» 6 / En’âm  98:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 98
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O'dur
2. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : kimse
3. أَنْشَأَكُمْ (ÊNŞÊKM) = enşeekum : sizi inşa eden
4. مِنْ (MN) = min : -ten
5. نَفْسٍ (NFS) = nefsin : nefis-
6. وَاحِدَةٍ (VEḪD̃T) = vāHidetin : bir tek
7. فَمُسْتَقَرٌّ (FMSTGR) = femusteḳarrun : (sizin için) bir karar
8. وَمُسْتَوْدَعٌ (VMSTVD̃A) = ve mustevdeǔn : ve emanet yeri vardır
9. قَدْ (GD̃) = ḳad : gerçekten
10. فَصَّلْنَا (FṦLNE) = feSSalnā : biz genişçe açıkladık
11. الْايَاتِ (EL ËYET) = l-āyāti : ayetleri
12. لِقَوْمٍ (LGVM) = liḳavmin : bir toplum için
13. يَفْقَهُونَ (YFGHVN) = yefḳahūne : anlayan
ve O'dur | kimse | sizi inşa eden | -ten | nefis- | bir tek | (sizin için) bir karar | ve emanet yeri vardır | gerçekten | biz genişçe açıkladık | ayetleri | bir toplum için | anlayan |

[] [] [NŞE] [] [NFS] [VḪD̃] [GRR] [VD̃A] [] [FṦL] [EYY] [GVM] [FGH]
VHV ELZ̃Y ÊNŞÊKM MN NFS VEḪD̃T FMSTGR VMSTVD̃A GD̃ FṦLNE EL ËYET LGVM YFGHVN

ve huve lleƶī enşeekum min nefsin vāHidetin femusteḳarrun ve mustevdeǔn ḳad feSSalnā l-āyāti liḳavmin yefḳahūne
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون

 » 6 / En’âm  Suresi: 98
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وهو | VHV ve huve ve O'dur And He
الذي | ELZ̃Y lleƶī kimse (is) the One Who
أنشأكم ن ش ا | NŞE ÊNŞÊKM enşeekum sizi inşa eden (has) produced you
من | MN min -ten from
نفس ن ف س | NFS NFS nefsin nefis- a soul,
واحدة و ح د | VḪD̃ VEḪD̃T vāHidetin bir tek single,
فمستقر ق ر ر | GRR FMSTGR femusteḳarrun (sizin için) bir karar so (there is) a place of dwelling
ومستودع و د ع | VD̃A VMSTVD̃A ve mustevdeǔn ve emanet yeri vardır and a resting place.
قد | GD̃ ḳad gerçekten Certainly,
فصلنا ف ص ل | FṦL FṦLNE feSSalnā biz genişçe açıkladık We have made clear
الآيات ا ي ي | EYY EL ËYET l-āyāti ayetleri the Signs
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin bir toplum için for a people
يفقهون ف ق ه | FGH YFGHVN yefḳahūne anlayan (who) understand.

6:98 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve O'dur | kimse | sizi inşa eden | -ten | nefis- | bir tek | (sizin için) bir karar | ve emanet yeri vardır | gerçekten | biz genişçe açıkladık | ayetleri | bir toplum için | anlayan |

[] [] [NŞE] [] [NFS] [VḪD̃] [GRR] [VD̃A] [] [FṦL] [EYY] [GVM] [FGH]
VHV ELZ̃Y ÊNŞÊKM MN NFS VEḪD̃T FMSTGR VMSTVD̃A GD̃ FṦLNE EL ËYET LGVM YFGHVN

ve huve lleƶī enşeekum min nefsin vāHidetin femusteḳarrun ve mustevdeǔn ḳad feSSalnā l-āyāti liḳavmin yefḳahūne
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون

[] [] [ن ش ا] [] [ن ف س] [و ح د] [ق ر ر] [و د ع] [] [ف ص ل] [ا ي ي] [ق و م] [ف ق ه]

