» 6 / En’âm  18:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 18
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O
2. الْقَاهِرُ (ELGEHR) = l-ḳāhiru : tam hakimdir
3. فَوْقَ (FVG) = fevḳa : üstünde
4. عِبَادِهِ (ABED̃H) = ǐbādihi : kullarının
5. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O
6. الْحَكِيمُ (ELḪKYM) = l-Hakīmu : herşeyi yerli yerince yapan
7. الْخَبِيرُ (ELḢBYR) = l-ḣabīru : haber alandır
ve O | tam hakimdir | üstünde | kullarının | ve O | herşeyi yerli yerince yapan | haber alandır |

[] [GHR] [FVG] [ABD̃] [] [ḪKM] [ḢBR]
VHV ELGEHR FVG ABED̃H VHV ELḪKYM ELḢBYR

ve huve l-ḳāhiru fevḳa ǐbādihi ve huve l-Hakīmu l-ḣabīru
وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير

 » 6 / En’âm  Suresi: 18
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وهو | VHV ve huve ve O And He
القاهر ق ه ر | GHR ELGEHR l-ḳāhiru tam hakimdir (is) the Subjugator
فوق ف و ق | FVG FVG fevḳa üstünde over
عباده ع ب د | ABD̃ ABED̃H ǐbādihi kullarının His slaves.
وهو | VHV ve huve ve O And He
الحكيم ح ك م | ḪKM ELḪKYM l-Hakīmu herşeyi yerli yerince yapan (is) the All-Wise,
الخبير خ ب ر | ḢBR ELḢBYR l-ḣabīru haber alandır the All-Aware.

6:18 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve O | tam hakimdir | üstünde | kullarının | ve O | herşeyi yerli yerince yapan | haber alandır |

[] [GHR] [FVG] [ABD̃] [] [ḪKM] [ḢBR]
VHV ELGEHR FVG ABED̃H VHV ELḪKYM ELḢBYR

ve huve l-ḳāhiru fevḳa ǐbādihi ve huve l-Hakīmu l-ḣabīru
وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير

[] [ق ه ر] [ف و ق] [ع ب د] [] [ح ك م] [خ ب ر]

