» 6 / En’âm  95:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 95
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
2. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'tır
3. فَالِقُ (FELG) = fāliḳu : yaran
4. الْحَبِّ (ELḪB) = l-Habbi : daneyi
5. وَالنَّوَىٰ (VELNV) = ve nnevā : ve çekirdeği
6. يُخْرِجُ (YḢRC) = yuḣricu : çıkarır
7. الْحَيَّ (ELḪY) = l-Hayye : diriyi
8. مِنَ (MN) = mine : -den
9. الْمَيِّتِ (ELMYT) = l-meyyiti : ölü-
10. وَمُخْرِجُ (VMḢRC) = ve muḣricu : ve çıkarır
11. الْمَيِّتِ (ELMYT) = l-meyyiti : ölüyü
12. مِنَ (MN) = mine : -den
13. الْحَيِّ (ELḪY) = l-Hayyi : diri-
14. ذَٰلِكُمُ (Z̃LKM) = ƶālikumu : işte budur
15. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
16. فَأَنَّىٰ (FÊN) = feennā : o halde nasıl
17. تُؤْفَكُونَ (TÙFKVN) = tu'fekūne : çevriliyorsunuz
şüphesiz | Allah'tır | yaran | daneyi | ve çekirdeği | çıkarır | diriyi | -den | ölü- | ve çıkarır | ölüyü | -den | diri- | işte budur | Allah | o halde nasıl | çevriliyorsunuz |

[] [] [FLG] [ḪBB] [NVY] [ḢRC] [ḪYY] [] [MVT] [ḢRC] [MVT] [] [ḪYY] [] [] [ENY] [EFK]
ÎN ELLH FELG ELḪB VELNV YḢRC ELḪY MN ELMYT VMḢRC ELMYT MN ELḪY Z̃LKM ELLH FÊN TÙFKVN

inne llahe fāliḳu l-Habbi ve nnevā yuḣricu l-Hayye mine l-meyyiti ve muḣricu l-meyyiti mine l-Hayyi ƶālikumu llahu feennā tu'fekūne
إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون

 » 6 / En’âm  Suresi: 95
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah'tır Allah
فالق ف ل ق | FLG FELG fāliḳu yaran (is the) Cleaver
الحب ح ب ب | ḪBB ELḪB l-Habbi daneyi (of) the grain
والنوى ن و ي | NVY VELNV ve nnevā ve çekirdeği and the date-seed.
يخرج خ ر ج | ḢRC YḢRC yuḣricu çıkarır He brings forth
الحي ح ي ي | ḪYY ELḪY l-Hayye diriyi the living
من | MN mine -den from
الميت م و ت | MVT ELMYT l-meyyiti ölü- the dead
ومخرج خ ر ج | ḢRC VMḢRC ve muḣricu ve çıkarır and brings forth
الميت م و ت | MVT ELMYT l-meyyiti ölüyü the dead
من | MN mine -den from
الحي ح ي ي | ḪYY ELḪY l-Hayyi diri- the living.
ذلكم | Z̃LKM ƶālikumu işte budur That
الله | ELLH llahu Allah (is) Allah,
فأنى ا ن ي | ENY FÊN feennā o halde nasıl so how
تؤفكون ا ف ك | EFK TÙFKVN tu'fekūne çevriliyorsunuz are you deluded?

6:95 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz | Allah'tır | yaran | daneyi | ve çekirdeği | çıkarır | diriyi | -den | ölü- | ve çıkarır | ölüyü | -den | diri- | işte budur | Allah | o halde nasıl | çevriliyorsunuz |

[] [] [FLG] [ḪBB] [NVY] [ḢRC] [ḪYY] [] [MVT] [ḢRC] [MVT] [] [ḪYY] [] [] [ENY] [EFK]
ÎN ELLH FELG ELḪB VELNV YḢRC ELḪY MN ELMYT VMḢRC ELMYT MN ELḪY Z̃LKM ELLH FÊN TÙFKVN

inne llahe fāliḳu l-Habbi ve nnevā yuḣricu l-Hayye mine l-meyyiti ve muḣricu l-meyyiti mine l-Hayyi ƶālikumu llahu feennā tu'fekūne
إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون

