» 6 / En’âm  69:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 69
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَا (VME) = ve mā : ve yoktur
2. عَلَى (AL) = ǎlā : üzerine
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
4. يَتَّقُونَ (YTGVN) = yetteḳūne : korunanlar
5. مِنْ (MN) = min :
6. حِسَابِهِمْ (ḪSEBHM) = Hisābihim : onların hesabından
7. مِنْ (MN) = min : bir
8. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şey (sorumluluk)
9. وَلَٰكِنْ (VLKN) = velākin : ama
10. ذِكْرَىٰ (Z̃KR) = ƶikrā : bir hatırlatmak lazımdır
11. لَعَلَّهُمْ (LALHM) = leǎllehum : belki
12. يَتَّقُونَ (YTGVN) = yetteḳūne : korunurlar diye
ve yoktur | üzerine | kimseler | korunanlar | | onların hesabından | bir | şey (sorumluluk) | ama | bir hatırlatmak lazımdır | belki | korunurlar diye |

[] [] [] [VGY] [] [ḪSB] [] [ŞYE] [] [Z̃KR] [] [VGY]
VME AL ELZ̃YN YTGVN MN ḪSEBHM MN ŞYÙ VLKN Z̃KR LALHM YTGVN

ve mā ǎlā elleƶīne yetteḳūne min Hisābihim min şey'in velākin ƶikrā leǎllehum yetteḳūne
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون

 » 6 / En’âm  Suresi: 69
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā ve yoktur And not
على | AL ǎlā üzerine (is) on
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
يتقون و ق ي | VGY YTGVN yetteḳūne korunanlar fear (Allah)
من | MN min of
حسابهم ح س ب | ḪSB ḪSEBHM Hisābihim onların hesabından their account
من | MN min bir [of]
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey (sorumluluk) "anything;"
ولكن | VLKN velākin ama but
ذكرى ذ ك ر | Z̃KR Z̃KR ƶikrā bir hatırlatmak lazımdır (for) reminder,
لعلهم | LALHM leǎllehum belki so that they may
يتقون و ق ي | VGY YTGVN yetteḳūne korunurlar diye fear (Allah).

6:69 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve yoktur | üzerine | kimseler | korunanlar | | onların hesabından | bir | şey (sorumluluk) | ama | bir hatırlatmak lazımdır | belki | korunurlar diye |

[] [] [] [VGY] [] [ḪSB] [] [ŞYE] [] [Z̃KR] [] [VGY]
VME AL ELZ̃YN YTGVN MN ḪSEBHM MN ŞYÙ VLKN Z̃KR LALHM YTGVN

ve mā ǎlā elleƶīne yetteḳūne min Hisābihim min şey'in velākin ƶikrā leǎllehum yetteḳūne
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون

[] [] [] [و ق ي] [] [ح س ب] [] [ش ي ا] [] [ذ ك ر] [] [و ق ي]

