» 6 / En’âm  139:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 139
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَقَالُوا (VGELVE) = ve ḳālū : ve dediler ki
2. مَا (ME) = mā : olanlar
3. فِي (FY) = fī :
4. بُطُونِ (BŦVN) = buTūni : karınlarında
5. هَٰذِهِ (HZ̃H) = hāƶihi : bu
6. الْأَنْعَامِ (ELÊNAEM) = l-en'ǎāmi : hayvanların
7. خَالِصَةٌ (ḢELṦT) = ḣāliSatun : yalnız
8. لِذُكُورِنَا (LZ̃KVRNE) = liƶukūrinā : erkeklerimize aittir
9. وَمُحَرَّمٌ (VMḪRM) = ve muHarramun : ve haramdır
10. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üzerine
11. أَزْوَاجِنَا (ÊZVECNE) = ezvācinā : kadınlarımız
12. وَإِنْ (VÎN) = vein : ve eğer
13. يَكُنْ (YKN) = yekun : olursa
14. مَيْتَةً (MYTT) = meyteten : ölü
15. فَهُمْ (FHM) = fehum : o zaman hepsi
16. فِيهِ (FYH) = fīhi : onda
17. شُرَكَاءُ (ŞRKEÙ) = şurakā'u : ortaktır
18. سَيَجْزِيهِمْ (SYCZYHM) = seyeczīhim : cezalarını verecektir
19. وَصْفَهُمْ (VṦFHM) = veSfehum : bu nitelendirmelerinin
20. إِنَّهُ (ÎNH) = innehu : çünkü O
21. حَكِيمٌ (ḪKYM) = Hakīmun : hüküm ve hikmet sahibidir
22. عَلِيمٌ (ALYM) = ǎlīmun : bilendir
ve dediler ki | olanlar | | karınlarında | bu | hayvanların | yalnız | erkeklerimize aittir | ve haramdır | üzerine | kadınlarımız | ve eğer | olursa | ölü | o zaman hepsi | onda | ortaktır | cezalarını verecektir | bu nitelendirmelerinin | çünkü O | hüküm ve hikmet sahibidir | bilendir |

[GVL] [] [] [BŦN] [] [NAM] [ḢLṦ] [Z̃KR] [ḪRM] [] [ZVC] [] [KVN] [MVT] [] [] [ŞRK] [CZY] [VṦF] [] [ḪKM] [ALM]
VGELVE ME FY BŦVN HZ̃H ELÊNAEM ḢELṦT LZ̃KVRNE VMḪRM AL ÊZVECNE VÎN YKN MYTT FHM FYH ŞRKEÙ SYCZYHM VṦFHM ÎNH ḪKYM ALYM

ve ḳālū buTūni hāƶihi l-en'ǎāmi ḣāliSatun liƶukūrinā ve muHarramun ǎlā ezvācinā vein yekun meyteten fehum fīhi şurakā'u seyeczīhim veSfehum innehu Hakīmun ǎlīmun
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم

 » 6 / En’âm  Suresi: 139
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقالوا ق و ل | GVL VGELVE ve ḳālū ve dediler ki And they say,
ما | ME olanlar """What"
في | FY (is) in
بطون ب ط ن | BŦN BŦVN buTūni karınlarında (the) wombs
هذه | HZ̃H hāƶihi bu (of) these
الأنعام ن ع م | NAM ELÊNAEM l-en'ǎāmi hayvanların cattle
خالصة خ ل ص | ḢLṦ ḢELṦT ḣāliSatun yalnız (is) exclusively
لذكورنا ذ ك ر | Z̃KR LZ̃KVRNE liƶukūrinā erkeklerimize aittir for our males
ومحرم ح ر م | ḪRM VMḪRM ve muHarramun ve haramdır and forbidden
على | AL ǎlā üzerine on
أزواجنا ز و ج | ZVC ÊZVECNE ezvācinā kadınlarımız our spouses.
وإن | VÎN vein ve eğer But if
يكن ك و ن | KVN YKN yekun olursa is
ميتة م و ت | MVT MYTT meyteten ölü (born) dead,
فهم | FHM fehum o zaman hepsi then they (all)
فيه | FYH fīhi onda in it
شركاء ش ر ك | ŞRK ŞRKEÙ şurakā'u ortaktır "(are) partners."""
