» 6 / En’âm  41:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 41
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. بَلْ (BL) = bel : hayır
2. إِيَّاهُ (ÎYEH) = iyyāhu : yalnız O'na
3. تَدْعُونَ (TD̃AVN) = ted'ǔne : yalvarırsınız
4. فَيَكْشِفُ (FYKŞF) = fe yekşifu : O da kaldırır
5. مَا (ME) = mā : şeyi
6. تَدْعُونَ (TD̃AVN) = ted'ǔne : istediğiniz
7. إِلَيْهِ (ÎLYH) = ileyhi : ondan
8. إِنْ (ÎN) = in : şayet
9. شَاءَ (ŞEÙ) = şā'e : dilerse
10. وَتَنْسَوْنَ (VTNSVN) = ve tensevne : ve unutursunuz
11. مَا (ME) = mā : şeyleri
12. تُشْرِكُونَ (TŞRKVN) = tuşrikūne : ortak koştuğunuz
hayır | yalnız O'na | yalvarırsınız | O da kaldırır | şeyi | istediğiniz | ondan | şayet | dilerse | ve unutursunuz | şeyleri | ortak koştuğunuz |

[] [] [D̃AV] [KŞF] [] [D̃AV] [] [] [ŞYE] [NSY] [] [ŞRK]
BL ÎYEH TD̃AVN FYKŞF ME TD̃AVN ÎLYH ÎN ŞEÙ VTNSVN ME TŞRKVN

bel iyyāhu ted'ǔne fe yekşifu ted'ǔne ileyhi in şā'e ve tensevne tuşrikūne
بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون

 » 6 / En’âm  Suresi: 41
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
بل | BL bel hayır """Nay,"
إياه | ÎYEH iyyāhu yalnız O'na Him Alone
تدعون د ع و | D̃AV TD̃AVN ted'ǔne yalvarırsınız you call
فيكشف ك ش ف | KŞF FYKŞF fe yekşifu O da kaldırır and He would remove
ما | ME şeyi what
تدعون د ع و | D̃AV TD̃AVN ted'ǔne istediğiniz you call
إليه | ÎLYH ileyhi ondan upon Him
إن | ÎN in şayet if
شاء ش ي ا | ŞYE ŞEÙ şā'e dilerse He wills,
وتنسون ن س ي | NSY VTNSVN ve tensevne ve unutursunuz and you will forget
ما | ME şeyleri what
تشركون ش ر ك | ŞRK TŞRKVN tuşrikūne ortak koştuğunuz "you associate (with Him)."""

6:41 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

hayır | yalnız O'na | yalvarırsınız | O da kaldırır | şeyi | istediğiniz | ondan | şayet | dilerse | ve unutursunuz | şeyleri | ortak koştuğunuz |

[] [] [D̃AV] [KŞF] [] [D̃AV] [] [] [ŞYE] [NSY] [] [ŞRK]
BL ÎYEH TD̃AVN FYKŞF ME TD̃AVN ÎLYH ÎN ŞEÙ VTNSVN ME TŞRKVN

bel iyyāhu ted'ǔne fe yekşifu ted'ǔne ileyhi in şā'e ve tensevne tuşrikūne
بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون

[] [] [د ع و] [ك ش ف] [] [د ع و] [] [] [ش ي ا] [ن س ي] [] [ش ر ك]

