» 6 / En’âm  141:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 141
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O'dur
2. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : ki
3. أَنْشَأَ (ÊNŞÊ) = enşee : yaratan
4. جَنَّاتٍ (CNET) = cennātin : bahçeleri
5. مَعْرُوشَاتٍ (MARVŞET) = meǎ'rūşātin : çardaklı
6. وَغَيْرَ (VĞYR) = ve ğayra : ve
7. مَعْرُوشَاتٍ (MARVŞET) = meǎ'rūşātin : çardaksız
8. وَالنَّخْلَ (VELNḢL) = ve nneḣle : hurma(ları)
9. وَالزَّرْعَ (VELZRA) = ve zzer'ǎ : ve ekin(ler)i
10. مُخْتَلِفًا (MḢTLFE) = muḣtelifen : çeşit çeşit
11. أُكُلُهُ (ÊKLH) = ukuluhu : ürünleri
12. وَالزَّيْتُونَ (VELZYTVN) = ve zzeytūne : ve zeytinleri
13. وَالرُّمَّانَ (VELRMEN) = ve rrummāne : ve narları
14. مُتَشَابِهًا (MTŞEBHE) = muteşābihen : birbirine benzer
15. وَغَيْرَ (VĞYR) = ve ğayra :
16. مُتَشَابِهٍ (MTŞEBH) = muteşābihin : ve benzemez
17. كُلُوا (KLVE) = kulū : yeyin
18. مِنْ (MN) = min : -ndan
19. ثَمَرِهِ (S̃MRH) = ṧemerihi : meyvası-
20. إِذَا (ÎZ̃E) = iƶā : zaman
21. أَثْمَرَ (ÊS̃MR) = eṧmera : meyva verdiği
22. وَاتُوا (V ËTVE) = ve ātū : ve verin
23. حَقَّهُ (ḪGH) = Haḳḳahu : hakkını (sadakasını)
24. يَوْمَ (YVM) = yevme : günü
25. حَصَادِهِ (ḪṦED̃H) = HaSādihi : hasat
26. وَلَا (VLE) = ve lā : ve asla
27. تُسْرِفُوا (TSRFVE) = tusrifū : israf etmeyin
28. إِنَّهُ (ÎNH) = innehu : çünkü O
29. لَا (LE) = lā :
30. يُحِبُّ (YḪB) = yuHibbu : sevmez
31. الْمُسْرِفِينَ (ELMSRFYN) = l-musrifīne : israf edenleri
ve O'dur | ki | yaratan | bahçeleri | çardaklı | ve | çardaksız | hurma(ları) | ve ekin(ler)i | çeşit çeşit | ürünleri | ve zeytinleri | ve narları | birbirine benzer | | ve benzemez | yeyin | -ndan | meyvası- | zaman | meyva verdiği | ve verin | hakkını (sadakasını) | günü | hasat | ve asla | israf etmeyin | çünkü O | | sevmez | israf edenleri |

[] [] [NŞE] [CNN] [ARŞ] [ĞYR] [ARŞ] [NḢL] [ZRA] [ḢLF] [EKL] [ZYT] [RMN] [ŞBH] [ĞYR] [ŞBH] [EKL] [] [S̃MR] [] [S̃MR] [ETY] [ḪGG] [YVM] [ḪṦD̃] [] [SRF] [] [] [ḪBB] [SRF]
VHV ELZ̃Y ÊNŞÊ CNET MARVŞET VĞYR MARVŞET VELNḢL VELZRA MḢTLFE ÊKLH VELZYTVN VELRMEN MTŞEBHE VĞYR MTŞEBH KLVE MN S̃MRH ÎZ̃E ÊS̃MR V ËTVE ḪGH YVM ḪṦED̃H VLE TSRFVE ÎNH LE YḪB ELMSRFYN