[] [] [ف ل ق] [ح ب ب] [ن و ي] [خ ر ج] [ح ي ي] [] [م و ت] [خ ر ج] [م و ت] [] [ح ي ي] [] [] [ا ن ي] [ا ف ك]

 » 6 / En’âm  Suresi: 95
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah'tır Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
فالق ف ل ق | FLG FELG fāliḳu yaran (is the) Cleaver
Fe,Elif,Lam,Gaf,
80,1,30,100,
N – nominative masculine active participle
اسم مرفوع
الحب ح ب ب | ḪBB ELḪB l-Habbi daneyi (of) the grain
Elif,Lam,Ha,Be,
1,30,8,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
والنوى ن و ي | NVY VELNV ve nnevā ve çekirdeği and the date-seed.
Vav,Elif,Lam,Nun,Vav,,
6,1,30,50,6,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
يخرج خ ر ج | ḢRC YḢRC yuḣricu çıkarır He brings forth
Ye,Hı,Re,Cim,
10,600,200,3,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
الحي ح ي ي | ḪYY ELḪY l-Hayye diriyi the living
Elif,Lam,Ha,Ye,
1,30,8,10,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
من | MN mine -den from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الميت م و ت | MVT ELMYT l-meyyiti ölü- the dead
Elif,Lam,Mim,Ye,Te,
1,30,40,10,400,
N – genitive masculine singular noun
اسم مجرور
ومخرج خ ر ج | ḢRC VMḢRC ve muḣricu ve çıkarır and brings forth
Vav,Mim,Hı,Re,Cim,
6,40,600,200,3,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine (form IV) active participle
الواو عاطفة
اسم مرفوع
الميت م و ت | MVT ELMYT l-meyyiti ölüyü the dead
Elif,Lam,Mim,Ye,Te,
1,30,40,10,400,
N – genitive masculine singular noun
اسم مجرور
من | MN mine -den from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الحي ح ي ي | ḪYY ELḪY l-Hayyi diri- the living.
Elif,Lam,Ha,Ye,
1,30,8,10,
N – genitive masculine singular noun
اسم مجرور
ذلكم | Z̃LKM ƶālikumu işte budur That
Zel,Lam,Kef,Mim,
700,30,20,40,
DEM – 2nd person masculine plural demonstrative pronoun
اسم اشارة
الله | ELLH llahu Allah (is) Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
فأنى ا ن ي | ENY FÊN feennā o halde nasıl so how
Fe,,Nun,,
80,,50,,
REM – prefixed resumption particle
INTG – interrogative noun
الفاء استئنافية
اسم استفهام
تؤفكون ا ف ك | EFK TÙFKVN tu'fekūne çevriliyorsunuz are you deluded?
Te,,Fe,Kef,Vav,Nun,
400,,80,20,6,50,
V – 2nd person masculine plural passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah'tır | فَالِقُ: yaran | الْحَبِّ: daneyi | وَالنَّوَىٰ: ve çekirdeği | يُخْرِجُ: çıkarır | الْحَيَّ: diriyi | مِنَ: -den | الْمَيِّتِ: ölü- | وَمُخْرِجُ: ve çıkarır | الْمَيِّتِ: ölüyü | مِنَ: -den | الْحَيِّ: diri- | ذَٰلِكُمُ: işte budur | اللَّهُ: Allah | فَأَنَّىٰ: o halde nasıl | تُؤْفَكُونَ: çevriliyorsunuz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah'tır | فالق FELG yaran | الحب ELḪB daneyi | والنوى WELNW ve çekirdeği | يخرج YḢRC çıkarır | الحي ELḪY diriyi | من MN -den | الميت ELMYT ölü- | ومخرج WMḢRC ve çıkarır | الميت ELMYT ölüyü | من MN -den | الحي ELḪY diri- | ذلكم Z̃LKM işte budur | الله ELLH Allah | فأنى FÊN o halde nasıl | تؤفكون TÙFKWN çevriliyorsunuz |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: şüphesiz | llahe: Allah'tır | fāliḳu: yaran | l-Habbi: daneyi | ve nnevā: ve çekirdeği | yuḣricu: çıkarır | l-Hayye: diriyi | mine: -den | l-meyyiti: ölü- | ve muḣricu: ve çıkarır | l-meyyiti: ölüyü | mine: -den | l-Hayyi: diri- | ƶālikumu: işte budur | llahu: Allah | feennā: o halde nasıl | tu'fekūne: çevriliyorsunuz |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah'tır | FELG: yaran | ELḪB: daneyi | VELNV: ve çekirdeği | YḢRC: çıkarır | ELḪY: diriyi | MN: -den | ELMYT: ölü- | VMḢRC: ve çıkarır | ELMYT: ölüyü | MN: -den | ELḪY: diri- | Z̃LKM: işte budur | ELLH: Allah | FÊN: o halde nasıl | TÙFKVN: çevriliyorsunuz |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki tohumları ve çekirdekleri yarıp nebatları ve ağaçları yetiştiren Allah'tır. Ölüden diri izhâr eder, diriden ölü. Budur Allah işte, nasıl oluyor da ondan yüz çeviriyorsunuz?
