» 6 / En’âm  90:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 90
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أُولَٰئِكَ (ÊVLÙK) = ulāike : İşte onlar
2. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselerdir
3. هَدَى (HD̃) = hedā : hidayet ettikleridir
4. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'ın
5. فَبِهُدَاهُمُ (FBHD̃EHM) = febihudāhumu : onların yoluna
6. اقْتَدِهْ (EGTD̃H) = ḳtedih : uy
7. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
8. لَا (LE) = lā :
9. أَسْأَلُكُمْ (ÊSÊLKM) = eselukum : sizden istemiyorum
10. عَلَيْهِ (ALYH) = ǎleyhi : ona karşılık
11. أَجْرًا (ÊCRE) = ecran : bir ücret
12. إِنْ (ÎN) = in : değildir
13. هُوَ (HV) = huve : O
14. إِلَّا (ÎLE) = illā : ancak
15. ذِكْرَىٰ (Z̃KR) = ƶikrā : bir öğüttür
16. لِلْعَالَمِينَ (LLAELMYN) = lil'ǎālemīne : alemlere
İşte onlar | kimselerdir | hidayet ettikleridir | Allah'ın | onların yoluna | uy | de ki | | sizden istemiyorum | ona karşılık | bir ücret | değildir | O | ancak | bir öğüttür | alemlere |

[] [] [HD̃Y] [] [HD̃Y] [GD̃V] [GVL] [] [SEL] [] [ECR] [] [] [] [Z̃KR] [ALM]
ÊVLÙK ELZ̃YN HD̃ ELLH FBHD̃EHM EGTD̃H GL LE ÊSÊLKM ALYH ÊCRE ÎN HV ÎLE Z̃KR LLAELMYN

ulāike elleƶīne hedā llahu febihudāhumu ḳtedih ḳul eselukum ǎleyhi ecran in huve illā ƶikrā lil'ǎālemīne
أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين

 » 6 / En’âm  Suresi: 90
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أولئك | ÊVLÙK ulāike İşte onlar Those
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerdir (are) ones whom
هدى ه د ي | HD̃Y HD̃ hedā hidayet ettikleridir (have been) guided
الله | ELLH llahu Allah'ın (by) Allah
فبهداهم ه د ي | HD̃Y FBHD̃EHM febihudāhumu onların yoluna so of their guidance
اقتده ق د و | GD̃V EGTD̃H ḳtedih uy you follow.
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
لا | LE """Not"
أسألكم س ا ل | SEL ÊSÊLKM eselukum sizden istemiyorum I ask you
عليه | ALYH ǎleyhi ona karşılık for it
أجرا ا ج ر | ECR ÊCRE ecran bir ücret any reward.
إن | ÎN in değildir Not
هو | HV huve O (is) it
إلا | ÎLE illā ancak but
ذكرى ذ ك ر | Z̃KR Z̃KR ƶikrā bir öğüttür a reminder
للعالمين ع ل م | ALM LLAELMYN lil'ǎālemīne alemlere "for the worlds."""

6:90 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

İşte onlar | kimselerdir | hidayet ettikleridir | Allah'ın | onların yoluna | uy | de ki | | sizden istemiyorum | ona karşılık | bir ücret | değildir | O | ancak | bir öğüttür | alemlere |

[] [] [HD̃Y] [] [HD̃Y] [GD̃V] [GVL] [] [SEL] [] [ECR] [] [] [] [Z̃KR] [ALM]
ÊVLÙK ELZ̃YN HD̃ ELLH FBHD̃EHM EGTD̃H GL LE ÊSÊLKM ALYH ÊCRE ÎN HV ÎLE Z̃KR LLAELMYN

ulāike elleƶīne hedā llahu febihudāhumu ḳtedih ḳul eselukum ǎleyhi ecran in huve illā ƶikrā lil'ǎālemīne
أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين

[] [] [ه د ي] [] [ه د ي] [ق د و] [ق و ل] [] [س ا ل] [] [ا ج ر] [] [] [] [ذ ك ر] [ع ل م]