ve huve lleƶī enşee cennātin meǎ'rūşātin ve ğayra meǎ'rūşātin ve nneḣle ve zzer'ǎ muḣtelifen ukuluhu ve zzeytūne ve rrummāne muteşābihen ve ğayra muteşābihin kulū min ṧemerihi iƶā eṧmera ve ātū Haḳḳahu yevme HaSādihi ve lā tusrifū innehu yuHibbu l-musrifīne
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين

 » 6 / En’âm  Suresi: 141
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وهو | VHV ve huve ve O'dur And He
الذي | ELZ̃Y lleƶī ki (is) the One Who
أنشأ ن ش ا | NŞE ÊNŞÊ enşee yaratan produced
جنات ج ن ن | CNN CNET cennātin bahçeleri gardens
معروشات ع ر ش | ARŞ MARVŞET meǎ'rūşātin çardaklı trellised
وغير غ ي ر | ĞYR VĞYR ve ğayra ve and other than
معروشات ع ر ش | ARŞ MARVŞET meǎ'rūşātin çardaksız trellised
والنخل ن خ ل | NḢL VELNḢL ve nneḣle hurma(ları) and the date-palm
والزرع ز ر ع | ZRA VELZRA ve zzer'ǎ ve ekin(ler)i and the crops,
مختلفا خ ل ف | ḢLF MḢTLFE muḣtelifen çeşit çeşit diverse
أكله ا ك ل | EKL ÊKLH ukuluhu ürünleri (are) its taste,
والزيتون ز ي ت | ZYT VELZYTVN ve zzeytūne ve zeytinleri and the olives
والرمان ر م ن | RMN VELRMEN ve rrummāne ve narları and the pomegranates
متشابها ش ب ه | ŞBH MTŞEBHE muteşābihen birbirine benzer similar
وغير غ ي ر | ĞYR VĞYR ve ğayra and other than
متشابه ش ب ه | ŞBH MTŞEBH muteşābihin ve benzemez similar.
كلوا ا ك ل | EKL KLVE kulū yeyin Eat
من | MN min -ndan of
ثمره ث م ر | S̃MR S̃MRH ṧemerihi meyvası- its fruit
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
أثمر ث م ر | S̃MR ÊS̃MR eṧmera meyva verdiği it bears fruit,
وآتوا ا ت ي | ETY V ËTVE ve ātū ve verin and give
حقه ح ق ق | ḪGG ḪGH Haḳḳahu hakkını (sadakasını) its due
يوم ي و م | YVM YVM yevme günü (on the) day
حصاده ح ص د | ḪṦD̃ ḪṦED̃H HaSādihi hasat (of) its harvest.
ولا | VLE ve lā ve asla And (do) not
تسرفوا س ر ف | SRF TSRFVE tusrifū israf etmeyin (be) extravagant.
إنه | ÎNH innehu çünkü O Indeed, He
لا | LE (does) not
يحب ح ب ب | ḪBB YḪB yuHibbu sevmez love
المسرفين س ر ف | SRF ELMSRFYN l-musrifīne israf edenleri the ones who are extravagant.