 » 6 / En’âm  Suresi: 98
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وهو | VHV ve huve ve O'dur And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
الذي | ELZ̃Y lleƶī kimse (is) the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
أنشأكم ن ش ا | NŞE ÊNŞÊKM enşeekum sizi inşa eden (has) produced you
,Nun,Şın,,Kef,Mim,
,50,300,,20,40,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
من | MN min -ten from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
نفس ن ف س | NFS NFS nefsin nefis- a soul,
Nun,Fe,Sin,
50,80,60,
N – genitive feminine singular indefinite noun
اسم مجرور
واحدة و ح د | VḪD̃ VEḪD̃T vāHidetin bir tek single,
Vav,Elif,Ha,Dal,Te merbuta,
6,1,8,4,400,
ADJ – genitive feminine indefinite adjective
صفة مجرورة
فمستقر ق ر ر | GRR FMSTGR femusteḳarrun (sizin için) bir karar so (there is) a place of dwelling
Fe,Mim,Sin,Te,Gaf,Re,
80,40,60,400,100,200,
REM – prefixed resumption particle
N – nominative masculine indefinite (form X) passive participle
الفاء استئنافية
اسم مرفوع
ومستودع و د ع | VD̃A VMSTVD̃A ve mustevdeǔn ve emanet yeri vardır and a resting place.
Vav,Mim,Sin,Te,Vav,Dal,Ayn,
6,40,60,400,6,4,70,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine indefinite (form X) passive participle
الواو عاطفة
اسم مرفوع
قد | GD̃ ḳad gerçekten Certainly,
Gaf,Dal,
100,4,
CERT – particle of certainty
حرف تحقيق
فصلنا ف ص ل | FṦL FṦLNE feSSalnā biz genişçe açıkladık We have made clear
Fe,Sad,Lam,Nun,Elif,
80,90,30,50,1,
V – 1st person plural (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
الآيات ا ي ي | EYY EL ËYET l-āyāti ayetleri the Signs
Elif,Lam,,Ye,Elif,Te,
1,30,,10,1,400,
N – accusative feminine plural noun
اسم منصوب
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin bir toplum için for a people
Lam,Gaf,Vav,Mim,
30,100,6,40,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
يفقهون ف ق ه | FGH YFGHVN yefḳahūne anlayan (who) understand.
Ye,Fe,Gaf,He,Vav,Nun,
10,80,100,5,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَهُوَ: ve O'dur | الَّذِي: kimse | أَنْشَأَكُمْ: sizi inşa eden | مِنْ: -ten | نَفْسٍ: nefis- | وَاحِدَةٍ: bir tek | فَمُسْتَقَرٌّ: (sizin için) bir karar | وَمُسْتَوْدَعٌ: ve emanet yeri vardır | قَدْ: gerçekten | فَصَّلْنَا: biz genişçe açıkladık | الْايَاتِ: ayetleri | لِقَوْمٍ: bir toplum için | يَفْقَهُونَ: anlayan |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وهو WHW ve O'dur | الذي ELZ̃Y kimse | أنشأكم ÊNŞÊKM sizi inşa eden | من MN -ten | نفس NFS nefis- | واحدة WEḪD̃T bir tek | فمستقر FMSTGR (sizin için) bir karar | ومستودع WMSTWD̃A ve emanet yeri vardır | قد GD̃ gerçekten | فصلنا FṦLNE biz genişçe açıkladık | الآيات EL ËYET ayetleri | لقوم LGWM bir toplum için | يفقهون YFGHWN anlayan |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve huve: ve O'dur | lleƶī: kimse | enşeekum: sizi inşa eden | min: -ten | nefsin: nefis- | vāHidetin: bir tek | femusteḳarrun: (sizin için) bir karar | ve mustevdeǔn: ve emanet yeri vardır | ḳad: gerçekten | feSSalnā: biz genişçe açıkladık | l-āyāti: ayetleri | liḳavmin: bir toplum için | yefḳahūne: anlayan |
Kırık Meal (Transcript) : |VHV: ve O'dur | ELZ̃Y: kimse | ÊNŞÊKM: sizi inşa eden | MN: -ten | NFS: nefis- | VEḪD̃T: bir tek | FMSTGR: (sizin için) bir karar | VMSTVD̃A: ve emanet yeri vardır | GD̃: gerçekten | FṦLNE: biz genişçe açıkladık | EL ËYET: ayetleri | LGVM: bir toplum için | YFGHVN: anlayan |