 » 6 / En’âm  Suresi: 69
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā ve yoktur And not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الواو استئنافية
حرف نفي
على | AL ǎlā üzerine (is) on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
يتقون و ق ي | VGY YTGVN yetteḳūne korunanlar fear (Allah)
Ye,Te,Gaf,Vav,Nun,
10,400,100,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
حسابهم ح س ب | ḪSB ḪSEBHM Hisābihim onların hesabından their account
Ha,Sin,Elif,Be,He,Mim,
8,60,1,2,5,40,
N – genitive masculine (form III) verbal noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
من | MN min bir [of]
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey (sorumluluk) "anything;"
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
ولكن | VLKN velākin ama but
Vav,Lam,Kef,Nun,
6,30,20,50,
REM – prefixed resumption particle
AMD – amendment particle
الواو استئنافية
حرف استدراك
ذكرى ذ ك ر | Z̃KR Z̃KR ƶikrā bir hatırlatmak lazımdır (for) reminder,
Zel,Kef,Re,,
700,20,200,,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
لعلهم | LALHM leǎllehum belki so that they may
Lam,Ayn,Lam,He,Mim,
30,70,30,5,40,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
حرف نصب من اخوات «ان» و«هم» ضمير متصل في محل نصب اسم «لعل»
يتقون و ق ي | VGY YTGVN yetteḳūne korunurlar diye fear (Allah).
Ye,Te,Gaf,Vav,Nun,
10,400,100,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَا: ve yoktur | عَلَى: üzerine | الَّذِينَ: kimseler | يَتَّقُونَ: korunanlar | مِنْ: | حِسَابِهِمْ: onların hesabından | مِنْ: bir | شَيْءٍ: şey (sorumluluk) | وَلَٰكِنْ: ama | ذِكْرَىٰ: bir hatırlatmak lazımdır | لَعَلَّهُمْ: belki | يَتَّقُونَ: korunurlar diye |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وما WME ve yoktur | على AL üzerine | الذين ELZ̃YN kimseler | يتقون YTGWN korunanlar | من MN | حسابهم ḪSEBHM onların hesabından | من MN bir | شيء ŞYÙ şey (sorumluluk) | ولكن WLKN ama | ذكرى Z̃KR bir hatırlatmak lazımdır | لعلهم LALHM belki | يتقون YTGWN korunurlar diye |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve mā: ve yoktur | ǎlā: üzerine | elleƶīne: kimseler | yetteḳūne: korunanlar | min: | Hisābihim: onların hesabından | min: bir | şey'in: şey (sorumluluk) | velākin: ama | ƶikrā: bir hatırlatmak lazımdır | leǎllehum: belki | yetteḳūne: korunurlar diye |
Kırık Meal (Transcript) : |VME: ve yoktur | AL: üzerine | ELZ̃YN: kimseler | YTGVN: korunanlar | MN: | ḪSEBHM: onların hesabından | MN: bir | ŞYÙ: şey (sorumluluk) | VLKN: ama | Z̃KR: bir hatırlatmak lazımdır | LALHM: belki | YTGVN: korunurlar diye |
Abdulbaki Gölpınarlı : Çekinenler, onların meclislerinde bulunsalar da onların sorumluluğundan bir şey gelmez kendilerine, üstlerine düşen ödev, çekinsinler, sakınsınlar bu işten diye öğüt vermektir ancak.
Adem Uğur : Takvâ sahiplerine, inanmayanların hesabından herhangi bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatırlatmak gerekir.
Ahmed Hulusi : Korunanlar, onlardan sorumlu değildir. . . Fakat gerçekleri de hatırlatmalılar. . . Belki onlar da korunurlar.
Ahmet Tekin : Allah’a sığınanlara, emirlerine yapışanlara, günahlardan arınıp, azaptan korunanlara, o zâlimlerin, müşriklerin hesabından bir sorumluluk yoktur. Fakat bu bir hatırlatma, bir öğüttür. Umulur ki, Allah’a sığınırlar, emirlerine yapışırlar, günahlardan arınıp, azaptan korunurlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranırlar, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olurlar.
Ahmet Varol : Takva sahiplerinin üzerine onların [7] hesaplarından bir şey yoktur. Ancak belki sakınırlar diye bir hatırlatmada bulunmak gerekir.
Ali Bulaç : Korkup sakınanlar üzerinde onların hesabından herhangi bir şey (sorumluluk) yoktur. Ancak (bu,) bir hatırlatmadır. Umulur ki sakınırlar.
Ali Fikri Yavuz : Gerçi Allah’dan korkanlara, o alay edenlerin hesabından bir şey (zarar) düşmez. Fakat müminler üzerine, onlara kötü işlerini hatırlatmak ve nasihat etmek vardır; olur ki sakınırlar.
Bekir Sadak : Sakinan kimselere, onlarin hesaplarindan bir sorumluluk yoktur. Fakat bir hatirlatmadir; belki sakinirlar.