 » 6 / En’âm  Suresi: 90
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أولئك | ÊVLÙK ulāike İşte onlar Those
,Vav,Lam,,Kef,
,6,30,,20,
DEM – plural demonstrative pronoun
اسم اشارة
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerdir (are) ones whom
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
هدى ه د ي | HD̃Y HD̃ hedā hidayet ettikleridir (have been) guided
He,Dal,,
5,4,,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah'ın (by) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
فبهداهم ه د ي | HD̃Y FBHD̃EHM febihudāhumu onların yoluna so of their guidance
Fe,Be,He,Dal,Elif,He,Mim,
80,2,5,4,1,5,40,
REM – prefixed resumption particle
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
الفاء استئنافية
جار ومجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
اقتده ق د و | GD̃V EGTD̃H ḳtedih uy you follow.
Elif,Gaf,Te,Dal,He,
1,100,400,4,5,
V – 2nd person masculine singular (form VIII) imperative verb
فعل أمر
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
لا | LE """Not"
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
أسألكم س ا ل | SEL ÊSÊLKM eselukum sizden istemiyorum I ask you
,Sin,,Lam,Kef,Mim,
,60,,30,20,40,
V – 1st person singular imperfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
عليه | ALYH ǎleyhi ona karşılık for it
Ayn,Lam,Ye,He,
70,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
أجرا ا ج ر | ECR ÊCRE ecran bir ücret any reward.
,Cim,Re,Elif,
,3,200,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
إن | ÎN in değildir Not
,Nun,
,50,
NEG – negative particle
حرف نفي
هو | HV huve O (is) it
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
إلا | ÎLE illā ancak but
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
ذكرى ذ ك ر | Z̃KR Z̃KR ƶikrā bir öğüttür a reminder
Zel,Kef,Re,,
700,20,200,,
N – nominative feminine noun
اسم مرفوع
للعالمين ع ل م | ALM LLAELMYN lil'ǎālemīne alemlere "for the worlds."""
Lam,Lam,Ayn,Elif,Lam,Mim,Ye,Nun,
30,30,70,1,30,40,10,50,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine plural noun
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أُولَٰئِكَ: İşte onlar | الَّذِينَ: kimselerdir | هَدَى: hidayet ettikleridir | اللَّهُ: Allah'ın | فَبِهُدَاهُمُ: onların yoluna | اقْتَدِهْ: uy | قُلْ: de ki | لَا: | أَسْأَلُكُمْ: sizden istemiyorum | عَلَيْهِ: ona karşılık | أَجْرًا: bir ücret | إِنْ: değildir | هُوَ: O | إِلَّا: ancak | ذِكْرَىٰ: bir öğüttür | لِلْعَالَمِينَ: alemlere |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أولئك ÊWLÙK İşte onlar | الذين ELZ̃YN kimselerdir | هدى HD̃ hidayet ettikleridir | الله ELLH Allah'ın | فبهداهم FBHD̃EHM onların yoluna | اقتده EGTD̃H uy | قل GL de ki | لا LE | أسألكم ÊSÊLKM sizden istemiyorum | عليه ALYH ona karşılık | أجرا ÊCRE bir ücret | إن ÎN değildir | هو HW O | إلا ÎLE ancak | ذكرى Z̃KR bir öğüttür | للعالمين LLAELMYN alemlere |
Kırık Meal (Okunuş) : |ulāike: İşte onlar | elleƶīne: kimselerdir | hedā: hidayet ettikleridir | llahu: Allah'ın | febihudāhumu: onların yoluna | ḳtedih: uy | ḳul: de ki | : | eselukum: sizden istemiyorum | ǎleyhi: ona karşılık | ecran: bir ücret | in: değildir | huve: O | illā: ancak | ƶikrā: bir öğüttür | lil'ǎālemīne: alemlere |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊVLÙK: İşte onlar | ELZ̃YN: kimselerdir | HD̃: hidayet ettikleridir | ELLH: Allah'ın | FBHD̃EHM: onların yoluna | EGTD̃H: uy | GL: de ki | LE: | ÊSÊLKM: sizden istemiyorum | ALYH: ona karşılık | ÊCRE: bir ücret | ÎN: değildir | HV: O | ÎLE: ancak | Z̃KR: bir öğüttür | LLAELMYN: alemlere |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onlar, Allah'ın doğru yola sevkettiği kimselerdir, sen de onların yoluna uy. De ki: Ben, yaptığıma karşılık sizden bir ücret istemiyorum, bu, ancak âlemlere bir öğüt.