Abdulbaki Gölpınarlı : Sizi bir tek kişiden meydana getirmiştir de size bir eğlenecek yurt, bir de eğreti olarak kalınacak yer tâyin etmiştir. Anlayan topluluğa delillerimizi açıkça bildirmedeyiz.
Adem Uğur : O, sizi bir tek nefisten (Âdem'den) yaratandır. (Sizin için) bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Anlayan bir toplum için âyetleri ayrıntılı bir şekilde açıkladık.
Ahmed Hulusi : "HÛ" ki, sizi Nefs-i Vahide'den (TEK BİR NEFS'ten - Tek bir benlikten) inşa etti. . . Müstekarr (istikrar bulma - hakikatini tanıma ve yaşamada kararlılık için dünyanın oluşması). . . Müstevda (beden - emaneten kalma yeri). . . Hakikaten biz, anlayışı açık bir halk için işaretleri tafsil ettik.
Ahmet Tekin : O sizi, başlangıçta bir tek nefisten, Âdem’den yaratandır. Bir devamlı yaşayacak yeriniz (atalarınızın sulbü ve öbür dünya) vardır. Bir de geçici olarak kalacağınız yer (ana rahmi ve bu dünya) vardır. Tahlil kabiliyeti olan yüksek anlayış sahibi toplumlar için Allah’ın varlığını, birliğini, ilmini ve kudretini gösteren âyetleri, delilleri ayrıntılı olarak açıkladık.
Ahmet Varol : Sizi bir tek candan yaratan O'dur. Sizin için karar kıldığınız bir yer ve emanet (geçici) olarak kaldığınız bir yer vardır. [10] Anlayan bir topluluk için ayetleri genişçe açıkladık.
Ali Bulaç : O, sizi tek bir nefisten yaratandır. (Sizin için) Bir karar (kalış) ve emanet (olarak konuluş) yeri vardır. Kavrayabilen bir topluluk için ayetleri birer birer açıkladık.
Ali Fikri Yavuz : Sizi tek bir nefisten (Âdemden) yaratan O’dur. Böylece size, dünyada bir parça karar yeri ve kabirde muvakkaten durmak vardır. Biz, anlayan kimselere âyet ve alâmetleri açıkça bildirdik.
Bekir Sadak : O, sizi bir tek nefisten, babalarin sulbunde kararlasmis ve analarin rahminde kararlasmakta olarak yaratandir. Anlayan millet icin ayetleri uzun uzadiya acikladik.
Celal Yıldırım : O ki sizi bir tek nefsten meydana getirdi. Bir karar yeri, bir de emanet yeri vardır. Gerçekten biz anlayışlı bir millete âyetlerimizi bir bir açıkladık.
Diyanet İşleri : O, sizi bir tek candan yaratandır. Sizin bir karar kılma yeriniz, bir de emanet bırakılma yeriniz var. Biz anlayan bir toplum için âyetleri ayrı ayrı açıklamışızdır.
Diyanet İşleri (eski) : O, sizi bir tek nefisten, babaların sulbünde kararlaşmış ve anaların rahminde kararlaşmakta olarak yaratandır. Anlayan millet için ayetleri uzun uzadıya açıkladık.
Diyanet Vakfi : O, sizi bir tek nefisten (Âdem'den) yaratandır. (Sizin için) bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Anlayan bir toplum için âyetleri ayrıntılı bir şekilde açıkladık.
Edip Yüksel : O'dur sizi bir tek kişiden inşa eden. Nitekim bir karar kılmayı bir ayrılış izler. Ayetleri, anlayan bir toplum için açıklamışızdır
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sizi bir tek candan yaratan O'dur. Sonra sizin için bir karar yeri, bir de emanet yeri vardır. Biz âyetlerimizi, anlayan bir toplum için apaçık beyan ettik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sizi bir tek candan yaratan O'dur. Demek ki, bir karar yeri, bir de emanet yeri vardır. Gerçekten, ayetlerimizi ince anlayışlı olanlar için açıkladık.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem odur, o ki sizi bir tek nefisten halketti, demek bir müstekar bir de müstevda' var, hakıkat ince anlayışlı fıkıh ehli olanlar için âyetleri tafsıl eyledik