Celal Yıldırım : Allah'tan korkup kötülüklerden sakınanlar üzerinde onların hesabından bir şey yoktur; fakat bir hatırlatmadır, olur ki sakınırlar.
Diyanet İşleri : Allah’a karşı gelmekten sakınanlara, onların hesabından bir şey (sorumluluk) yoktur. Fakat üzerlerine düşen bir hatırlatmadır. Belki sakınırlar.
Diyanet İşleri (eski) : Sakınan kimselere, onların hesaplarından bir sorumluluk yoktur. Fakat bir hatırlatmadır; belki sakınırlar.
Diyanet Vakfi : Takvâ sahiplerine, inanmayanların hesabından herhangi bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatırlatmak gerekir.
Edip Yüksel : Erdemliler böylelerin hesabından sorumlu tutulmaz. Fakat, olur ki dinlerler diye hatırlatmak iyi olur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah'tan korkanlara o zalimlerin hesabından bir sorumluluk yoktur. Fakat bu bir hatırlatmadır. Gerekir ki sakınırlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah'tan korkanlara onların hesabından bir sorumluluk yoktur, ancak bir uyarı olur da belki sakınırlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : Gerçi Allahdan korkanlarla onların hisabından bir şey düşmez velâkin bir ıhtar olur, belki sakınırlar
Fizilal-il Kuran : Gerçi günahlardan sakınanlara onların hesabından hiçbir sorumluluk düşmez. Fakat söz konusu olan hatırlatmadır... Ola ki, sakınırlar.
Gültekin Onan : Korkup sakınanlar üzerinde onların hesabından her hangi birşey (sorumluluk) yoktur. Ancak (bu) bir hatırlatmadır. Umulur ki sakınırlar.
Hakkı Yılmaz : "Allah'ın koruması altına girmiş olan kişilere de o şirk koşarak yanlış davrananların; kendi zararlarına iş yapanların hesabından bir şey yoktur. Fakat Allah'ın koruması altına girmeleri için bir hatırlatma! "
Hasan Basri Çantay : Onların hesabından hiç bir şey takvaada sebat edenlerin üstüne (lâzım) değil. Fakat (uhdelerine düşen) bir nasıyhatdir. Olur ki sakınırlar.
Hayrat Neşriyat : Hem (Allah’a karşı gelmekten) sakınmakta olanlara onların (o kâfirlerin)hesâbından birşey yoktur; fakat (mü’minler için, onlara iyiliği emretmek cihetiyle) bir hatırlatmak (borcu) vardır! Tâ ki onlar (da) sakınsınlar.
İbni Kesir : Allah'tan sakınanlara; onların hesabından bir şey yoktur, fakat bir öğüttür. Olur ki, sakınırlar.
İskender Evrenosoğlu : Ve takva sahibi olan kimselere, onların hesabından bir şey (sorumluluk) yoktur. Lâkin hatırlatmalıdır (zikretmeleri gerektiği söylenmelidir). Böylece onlar, takva sahibi olurlar.
Muhammed Esed : çünkü Allaha karşı sorumluluklarının bilincinde olanlar onlardan hiçbir şekilde mesul değildirler. Böyleleri sadece (günahkarlara) nasihatte bulunmakla yükümlüdürler, belki böylece berikiler Allaha karşı sorumluluklarının bilincine varırlar.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve muttakî olanların üzerine onların hesabından bir şey yoktur. Fakat bir öğüttür, olabilir ki, onlar sakınırlar.
Ömer Öngüt : Allah'tan korkanlara, o kâfirlerin hesabından bir şey yoktur. Sadece hatırlatmak gerekir. Umulur ki korkarlar.
Şaban Piriş : Allah’tan korkanlara, zalimlerin hesabından hiç bir sorumluluk yoktur. Fakat, onların da Allah’tan korkmaları için bir hatırlatma vardır.
Suat Yıldırım : Allah’ın azabından sakınan müttakilere, iman etmeyenlerin hesabından dolayı bir sorumluluk yoktur. Fakat uhdelerine düşen, belki onlar da inanıp küfürden ve cehennemden sakınırlar diye, bir nasihattan ibarettir.
Süleyman Ateş : Korunanlara, o(inanmaya)nların hesabından bir sorumluluk yoktur, ama belki (inanıp) korunurlar diye bir hatırlatmak lâzımdır.
Tefhim-ul Kuran : Korkup sakınanlar üzerinde onların hesabından herhangi bir şey (sorumluluk) yoktur. Ancak (bu,) bir hatırlatmadır. Umulur ki korkup sakınırlar.
Ümit Şimşek : Sakınanlar için, onların günahından bir sorumluluk yoktur; lâkin yine bir uyarı gerekir-bakarsınız, onlar da sakınırlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'tan korkanlara onların hesabından bir şey yoktur ama yine de bir hatırlatma olmalı. Belki sakınırlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}