» 6 / En’âm  119:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 119
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَا (VME) = ve mā : ne oluyor ki?
2. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
3. أَلَّا (ÊLE) = ellā :
4. تَأْكُلُوا (TÊKLVE) = te'kulū : yemiyorsunuz
5. مِمَّا (MME) = mimmā : olanlardan
6. ذُكِرَ (Z̃KR) = ƶukira : anılmış
7. اسْمُ (ESM) = ismu : adı
8. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
9. عَلَيْهِ (ALYH) = ǎleyhi : üzerine
10. وَقَدْ (VGD̃) = veḳad : ve muhakkak
11. فَصَّلَ (FṦL) = feSSale : açıklamıştır
12. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
13. مَا (ME) = mā : şeyleri
14. حَرَّمَ (ḪRM) = Harrame : haram kıldığı
15. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : size
16. إِلَّا (ÎLE) = illā : dışında
17. مَا (ME) = mā : şeyleri
18. اضْطُرِرْتُمْ (EŽŦRRTM) = DTurirtum : mecbur kaldıklarınız
19. إِلَيْهِ (ÎLYH) = ileyhi : onlara
20. وَإِنَّ (VÎN) = ve inne : ve doğrusu
21. كَثِيرًا (KS̃YRE) = keṧīran : birçokları
22. لَيُضِلُّونَ (LYŽLVN) = leyuDillūne : şaşırtıyorlar
23. بِأَهْوَائِهِمْ (BÊHVEÙHM) = biehvāihim : keyiflerine uyarak
24. بِغَيْرِ (BĞYR) = biğayri : olmaksızın
25. عِلْمٍ (ALM) = ǐlmin : bir bilgileri
26. إِنَّ (ÎN) = inne : muhakkak ki
27. رَبَّكَ (RBK) = rabbeke : Rabbin
28. هُوَ (HV) = huve : O
29. أَعْلَمُ (ÊALM) = eǎ'lemu : çok iyi bilir
30. بِالْمُعْتَدِينَ (BELMATD̃YN) = bil-muǎ'tedīne : sınırı aşanları
ne oluyor ki? | size | | yemiyorsunuz | olanlardan | anılmış | adı | Allah'ın | üzerine | ve muhakkak | açıklamıştır | size | şeyleri | haram kıldığı | size | dışında | şeyleri | mecbur kaldıklarınız | onlara | ve doğrusu | birçokları | şaşırtıyorlar | keyiflerine uyarak | olmaksızın | bir bilgileri | muhakkak ki | Rabbin | O | çok iyi bilir | sınırı aşanları |

[] [] [] [EKL] [] [Z̃KR] [SMV] [] [] [] [FṦL] [] [] [ḪRM] [] [] [] [ŽRR] [] [] [KS̃R] [ŽLL] [HVY] [ĞYR] [ALM] [] [RBB] [] [ALM] [AD̃V]
VME LKM ÊLE TÊKLVE MME Z̃KR ESM ELLH ALYH VGD̃ FṦL LKM ME ḪRM ALYKM ÎLE ME EŽŦRRTM ÎLYH VÎN KS̃YRE LYŽLVN BÊHVEÙHM BĞYR ALM ÎN RBK HV ÊALM BELMATD̃YN

ve mā lekum ellā te'kulū mimmā ƶukira ismu llahi ǎleyhi veḳad feSSale lekum Harrame ǎleykum illā DTurirtum ileyhi ve inne keṧīran leyuDillūne biehvāihim biğayri ǐlmin inne rabbeke huve eǎ'lemu bil-muǎ'tedīne
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين

 » 6 / En’âm  Suresi: 119
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā ne oluyor ki? And what
لكم | LKM lekum size for you
ألا | ÊLE ellā that not
تأكلوا ا ك ل | EKL TÊKLVE te'kulū yemiyorsunuz you eat
مما | MME mimmā olanlardan of what
ذكر ذ ك ر | Z̃KR Z̃KR ƶukira anılmış has been mentioned
اسم س م و | SMV ESM ismu adı (the) name
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
عليه | ALYH ǎleyhi üzerine on it,
وقد | VGD̃ veḳad ve muhakkak when indeed,
فصل ف ص ل | FṦL FṦL feSSale açıklamıştır He (has) explained in detail
لكم | LKM lekum size to you
ما | ME şeyleri what
حرم ح ر م | ḪRM ḪRM Harrame haram kıldığı He (has) forbidden
عليكم | ALYKM ǎleykum size to you
إلا | ÎLE illā dışında except
ما | ME şeyleri what
اضطررتم ض ر ر | ŽRR EŽŦRRTM DTurirtum mecbur kaldıklarınız you are compelled
إليه | ÎLYH ileyhi onlara to it.
