» 6 / En’âm  49:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 49
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَالَّذِينَ (VELZ̃YN) = velleƶīne : kimselere
2. كَذَّبُوا (KZ̃BVE) = keƶƶebū : yalanlayan(lara)
3. بِايَاتِنَا (B ËYETNE) = biāyātinā : ayetlerimizi
4. يَمَسُّهُمُ (YMSHM) = yemessuhumu : dokunacaktır
5. الْعَذَابُ (ELAZ̃EB) = l-ǎƶābu : azab
6. بِمَا (BME) = bimā : yüzünden
7. كَانُوا (KENVE) = kānū : yaptıkları
8. يَفْسُقُونَ (YFSGVN) = yefsuḳūne : fenalık
kimselere | yalanlayan(lara) | ayetlerimizi | dokunacaktır | azab | yüzünden | yaptıkları | fenalık |

[] [KZ̃B] [EYY] [MSS] [AZ̃B] [] [KVN] [FSG]
VELZ̃YN KZ̃BVE B ËYETNE YMSHM ELAZ̃EB BME KENVE YFSGVN

velleƶīne keƶƶebū biāyātinā yemessuhumu l-ǎƶābu bimā kānū yefsuḳūne
والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون

 » 6 / En’âm  Suresi: 49
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
والذين | VELZ̃YN velleƶīne kimselere And those who
كذبوا ك ذ ب | KZ̃B KZ̃BVE keƶƶebū yalanlayan(lara) denied
بآياتنا ا ي ي | EYY B ËYETNE biāyātinā ayetlerimizi [in] Our Verses
يمسهم م س س | MSS YMSHM yemessuhumu dokunacaktır will touch them
العذاب ع ذ ب | AZ̃B ELAZ̃EB l-ǎƶābu azab the punishment
بما | BME bimā yüzünden for what
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū yaptıkları they used to
يفسقون ف س ق | FSG YFSGVN yefsuḳūne fenalık defiantly disobey.

6:49 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

kimselere | yalanlayan(lara) | ayetlerimizi | dokunacaktır | azab | yüzünden | yaptıkları | fenalık |

[] [KZ̃B] [EYY] [MSS] [AZ̃B] [] [KVN] [FSG]
VELZ̃YN KZ̃BVE B ËYETNE YMSHM ELAZ̃EB BME KENVE YFSGVN

velleƶīne keƶƶebū biāyātinā yemessuhumu l-ǎƶābu bimā kānū yefsuḳūne
والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون

[] [ك ذ ب] [ا ي ي] [م س س] [ع ذ ب] [] [ك و ن] [ف س ق]