سيجزيهم ج ز ي | CZY SYCZYHM seyeczīhim cezalarını verecektir He will recompense them
وصفهم و ص ف | VṦF VṦFHM veSfehum bu nitelendirmelerinin (for) their attribution.
إنه | ÎNH innehu çünkü O Indeed, He
حكيم ح ك م | ḪKM ḪKYM Hakīmun hüküm ve hikmet sahibidir (is) All-Wise,
عليم ع ل م | ALM ALYM ǎlīmun bilendir All-Knowing.

6:139 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve dediler ki | olanlar | | karınlarında | bu | hayvanların | yalnız | erkeklerimize aittir | ve haramdır | üzerine | kadınlarımız | ve eğer | olursa | ölü | o zaman hepsi | onda | ortaktır | cezalarını verecektir | bu nitelendirmelerinin | çünkü O | hüküm ve hikmet sahibidir | bilendir |

[GVL] [] [] [BŦN] [] [NAM] [ḢLṦ] [Z̃KR] [ḪRM] [] [ZVC] [] [KVN] [MVT] [] [] [ŞRK] [CZY] [VṦF] [] [ḪKM] [ALM]
VGELVE ME FY BŦVN HZ̃H ELÊNAEM ḢELṦT LZ̃KVRNE VMḪRM AL ÊZVECNE VÎN YKN MYTT FHM FYH ŞRKEÙ SYCZYHM VṦFHM ÎNH ḪKYM ALYM

ve ḳālū buTūni hāƶihi l-en'ǎāmi ḣāliSatun liƶukūrinā ve muHarramun ǎlā ezvācinā vein yekun meyteten fehum fīhi şurakā'u seyeczīhim veSfehum innehu Hakīmun ǎlīmun
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم

[ق و ل] [] [] [ب ط ن] [] [ن ع م] [خ ل ص] [ذ ك ر] [ح ر م] [] [ز و ج] [] [ك و ن] [م و ت] [] [] [ش ر ك] [ج ز ي] [و ص ف] [] [ح ك م] [ع ل م]

 » 6 / En’âm  Suresi: 139
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقالوا ق و ل | GVL VGELVE ve ḳālū ve dediler ki And they say,
Vav,Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
6,100,1,30,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ما | ME olanlar """What"
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
بطون ب ط ن | BŦN BŦVN buTūni karınlarında (the) wombs
Be,Tı,Vav,Nun,
2,9,6,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
هذه | HZ̃H hāƶihi bu (of) these
He,Zel,He,
5,700,5,
DEM – feminine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
الأنعام ن ع م | NAM ELÊNAEM l-en'ǎāmi hayvanların cattle
Elif,Lam,,Nun,Ayn,Elif,Mim,
1,30,,50,70,1,40,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
خالصة خ ل ص | ḢLṦ ḢELṦT ḣāliSatun yalnız (is) exclusively
Hı,Elif,Lam,Sad,Te merbuta,
600,1,30,90,400,
N – nominative feminine indefinite active participle
اسم مرفوع
لذكورنا ذ ك ر | Z̃KR LZ̃KVRNE liƶukūrinā erkeklerimize aittir for our males
Lam,Zel,Kef,Vav,Re,Nun,Elif,
30,700,20,6,200,50,1,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine plural noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
جار ومجرور و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ومحرم ح ر م | ḪRM VMḪRM ve muHarramun ve haramdır and forbidden
Vav,Mim,Ha,Re,Mim,
6,40,8,200,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine indefinite (form II) passive participle
الواو عاطفة
اسم مرفوع
على | AL ǎlā üzerine on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
أزواجنا ز و ج | ZVC ÊZVECNE ezvācinā kadınlarımız our spouses.