وإن | VÎN ve inne ve doğrusu And indeed,
كثيرا ك ث ر | KS̃R KS̃YRE keṧīran birçokları many
ليضلون ض ل ل | ŽLL LYŽLVN leyuDillūne şaşırtıyorlar surely lead astray
بأهوائهم ه و ي | HVY BÊHVEÙHM biehvāihim keyiflerine uyarak by their (vain) desires
بغير غ ي ر | ĞYR BĞYR biğayri olmaksızın without
علم ع ل م | ALM ALM ǐlmin bir bilgileri knowledge.
إن | ÎN inne muhakkak ki Indeed,
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbeke Rabbin your Lord,
هو | HV huve O He
أعلم ع ل م | ALM ÊALM eǎ'lemu çok iyi bilir (is) most knowing
بالمعتدين ع د و | AD̃V BELMATD̃YN bil-muǎ'tedīne sınırı aşanları of the transgressors.

6:119 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ne oluyor ki? | size | | yemiyorsunuz | olanlardan | anılmış | adı | Allah'ın | üzerine | ve muhakkak | açıklamıştır | size | şeyleri | haram kıldığı | size | dışında | şeyleri | mecbur kaldıklarınız | onlara | ve doğrusu | birçokları | şaşırtıyorlar | keyiflerine uyarak | olmaksızın | bir bilgileri | muhakkak ki | Rabbin | O | çok iyi bilir | sınırı aşanları |

[] [] [] [EKL] [] [Z̃KR] [SMV] [] [] [] [FṦL] [] [] [ḪRM] [] [] [] [ŽRR] [] [] [KS̃R] [ŽLL] [HVY] [ĞYR] [ALM] [] [RBB] [] [ALM] [AD̃V]
VME LKM ÊLE TÊKLVE MME Z̃KR ESM ELLH ALYH VGD̃ FṦL LKM ME ḪRM ALYKM ÎLE ME EŽŦRRTM ÎLYH VÎN KS̃YRE LYŽLVN BÊHVEÙHM BĞYR ALM ÎN RBK HV ÊALM BELMATD̃YN

ve mā lekum ellā te'kulū mimmā ƶukira ismu llahi ǎleyhi veḳad feSSale lekum Harrame ǎleykum illā DTurirtum ileyhi ve inne keṧīran leyuDillūne biehvāihim biğayri ǐlmin inne rabbeke huve eǎ'lemu bil-muǎ'tedīne
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين

[] [] [] [ا ك ل] [] [ذ ك ر] [س م و] [] [] [] [ف ص ل] [] [] [ح ر م] [] [] [] [ض ر ر] [] [] [ك ث ر] [ض ل ل] [ه و ي] [غ ي ر] [ع ل م] [] [ر ب ب] [] [ع ل م] [ع د و]

 » 6 / En’âm  Suresi: 119
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā ne oluyor ki? And what
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
REM – prefixed resumption particle
INTG – interrogative noun
الواو استئنافية
اسم استفهام
لكم | LKM lekum size for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
ألا | ÊLE ellā that not
,Lam,Elif,
,30,1,
SUB – subordinating conjunction
NEG – negative particle
حرف مصدري
حرف نفي
تأكلوا ا ك ل | EKL TÊKLVE te'kulū yemiyorsunuz you eat
Te,,Kef,Lam,Vav,Elif,
400,,20,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
مما | MME mimmā olanlardan of what
Mim,Mim,Elif,
40,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
ذكر ذ ك ر | Z̃KR Z̃KR ƶukira anılmış has been mentioned
Zel,Kef,Re,
700,20,200,
V – 3rd person masculine singular passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
اسم س م و | SMV ESM ismu adı (the) name
Elif,Sin,Mim,
1,60,40,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
عليه | ALYH ǎleyhi üzerine on it,
Ayn,Lam,Ye,He,