Fizilal-il Kuran : O ki, sizi bir tek nefisten oluşturdu. Arkasından sizin için bir barınma ve bir geçiş yeri belirledi. Biz anlayanlar için ayetleri ayrıntılı biçimde açıkladık.
Gültekin Onan : O sizi tek bir nefsten yaratandır. (Sizin için) Bir karar (kalış) ve emanet (olarak konuluş) yeri vardır. Kavrayabilen (yefkahun) bir topluluk için ayetleri birer birer açıkladık.
Hakkı Yılmaz : Ve O, sizi bir tek benlikten inşa edendir. Sonra da bir karar yeri ve emanet yeri... –Biz kesinlikle âyetleri, iyi anlayan bir toplum için ayrıntılı olarak açıkladık.–
Hasan Basri Çantay : O, sizi bir tek candan yaratandır. Sonra (sizin için) bir karaar yeri, bir de emânet yeri (vardır). Biz iyi ve ince anlayacak zümrelere âyetlerimizi hakıykaten açıkça bildirdik.
Hayrat Neşriyat : Hem sizi tek bir nefisten (Âdem’den) meydana getiren O’dur; sonra (sizin için çok değişik safhalarda) bir kalma yeri, bir de emânet bırakılma yeri vardır. (Biz bu beyânı)anlayacak bir kavim için âyetleri iyice açıkladık.
İbni Kesir : Ve O'dur; sizi bir tek nefisten yaratmış olan. Sonra bir karar yeri, bir de emanet yeri vardır. Ayetlerimizi, anlayan bir kavim için uzun uzadıya açıkladık.
İskender Evrenosoğlu : Sizi bir tek nefsten (Âdem (A.S)'dan) yaratan ve böylece (sizin için) kararlı bir kalma yeri (fizik vücudumuz için yeryüzü: dünya), bir de emanet kalma yeri (nefsimiz için cennet ve cehenneme gitmeden önce geçici olarak beklenilen yer; berzah âlemi) dizayn eden O'dur. Fıkıh eden bir toplum için, âyetleri ayrı ayrı detayları ile açıkladık.
Muhammed Esed : Bir canlıdan sizi(n hepinizi) var eden Odur, ve O (sizin her biriniz için yeryüzünde) bir vade ve (ölümden sonra) bir dinlenme yeri (tayin etmiştir): Biz bu mesajları hakikati kavrayabilecek insanlar için açık ve anlaşılır kılmaktayız!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve O (o Hâlik-i Hakîm)dir ki sizleri bir tek nefisten yaratmıştır. Artık bir karar yeri, bir de emanet yeri vardır. Hakkâ ki, Biz âyetleri ince anlayışlılar olan bir kavim için uzun uzadıya açıkladık.
Ömer Öngüt : Sizi bir tek candan yaratan O'dur. Sizin için (babalarınız sülbünde) bir karar yeri ve (analarınızın rahminde) bir de emanet yeri vardır. Gerçekten biz anlayan bir topluluk için âyetleri uzun uzadıya açıkladık.
Şaban Piriş : Sizi tek bir nefisten ortaya çıkaran O’dur. Sizin için bir yerleşme yeri ve bir de ayrılış yeri vardır. İnce bir anlayışa sahip olanlar için ayetleri açıklamışızdır.
Suat Yıldırım : Sizi bir tek candan yaratan O’dur. Sonra sizin için; bir kalacak yer, bir de emanet olarak duracak yer vardır. Biz âyetlerimizi anlayan kimseler için açıkça bildirdik.
Süleyman Ateş : Odur ki sizi bir tek nefisten inşâ etti. Sizin için bir kalış ve bir emânet olarak konuluş yeri ve süresi vardır. Gerçekten biz, anlayan bir toplum için âyetleri geniş geniş açıkladık.
Tefhim-ul Kuran : O, sizi tek bir nefisten yaratandır. (Sizin için) Bir karar (kalış) ve emanet (olarak konuluş) yeri vardır. Kavrayabilen bir topluluk için ayetleri birer birer açıkladık.
Ümit Şimşek : Sizi tek bir nefisten yaratan ve size bir karar, bir de emanet yeri takdir eden de Odur. Kavrayış sahibi bir topluluk için Biz âyetlerimizi açıklamış bulunuyoruz.
Yaşar Nuri Öztürk : Sizi bir tek canlıdan vücuda getiren O'dur! Bu oluşumda bir karar kılma yeri var, bir de emanet olarak kalma yeri. İyice araştırıp kavrayan bir topluluk için ayetleri biz tam bir biçimde ayrıntılı kıldık.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}