» 6 / En’âm  134:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 134
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : muhakkak
2. مَا (ME) = mā :
3. تُوعَدُونَ (TVAD̃VN) = tūǎdūne : size söylenen uyarı
4. لَاتٍ (L ËT) = lātin : gelecektir
5. وَمَا (VME) = ve mā : ve değil(siniz)
6. أَنْتُمْ (ÊNTM) = entum : siz
7. بِمُعْجِزِينَ (BMACZYN) = bimuǎ'cizīne : onu engelleyecek
muhakkak | | size söylenen uyarı | gelecektir | ve değil(siniz) | siz | onu engelleyecek |

[] [] [VAD̃] [ETY] [] [] [ACZ]
ÎN ME TVAD̃VN L ËT VME ÊNTM BMACZYN

inne tūǎdūne lātin ve mā entum bimuǎ'cizīne
إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين

 » 6 / En’âm  Suresi: 134
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne muhakkak Indeed,
ما | ME what
توعدون و ع د | VAD̃ TVAD̃VN tūǎdūne size söylenen uyarı you are promised
لآت ا ت ي | ETY L ËT lātin gelecektir (is) sure to come.
وما | VME ve mā ve değil(siniz) And not
أنتم | ÊNTM entum siz (can) you
بمعجزين ع ج ز | ACZ BMACZYN bimuǎ'cizīne onu engelleyecek escape (it).

6:134 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

muhakkak | | size söylenen uyarı | gelecektir | ve değil(siniz) | siz | onu engelleyecek |

[] [] [VAD̃] [ETY] [] [] [ACZ]
ÎN ME TVAD̃VN L ËT VME ÊNTM BMACZYN

inne tūǎdūne lātin ve mā entum bimuǎ'cizīne
إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين

[] [] [و ع د] [ا ت ي] [] [] [ع ج ز]