70,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
وقد | VGD̃ veḳad ve muhakkak when indeed,
Vav,Gaf,Dal,
6,100,4,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
CERT – particle of certainty
الواو عاطفة
حرف تحقيق
فصل ف ص ل | FṦL FṦL feSSale açıklamıştır He (has) explained in detail
Fe,Sad,Lam,
80,90,30,
V – 3rd person masculine singular (form II) perfect verb
فعل ماض
لكم | LKM lekum size to you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
ما | ME şeyleri what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
حرم ح ر م | ḪRM ḪRM Harrame haram kıldığı He (has) forbidden
Ha,Re,Mim,
8,200,40,
V – 3rd person masculine singular (form II) perfect verb
فعل ماض
عليكم | ALYKM ǎleykum size to you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
إلا | ÎLE illā dışında except
,Lam,Elif,
,30,1,
EXP – exceptive particle
أداة استثناء
ما | ME şeyleri what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
اضطررتم ض ر ر | ŽRR EŽŦRRTM DTurirtum mecbur kaldıklarınız you are compelled
Elif,Dad,Tı,Re,Re,Te,Mim,
1,800,9,200,200,400,40,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) passive perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض مبني للمجهول والتاء ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
إليه | ÎLYH ileyhi onlara to it.
,Lam,Ye,He,
,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
وإن | VÎN ve inne ve doğrusu And indeed,
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
الواو عاطفة
حرف نصب
كثيرا ك ث ر | KS̃R KS̃YRE keṧīran birçokları many
Kef,Se,Ye,Re,Elif,
20,500,10,200,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
ليضلون ض ل ل | ŽLL LYŽLVN leyuDillūne şaşırtıyorlar surely lead astray
Lam,Ye,Dad,Lam,Vav,Nun,
30,10,800,30,6,50,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
اللام لام التوكيد
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بأهوائهم ه و ي | HVY BÊHVEÙHM biehvāihim keyiflerine uyarak by their (vain) desires
Be,,He,Vav,Elif,,He,Mim,
2,,5,6,1,,5,40,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
جار ومجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بغير غ ي ر | ĞYR BĞYR biğayri olmaksızın without
Be,Ğayn,Ye,Re,
2,1000,10,200,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
علم ع ل م | ALM ALM ǐlmin bir bilgileri knowledge.
Ayn,Lam,Mim,
70,30,40,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
إن | ÎN inne muhakkak ki Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbeke Rabbin your Lord,
Re,Be,Kef,
200,2,20,
N – accusative masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
هو | HV huve O He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
أعلم ع ل م | ALM ÊALM eǎ'lemu çok iyi bilir (is) most knowing
,Ayn,Lam,Mim,
,70,30,40,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
بالمعتدين ع د و | AD̃V BELMATD̃YN bil-muǎ'tedīne sınırı aşanları of the transgressors.