6:141 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve O'dur | ki | yaratan | bahçeleri | çardaklı | ve | çardaksız | hurma(ları) | ve ekin(ler)i | çeşit çeşit | ürünleri | ve zeytinleri | ve narları | birbirine benzer | | ve benzemez | yeyin | -ndan | meyvası- | zaman | meyva verdiği | ve verin | hakkını (sadakasını) | günü | hasat | ve asla | israf etmeyin | çünkü O | | sevmez | israf edenleri |

[] [] [NŞE] [CNN] [ARŞ] [ĞYR] [ARŞ] [NḢL] [ZRA] [ḢLF] [EKL] [ZYT] [RMN] [ŞBH] [ĞYR] [ŞBH] [EKL] [] [S̃MR] [] [S̃MR] [ETY] [ḪGG] [YVM] [ḪṦD̃] [] [SRF] [] [] [ḪBB] [SRF]
VHV ELZ̃Y ÊNŞÊ CNET MARVŞET VĞYR MARVŞET VELNḢL VELZRA MḢTLFE ÊKLH VELZYTVN VELRMEN MTŞEBHE VĞYR MTŞEBH KLVE MN S̃MRH ÎZ̃E ÊS̃MR V ËTVE ḪGH YVM ḪṦED̃H VLE TSRFVE ÎNH LE YḪB ELMSRFYN

ve huve lleƶī enşee cennātin meǎ'rūşātin ve ğayra meǎ'rūşātin ve nneḣle ve zzer'ǎ muḣtelifen ukuluhu ve zzeytūne ve rrummāne muteşābihen ve ğayra muteşābihin kulū min ṧemerihi iƶā eṧmera ve ātū Haḳḳahu yevme HaSādihi ve lā tusrifū innehu yuHibbu l-musrifīne
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين

[] [] [ن ش ا] [ج ن ن] [ع ر ش] [غ ي ر] [ع ر ش] [ن خ ل] [ز ر ع] [خ ل ف] [ا ك ل] [ز ي ت] [ر م ن] [ش ب ه] [غ ي ر] [ش ب ه] [ا ك ل] [] [ث م ر] [] [ث م ر] [ا ت ي] [ح ق ق] [ي و م] [ح ص د] [] [س ر ف] [] [] [ح ب ب] [س ر ف]

 » 6 / En’âm  Suresi: 141
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وهو | VHV ve huve ve O'dur And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
الذي | ELZ̃Y lleƶī ki (is) the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
أنشأ ن ش ا | NŞE ÊNŞÊ enşee yaratan produced
,Nun,Şın,,
,50,300,,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
جنات ج ن ن | CNN CNET cennātin bahçeleri gardens
Cim,Nun,Elif,Te,
3,50,1,400,
N – accusative feminine plural indefinite noun
اسم منصوب
معروشات ع ر ش | ARŞ MARVŞET meǎ'rūşātin çardaklı trellised
Mim,Ayn,Re,Vav,Şın,Elif,Te,
40,70,200,6,300,1,400,
ADJ – accusative feminine plural indefinite passive participle
صفة منصوبة
وغير غ ي ر | ĞYR VĞYR ve ğayra ve and other than
Vav,Ğayn,Ye,Re,
6,1000,10,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
معروشات ع ر ش | ARŞ MARVŞET meǎ'rūşātin çardaksız trellised
Mim,Ayn,Re,Vav,Şın,Elif,Te,
40,70,200,6,300,1,400,
N – genitive feminine plural indefinite passive participle
اسم مجرور
والنخل ن خ ل | NḢL VELNḢL ve nneḣle hurma(ları) and the date-palm
Vav,Elif,Lam,Nun,Hı,Lam,
6,1,30,50,600,30,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun → Date Palm"
الواو عاطفة
اسم منصوب
والزرع ز ر ع | ZRA VELZRA ve zzer'ǎ ve ekin(ler)i and the crops,
Vav,Elif,Lam,Ze,Re,Ayn,
6,1,30,7,200,70,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
مختلفا خ ل ف | ḢLF MḢTLFE muḣtelifen çeşit çeşit diverse
Mim,Hı,Te,Lam,Fe,Elif,
40,600,400,30,80,1,
N – accusative masculine indefinite (form VIII) active participle
اسم منصوب
أكله ا ك ل | EKL ÊKLH ukuluhu ürünleri (are) its taste,
,Kef,Lam,He,
,20,30,5,
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
والزيتون ز ي ت | ZYT VELZYTVN ve zzeytūne ve zeytinleri and the olives
Vav,Elif,Lam,Ze,Ye,Te,Vav,Nun,
6,1,30,7,10,400,6,50,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun → Olive"
الواو عاطفة
اسم منصوب
والرمان ر م ن | RMN VELRMEN ve rrummāne ve narları and the pomegranates
Vav,Elif,Lam,Re,Mim,Elif,Nun,
6,1,30,200,40,1,50,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun → Pomegranate"
الواو عاطفة
اسم منصوب
متشابها ش ب ه | ŞBH MTŞEBHE muteşābihen birbirine benzer similar
Mim,Te,Şın,Elif,Be,He,Elif,
40,400,300,1,2,5,1,
N – accusative masculine indefinite (form VI) active participle
اسم منصوب
وغير غ ي ر | ĞYR VĞYR ve ğayra and other than
Vav,Ğayn,Ye,Re,
6,1000,10,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
متشابه ش ب ه | ŞBH MTŞEBH muteşābihin ve benzemez similar.
