzerine binmiş dâneler; hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar; üzüm bağları; zeytin ve nar (bahçeleri) çıkarıyoruz. (Bunların) kimi birbirine benzer, kimi benzemez. Her birinin meyvesine bakın: Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman. Şüphesiz bu size gösterilenlerde, inananlar toplumu için elbette çok ibret vardır.
Tefhim-ul Kuran : O, gökten su indirendir. Bununla her şeyin bitkisini bitirdik, ondan bir yeşillik çıkardık, ondan da birbiri üstüne bindirilmiş taneler türetiyoruz. Ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar, -birbirine benzeyen ve benzemeyen- üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler (kılıyoruz.) Meyvesine, ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakıverin. Hiç şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır.
Ümit Şimşek : Gökten bir su indiren de Odur. Herşeyi Biz o suyla bitirdik; sonra o bitkiden bir filiz çıkardık; ondan da üst üste dizili başaklar çıkardık. Hurma ağacının tomurcuğundan sarkan salkımlar, daha nice asma bahçeleri, zeytin ve nar ağaçları yarattık. Onlardan birbirine benzeyen de vardır, benzemeyen de. Onların meyvesine, bir meyve vermeye başlarken, bir de olgunlaştıktan sonra bakın. İşte bütün bunlarda iman eden bir topluluk için âyetler vardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Size gökten su indiren de O'dur! Biz o suyla her şeyin bitkisini çıkardık. Ondan da bir yeşillik çıkardık. O yeşillikten birbiri üzerine binmiş dâneler çıkardık. Hurma ağacının da tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzümlerden bağlar, zeytin, nar çıkardık. Birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verdiğinde ve meyveler olgunlaştığında bir bakın onun ürününe! Bu size gösterilenlerde, iman eden bir topluluk için, çok ibret vardır!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}