Be,Elif,Lam,Mim,Ayn,Te,Dal,Ye,Nun,
2,1,30,40,70,400,4,10,50,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural noun
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَا: ne oluyor ki? | لَكُمْ: size | أَلَّا: | تَأْكُلُوا: yemiyorsunuz | مِمَّا: olanlardan | ذُكِرَ: anılmış | اسْمُ: adı | اللَّهِ: Allah'ın | عَلَيْهِ: üzerine | وَقَدْ: ve muhakkak | فَصَّلَ: açıklamıştır | لَكُمْ: size | مَا: şeyleri | حَرَّمَ: haram kıldığı | عَلَيْكُمْ: size | إِلَّا: dışında | مَا: şeyleri | اضْطُرِرْتُمْ: mecbur kaldıklarınız | إِلَيْهِ: onlara | وَإِنَّ: ve doğrusu | كَثِيرًا: birçokları | لَيُضِلُّونَ: şaşırtıyorlar | بِأَهْوَائِهِمْ: keyiflerine uyarak | بِغَيْرِ: olmaksızın | عِلْمٍ: bir bilgileri | إِنَّ: muhakkak ki | رَبَّكَ: Rabbin | هُوَ: O | أَعْلَمُ: çok iyi bilir | بِالْمُعْتَدِينَ: sınırı aşanları |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وما WME ne oluyor ki? | لكم LKM size | ألا ÊLE | تأكلوا TÊKLWE yemiyorsunuz | مما MME olanlardan | ذكر Z̃KR anılmış | اسم ESM adı | الله ELLH Allah'ın | عليه ALYH üzerine | وقد WGD̃ ve muhakkak | فصل FṦL açıklamıştır | لكم LKM size | ما ME şeyleri | حرم ḪRM haram kıldığı | عليكم ALYKM size | إلا ÎLE dışında | ما ME şeyleri | اضطررتم EŽŦRRTM mecbur kaldıklarınız | إليه ÎLYH onlara | وإن WÎN ve doğrusu | كثيرا KS̃YRE birçokları | ليضلون LYŽLWN şaşırtıyorlar | بأهوائهم BÊHWEÙHM keyiflerine uyarak | بغير BĞYR olmaksızın | علم ALM bir bilgileri | إن ÎN muhakkak ki | ربك RBK Rabbin | هو HW O | أعلم ÊALM çok iyi bilir | بالمعتدين BELMATD̃YN sınırı aşanları |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve mā: ne oluyor ki? | lekum: size | ellā: | te'kulū: yemiyorsunuz | mimmā: olanlardan | ƶukira: anılmış | ismu: adı | llahi: Allah'ın | ǎleyhi: üzerine | veḳad: ve muhakkak | feSSale: açıklamıştır | lekum: size | : şeyleri | Harrame: haram kıldığı | ǎleykum: size | illā: dışında | : şeyleri | DTurirtum: mecbur kaldıklarınız | ileyhi: onlara | ve inne: ve doğrusu | keṧīran: birçokları | leyuDillūne: şaşırtıyorlar | biehvāihim: keyiflerine uyarak | biğayri: olmaksızın | ǐlmin: bir bilgileri | inne: muhakkak ki | rabbeke: Rabbin | huve: O | eǎ'lemu: çok iyi bilir | bil-muǎ'tedīne: sınırı aşanları |
Kırık Meal (Transcript) : |VME: ne oluyor ki? | LKM: size | ÊLE: | TÊKLVE: yemiyorsunuz | MME: olanlardan | Z̃KR: anılmış | ESM: adı | ELLH: Allah'ın | ALYH: üzerine | VGD̃: ve muhakkak | FṦL: açıklamıştır | LKM: size | ME: şeyleri | ḪRM: haram kıldığı | ALYKM: size | ÎLE: dışında | ME: şeyleri | EŽŦRRTM: mecbur kaldıklarınız | ÎLYH: onlara | VÎN: ve doğrusu | KS̃YRE: birçokları | LYŽLVN: şaşırtıyorlar | BÊHVEÙHM: keyiflerine uyarak | BĞYR: olmaksızın | ALM: bir bilgileri | ÎN: muhakkak ki | RBK: Rabbin | HV: O | ÊALM: çok iyi bilir | BELMATD̃YN: sınırı aşanları |
Abdulbaki Gölpınarlı : Size ne oluyor da Allah'ın adı anılarak kesilenleri yemiyorsunuz? Halbuki zorda kaldığınız zamanlar hariç, size harâm edilenleri ayırt etmişti. Şüphe yok ki halkın çoğu, bilmeden kendi istekleriyle sapıp gider. Şüphe yok ki Rabbin, haddini aşanları daha iyi bilir.
Adem Uğur : Üzerine Allah'ın adı anılıp kesilenden yememenize sebep ne? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kaldığınız dışında, haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu bir çokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir.
Ahmed Hulusi : Zorunlu ihtiyaç duymanız hariç, neyi haram kıldığını size tafsilâtıyla bildirmişken; ne oluyor da üzerine Allâh İsmi zikredilenden yemiyorsunuz? Muhakkak ki birçoğu bilgisizce, asılsız görüşleriyle (olayı) saptırıyorlar! Haddini aşanları en mükemmel bilen, kesinlikle, Rabbin "HÛ"dur!