 » 6 / En’âm  Suresi: 49
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
والذين | VELZ̃YN velleƶīne kimselere And those who
Vav,Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
6,1,30,700,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – masculine plural relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
كذبوا ك ذ ب | KZ̃B KZ̃BVE keƶƶebū yalanlayan(lara) denied
Kef,Zel,Be,Vav,Elif,
20,700,2,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بآياتنا ا ي ي | EYY B ËYETNE biāyātinā ayetlerimizi [in] Our Verses
Be,,Ye,Elif,Te,Nun,Elif,
2,,10,1,400,50,1,
P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine plural noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
جار ومجرور و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
يمسهم م س س | MSS YMSHM yemessuhumu dokunacaktır will touch them
Ye,Mim,Sin,He,Mim,
10,40,60,5,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
العذاب ع ذ ب | AZ̃B ELAZ̃EB l-ǎƶābu azab the punishment
Elif,Lam,Ayn,Zel,Elif,Be,
1,30,70,700,1,2,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
بما | BME bimā yüzünden for what
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū yaptıkları they used to
Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
20,1,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
يفسقون ف س ق | FSG YFSGVN yefsuḳūne fenalık defiantly disobey.
Ye,Fe,Sin,Gaf,Vav,Nun,
10,80,60,100,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَالَّذِينَ: kimselere | كَذَّبُوا: yalanlayan(lara) | بِايَاتِنَا: ayetlerimizi | يَمَسُّهُمُ: dokunacaktır | الْعَذَابُ: azab | بِمَا: yüzünden | كَانُوا: yaptıkları | يَفْسُقُونَ: fenalık |
Kırık Meal (Harekesiz) : |والذين WELZ̃YN kimselere | كذبوا KZ̃BWE yalanlayan(lara) | بآياتنا B ËYETNE ayetlerimizi | يمسهم YMSHM dokunacaktır | العذاب ELAZ̃EB azab | بما BME yüzünden | كانوا KENWE yaptıkları | يفسقون YFSGWN fenalık |
Kırık Meal (Okunuş) : |velleƶīne: kimselere | keƶƶebū: yalanlayan(lara) | biāyātinā: ayetlerimizi | yemessuhumu: dokunacaktır | l-ǎƶābu: azab | bimā: yüzünden | kānū: yaptıkları | yefsuḳūne: fenalık |
Kırık Meal (Transcript) : |VELZ̃YN: kimselere | KZ̃BVE: yalanlayan(lara) | B ËYETNE: ayetlerimizi | YMSHM: dokunacaktır | ELAZ̃EB: azab | BME: yüzünden | KENVE: yaptıkları | YFSGVN: fenalık |
Abdulbaki Gölpınarlı : Âyetlerimizi inkâr edenlerse kötülükte bulunduklarından dolayı azâba uğratılacaklardır.
Adem Uğur : Âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı onlar azap çekeceklerdir.
Ahmed Hulusi : (Esmâ kuvvelerinin açığa çıkışı olan) işaretlerimizdeki hakikatleri yalanlayanlara gelince; onlar bozuk inançları dolayısıyla azabı tadacaklar!
Ahmet Tekin : Peygamberlerin getirdiği âyetlerimizi, delillerimizi yalanlayanlar ise, doğru ve mantıklı düşünmenin, hak dinin dışına çıkmaya, fâsıklığa, isyana, bozgunculuğa devam etmeleri sebebiyle, dünyada da âhirette de azâbımıza dûçar olacaklardır.
Ahmet Varol : Ayetlerimizi yalanlayanlara da fasıklık etmelerinden dolayı azap dokunacaktır.
Ali Bulaç : Ayetlerimizi yalanlayanlara, fıska sapmalarından dolayı azab dokunacaktır.
Ali Fikri Yavuz : Âyetlerimizi yalanlıyanlara gelince; onlara, yapmış oldukları fısk (imansızlık) sebebiyle azab değecektir.
Bekir Sadak : Ayetlerimizi inkar edenlere yoldan cikmalarindan oturu azap dokunacaktir.
Celal Yıldırım : Âyetlerimizi yalanlayanlara ise, doğru yoldan sapıp ilâhî sınırları aştıkları karşılığında azâb dokunacaktır.
Diyanet İşleri : Âyetlerimizi yalanlayanlara ise, yapmakta oldukları fasıklık sebebiyle azap dokunacaktır.
Diyanet İşleri (eski) : Ayetlerimizi inkar edenlere yoldan çıkmalarından ötürü azab dokunacaktır.
Diyanet Vakfi : Âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı onlar azap çekeceklerdir.
Edip Yüksel : Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, yoldan çıktıklarından ötürü onlara azap dokunacak.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, yapmakta oldukları fenalıklar yüzünden onlara azap dokunacaktır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ayetlerimize yalan diyenlere, yapmayı adet edindikleri fenalık yüzünden azap dokunacaktır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Âyetlerimize yalan diyenlerdir ki fiskı âdet edindikleri için kendilerine azâb dokunacaktır
Fizilal-il Kuran : Ayetlerimizi yalanlayanlar ise fasıklıklarından, yoldan çıkmalarından ötürü azaba çarpılırlar.
Gültekin Onan : Ayetlerimizi yalanlayanlara (gelince), fasık olmalarından dolayı azab dokunacaktır.
Hakkı Yılmaz : Âyetlerimizi yalanlayanlara da, yapmakta oldukları hak yoldan çıkışlar yüzünden azap dokunacaktır.
Hasan Basri Çantay : Âyetlerimizi yalan sayanlar (a gelince:) Onlara da, sapmış oldukları fısk yüzünden, azâb dokunacakdır.
Hayrat Neşriyat : Âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, isyân etmekte olduklarından dolayı onlara azab dokunacaktır!
İbni Kesir : Ayetlerimizi yalanlayanlara ise fasıklık eder olmalarından dolayı azab dokunacaktır.
İskender Evrenosoğlu : Ve âyetlerimizi yalanlayan kimselere, fasık olmalarından dolayı azap dokunacaktır.
Muhammed Esed : mesajlarımızı yalanlayanlara gelince, onlar işledikleri bütün günahkarca fiillerden dolayı azaba çarptırılacaklardır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve o kimseler ki, Bizim âyetlerimizi tekzîp ettiler, onlara yapmış oldukları fısk sebebiyle azap isabet edecektir.
Ömer Öngüt : Âyetlerimizi yalanlayanlara ise, fâsıklıklarından ötürü azap dokunacaktır.
Şaban Piriş : Ayetlerimizi yalanlayanlar ise, kötü amelleri yüzünden onlara azap dokunacaktır.
Suat Yıldırım : Âyetlerimizi yalan sayanlar ise isyan edip yoldan çıkmalarından ötürü azaba uğratılacaklardır.
Süleyman Ateş : Âyetlerimizi yalanlayanlara da yaptıkları fenalık yüzünden azâb dokunacaktır.
Tefhim-ul Kuran : Ayetlerimizi yalanlayanlara, fıska sapmalarından dolayı azab dokunacaktır.
Ümit Şimşek : Âyetlerimizi yalanlamış olanlara ise, yoldan çıkmaktaki ısrarları yüzünden azap dokunacaktır.
Yaşar Nuri Öztürk : Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, fenalığa bulaşmaları yüzünden kendilerine azap dokunacaktır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}