Adem Uğur : İşte o peygamberler Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy. De ki: Ben buna (peygamberlik görevime) karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Bu (Kur'an) âlemler için ancak bir öğüttür.
Ahmed Hulusi : İşte bunlar, Allâh'ın hidâyet ettiği kimselerdir. . . Sen de onların gerçekliğine uy! De ki: "Ona (tebliğ etmeye) karşılık sizden bir ecir istemiyorum. . . O sadece insanlara (âlemlere) hatırlatmadır!"
Ahmet Tekin : İşte o peygamberler de, Allah’ın hidâyet rehberiyle doğru yolu gösterdiği kimselerdir. Sen de onların ümmetlerine gösterdiği doğru yolu, tek hak dini, din ve tevhid anlayışını, sana vahyedilen kitapta ibka edilen şeriatlarını ümmetine anlatarak, öğreterek onların takipçisi ol. 'Ben Kur’ân’a ve tebliğ görevime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Bu Kuran âlemler için, insanlar ve cinler için kesinlikle bir öğüttür.' de.
Ahmet Varol : Bunlar Allah'ın doğru yola eriştirdikleridir ki sen de onların doğru yollarına uy. De ki: 'Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Bu sadece alemlere bir hatırlatmadır.'
Ali Bulaç : İşte Allah'ın hidayet verdikleri bunlardır; öyleyse sen de onların bu hidayetlerine uy. De ki: "Ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum. O (Kur'an), alemlere bir 'öğüt ve hatırlatmadan' başkası değildir."
Ali Fikri Yavuz : O Peygamberler, Allah’ın hidayetine eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların gittiği yoldan yürü. (Onların tevhid yolunda bulun.) De ki: “-sizi bu tevhide (Kur’an’a) çağırmama sizden bir ücret istemem. O Kur’an, âlemler için (insan ve cinleri irşad için) ancak bir öğüddür.
Bekir Sadak : Iste bunlar Allah'in dogru yola eristirdikleridir, onlarin yoluna uy, «Sizden buna karsilik bir ucret istemem, bu sadece herkes icin bir hatirlatmadir» de. *
Celal Yıldırım : İşte bunlar Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimselerdir; sen de onların yoluna uy. De ki: Buna karşılık sizden bir mükâfat istemem. O (Kur'ân) âlemler için ancak bir öğüt, bir hatırlatmadır.
Diyanet İşleri : İşte, o peygamberler, Allah’ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de onların tuttuğu yola uy. De ki: “Bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O (Kur’an), bütün âlemler için ancak bir uyarıdır.”
Diyanet İşleri (eski) : İşte bunlar Allah'ın doğru yola eriştirdikleridir, onların yoluna uy, 'Sizden buna karşılık bir ücret istemem, bu sadece herkes için bir hatırlatmadır' de.
Diyanet Vakfi : İşte o peygamberler Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy. De ki: Ben buna (peygamberlik görevime) karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Bu (Kur'an) âlemler için ancak bir öğüttür.
Edip Yüksel : Bunlar, ALLAH'ın doğru yola ulaştırdıklarıdır. Onların yoluna uy. De ki: 'Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Bu, sadece tüm halklara bir mesajdır.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bunlar, Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların hidayetine uy. De ki: «Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O, sadece bütün âlemlere bir öğüttür.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İşte o peygamberler, Allah'ın kendilerini doğrudan yola eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların gittiği yoldan yürü! De ki: «Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O Kur'an sadece alemleri irşad için ilahi bir hatıradır.»
Elmalılı Hamdi Yazır : İşte o Peygamberler Allahın hidayetine iriştirdiği kimseler, sen de onların gittiği yoldan yürü, ben, de: Buna karşı sizden bir ecr istemem, o mahzâ âlemîni irşad için ilâhî bir yadigârdır