Mim,Te,Şın,Elif,Be,He,
40,400,300,1,2,5,
N – genitive masculine indefinite (form VI) active participle
اسم مجرور
كلوا ا ك ل | EKL KLVE kulū yeyin Eat
Kef,Lam,Vav,Elif,
20,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min -ndan of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
ثمره ث م ر | S̃MR S̃MRH ṧemerihi meyvası- its fruit
Se,Mim,Re,He,
500,40,200,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
,Zel,Elif,
,700,1,
T – time adverb
ظرف زمان
أثمر ث م ر | S̃MR ÊS̃MR eṧmera meyva verdiği it bears fruit,
,Se,Mim,Re,
,500,40,200,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
وآتوا ا ت ي | ETY V ËTVE ve ātū ve verin and give
Vav,,Te,Vav,Elif,
6,,400,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
حقه ح ق ق | ḪGG ḪGH Haḳḳahu hakkını (sadakasını) its due
Ha,Gaf,He,
8,100,5,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
يوم ي و م | YVM YVM yevme günü (on the) day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
T – accusative masculine time adverb
ظرف زمان منصوب
حصاده ح ص د | ḪṦD̃ ḪṦED̃H HaSādihi hasat (of) its harvest.
Ha,Sad,Elif,Dal,He,
8,90,1,4,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولا | VLE ve lā ve asla And (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تسرفوا س ر ف | SRF TSRFVE tusrifū israf etmeyin (be) extravagant.
Te,Sin,Re,Fe,Vav,Elif,
400,60,200,80,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إنه | ÎNH innehu çünkü O Indeed, He
,Nun,He,
,50,5,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
حرف نصب والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
لا | LE (does) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يحب ح ب ب | ḪBB YḪB yuHibbu sevmez love
Ye,Ha,Be,
10,8,2,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
المسرفين س ر ف | SRF ELMSRFYN l-musrifīne israf edenleri the ones who are extravagant.
Elif,Lam,Mim,Sin,Re,Fe,Ye,Nun,
1,30,40,60,200,80,10,50,
N – accusative masculine plural (form IV) active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَهُوَ: ve O'dur | الَّذِي: ki | أَنْشَأَ: yaratan | جَنَّاتٍ: bahçeleri | مَعْرُوشَاتٍ: çardaklı | وَغَيْرَ: ve | مَعْرُوشَاتٍ: çardaksız | وَالنَّخْلَ: hurma(ları) | وَالزَّرْعَ: ve ekin(ler)i | مُخْتَلِفًا: çeşit çeşit | أُكُلُهُ: ürünleri | وَالزَّيْتُونَ: ve zeytinleri | وَالرُّمَّانَ: ve narları | مُتَشَابِهًا: birbirine benzer | وَغَيْرَ: | مُتَشَابِهٍ: ve benzemez | كُلُوا: yeyin | مِنْ: -ndan | ثَمَرِهِ: meyvası- | إِذَا: zaman | أَثْمَرَ: meyva verdiği | وَاتُوا: ve verin | حَقَّهُ: hakkını (sadakasını) | يَوْمَ: günü | حَصَادِهِ: hasat | وَلَا: ve asla | تُسْرِفُوا: israf etmeyin | إِنَّهُ: çünkü O | لَا: | يُحِبُّ: sevmez | الْمُسْرِفِينَ: israf edenleri |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وهو WHW ve O'dur | الذي ELZ̃Y ki | أنشأ ÊNŞÊ yaratan | جنات CNET bahçeleri | معروشات MARWŞET çardaklı | وغير WĞYR ve | معروشات MARWŞET çardaksız | والنخل WELNḢL hurma(ları) | والزرع WELZRA ve ekin(ler)i | مختلفا MḢTLFE çeşit çeşit | أكله ÊKLH ürünleri | والزيتون WELZYTWN ve zeytinleri | والرمان WELRMEN ve narları | متشابها MTŞEBHE birbirine benzer | وغير WĞYR | متشابه MTŞEBH ve benzemez | كلوا KLWE yeyin | من MN -ndan | ثمره S̃MRH meyvası- | إذا ÎZ̃E zaman | أثمر ÊS̃MR meyva verdiği | وآتوا W ËTWE ve verin | حقه ḪGH hakkını (sadakasını) | يوم YWM günü | حصاده ḪṦED̃H hasat | ولا WLE ve asla | تسرفوا TSRFWE israf etmeyin | إنه ÎNH çünkü O | لا LE | يحب YḪB sevmez | المسرفين ELMSRFYN israf edenleri |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve huve: ve O'dur | lleƶī: ki | enşee: yaratan | cennātin: bahçeleri | meǎ'rūşātin: çardaklı | ve ğayra: ve | meǎ'rūşātin: çardaksız | ve nneḣle: hurma(ları) | ve zzer'ǎ: ve ekin(ler)i | muḣtelifen: çeşit çeşit | ukuluhu: ürünleri | ve zzeytūne: ve zeytinleri | ve rrummāne: ve narları | muteşābihen: birbirine benzer | ve ğayra: | muteşābihin: ve benzemez | kulū: yeyin | min: -ndan | ṧemerihi: meyvası- | iƶā: zaman | eṧmera: meyva verdiği | ve ātū: ve verin | Haḳḳahu: hakkını (sadakasını) | yevme: günü | HaSādihi: hasat | ve lā: ve asla | tusrifū: israf etmeyin | innehu: çünkü O | : | yuHibbu: sevmez | l-musrifīne: israf edenleri |
Kırık Meal (Transcript) : |VHV: ve O'dur | ELZ̃Y: ki | ÊNŞÊ: yaratan | CNET: bahçeleri | MARVŞET: çardaklı | VĞYR: ve | MARVŞET: çardaksız | VELNḢL: hurma(ları) | VELZRA: ve ekin(ler)i | MḢTLFE: çeşit çeşit | ÊKLH: ürünleri | VELZYTVN: ve zeytinleri | VELRMEN: ve narları | MTŞEBHE: birbirine benzer | VĞYR: | MTŞEBH: ve benzemez | KLVE: yeyin | MN: -ndan | S̃MRH: meyvası- | ÎZ̃E: zaman | ÊS̃MR: meyva verdiği | V ËTVE: ve verin | ḪGH: hakkını (sadakasını) | YVM: günü | ḪṦED̃H: hasat | VLE: ve asla | TSRFVE: israf etmeyin | ÎNH: çünkü O | LE: | YḪB: sevmez | ELMSRFYN: israf edenleri |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle bir mabuttur ki çardaklı ve çardaksız bağları, bahçeleri, tatları çeşitli hurmaları, ekilmiş şeyleri, bir bakıma birbirine benzeyen, bir bakıma benzemeyen zeytinleri ve narları yetiştirip meydana getirir. Meyve verince meyvelerinden yiyin, devşirme günü hakkını da isrâf etmemek şartıyla verin, şüphe yok ki o, müsrifleri sevmez.
Adem Uğur : Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O'dur. Herbiri meyve verdiği zaman meyvesinden yeyin. Devşirilip toplandığı gün de hakkını (zekât ve sadakasını) verin, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.
