» 6 / En’âm  55:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 55
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَكَذَٰلِكَ (VKZ̃LK) = ve keƶālike : ve böylece
2. نُفَصِّلُ (NFṦL) = nufeSSilu : açıklıyoruz
3. الْايَاتِ (EL ËYET) = l-āyāti : ayetleri
4. وَلِتَسْتَبِينَ (VLTSTBYN) = velitestebīne : belli olsun diye
5. سَبِيلُ (SBYL) = sebīlu : yolu
6. الْمُجْرِمِينَ (ELMCRMYN) = l-mucrimīne : suçluların
ve böylece | açıklıyoruz | ayetleri | belli olsun diye | yolu | suçluların |

[] [FṦL] [EYY] [BYN] [SBL] [CRM]
VKZ̃LK NFṦL EL ËYET VLTSTBYN SBYL ELMCRMYN

ve keƶālike nufeSSilu l-āyāti velitestebīne sebīlu l-mucrimīne
وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين

 » 6 / En’âm  Suresi: 55
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وكذلك | VKZ̃LK ve keƶālike ve böylece And thus
نفصل ف ص ل | FṦL NFṦL nufeSSilu açıklıyoruz We explain
الآيات ا ي ي | EYY EL ËYET l-āyāti ayetleri the Verses,
ولتستبين ب ي ن | BYN VLTSTBYN velitestebīne belli olsun diye so that becomes manifest
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīlu yolu (the) way
المجرمين ج ر م | CRM ELMCRMYN l-mucrimīne suçluların (of) the criminals.

6:55 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve böylece | açıklıyoruz | ayetleri | belli olsun diye | yolu | suçluların |

[] [FṦL] [EYY] [BYN] [SBL] [CRM]
VKZ̃LK NFṦL EL ËYET VLTSTBYN SBYL ELMCRMYN

ve keƶālike nufeSSilu l-āyāti velitestebīne sebīlu l-mucrimīne
وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين

[] [ف ص ل] [ا ي ي] [ب ي ن] [س ب ل] [ج ر م]