Fizilal-il Kuran : İşte onlar Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Sen de onların yolunu izle ve de ki; «Ben bu Kur'an'a karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum, o bütün alemlere yönelik bir hatırlatmadan başka bir şey değildir.»
Gültekin Onan : İşte Tanrı'nın hidayet verdikleri bunlardır; öyleyse sen de onların bu hidayetlerine uy. De ki: "Ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum. O (Kuran), alemlere bir 'öğüt ve hatırlatmadan' başkası değildir."
Hakkı Yılmaz : İşte bunlar, Allah'ın kılavuz olduğu kimselerdir. Artık sen de onların kılavuzuna/vahye uy. De ki: “Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O, sadece âlemlere bir öğüttür.”
Hasan Basri Çantay : Onlar (o peygamberler) Allahın hidâyet etdiği kimselerdir. O halde sen de onların gitdiği doğru yolu tutub ona uy. De ki: «Ben buna karşı (bu risâlet vazifesini ifâ etmeme mukaabil) sizden hiç bir ücret istemiyorum. O (Kur'an), âlemler için öğüdden başka bir şey değildir».
Hayrat Neşriyat : İşte onlar (o peygamberler), Allah’ın hidâyete erdirdiği kimselerdir; (Habîbim, yâ Muhammed!) Artık (sen de) onların hidâyetine tâbi' ol! De ki: '(Ben) ona (Kur’ân’a) karşı sizden bir ücret istemiyorum! O, ancak âlemler (ve bütün asırlar) için bir nasîhattir.'
İbni Kesir : İşte bunlar; Allah'ın hidayet ettikleridir. Öyleyse sen de onların hidayetine uy. De ki: Ben bunlara karşı sizden hiçbir ücret istemem. Bu, ancak alemler için bir öğüttür.
İskender Evrenosoğlu : İşte onlar, Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Öyleyse onların hidayetine tâbî ol! “Ben, ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O ancak âlemler için bir zikirdir.” de.
Muhammed Esed : Allahın doğru yola ulaştırdığı insanlara. Öyleyse onların rehberliğine uy (ve) de ki: "Sizden bu (hakikat bilgisi) için hiçbir karşılık istemiyorum. Unutmayın ki o bütün insanlığa bir öğütten ibarettir!"
Ömer Nasuhi Bilmen : İşte onlar, Allah Teâlâ'nın hidâyet ettiği zâtlardır. Sen de onların bu tarik-i hidayetini takip et. De ki: «Sizden bunun üzerine bir ücret istemem, o âlemler için bir mev'izeden başka değildir.»
Ömer Öngüt : O peygamberler Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. O halde sen de onların gittiği doğru yolu tutup onlara uy, o yoldan yürü. De ki: “Ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. ” Bu, âlemler için ancak bir öğüttür.
Şaban Piriş : Onlar, Allah’ın hidayet ettiği kimselerdir. Bu nedenle sen de onların yoluna tabi ol ve “Ben, sizden bir ücret istemiyorum” de, “bu sadece, toplumlar için bir uyarı/öğüttür."
Suat Yıldırım : İşte onlar Allah’ın hidâyet verdiği kimselerdir. Sen de onların yolundan yürü ve de ki: "Ben risaleti tebliğden dolayı sizden bir ücret beklemiyorum. O, bütün milletler için bir öğütten, irşaddan ibarettir."
Süleyman Ateş : İşte onlar, Allâh'ın hidâyet ettiği kimselerdir. Onların yoluna uy ve de ki: "Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O, sadece âlemlere bir öğüttür."
Tefhim-ul Kuran : İşte Allah'ın hidayet verdikleri bunlardır; öyleyse sen de onların bu hidayetlerine uy. De ki: «Ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum. O (Kur'an), alemlere bir 'öğüt ve hatırlatmadan' başkası değildir.»
Ümit Şimşek : Onlar, Allah'ın hidayet verdiği kimselerdir; sen de onların yolundan yürü. De ki: Tebliğime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Bu Kur'ân, bütün çağlara ve bütün milletlere bir öğüttür.
Yaşar Nuri Öztürk : İşte böyleleri, Allah'ın yol gösterdiği kimselerdir. Sen de onların yolunu izle ve şöyle söyle: "Ben şu yaptığıma karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O sadece âlemlere bir öğüttür."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}