,Ze,Vav,Elif,Cim,Nun,Elif,
,7,6,1,3,50,1,
N – genitive masculine plural noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم مجرور و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وإن | VÎN vein ve eğer But if
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional particle
الواو عاطفة
حرف شرط
يكن ك و ن | KVN YKN yekun olursa is
Ye,Kef,Nun,
10,20,50,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
ميتة م و ت | MVT MYTT meyteten ölü (born) dead,
Mim,Ye,Te,Te merbuta,
40,10,400,400,
N – accusative feminine singular indefinite noun
اسم منصوب
فهم | FHM fehum o zaman hepsi then they (all)
Fe,He,Mim,
80,5,40,
RSLT – prefixed result particle
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
الفاء واقعة في جواب الشرط
ضمير منفصل
فيه | FYH fīhi onda in it
Fe,Ye,He,
80,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
شركاء ش ر ك | ŞRK ŞRKEÙ şurakā'u ortaktır "(are) partners."""
Şın,Re,Kef,Elif,,
300,200,20,1,,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
سيجزيهم ج ز ي | CZY SYCZYHM seyeczīhim cezalarını verecektir He will recompense them
Sin,Ye,Cim,Ze,Ye,He,Mim,
60,10,3,7,10,5,40,
FUT – prefixed future particle sa
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
حرف استقبال
فعل مضارع و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وصفهم و ص ف | VṦF VṦFHM veSfehum bu nitelendirmelerinin (for) their attribution.
Vav,Sad,Fe,He,Mim,
6,90,80,5,40,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إنه | ÎNH innehu çünkü O Indeed, He
,Nun,He,
,50,5,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
حرف نصب والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
حكيم ح ك م | ḪKM ḪKYM Hakīmun hüküm ve hikmet sahibidir (is) All-Wise,
Ha,Kef,Ye,Mim,
8,20,10,40,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
عليم ع ل م | ALM ALYM ǎlīmun bilendir All-Knowing.
Ayn,Lam,Ye,Mim,
70,30,10,40,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَقَالُوا: ve dediler ki | مَا: olanlar | فِي: | بُطُونِ: karınlarında | هَٰذِهِ: bu | الْأَنْعَامِ: hayvanların | خَالِصَةٌ: yalnız | لِذُكُورِنَا: erkeklerimize aittir | وَمُحَرَّمٌ: ve haramdır | عَلَىٰ: üzerine | أَزْوَاجِنَا: kadınlarımız | وَإِنْ: ve eğer | يَكُنْ: olursa | مَيْتَةً: ölü | فَهُمْ: o zaman hepsi | فِيهِ: onda | شُرَكَاءُ: ortaktır | سَيَجْزِيهِمْ: cezalarını verecektir | وَصْفَهُمْ: bu nitelendirmelerinin | إِنَّهُ: çünkü O | حَكِيمٌ: hüküm ve hikmet sahibidir | عَلِيمٌ: bilendir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وقالوا WGELWE ve dediler ki | ما ME olanlar | في FY | بطون BŦWN karınlarında | هذه HZ̃H bu | الأنعام ELÊNAEM hayvanların | خالصة ḢELṦT yalnız | لذكورنا LZ̃KWRNE erkeklerimize aittir | ومحرم WMḪRM ve haramdır | على AL üzerine | أزواجنا ÊZWECNE kadınlarımız | وإن WÎN ve eğer | يكن YKN olursa | ميتة MYTT ölü | فهم FHM o zaman hepsi | فيه FYH onda | شركاء ŞRKEÙ ortaktır | سيجزيهم SYCZYHM cezalarını verecektir | وصفهم WṦFHM bu nitelendirmelerinin | إنه ÎNH çünkü O | حكيم ḪKYM hüküm ve hikmet sahibidir | عليم ALYM bilendir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ḳālū: ve dediler ki | : olanlar | : | buTūni: karınlarında | hāƶihi: bu | l-en'ǎāmi: hayvanların | ḣāliSatun: yalnız | liƶukūrinā: erkeklerimize aittir | ve muHarramun: ve haramdır | ǎlā: üzerine | ezvācinā: kadınlarımız | vein: ve eğer | yekun: olursa | meyteten: ölü | fehum: o zaman hepsi | fīhi: onda | şurakā'u: ortaktır | seyeczīhim: cezalarını verecektir | veSfehum: bu nitelendirmelerinin | innehu: çünkü O | Hakīmun: hüküm ve hikmet sahibidir | ǎlīmun: bilendir |
Kırık Meal (Transcript) : |VGELVE: ve dediler ki | ME: olanlar | FY: | BŦVN: karınlarında | HZ̃H: bu | ELÊNAEM: hayvanların | ḢELṦT: yalnız | LZ̃KVRNE: erkeklerimize aittir | VMḪRM: ve haramdır | AL: üzerine | ÊZVECNE: kadınlarımız | VÎN: ve eğer | YKN: olursa | MYTT: ölü | FHM: o zaman hepsi | FYH: onda | ŞRKEÙ: ortaktır | SYCZYHM: cezalarını verecektir | VṦFHM: bu nitelendirmelerinin | ÎNH: çünkü O | ḪKYM: hüküm ve hikmet sahibidir | ALYM: bilendir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve şu hayvanların karınlarındaki yavrular, yalnız erkeklerimize helâl, kadınlarımıza haram; ölü doğarsa erkek de ortak, kadın da dediler. Bu çeşit sözleri yüzünden cezâlarını yakında verecek. Şüphe yok ki o, hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilir.