Ahmet Tekin : Bildiğiniz bir şey mi var ki Allah’ın emrinden uzak duruyor, Allah’ın adı anılarak kesilen hayvanların etinden yemiyorsunuz? Oysa Allah, mecburiyet altında yemek durumunda kaldıklarınızın dışındaki haram olan şeyleri size ayrıntılı olarak açıklamıştır. Birçokları, bilgisizce, şahsî arzu ve ihtiraslarına uyarak hak yoldan ayrılıyorlar, insanları doğru yoldan uzaklaştırıyorlar, başlarına buyruk hale getiriyorlar, dalâleti, bozuk düzeni, helâki tercihlerine imkân sağlıyorlar. Rabbin haddi aşanları, Allah’ın emirlerini çiğneyenleri iyi bilir.
Ahmet Varol : Allah zorunluluk halleri dışında size haram olan şeyleri ayrı ayrı açıklamış olduğu halde üzerine Allah'ın adı anılmış olanlardan niçin yemeyeceksiniz? Pek çokları bilgisizce arzularına uyarak başkalarını saptırmaktadırlar. Şüphesiz ki Rabbin, sınırı aşanları en iyi bilendir.
Ali Bulaç : Ne oluyor ki size, kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalmanız dışında, O, size haram kıldıklarını ayrı ayrı açıklamışken, üzerinde Allah'ın ismi anılan şeyleri yemiyorsunuz? Gerçekten çoğu, bir ilim olmaksızın kendi heva (istek ve tutku)larıyla (kimilerini) saptırıyorlar. Şüphesiz, senin Rabbin haddi aşanları en iyi bilendir.
Ali Fikri Yavuz : Çaresiz muhtaç bulunduklarınız müstesna olmak üzere, o, size neleri haram kıldığını ayrı ayrı bildirmişken, üzerlerine Allah’ın ismi anılmış olanlardan ne diye yemiyeceksiniz? Gerçekten bir çokları bildiklerinden değil, yalnız nefis arzularıyla halkı sapıklığa düşürüyorlar. Muhakkak ki Rabbindir, o tecavüz edenleri, en iyi bilen...
Bekir Sadak : Size ne oluyor ki, Allah size darda kalmanizin disinda, haram olanlari genisce anlatmisken adinin uzerine anildigi seyden yemiyorsunuz? Dogrusu cogunluk, heva ve heveslerine uyarak, bilmeden sapitiyorlar. Asiri gidenleri en iyi bilen Rabbindir.
Celal Yıldırım : Size ne oluyor da üzerine Allah'ın adı anılmış olanlardan yemiyorsunuz ? Halbuki —darda kalıp kesin ihtiyaç duyduğunuz durum dışında— size haram kıldıklarını bir bir açıklayıp bildirmiştir. Doğrusu bir çokları bilgisizce heveslerine uyup sapıtıyorlar. Şüphesiz ki Rabbin aşırı gidip (ilâhî) sınırı aşanları en iyi bilendir.
Diyanet İşleri : Allah, yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken, üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir. Gerçekten birçokları nefislerinin arzularına uyarak bilmeden (halkı) saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin, haddi aşanları çok iyi bilir.
Diyanet İşleri (eski) : Size ne oluyor ki, Allah size darda kalmanızın dışında, haram olanları genişçe anlatmışken adının üzerine anıldığı şeyden yemiyorsunuz? Doğrusu çoğunluk, heva ve heveslerine uyarak, bilmeden sapıtıyorlar. Aşırı gidenleri en iyi bilen Rabbindir.
Diyanet Vakfi : Üzerine Allah'ın adı anılıp kesilenden yememenize sebep ne? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kaldığınız dışında, haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu bir çokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir.
Edip Yüksel : Size ne oluyor ki, üzerinde ALLAH'ın ismi anılanlardan yemiyorsunuz? Halbuki zorunlu haller haricinde size yasaklananları detayıyla size açıklamış bulunuyor. Birçokları, bilgiye dayanmayan kişisel görüşleriyle halkı saptırıyor. Rabbin sınırı aşanları en iyi bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Size ne oluyor da Allah'ın adı anılarak kesilenlerden yemiyorsunuz? Halbuki O size, mecbur kalmanızın dışında haram olan şeyleri genişce açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilmeden keyiflerine uyarak insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Muhakkak ki, Rabbin, sınırı aşanları çok iyi bilir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O, size, çaresiz kaldığınız haller dışında, yasakladığı şeylerin tümünü ayrıntılı olarak bildirmişken, üzerine Allah'ın adı anılmış olanlardan niye yemeyeceksiniz? Evet, birçokları bildiklerinden değil, yalnızca çarpık arzularıyla insanları sapıklığa düşürüyorlar. Şüphesiz o ölçüyü aşanları en iyi bilen Rabbindir.