Adem Uğur : Şüphesiz Allah, tohumu ve çekirdeği çatlatandır, ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte Allah budur. O halde (haktan) nasıl dönersiniz!
Ahmed Hulusi : Muhakkak ki Allâh tohumu ve çekirdekleri çatlatıp yarandır (Esmâ tohumundan varlık sûretlerini yaratan)! Ölüden (hakikat ilmi yoksunu) diriyi (Hayy ismi özelliğiyle ölümsüzlüğünü fark edeni) çıkarır. . . Diriden (hakikat bilgisiyle yaşarken - mülhime kavrayışı içindeyken) de ölüyü (kozasını terk edemeyip nefsi emmâreye - bedenselliğe düşeni) çıkarır! İşte Allâh budur! Nasıl (hâlden hâle) çevriliyorsunuz?
Ahmet Tekin : Allah tohumu ve çekirdeği çatlatıp filizlendirendir. Ölüden diriyi, tohum ve yumurtadan canlıyı çıkaran, diriden de ölüyü, canlıdan tohum ve yumurtayı çıkarandır. İşte budur Allah. O halde, haktan, Allah’a kulluk ve ibadetten hiç bir fayda sağlamayan, zararı dokunmayan şeylere kulluk ve ibadete nasıl olup da çevriliyorsunuz?
Ahmet Varol : Taneyi ve çekirdeği yaran şüphesiz Allah'tır. Ölüden diriyi çıkarır. Diriden de ölüyü çıkarandır. İşte Allah budur. Böyleyken siz nasıl yüz çeviriyorsunuz?
Ali Bulaç : Taneyi ve çekirdeği yaran şüphesiz Allah'tır. O, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. İşte Allah budur. Öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz?
Ali Fikri Yavuz : Allah, taneleri ve çekirdekleri çimlendirip çatlatandır. Ölüden diri çıkarır; diriden ölü çıkaran da O’dur. (Ölü yumurtadan canlı tavuk ve canlı tavuktan ölü yumurta gibi). İşte Allah! O halde siz O’ndan (ona iman etmekten) nasıl çevriliyorsunuz?
Bekir Sadak : Taneyi ve cekirdegi yaran suphesiz Allah'tir; oluyu cikarir. Iste Allah budur, nasil yuz cevirirsiniz?
Celal Yıldırım : Şüphesiz ki Allah dâneyi ve çekirdeği (yeniden hayat verip yeşertmek için) çatlatıp yarandır. Diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarandır. İşte Allah bu! (Hak'tan) nasıl ve neden (oluyor da) döndürülüyorsunuz?
Diyanet İşleri : Şüphesiz Allah, taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarır. Diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah! Peki (O’ndan) nasıl çevriliyorsunuz?
Diyanet İşleri (eski) : Taneyi ve çekirdeği yaran şüphesiz Allah'tır; ölüyü çıkarır. İşte Allah budur, nasıl yüz çevirirsiniz?
Diyanet Vakfi : Şüphesiz Allah, tohumu ve çekirdeği çatlatandır, ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte Allah budur. O halde (haktan) nasıl dönersiniz!
Edip Yüksel : ALLAH taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarır ve diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur ALLAH. Nasıl yüz çevirebilirsiniz!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Şüphesiz ki taneleri ve çekirdekleri yaran Allah'tır. O, ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkaran O'dur. İşte Allah budur. O halde nasıl yüz çevirirsiniz?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Tane ve çekirdekleri Allah pörtletir. Ölüden diri, diriden ölü çıkarır. İşte size söylüyorum Allah O'dur. Şimdi söyleyin nereden çevriliyorsunuz?