Adem Uğur : Dediler ki: "Şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir, kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Şayet (yavru) ölü doğarsa, o zaman (kadın erkek) hepsi onda ortaktır." Allah bu değerlendirmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz ki O hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.
Ahmed Hulusi : Dediler ki: "Şu hayvanın karnındakiler yalnız erkeklerimize helaldir, kadınlarımıza haram kılınmıştır. . . Eğer doğan ölü doğarsa, onlar (erkek ve kadın) onda ortaktırlar". . . Bu iftiraları (ile Allâh) onları cezalandıracaktır. . . Muhakkak ki O, Hakiym'dir, Aliym'dir.
Ahmet Tekin : Onlar: 'Şu hayvanların karınlarında olanlar sadece erkeklerimize ait olup, kadınlarımıza haramdır. Eğer yavru ölü doğarsa erkek-kadın ortaktır' dediler. Allah, böyle değerlendirmelerine karşılık onları cezalandıracaktır. O hikmet sahibi ve hükümrandır. İlmi her şeyi kuşatır.
Ahmet Varol : Yine: 'Şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize özeldir ve hanımlarımıza yasaktır. Eğer ölü olursa (ölür doğar veya doğar doğmaz ölürse) o zaman herkes ona ortaktır' dediler. Allah onlara bu nitelendirmelerinin cezasını verecektir. O hakimdir, alimdir.
Ali Bulaç : Bir de dediler ki: "Bu hayvanların karınlarında olan, yalnızca bizim erkeklerimize aittir, eşlerimize ise haramdır. Eğer o, ölü doğarsa onlar da bunda ortaktırlar." Allah, (bu) düzmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz O, hüküm sahibi olandır, bilendir.
Ali Fikri Yavuz : Bir de dediler ki: “- Şu davarların karınlarında bulunan yavrular sırf erkeklerimiz için halâldır; kadınlarımıza haram edilmiştir. Eğer yavru ölü doğarsa, erkek ve kadınlarımız onu yemekte ortakdırlar.” Allah, onlara, yaptıkları isnadların cezasını yakında verecektir. Muhakkak ki o, hükmünde hikmet sahibidir, her şeyi bilendir.
Bekir Sadak : «Bu hayvanlarin karinlarinda olan yavrular yalniz erkeklerimize muhsus olup, eslerimize yasaktir. Olu dogacak olursa hepsi ona ortak olurlar» dediler. Allah bu turlu sozlerin cezasini verecektir, cunku O hakimdir, bilendir.
Celal Yıldırım : Yine onlar, «şu davarların karınlarında bulunan yavrular (canlı doğarsa) sadece erkeklerimize mahsustur ; eşlerimize ise haramdır. Ölü olursa, hepsi (hepimiz) ona ortaktırlar» derler. Allah onlara, bu vasıflamalarından dolayı ceza verecektir, Şüphesiz ki Allah, hikmet sahibidir ve (her şeyi) bilendir.
Diyanet İşleri : Bir de dediler ki: “Şu hayvanların karınlarındaki yavrular (canlı olursa) sırf erkeklerimize aittir. Karılarımıza ise haramdır.” Eğer ölü olursa, o vakit onda hepsi ortaktırlar. Allah, onların bu tür nitelemelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.