Ahmed Hulusi : Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, hurmaları, yemişleri muhtelif ekinleri, zeytinleri ve narları, müteşabih ve gayrı müteşabih olarak inşa eden "HÛ"dur. . . O'nun ürünlerini meyve verdiğinde yeyin; hasadının gününde ise onun hakkını verin (zekât). . . İsraf etmeyin, çünkü O, israf edenleri sevmez.
Ahmet Tekin : O asmalı ve asmasız üzüm bağları, hurmalıklar, ürünleri çeşit çeşit ekinler, birbirlerine benzer ve benzemez biçimde zeytinlikler ve nar bahçeleri yetiştirendir. Meyvalar olgunlaştığı zaman meyvasından yeyin. Hasat zamanı da Allah’ın, ihtiyaç sahipleri ve mahlûkat için tanıdığı, belirlediği sorumluluğu yerine getirin, onların hakkını verin. Cahilce davranarak israf etmeyin, mükellefiyetleri dışında insanlardan ağır vergiler almayın. Şu bir gerçektir ki, Allah müsrifleri, elindeki nimetlerin değerini bilmeyip cahilce savurarak harcayanları, insanlara ağır mükellefiyetler yükleyen idarecileri sevmez.
Ahmet Varol : Çardaklı ve çardaksız bahçeler meydana getiren, tatları birbirinden farklı hurmalar ve ekinler, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinler ve narlar yaratan O'dur. Ürün verdiğinde ürününden yiyin ve hasad gününde de hakkını verin. İsraf da etmeyin. Çünkü O israf edenleri sevmez.
Ali Bulaç : Asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları ve tadları farklı ekinleri, zeytinleri ve narları -birbirine benzer ve benzeşmez- yaratan O'dur. Ürün verdiğinde ürününden yiyin ve hasad günü hakkını verin; israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.
Ali Fikri Yavuz : Çardaklı ve çardaksız üzüm bağlarını, tadları ve yemişleri muhtelif hurmaları, hububatı (tahılları), zeytinleri, narları, birbirine hem benzer, hem de benzemez bir halde meydana getiren Allah’dır. Her biri mahsûl (ürün) verdiği zaman mahsulünden yeyin. Hasad (devşirme) günü de hakkını (zekât ve sadakasını) verin; israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
Bekir Sadak : Cardakli ve cardaksiz baglari inse eden Allah'tir. Tadlari cesitli ekin ve hurmalari, zeytin ve nari birbirine benzer ve benzemez sekilde yaratan O'dur. Urun verdigi zaman urununden yiyin, devsirildigi ve bicildigi gun hakkini verin; israf etmeyin, nk Allah msrifleri sevmez.
Celal Yıldırım : O ki, çardaklı çardaksız, aşmalı asmasız bağ ve bahçeleri; yemişleri ve tadları farklı olan hurma ve ekinleri; birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytin ve narı yaratıp ortaya çıkarandır. Gelişip meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin ve biçilip devşirildiği gün hakkını verin; bir de sakın israf etmeyin ; çünkü Allah gerçekten israf edenleri sevmez.
Diyanet İşleri : O, çardaklı-çardaksız olarak bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları ve ekinleri, zeytini ve narı (her biri) birbirine benzer ve (her biri) birbirinden farklı biçimde yaratandır. Bunlar meyve verince meyvelerinden yiyin. Hasat günü de hakkını (öşürünü) verin, fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.
Diyanet İşleri (eski) : Çardaklı ve çardaksız bağları inşa eden Allah'tır. Tadları çeşitli ekin ve hurmaları, zeytin ve narı birbirine benzer ve benzemez şekilde yaratan O'dur. Ürün verdiği zaman ürününden yiyin, devşirildiği ve biçildiği gün hakkını verin; israf etmeyin, çünkü Allah müsrifleri sevmez.
Diyanet Vakfi : Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O'dur. Herbiri meyve verdiği zaman meyvesinden yeyin. Devşirilip toplandığı gün de hakkını (zekât ve sadakasını) verin, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.