 » 6 / En’âm  Suresi: 55
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وكذلك | VKZ̃LK ve keƶālike ve böylece And thus
Vav,Kef,Zel,Lam,Kef,
6,20,700,30,20,
REM – prefixed resumption particle
P – prefixed preposition ka
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
الواو استئنافية
جار ومجرور
نفصل ف ص ل | FṦL NFṦL nufeSSilu açıklıyoruz We explain
Nun,Fe,Sad,Lam,
50,80,90,30,
V – 1st person plural (form II) imperfect verb
فعل مضارع
الآيات ا ي ي | EYY EL ËYET l-āyāti ayetleri the Verses,
Elif,Lam,,Ye,Elif,Te,
1,30,,10,1,400,
N – accusative feminine plural noun
اسم منصوب
ولتستبين ب ي ن | BYN VLTSTBYN velitestebīne belli olsun diye so that becomes manifest
Vav,Lam,Te,Sin,Te,Be,Ye,Nun,
6,30,400,60,400,2,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 3rd person feminine singular (form X) imperfect verb, subjunctive mood
الواو عاطفة
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīlu yolu (the) way
Sin,Be,Ye,Lam,
60,2,10,30,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
المجرمين ج ر م | CRM ELMCRMYN l-mucrimīne suçluların (of) the criminals.
Elif,Lam,Mim,Cim,Re,Mim,Ye,Nun,
1,30,40,3,200,40,10,50,
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَكَذَٰلِكَ: ve böylece | نُفَصِّلُ: açıklıyoruz | الْايَاتِ: ayetleri | وَلِتَسْتَبِينَ: belli olsun diye | سَبِيلُ: yolu | الْمُجْرِمِينَ: suçluların |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وكذلك WKZ̃LK ve böylece | نفصل NFṦL açıklıyoruz | الآيات EL ËYET ayetleri | ولتستبين WLTSTBYN belli olsun diye | سبيل SBYL yolu | المجرمين ELMCRMYN suçluların |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve keƶālike: ve böylece | nufeSSilu: açıklıyoruz | l-āyāti: ayetleri | velitestebīne: belli olsun diye | sebīlu: yolu | l-mucrimīne: suçluların |
Kırık Meal (Transcript) : |VKZ̃LK: ve böylece | NFṦL: açıklıyoruz | EL ËYET: ayetleri | VLTSTBYN: belli olsun diye | SBYL: yolu | ELMCRMYN: suçluların |
Abdulbaki Gölpınarlı : Suçluların yolu yordamı iyice meydana çıksın diye delilleri bu çeşit açıklamadayız.
Adem Uğur : Böylece suçluların yolu belli olsun diye âyetleri iyice açıklıyoruz.
Ahmed Hulusi : Suçluların yolu fark edilsin diye, işaretleri işte böyle tafsil ediyoruz.
Ahmet Tekin : İslâm’a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsilerin, suçluların tuttuğu yol iyice açığa çıksın diye, biz âyetleri, delilleri işte böyle ayrıntılı olarak açıklıyoruz.
Ahmet Varol : Suçluların yollarının da tam olarak belli olması için ayetleri böyle tafsilatlı olarak açıklıyoruz.
Ali Bulaç : Suçlu-günahkârların yolu apaçık ortaya çıksın diye, ayetlerimizi işte böyle birer birer açıklıyoruz.
Ali Fikri Yavuz : Günahkârların yolu seçilip durumları sana belli olsun diye âyetlerimizi böylece açıklarız.
Bekir Sadak : Suclularin yolu belli olsun diye, boylece ayetleri uzun uzun aciklariz. *
Celal Yıldırım : İşte böylece âyetlerimizi bir bir açıklıyoruz ki suçluların yolu belli olup seçilsin.
Diyanet İşleri : Suçluların yolu da açığa çıksın diye âyetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız.
Diyanet İşleri (eski) : Suçluların yolu belli olsun diye, böylece ayetleri uzun uzun açıklarız.
Diyanet Vakfi : Böylece suçluların yolu belli olsun diye âyetleri iyice açıklıyoruz.
Edip Yüksel : Suçluların yolunun besbelli olması için ayetleri böyle açıklarız
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Suçluların tuttuğu yol açığa çıksın diye, âyetleri işte böyle genişçe açıklıyoruz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Daha böyle ayetlerimizi açıklayacağız hem de suçluların yolu seçilsin diye.
Elmalılı Hamdi Yazır : daha böyle âyetlerimizi tafsıl edeceğiz, hem mücrimlerin yolu seçilsin diye
Fizilal-il Kuran : Günahkârların yolu açıkça belli olsun diye ayetlerimizi, işte böyle, ayrıntılı biçimde anlatıyoruz.
Gültekin Onan : Suçlu-günahkarların yolu apaçık ortaya çıksın diye ayetleri işte böyle birer birer açıklıyoruz.
Hakkı Yılmaz : Ve Biz âyetleri işte böyle ayrıntılı olarak açıklıyoruz. Ve suçluların yolu ortaya konsun/sana belli olsun diye.
Hasan Basri Çantay : Günâh işleyenlerin yolu seçilib sana belli olsun diye böylece âyetleri açıklıyoruz.
Hayrat Neşriyat : (Hak ortaya çıksın) ve günahkârların yolu belli olsun diye, işte âyetleri böyle açıklıyoruz.
İbni Kesir : Böylece ayetlerimizi açıklarız ki; suçluların yolu sana besbelli olsun.
İskender Evrenosoğlu : Ve işte böylece âyetleri ayrı ayrı açıklıyoruz, mücrimlerin (suçluların) yolu belli olsun diye.
Muhammed Esed : Böylece mesajlarımızı açık şekilde anlatıyoruz ki günaha batmış olanların yolu (dürüst ve erdemlilerinkinden) ayırt edilebilsin.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve böylece âyetleri mufassalan beyan ediyoruz ve günah işleyenlerin yolu apaçık seçilsin diye.
Ömer Öngüt : Böylece âyetleri uzun uzun açıklıyoruz ki, suçluların yolu belli olsun.
Şaban Piriş : Günahkarların yolu iyice belli olsun diye ayetleri işte böyle açıklıyoruz.
Suat Yıldırım : Suçlu kâfirlerin yolu, müminlerin yolundan ayırt edilsin diye, böylece âyetleri tam tamına açıklıyoruz.
Süleyman Ateş : Böylece âyetleri (döne, döne) açıklıyoruz ki, suçluların yolu belli olsun.
Tefhim-ul Kuran : Suçlu-günahkârların yolu apaçık ortaya çıksın diye, ayetlerimizi işte böyle birer birer açıklamaktayız.
Ümit Şimşek : İşte bu şekilde âyetlerimizi iyice açıklıyoruz, tâ ki mücrimlerin yolu açık seçik belli olsun.
Yaşar Nuri Öztürk : İşte biz, ayetlerimizi bu şekilde ayrıntılı kılıyoruz ki, günaha sapmışların yolu açık-seçik ortaya çıksın/günaha sapmışların yolunu açık-seçik göresin!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}