 » 6 / En’âm  Suresi: 41
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
بل | BL bel hayır """Nay,"
Be,Lam,
2,30,
RET – retraction particle
حرف اضراب
إياه | ÎYEH iyyāhu yalnız O'na Him Alone
,Ye,Elif,He,
,10,1,5,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
تدعون د ع و | D̃AV TD̃AVN ted'ǔne yalvarırsınız you call
Te,Dal,Ayn,Vav,Nun,
400,4,70,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فيكشف ك ش ف | KŞF FYKŞF fe yekşifu O da kaldırır and He would remove
Fe,Ye,Kef,Şın,Fe,
80,10,20,300,80,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
الفاء عاطفة
فعل مضارع
ما | ME şeyi what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
تدعون د ع و | D̃AV TD̃AVN ted'ǔne istediğiniz you call
Te,Dal,Ayn,Vav,Nun,
400,4,70,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إليه | ÎLYH ileyhi ondan upon Him
,Lam,Ye,He,
,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
إن | ÎN in şayet if
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
شاء ش ي ا | ŞYE ŞEÙ şā'e dilerse He wills,
Şın,Elif,,
300,1,,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
وتنسون ن س ي | NSY VTNSVN ve tensevne ve unutursunuz and you will forget
Vav,Te,Nun,Sin,Vav,Nun,
6,400,50,60,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ما | ME şeyleri what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
تشركون ش ر ك | ŞRK TŞRKVN tuşrikūne ortak koştuğunuz "you associate (with Him)."""
Te,Şın,Re,Kef,Vav,Nun,
400,300,200,20,6,50,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |بَلْ: hayır | إِيَّاهُ: yalnız O'na | تَدْعُونَ: yalvarırsınız | فَيَكْشِفُ: O da kaldırır | مَا: şeyi | تَدْعُونَ: istediğiniz | إِلَيْهِ: ondan | إِنْ: şayet | شَاءَ: dilerse | وَتَنْسَوْنَ: ve unutursunuz | مَا: şeyleri | تُشْرِكُونَ: ortak koştuğunuz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |بل BL hayır | إياه ÎYEH yalnız O'na | تدعون TD̃AWN yalvarırsınız | فيكشف FYKŞF O da kaldırır | ما ME şeyi | تدعون TD̃AWN istediğiniz | إليه ÎLYH ondan | إن ÎN şayet | شاء ŞEÙ dilerse | وتنسون WTNSWN ve unutursunuz | ما ME şeyleri | تشركون TŞRKWN ortak koştuğunuz |
Kırık Meal (Okunuş) : |bel: hayır | iyyāhu: yalnız O'na | ted'ǔne: yalvarırsınız | fe yekşifu: O da kaldırır | : şeyi | ted'ǔne: istediğiniz | ileyhi: ondan | in: şayet | şā'e: dilerse | ve tensevne: ve unutursunuz | : şeyleri | tuşrikūne: ortak koştuğunuz |
Kırık Meal (Transcript) : |BL: hayır | ÎYEH: yalnız O'na | TD̃AVN: yalvarırsınız | FYKŞF: O da kaldırır | ME: şeyi | TD̃AVN: istediğiniz | ÎLYH: ondan | ÎN: şayet | ŞEÙ: dilerse | VTNSVN: ve unutursunuz | ME: şeyleri | TŞRKVN: ortak koştuğunuz |
Abdulbaki Gölpınarlı : Hayır; ancak onu çağırırsınız, o da dilerse duânızı kabûl eder de uğradığınız belâyı açıp giderir ve şirk koştuklarınızı unutur, gidersiniz.
Adem Uğur : Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da (kaldırılması için) kendisine yalvardığınız belâyı dilerse kaldırır; ve siz ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz.
Ahmed Hulusi : Bilakis yalnız O'na yalvarırsınız. . . O da dilerse O'na yalvardığınız konuda size hakikati açar ve (siz de) ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz!
Ahmet Tekin : Bilâkis Allah’a yalvarırsınız. O da kaldırılmasını istediğiniz belâyı, sünneti, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygunsa kaldırır. Siz de ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında ona ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz.
Ahmet Varol : Aksine yalnız O'na yalvarırsınız. O da dilerse, giderilmesi için yalvardığınız sıkıntıyı giderir. Siz de ortak koştuklarınızı unutursunuz.
Ali Bulaç : Hayır, yalnızca O'nu çağırırsınız, dilerse kendisini çağırdığınız şeyi açar (giderir) ve şirk koşmakta olduklarınızı unutursunuz.
Ali Fikri Yavuz : Doğrusu, ancak, Allah’a dua edersiniz de, dilerse O, bertaraf edilmesine yalvardığınızı (belâyı) kaldırır. O vakit, ortak koştuğunuz putları unutursunuz.
Bekir Sadak : Hayir; sadece O'na yalvarirsiniz; dilerse yalvardiginiz seyi giderir, siz de O'na kostugunuz ortaklari unutursunuz. *
Celal Yıldırım : Herhalde ancak Allah'a yönelip duâ edersiniz, artık O dilerse, (korkup) kendisine duâ ettiğiniz şeyi giderir; siz de O'na ortak koştuğunuz şeyi unutursunuz.