Diyanet İşleri (eski) : 'Bu hayvanların karınlarında olan yavrular yalnız erkeklerimize mahsus olup, eşlerimize yasaktır. Ölü doğacak olursa hepsi ona ortak olurlar' dediler. Allah bu türlü sözlerin cezasını verecektir, çünkü O hakimdir, bilendir.
Diyanet Vakfi : Dediler ki: «Şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir, kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Şayet (yavru) ölü doğarsa, o zaman (kadın erkek) hepsi onda ortaktır.» Allah bu değerlendirmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz ki O hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.
Edip Yüksel : 'Şu çiftlik hayvanlarının karınlarındakiler sadece erkeklerimize ait olup kadınlarımıza haramdır. Ölü doğarlarsa o zaman paylaşabilirler,' dediler. Bu nitelemelerinin hesabını onlara ödetecektir. O Bilgedir, Bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Dediler ki: «Bu hayvanların karınlarındakiler sadece erkeklerimize ait olup kadınlarımıza haramdır». Eğer ölü doğarsa o zaman hepsi onda ortaktır. Bu nitelemelerinden dolayı Allah onların cezasını verecektir. Çünkü O hikmet sahibidir, her şeyi bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Birde: «Şu hayvanların karnındaki yavrular, sadece erkeklerimize ait olup kadınlarımıza haramdır. Eğer ölü doğarsa hepsi ona ortaktırlar.» dediler. Allah, onlara bu isnatlarının cezasını yakında verecektir. Muhakkak O, hikmet sahibidir, herşeyi bilendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir de «şu en'âmın karınlarındaki yavrular sırf erkeklerimizin, kadınlarımıza ise haram, eğer ölü doğarsa o vakıt onda hepsi ortak» dediler, Allâh onlara isnadlarının cezâsını yakında verecek, her halde o hakîmdir, alîmdir
Fizilal-il Kuran : Yine onlar 'Bu hayvanların karınlarındaki yavrular sadece erkeklerimize aittir, kadınlarımıza ise yasaktır. Eğer hayvanın yavrusu ölü doğarsa her ikisi de O'na ortak olur, dediler. Allah bu yakıştırmalarının cezasını verecektir. Hiç kuşkusuz Allah hikmet sahibidir ve her şeyi bilir.
Gültekin Onan : Bir de dediler ki: "Bu hayvanların karınlarında olan, yalnızca bizim erkeklerimize aittir, eşlerimize ise haramdır. Eğer o, ölü doğarsa onlar da bunda ortaktırlar. Tanrı (bu) düzmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz O, hüküm sahibi olandır, bilendir.
Hakkı Yılmaz : Ve onlar, “Bu hayvanların karınlarındakiler sadece erkeklerimize ait olup kadınlarımıza haramdır. Eğer ölü olursa o zaman onlar onda ortaklardır” dediler. Allah, onların nitelemelerini onlara ceza olarak verecektir. Şüphesiz O, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır, çok iyi bilendir.
Hasan Basri Çantay : Bir de (şöyle) dediler: «Şu davarların karınlarında bulunan (yavru) lar (canlı doğarsa) sâde erkeklerimiz için (halâldır), kadınlarımıza haram kılınmışdır. Eğer o, ölü (doğar) sa onlar bunda ortakdırlar». (Allah) onların (bu halâldır, bu haramdır yollu) vasıflarının cezasını verecekdir. Şübhesiz ki O, yegâne hüküm ve hikmet saahibidir, hakkıyle bilendir.
Hayrat Neşriyat : Bir de dediler ki: 'Bu sağmal hayvanların karınlarında olanlar, sâdece erkeklerimize âiddir; karılarımıza ise haram kılınmıştır.' Eğer (doğan yavru) ölü olursa, artık onlar (erkek-kadın hepsi) onda ortaktırlar. (Allah,) onları (bu) vasıflandırmalarından dolayı yakında cezâlandıracaktır. Şübhesiz ki O, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır, Alîm(herşeyi hakkıyla bilen)dir.