Edip Yüksel : Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, zeytinleri ve narları -benzer veya farklı- yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yeyin ve hakkını da hasat gününde verin. Savurganlık yapmayın; O, savurganları sevmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Asmalı ve asmasız (üzüm) bahçeleri, hurmaları, ürünleri çeşit çeşit ekinleri, zeytinleri ve narları, birbirine benzer ve benzemez biçimde yaratan O'dur. Her biri meyve verince meyvesinden yiyin, hasat günü de hakkını (zekat ve sadakasını) verin; ama israf etmeyin, çünkü O, israf edenleri sevmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O çardaklı ve çardaksız cennet misali bağları, tatları ve yemişleri birbirinden farklı ekinleri, hurmaları, zeytinleri, narları, birbirine hem benzer hem benzemez bir şekilde yaratan hep O'dur. Her biri ürün verdiğinde meyvelerinden yiyin. Hasat ve toplama zamanında hakkını da verin, israf etmeyin; çünkü O, israf edenleri sevmez.
Elmalılı Hamdi Yazır : O ma'ruş ve gayri ma'ruş Cennet âsâ bağları: O tatları, yemişleri muhtelif mezruâtı, o hurmaları, zeytinleri, narları, birbirlerine hem benzer hem benzemez bir halde vücude getiren hep odur, her biri mahsul verince mahsûlünden yiyin, hasad günü hakkını da verin, bununla beraber israf etmeyin, çünkü o israf edenleri sevmez
Fizilal-il Kuran : O ki, çardaklı ve çardaksız bahçeleri, ürünleri değişik hurmaları ve ekinleri, yaprakları benzer ve meyvaları benzemez zeytin ve nar ağaçlarını yarattı. Bu ağaçlar ürün verdiklerinde meyvalarından yiyiniz ve hasat günü haklarını veriniz, fakat israf etmeyiniz, çünkü Allah israf edenleri sevmez.
Gültekin Onan : Asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları ve tadları farklı ekinleri, zeytinleri ve narları -birbirine benzer ve benzeşmez- yaratan O'dur. Ürün verdiğinde ürününden yiyin ve hasad günü hakkını verin; israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.
Hakkı Yılmaz : Ve Allah, asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları, ürünleri çeşit çeşit ekinleri, zeytinleri ve narları, birbirine benzer ve benzemez biçimde inşa edendir. Meyve verince meyvesinden yiyin, hasat günü de onun hakkını verin ve savurganlık yapmayın. Şüphesiz Allah, savurganlık yapanları sevmez.
Hasan Basri Çantay : O çardaklı ve çardaksız cennet (gibi üzüm) bağ (larını), o meyveleri ve tadları çeşidli hurmaları, mezrûâtı, zeytinleri, narları — birbirine hem benzer, hem benzemez bir halde — yaratıb yetişdiren Odur (Allahdır). Her biri mahsul verdiği zaman mahsulünden yeyin. Devşirildiği ve toplandığı gün de hakkını (sadakasını) verin. İsraf etmeyin. Çünkü O (Allah) israf edenleri sevmez.
Hayrat Neşriyat : Çardaklı ve çardaksız bağları, hurma ağaçlarını, meyvesi muhtelif ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları meydana getiren de O’dur.(Herbiri) meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin ve hasad edildiği gün hakkını (öşrünü)verin ve (O’nun rızâsı dışında harcayarak) isrâf etmeyin! Çünki O, isrâf edenleri sevmez.
İbni Kesir : Çardaklı ve çardaksız bağları, tatları değişik ekin ve hrumaları, zeytin ve narı, birbirine benzer ve benzemez şekilde yaratıp yetiştirmiş olan O'dur. Her biri mahsul verdiği zaman, mahsulünden yeyin, hasad edildiği gün de, hakkını verin ve israf etmeyin. Çünkü O; israf edenleri sevmez.