Elmalılı Hamdi Yazır : O size muztarr olduklarınız müstesna olmak üzere harâm kıldığı neler ise ayrı ayrı bildirmiş iken üzerlerine Allâh ismi anılmış olanlardan neye yimeyeceksiniz? Evet bir çokları bildiklerinden değil, mücerred hevâlariyle halkı behemehal dalâlete düşürüyorlar, şüphesiz ki rabbındır o mütecavizleri en ziyade bilen
Fizilal-il Kuran : Niçin Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanların etlerinden yemiyorsunuz? Oysa Allah çaresizlik sonucu yemek zorunda kaldıklarınız dışında, size haram kıldığı etleri ayrıntılı biçimde açıkladı. Birçokları bilmeden keyfi arzularına uyarak insanları yoldan çıkarırlar. Hiç kuşkusuz Rabbin sınırı aşanları herkesten iyi bilir.
Gültekin Onan : Size ne oluyor ki, kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalmanız dışında, O, size haram kıldıklarını ayrı ayrı açıklamışken (iç gönderme) üzerinde Tanrı'nın adı anılan şeyleri yemiyorsunuz? Gerçekten çoğu, bir ilim olmaksızın kendi hevalarıyla (kimilerini) saptırıyorlar. Kuşkusuz senin rabbin haddi aşanları en iyi bilendir.
Hakkı Yılmaz : Ve size ne oluyor da, Kendisi size, mecbur kalmanızın dışında haram olan şeyleri genişçe açıklamış olduğu hâlde Allah'ın adı anılanlardan yemiyorsunuz? Ve şüphesiz birçokları bilmeden keyiflerine uyarak saptırıyorlar. Şüphesiz ki, senin Rabbin, sınırı aşanları çok iyi bilenin ta kendisidir.
Hasan Basri Çantay : O, size — kendisine kat'î suretde muztar ve muhtâc bulunduklarınız müstesna olmak üzere — neleri haram kıldığını ayrı ayrı bildirmişken üzerlerine Allahın adı anılmış olanlardan yememeniz de ne oluyor ya? Muhakkak ki bir çokları ilim (ifâde edebilecek deliller) ile (hiç bir münâsebeti) olmayarak hevâ (ve heves) leriyle (halkı) her halde sapdıracaklardır. Şübhesiz ki Rabbin haddi aşanları en çok bilenin ta kendisidir.
Hayrat Neşriyat : Kendisine mecbur kaldığınız (ölmeyecek kadar yemek zorunda olduğunuz)şeyler müstesnâ olmak üzere, (Rabbiniz) üzerinize haram kıldığı şeyleri gerçekten size iyice açıkladığı hâlde, üzerine Allah’ın ismi zikredilmiş olan (besmele ile kesilmiş hayvan)lardan neden yemeyesiniz? Hiç şübhesiz birçokları, bilgisizce kendi (nefsî) arzularıyla (insanları)açıkça saptırıyorlar. Muhakkak ki haddi aşanları gerçekten en iyi bilen ancak O Rabbindir.
İbni Kesir : Size ne oluyor ki; üzerine Allah'ın adı anılan şeyden yemiyorsunuz? Halbuki darda kalmanızın dışında size haram olanları O, uzun uzadıya açıklamıştır. Doğrusu birçokları heva ve heveslerine uyarak bilmeden sapıtıyorlar. Şüphesiz ki haddi aşanları, en çok bilen Rabbındır.
İskender Evrenosoğlu : Size ne oluyor ki; üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yemiyorsunuz? Darda kalıp, ona mecbur olduğunuz şeyler hariç; size haram kıldığı şeyleri size ayrı ayrı açıklamıştı. Muhakkak ki; onların çoğu, bir ilimleri olmaksızın, kendi hevesleri ile (başkalarını) dalâlette bırakıyorlar. Muhakkak ki; senin Rabbin, o haddi aşanları en iyi bilendir.