 » 6 / En’âm  Suresi: 18
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وهو | VHV ve huve ve O And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
القاهر ق ه ر | GHR ELGEHR l-ḳāhiru tam hakimdir (is) the Subjugator
Elif,Lam,Gaf,Elif,He,Re,
1,30,100,1,5,200,
N – nominative masculine active participle
اسم مرفوع
فوق ف و ق | FVG FVG fevḳa üstünde over
Fe,Vav,Gaf,
80,6,100,
LOC – accusative masculine location adverb
ظرف مكان منصوب
عباده ع ب د | ABD̃ ABED̃H ǐbādihi kullarının His slaves.
Ayn,Be,Elif,Dal,He,
70,2,1,4,5,
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وهو | VHV ve huve ve O And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
الحكيم ح ك م | ḪKM ELḪKYM l-Hakīmu herşeyi yerli yerince yapan (is) the All-Wise,
Elif,Lam,Ha,Kef,Ye,Mim,
1,30,8,20,10,40,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
الخبير خ ب ر | ḢBR ELḢBYR l-ḣabīru haber alandır the All-Aware.
Elif,Lam,Hı,Be,Ye,Re,
1,30,600,2,10,200,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَهُوَ: ve O | الْقَاهِرُ: tam hakimdir | فَوْقَ: üstünde | عِبَادِهِ: kullarının | وَهُوَ: ve O | الْحَكِيمُ: herşeyi yerli yerince yapan | الْخَبِيرُ: haber alandır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وهو WHW ve O | القاهر ELGEHR tam hakimdir | فوق FWG üstünde | عباده ABED̃H kullarının | وهو WHW ve O | الحكيم ELḪKYM herşeyi yerli yerince yapan | الخبير ELḢBYR haber alandır |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve huve: ve O | l-ḳāhiru: tam hakimdir | fevḳa: üstünde | ǐbādihi: kullarının | ve huve: ve O | l-Hakīmu: herşeyi yerli yerince yapan | l-ḣabīru: haber alandır |
Kırık Meal (Transcript) : |VHV: ve O | ELGEHR: tam hakimdir | FVG: üstünde | ABED̃H: kullarının | VHV: ve O | ELḪKYM: herşeyi yerli yerince yapan | ELḢBYR: haber alandır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Kulların üstünde tek tasarruf sahibidir o ve odur hüküm ve hikmet sahibi her şeyden haberdar olan.
Adem Uğur : O, kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahiptir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, herşeyden haberdardır.
Ahmed Hulusi : "HÛ"dur, kullarının fevkinde (boyutsal derinliğinden açığa çıkarak) Kaahir (varlığında hükümran olan) olan! "HÛ"dur; Hakiym, Habiyr.
Ahmet Tekin : O kullarının üstünde her türlü kudret ve tasarrufa, otoriteye sahiptir. O hikmet sahibi ve hükümrandır, gizli-açık her şeyden haberdardır.
Ahmet Varol : O kullarının üstünde mutlak güç ve hakimiyet sahibidir. O hakimdir, her şeyden haberdar olandır.
Ali Bulaç : O, kulları üzerinde kahredici olandır. O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır.
Ali Fikri Yavuz : O, kullarının üstünde galibdir. O, yegâne hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.”
Bekir Sadak : O, kullarinin ustunde yegane tasarruf sahibidir. Hakim'dir, haberdardir.
Celal Yıldırım : O, kullan üstünde eşsiz üstünlüğe, sınırsız tasarrufa sahiptir; O, hikmetle tasarrufta bulunandır, (her şeyden) haberlidir.
Diyanet İşleri : O, kullarının üstünde mutlak hâkimiyet sahibidir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.
Diyanet İşleri (eski) : O, kullarının üstünde yegane tasarruf sahibidir. Hakim'dir, haberdardır.
Diyanet Vakfi : O, kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahiptir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, herşeyden haberdardır.
Edip Yüksel : O, kullarına tam anlamıyla egemendir. O Bilgedir, Haber Alandır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O, kullarının üstünde tam hâkimdir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, herşeyden haberdardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kullarının üstünde tam hakim O'dur. Herşeyden haberdar O'dur!
Elmalılı Hamdi Yazır : Kullarının üstünde kahir o, hakîm o, habîr o
Fizilal-il Kuran : Kulları üzerinde kesin egemendir. O'nun yaptığı her şey yerindedir, O her şeyden haberdardır.
Gültekin Onan : O kulları üzerinde kahredici olandır. O hüküm ve hikmet sahib olandır, haberdar olandır.
Hakkı Yılmaz : Ve O, kullarının üstünde/daha üstün olarak, isyân eden kimseleri kahredendir. Ve O, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır, her şeyin iç yüzünü/gizli taraflarını da iyi bilendir.
Hasan Basri Çantay : O, kullarının üstünde (eşsiz) kahr (galebe ve tasarruf) saahibidir. O, yegâne hüküm ve hikmet saahibidir, her şeyden hakkıyle haberdârdır.
Hayrat Neşriyat : O, kullarının üzerinde mutlak galibdir. Ve O, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır, Habîr (herşeyden haberdâr olan)dır.
İbni Kesir : O; kullarının üstünde yegane mutasarrıftır. Ve O; Hakim'dir, Habir'dir.
İskender Evrenosoğlu : O, kullarının üstünde kahhardır (yegâne gâlip), ve O, hakîmdir (hikmet sahibi), herşeyden haberdardır (habîrdir).
Muhammed Esed : Zira yalnız O, yarattıkları üzerinde otorite sahibidir ve yalnız Odur gerçekten hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve O, kullarının üzerinde mutasarrıftır. Ve O hakîmdir, habîrdir.
Ömer Öngüt : O, kullarının üstünde kahredici güce sahiptir. Ve O, hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.
Şaban Piriş : Kullarının üzerinde yegane galip O’dur. O, hakim ve haberdar olandır.
Suat Yıldırım : O, kullarının üstünde hükmünü yürüten mutlak hükümrandır, her işi tam hikmetle yapar ve her şeyden haberdardır.
Süleyman Ateş : O, kullarının üstünde tam hâkimdir (onları istediği gibi yönetir), O herşeyi yerli yerince yapan, (herşeyi) haber alandır.
Tefhim-ul Kuran : O, kulları üzerinde kahredici olandır. O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır.
Ümit Şimşek : O, kullarının üzerinde mutlak kudret ve egemenlik sahibidir. O her işi hikmetle yapar, herşeyden de haberdardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Ve kulları üzerinde hüküm ve egemenlik sahibi Kaahir'dir O. Tüm hikmetlerin kaynağıdır O. Her şeyden haberdardır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}