 » 6 / En’âm  Suresi: 134
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne muhakkak Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
ما | ME what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
توعدون و ع د | VAD̃ TVAD̃VN tūǎdūne size söylenen uyarı you are promised
Te,Vav,Ayn,Dal,Vav,Nun,
400,6,70,4,6,50,
V – 2nd person masculine plural passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
لآت ا ت ي | ETY L ËT lātin gelecektir (is) sure to come.
Lam,,Te,
30,,400,
EMPH – emphatic prefix lām
N – nominative masculine indefinite active participle
اللام لام التوكيد
اسم مرفوع
وما | VME ve mā ve değil(siniz) And not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الواو استئنافية
نافية بمنزلة «ليس»
أنتم | ÊNTM entum siz (can) you
,Nun,Te,Mim,
,50,400,40,
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
بمعجزين ع ج ز | ACZ BMACZYN bimuǎ'cizīne onu engelleyecek escape (it).
Be,Mim,Ayn,Cim,Ze,Ye,Nun,
2,40,70,3,7,10,50,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: muhakkak | مَا: | تُوعَدُونَ: size söylenen uyarı | لَاتٍ: gelecektir | وَمَا: ve değil(siniz) | أَنْتُمْ: siz | بِمُعْجِزِينَ: onu engelleyecek |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN muhakkak | ما ME | توعدون TWAD̃WN size söylenen uyarı | لآت L ËT gelecektir | وما WME ve değil(siniz) | أنتم ÊNTM siz | بمعجزين BMACZYN onu engelleyecek |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: muhakkak | : | tūǎdūne: size söylenen uyarı | lātin: gelecektir | ve mā: ve değil(siniz) | entum: siz | bimuǎ'cizīne: onu engelleyecek |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: muhakkak | ME: | TVAD̃VN: size söylenen uyarı | L ËT: gelecektir | VME: ve değil(siniz) | ÊNTM: siz | BMACZYN: onu engelleyecek |
Abdulbaki Gölpınarlı : Muhakkak size vaadedilen şeyler gelecek ve siz, olacak şeylerin önüne geçemezsiniz.
Adem Uğur : Size vadedilen mutlaka gelecektir; siz bunu önleyemezsiniz.
Ahmed Hulusi : Muhakkak ki (size) vadolunanlar kesinlikle gelecektir. . . Siz (vaadini yerine getirmesi konusunda onu) acze düşüremezsiniz!
Ahmet Tekin : Size va’dedilen şey, nihaî yargı mutlaka gerçekleşecektir. Siz Allah’ın koyduğu kanunların dışına çıkarak bunun önüne geçemezsiniz, yakanızı kurtaramazsınız.
Ahmet Varol : Size vaad edilenler mutlaka gelecektir ve siz onun önüne geçemezsiniz.
Ali Bulaç : Hiç şüphesiz, size vadedilen mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz.
Ali Fikri Yavuz : Size edilen vaad (kıyametin kopması gibi şeyler) muhakkak başınıza gelecektir, siz onun önüne geçemezsiniz.
Bekir Sadak : Size vadedilen, mutlaka yerine gelecektir; siz O'nu aciz kilamazsiniz.
Celal Yıldırım : Size va'dolunan elbette gelecektir ve siz (gelecek olan kazayı engelleyip Allah'ı) âciz kılacak değilsin izdir.
Diyanet İşleri : Şüphesiz size va’dedilen şeyler mutlaka gelecektir. Siz bunun önüne geçemezsiniz.
Diyanet İşleri (eski) : Size vadedilen, mutlaka yerine gelecektir; siz O'nu aciz kılamazsınız.
Diyanet Vakfi : Size vadedilen mutlaka gelecektir; siz bunu önleyemezsiniz.
Edip Yüksel : Size söz verilenler elbette yerine gelecektir ve onun önüne geçemezsiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Size vaad edilenler muhakkak gelecektir, siz, onun önüne geçemezsiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Size yapılan tehdit, kesinlikle başınıza gelecektir; siz onun önüne geçemezsiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır : Size edilen va'd-ü vaîd muhakkak başınıza gelecektir, siz onun önüne geçemezsiniz
Fizilal-il Kuran : Size va'dedilen akıbet kesinlikle yerine gelecektir. Siz onun önüne geçemezsiniz.
Gültekin Onan : Hiç şüphesiz, size vadedilen mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz.
Hakkı Yılmaz : Şüphesiz sizin vaat olunduğunuz şeyler kesinlikle gelecektir. Ve siz, bunu engelleyecek birileri değilsiniz.
Hasan Basri Çantay : Hakıykat, size (başınıza geleceği) va'd olunan şeyler elbette gelib çatacakdır. Siz, önüne geçebilecekler değilsiniz.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki ne va'd olunuyorsanız mutlaka gelecektir ve siz (ona) mâni' olacak kimseler değilsiniz!
İbni Kesir : Muhakkak size vaad olunan; yerine gelecektir. Siz, O'nu aciz kılacaklar değilsiniz.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki; size vaadedilen (vaadolunduğunuz) şey mutlaka gelecektir. Ve siz, aciz bırakacak değilsiniz (önleyemezsiniz).
Muhammed Esed : Şüphe yok ki size vaat edilen o (hesaplaşma) mutlaka gelecektir ve siz ondan kaçamayacaksınız!
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok ki, vaad olunduğunuz şey elbette gelecektir. Ve siz onu bertaraf edebilecek değilsinizdir.
Ömer Öngüt : Size vaad edilen mutlaka gelecektir. Siz onun önüne geçemezsiniz.
Şaban Piriş : Size yapılan vaat mutlaka gerçekleşecek ve siz onu engelleyemeyeceksiniz.
Suat Yıldırım : Size vâd edilen şeyler mutlaka gelecektir, siz bunun önüne geçemezsiniz.
Süleyman Ateş : Size söylenen uyarı, muhakkak gelecektir, siz onu engelleyemezsiniz.
Tefhim-ul Kuran : Hiç şüphesiz, size vadedilen mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz.
Ümit Şimşek : Size vaad edilen mutlaka gelecektir; onun önüne geçemezsiniz.
Yaşar Nuri Öztürk : Size vaat edilen şeyler kesinlikle meydana gelecektir. Siz engel olamazsınız.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}