Muhammed Esed : Ve Allah mecbur kaldığınız durumlar dışında (yemenizi) yasakladığı şeyleri size ayrıntılı olarak açıklamışken üzerinde Onun adının anıldığı şeyleri neden yemiyorsunuz? Ama bakın, (bu tür konularda) birçok insan diğerlerini (hiçbir gerçek) bilgiye dayanmaksızın, kendi temelsiz görüşleriyle saptırmaktadır. Şüphe yok ki senin Rabbin hak ve adalet sınırlarını aşanlardan tam olarak haberdardır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Size ne var ki, üzerine Allah Teâlâ'nın ismi zikredilmiş olanı yemeyesiniz. Ve muhakkak size haram olan şeyler mufassalan bildirilmiştir. Ancak kendisine muzdar kaldığınız şey müstesna. Ve şüphe yok ki birçokları bilmeksizin kendi hevâlarıyla (halkı) dalâlete düşürürler. Senin Rabbin ise muhakkak ki, mütecavizleri en ziyâde bilendir.
Ömer Öngüt : Size ne oluyor ki, üzerine Allah'ın adı anılıp kesilenlerden yemiyorsunuz?Halbuki Allah, çaresiz yemek zorunda kaldıklarınız dışında haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilmeden heva ve heveslerine uyarak halkı şaşırtıyorlar. Muhakkak ki Rabbin hududu aşanları çok iyi bilendir.
Şaban Piriş : Bir zorunluluk dışında neyin haram olduğunu size açıklamışken, size ne oluyor da Allah adı anılandan yemiyorsunuz? Bir çokları, bildiklerinden değil heveslerine uyarak saptırıyorlar. Şüphesiz Rabbin, ölçüyü aşanları en iyi bilendir.
Suat Yıldırım : Kesilirken üzerlerine Allah’ın adı anılmış olan hayvanların etlerinden niçin yemeyecek mişsiniz?O, zaten size haram kıldığı etleri açıkça bildirmiştir; ancak çaresiz kalıp da zaruret mikdarı yemeniz müstesnadır. Evet birçokları, bildiklerinden değil, sırf heva ve hevesleriyle halkı saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları pek iyi bilmektedir.
Süleyman Ateş : Üzerine Allâh'ın adı anılmış olanlardan niçin yemeyesiniz? Çaresiz yemek zorunda kaldıklarınız dışında, size harâm kıldığı şeyleri (Allâh) size açıklamıştır. Doğrusu birçokları, bilmeden keyiflerine uyarak halkı şaşırtıyorlar. Muhakkak ki Rabbin, (evet) O, sınırı aşanları çok iyi bilir.
Tefhim-ul Kuran : Ne oluyor ki size, kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalmanız dışında, O size haram kıldıklarını ayrı ayrı açıklamışken, üzerinde Allah'ın ismi anılan şeyleri yemiyorsunuz? Gerçekten çoğu, bir ilim olmaksızın kendi heva (istek ve tutku) larıyla (kimilerini) saptırıyorlar. Şüphesiz, senin Rabbin haddi aşanları en iyi bilendir.
Ümit Şimşek : Üzerine Allah'ın adı anılmış olan şeylerden ne diye yemeyeceksiniz? Zarurete düştüğünüz haller dışında size neyi haram ettiğini Allah açıkça size bildirmiştir. Fakat çokları, birşey bilmedikleri halde, kendi hevesleriyle insanları saptırıyorlar. Rabbin ise haddi aşanları pek iyi bilir.
Yaşar Nuri Öztürk : Size ne oluyor da üzerine Allah'ın adı anılmış olanlardan yemiyorsunuz? Zorda kalışınız dışında üzerinize haram kıldığını bizzat kendisi size ayrıntılı olarak açıklamıştır. Birçokları ilimsiz bir biçimde kendi keyiflerine uyarak halkı şaşırtıyorlar. Hiç kuşkusuz, senin Rabbin sınır tanımaz azgınları çok iyi bilmektedir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}