İskender Evrenosoğlu : Ve asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları, yenilen çeşitli ekinleri,birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur.Ürün verdiği zaman, onun ürününden yeyin. Onun hasad edildiği gün, onun hakkını verin. İsraf (ziyan) etmeyin. Muhakkak ki; O, müsrifleri (israf edenleri) sevmez.
Muhammed Esed : Zira Odur (hem) ekilip biçilen ve (hem de) kendi başına yetişen bahçeleri (var eden) , hurma ağaçlarını, çeşit çeşit mahsuller veren tarlaları, zeytin ağacını ve narı meydana getiren: (hepsi) birbirine benzer ve hepsi birbirinden çok farklıdır! Olgunlaştığında onların meyvelerinden yiyin ve (yoksullara) mahsulün toplandığı gün haklarını verin. Ve (Allahın nimetlerini) israf etmeyin: kuşkusuz O müsrifleri sevmez!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve O, o zâttır ki, yeryüzüne döşenmiş ve döşenmemiş bostanları ve yenilmesi muhtelif hurmaları ve ekinleri ve birbirine benzer ve benzemez bir halde zeytin ve nar ağaçlarını yaratmıştır. Onlardan herbirinin meyvelendiği zaman meyvesinden yiyiniz, biçildiği gün de hakkını veriniz ve israfta bulunmayınız, şüphe yok ki, Allah Teâlâ müsrifleri sevmez.
Ömer Öngüt : Çardaklı ve çardaksız cennet gibi üzüm bağlarını, tatları ve yemişleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, zeytin ve narları, birbirine hem benzer hem de benzemez bir halde meydana getiren hep Allah'tır. Her biri mahsül verdiği zaman ürününden yiyin. Hasat zamanı devşirildiği gün ve toplandığı gün de hakkını verin. İsraf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
Şaban Piriş : Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, tadı çeşitli hurma ve ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytin ve narları yaratan O’dur. Meyve verdikleri zaman onların meyvelerinden yiyin ve hasat edildiği zaman da hakkını verin. İsraf etmeyin. Çünkü O, müsrifleri sevmez.
Suat Yıldırım : Asmalı - asmasız bağ ve bahçeleri, mahsûlleri, çeşit çeşit hurma ve ekinleri, birbirine şekil ve renk yönünden benzer, tat bakımından benzemez tarzda yaratıp yetiştiren hep O’dur. Her biri mahsul verince ürününden yiyin, devşirildiği gün hakkını (öşürünü) da verin, israf etmeyin, çünkü O müsrifleri sevmez.
Süleyman Ateş : Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurma(ları), ekin(ler)i, zeytinleri, narları -birbirine benzer, benzemez biçimde- yaratan hep O'dur. Her biri meyva verdiği zaman meyvasından yeyin, hasat günü hakkını (sadakasını) verin; fakat israf etmeyin; çünkü O, israf edenleri sevmez!
Tefhim-ul Kuran : Asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları ve tadları farklı ekinleri, zeytinleri ve narları -birbirine benzer ve benzeşmez- yaratan O'dur. Ürün verdiğinde ürününden yiyin ve hasad günü de hakkını verin; israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.
Ümit Şimşek : Asmalı ve asmasız bağları, çeşitli tatlarda hurma ve ekinleri, zeytin ve nar ağaçlarını, kimi birbirine benzer, kimi benzemez şekilde yaratan Odur. Ürün verdiklerinde onların ürününden yiyin; hasat gününde de yoksulun hakkını verin. Yalnız israf etmeyin. Çünkü Allah müsrifleri sevmez.
Yaşar Nuri Öztürk : Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, sebzeleri, zeytinleri, narları, birbirine benzer ve benzemez biçimde oluşturan O'dur. Her birinin meyvesinden, olgunlaştığı zaman yiyin ve hasat gününde onun hakkını da verin. İsraf etmeyin, Allah israf edenleri sevmez.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}