İbni Kesir : Bir de dediler ki: Şu davarların karınlarında bulunanlar, yalnız erkeklerimiz içindir, kadınlarımıza haram kılınmıştır. Ölü doğacak olursa; hepsi ona ortaktırlar. Allah, onların bu vasıflandırmalarının cezasını verecektir. Muhakkak ki O; Hakim'dir, Alim'dir.
İskender Evrenosoğlu : Ve şöyle dediler: “Bu hayvanların karnında olanlar, yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize (hanımlarımıza) haramdır. Şâyet ölü olursa, o taktirde (erkek ve kadınlar onu yemekte), onlar ortaktırlar.” (Allah bu) vasıflandırmalarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Muhakkak ki O; hüküm sahibidir, en iyi bilendir.
Muhammed Esed : Ve onlar, "Şu hayvanların karnında olan her şey bizim erkeklerimize tahsis edilmiş, kadınlarımıza ise yasaklanmıştır: ama eğer ölü doğarsa o zaman her iki taraf da ondan paylarını alabilir" derler. (Allah,) onları (Kendisine haksız yere) isnat ettiklerinden dolayı cezalandıracaktır: Unutmayın ki O, hikmet sahibidir, her şeyi bilendir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve dediler ki: «Şu hayvanların karınlarındaki, sadece erkeklerimize mahsustur. Ve kadınlarımıza haram kılınmıştır». Ve eğer ölmüş olursa onlar onda ortaklardır. Allah Teâlâ onlara bu vasıflarının cezasını yakında verecektir. Şüphe yok ki O, hakîmdir, alîmdir.
Ömer Öngüt : Dediler ki: “Şu hayvanların karınlarında olan yavrular yalnız erkeklerimiz içindir, kadınlarımıza haram kılınmıştır. ” Eğer ölü doğarsa, o zaman hepsi onda ortaktır. Allah onların bu vasıflandırmalarının cezasını verecektir. Şüphesiz ki O hükmünde hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.
Şaban Piriş : -Bu hayvanların karınlarındakiler sadece erkeklerimiz içindir. Karılarımıza haramdır, ama eğer ölü (doğar) ise hepsi buna ortaktır, derler. (Allah), onlara uydurduklarının cezasını verecektir. Çünkü O, hakimdir, alimdir.
Suat Yıldırım : Bir de şöyle dediler: "Falan hayvanların karınlarında olan yavrular, canlı doğarsa sadece erkeklerimize helâl, kadınlarımıza ise haramdır. Eğer ölü doğarsa, hepsi ona ortak olurlar." Allah, onların bu kabil iddialarının cezasını verecektir. Çünkü O, hakîmdir, alîmdir (tam hüküm ve hikmet sahibidir ve O her şeyi hakkıyla bilir).
Süleyman Ateş : Dediler ki: "Bu hayvanların karınlarında olanlar, yalnız erkeklerimize âittir, kadınlarımıza harâmdır". Eğer (hayvanın karnındaki yavru) ölü doğarsa, o zaman hepsi onda ortaktır. Bu nitelendirmelerinden dolayı Allâh onların cezâsını verecektir. Çünkü O, hüküm ve hikmet sâhibidir, bilendir.
Tefhim-ul Kuran : Bir de dediler ki: «Bu hayvanların karınlarında olan, yalnızca bizim erkeklerimize aittir, eşlerimize ise haramdır. Eğer o, ölü doğarsa onlar da bunda ortaktırlar.» Allah, (bu) düzmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, bilendir.
Ümit Şimşek : Bir de 'Şu hayvanların karnındakiler erkeklerimize mahsustur, kadınlarımıza ise haramdır' dediler. Eğer yavru ölü doğarsa o zaman hepsi onda ortak olurlar. Allah onları bu yakıştırmalarından dolayı cezalandıracaktır. Şüphesiz Onun her işi hikmet iledir, O herşeyi bilir.
Yaşar Nuri Öztürk : Şunu da söylediler: "Şu hayvanların karınlarındakiler erkeklerimize özgülenmiştir; kadınlarımıza haramdır. Yavru ölü doğarsa kadın-erkek hepsi onda hak sahibidir." Bu nitelendirmeleri yüzünden Allah cezalarını verecektir. Hakîm'dir O, Alîm'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}