Elmalılı Hamdi Yazır : Allâh o dâneleri, çekirdekleri pörtleten, ölüden diri çıkarır, ve diriden ölü çıkaran, işte size söyliyorum Allâh o, şimdi söyleyin nereden çevriliyorsunuz?
Fizilal-il Kuran : Tohumu ve çekirdeği çatlatan Allah'tır. O ölüden diriyi ve diriden ölüyü çıkarır. İşte Allah budur. Nasıl olur da bu gerçeği görmezlikten geliyorsunuz?
Gültekin Onan : Taneyi ve çekirdeği yaran kuşkusuz Tanrı'dır. O, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. İşte Tanrı budur. Öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz?
Hakkı Yılmaz : Şüphesiz ki Allah, taneyi ve çekirdeği yarıp çıkarandır: Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır. İşte Allah! Nasıl da döndürülüyorsunuz?
Hasan Basri Çantay : Şübhesizki Allah (ot bitirmek için) taneleri, (ağaç çıkarmak için) çekirdekleri yaratandır. Ölüden diriyi O çıkarır, diriden ölüyü çıkaran da Odur. İşte Allah bu. O halde (bunca bürhanlara rağmen) nasıl olub da (îmandan) çevriliyorsunuz?
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki Allah, dâneleri ve çekirdekleri (onlardan bitkiler çıkarmak üzere)çatlatıp yarandır. Ölüden diriyi çıkarır; diriden de ölüyü çıkarandır. İşte (Rabbiniz olan)Allah budur; öyle ise (haktan) nasıl çevriliyorsunuz?
İbni Kesir : Muhakkak ki Allah; taneyi ve çekirdeği yarandır. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte Allah budur. Nasıl olup da yüz çeviriyorsunuz?
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki Allah, (taneyi) tohumu ve çekirdeği yarıp çıkarandır. Ölüden canlıyı çıkarır ve canlıdan ölüyü çıkarandır. İşte bu, Allah'tır. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz?
Muhammed Esed : Kuşkusuz Allah, tohumu ve meyve çekirdeğini çatlatarak ölüden diriyi meydana getirendir ve diriden de ölüyü çıkaran. İşte budur Allah: ve akıllarınız hala nasıl da tersyüz oluyor!"
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok ki, daneleri de, çekirdekleri de yaran Allah Teâlâ'dır. Diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkaran O'dur. İşte Allah Teâlâ O'dur. Artık nasıl olur da (O'ndan) çevriliyorsunuz?
Ömer Öngüt : Tohum ve çekirdeği yaran şüphesiz ki Allah'tır. Ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarır. İşte Allah budur! O halde nasıl çevriliyorsunuz?
Şaban Piriş : Taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendiren, ölüden diriyi çıkaran diriden de ölüyü çıkaran Allah’tır. İşte Allah budur! O halde nasıl aldatılıyorsunuz?
Suat Yıldırım : Taneleri ve çekirdekleri çatlatıp yararak (her şeyi gelişme yoluna koyan) Allah’tır. Ölüden diriyi O çıkarır, diriden ölüyü çıkaran da O’dur. İşte gerçek İlah bunları yapandır! Artık nasıl oluyor da haktan uzaklaştırılıyorsunuz?
Süleyman Ateş : Dâneyi ve çekirdeği yaran, şüphesiz Allah'tır. (O), ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır. İşte Allâh budur. O halde nasıl (yalnız O'na tapmaktan) çevriliyorsunuz?
Tefhim-ul Kuran : Taneyi ve çekirdeği yaran şüphesiz Allah'tır. O, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. İşte Allah budur. Öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz?
Ümit Şimşek : Taneleri ve çekirdekleri yaran Allah'tır. O ölüden diriyi çıkarır; diriden ölüyü çıkaran da Odur. Allah işte budur. Nasıl olur da ondan yüz çevirirsiniz?
Yaşar Nuri Öztürk : Hiç kuşkusuz, Allah'tır Fâlık olan/dâneyi yaran, çekirdeği patlatan. Ölüden diri çıkarır O; diriden ölüyü çıkaran da O'dur! İşte budur Allah! Peki nasıl ters bir yöne çevriliyorsunuz?


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}