Diyanet İşleri : Hayır! (Bu durumda) yalnız O’na dua edersiniz, O da dilerse (kurtulmak için) dua ettiğiniz sıkıntıyı giderir ve siz o an Allah’a ortak koştuklarınızı unutursunuz.
Diyanet İşleri (eski) : Hayır; sadece O'na yalvarırsınız; dilerse yalvardığınız şeyi giderir, siz de O'na koştuğunuz ortakları unutursunuz.
Diyanet Vakfi : Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da (kaldırılması için) kendisine yalvardığınız belâyı dilerse kaldırır; ve siz ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz.
Edip Yüksel : Doğrusu, yalnız O'na yalvarırsınız. Dilerse yalvardığınız konudaki probleminizi giderir, siz de ortak koştuklarınızı unutursunuz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hayır, yalnız o Allah'a yalvarırsınız. O da dilerse kaldırılmasını istediğiniz belayı kaldırır ve o zaman ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Doğrusu yalnız O'na dua edersiniz. O dilerse yalvardığınız belayı üzerinizden kaldırır ve o an O'na koştuğunuz ortakları unutursunuz.
Elmalılı Hamdi Yazır : Doğrusu yalnız ona dua edersiniz de dilerse o feryada geldiğiniz belâyı üzerinizden kaldırır ve o lâhza siz o şirk koşduklarınızın hepsini unutursunuz
Fizilal-il Kuran : Hayır, sırf O'na yalvarırsınız, O da dilerse feryadınıza konu olan belayı başınızdan aldırır, o zaman O'na koştuğunuz ortakları unutuverirsiniz.
Gültekin Onan : Hayır, yalnızca O'nu çağırırsınız, dilerse kendisini çağırdığınız şeyi açar (giderir) ve şirk koşmakta olduklarınızı unutursunuz.
Hakkı Yılmaz : Aslında yalnızca Allah'a yalvarırsınız da O, dilerse çağırdığınız şeyi kaldırır ve siz ortak koştuğunuz şeyleri ağzınıza almazsınız.
Hasan Basri Çantay : Hayır, (putlarınızı değil) ancak Onu (Allâhı) çağırır (Ona düâ ve iltica eder) siniz. O da kendisine çağırdığınız her hangi bir şey'i (belâyı), dilerse, açar (önler, giderir) ve (o vakit) siz (Allaha) eş tutmakda olduğunuz şeyleri (putları hatırınıza bile getirmeyerek) unutursunuz.
Hayrat Neşriyat : Bil'akis (dara düştüğünüz her zaman olduğu gibi) yalnız O’na (Allah’a)yalvarırsınız; artık (O da) dilerse (kaldırılması üzere) kendisi için yalvarmakta olduğunuz(belây)ı kaldırır ve (Allah’a) ortak koşmakta olduğunuz şeyleri (o vakit) unutursunuz.
İbni Kesir : Hayır, ancak O'nu çağırırsınız da; isterse çağırdığınız şeyi giderir ve siz de şirk koştuğunuz eşleri unutursunuz.
İskender Evrenosoğlu : Hayır (bilakis), sadece O'na dua edersiniz (yalvarırsınız). Artık O dilerse, ona dua ettiğiniz şeyi giderir ve şirk (ortak) koştuğunuz şeyleri unutursunuz.
Muhammed Esed : Hayır, aksine yalvarışınız Onadır, bu durumda O, eğer dilerse sizi Kendisine yalvarmaya yönelten o (bela)yı giderir; ve (o zaman) Allahtan başkasına ilahlık yakıştırdığınız şeyi unutmuş olursunuz".
Ömer Nasuhi Bilmen : «Hayır, ancak O'na niyaz edersiniz. O da kendisine niyaz ettiğiniz şeyi dilerse açar(husûle getirir) ve siz de (Allah Teâlâ'ya) şerik ittihaz ettiğiniz şeyleri (o zaman) unutursunuz.»
Ömer Öngüt : Doğrusu siz yalnız O'na duâ edersiniz. O da dilerse (kaldırılması için) kendisine yalvardığınız belâyı kaldırır. Siz o zaman O'na koştuğunuz ortakları unutursunuz.
Şaban Piriş : Hayır, sadece O’na yalvarırsınız. O da dilerse, kaldırılmasını istediğiniz belayı kaldırır da siz, ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz.
Suat Yıldırım : Hayır! Yalnız O’na yalvarırsınız. O da dilerse duanıza sebep olan sıkıntıyı giderir ve o zaman siz de Allah’a kattığınız o ortakları, o batıl mâbudları unutursunuz.
Süleyman Ateş : "Hayır, yalnız O'na yalvarırsınız; O da dilerse (kaldırmasını) istediğiniz belâyı kaldırır ve o zaman ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz."
Tefhim-ul Kuran : Hayır, yalnızca O'nu çağırırsanız, dilerse kendisini çağırdığınız şeyi açar (giderir) ve şirk koşmakta olduklarınızı unutursunuz.
Ümit Şimşek : Siz o zaman yalnız Ona yalvarırsınız; O da eğer dilerse duanıza sebep olan şeyi giderir ve siz, Ona koştuğunuz ortakları unutuverirsiniz.
Yaşar Nuri Öztürk : Hayır, yalnız O'na yakarırsınız da O dilerse yakındığınız belayı uzaklaştırır. Ve siz, ortak koştuklarınızı unutuverirsiniz.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}