"ALYH" ifadesi tarandı:
# "-H" takısı olmadan "ALY" ifadesini tara (1:1). {H: ona, onun}
# İçinde "ALYH" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|عليهALYHǎleyhi"upon him;"146x
| عليه ALYH ǎleyhi onun towards him. 2:37
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine on him 2:158
| عليه ALYH ǎleyhi üzerinde [on it] 2:170
| عليه ALYH ǎleyhi ona on him. 2:173
| عليه ALYH ǎleyhi ona on him. 2:182
| عليه ALYH ǎleyhi ona on him 2:194
| عليه ALYH ǎleyhi ona upon him, 2:203
| عليه ALYH ǎleyhi ona da upon him 2:203
| عليه ALYH ǎleyhi üzerinde bulunan upon it 2:264
| عليه ALYH ǎleyhi üzerinde on whom 2:282
| عليه ALYH ǎleyhi on him 2:282
| عليه ALYH ǎleyhi ona from Him 3:5
| عليه ALYH ǎleyhi başına over him 3:75
| عليه ALYH ǎleyhi (hal) üzere in [it] 3:179
| عليه ALYH ǎleyhi ona on him 4:93
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on it, 5:4
| عليه ALYH ǎleyhi onun to him. 5:39
| عليه ALYH ǎleyhi onun üzerine to it 5:44
| عليه ALYH ǎleyhi onu over it. 5:48
| عليه ALYH ǎleyhi onlara with him 5:60
| عليه ALYH ǎleyhi ona for him 5:72
| عليه ALYH ǎleyhi üzerinde upon it 5:104
| عليه ALYH ǎleyhi O'na to him 6:8
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 6:37
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine over him 6:76
| عليه ALYH ǎleyhi ona karşılık for it 6:90
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on it, 6:118
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on it, 6:119
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on it, 6:121
| عليه ALYH ǎleyhi O'na (Allah'a) against Him. 6:138
| عليه ALYH ǎleyhi [in it] 6:143
| عليه ALYH ǎleyhi [in it] 6:144
| عليه ALYH ǎleyhi üstüne [on] him, 7:176
| عليه ALYH ǎleyhi onun üzerine upon him, 9:40
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on [it]. 9:92
| عليه ALYH ǎleyhi üstlendiği upon Him 9:111
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 9:128
| عليه ALYH ǎleyhi O'na On Him 9:129
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 10:20
| عليه ALYH ǎleyhi üzerinde on it 10:78
| عليه ALYH ǎleyhi ona for him 11:12
| عليه ALYH ǎleyhi bunun karşılığında for it 11:29
| عليه ALYH ǎleyhi onun by him 11:38
| عليه ALYH ǎleyhi başına on him 11:39
| عليه ALYH ǎleyhi aleyhlerine against him 11:40
| عليه ALYH ǎleyhi bunun için for it 11:51
| عليه ALYH ǎleyhi O'na Upon Him 11:88
| عليه ALYH ǎleyhi O'na upon Him. 11:123
| عليه ALYH ǎleyhi onun about him 12:51
| عليه ALYH ǎleyhi onun yanına "upon him;" 12:58
| عليه ALYH ǎleyhi onun hakkında with him 12:64
| عليه ALYH ǎleyhi O'na upon Him 12:67
| عليه ALYH ǎleyhi onun huzuruna upon him 12:88
| عليه ALYH ǎleyhi buna karşılık for it 12:104
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 13:7
| عليه ALYH ǎleyhi onların [on] it 13:17
| عليه ALYH ǎleyhi ona upon him 13:27
| عليه ALYH ǎleyhi O'na Upon Him 13:30
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine [on him] 15:6
| عليه ALYH ǎleyhi onun yanına upon him 15:52
| عليه ALYH ǎleyhi üzerlerine on them 16:36
| عليه ALYH ǎleyhi O'nun onlara upon Him 16:38
| عليه ALYH ǎleyhi buna karşılık for it 18:77
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on it 18:78
| عليه ALYH ǎleyhi hakkında on it 18:82
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine over it 18:96
| عليه ALYH ǎleyhi ona upon him 19:15
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on it 20:73
| عليه ALYH ǎleyhi üstüne on whom descends 20:81
| عليه ALYH ǎleyhi buna being devoted to it 20:91
| عليه ALYH ǎleyhi ona to it 20:97
| عليه ALYH ǎleyhi onun to him 20:122
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine upon him. 21:87
| عليه ALYH ǎleyhi onun hakkında for him 22:4
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on him 22:18
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine [on him], 22:60
| عليه ALYH ǎleyhi alehylerine against whom 23:27
| عليه ALYH ǎleyhi kendisi against Him, 23:88
| عليه ALYH ǎleyhi kendi üzerine olmasını diler (be) upon him 24:7
| عليه ALYH ǎleyhi ona for it 24:13
| عليه ALYH ǎleyhi onun sorumluluğu upon him 24:54
| عليه ALYH ǎleyhi üzerinde olduğunuzu (are) on [it], 24:64
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine at it 25:4
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine to him 25:5
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 25:32
| عليه ALYH ǎleyhi onun üstüne over him 25:43
| عليه ALYH ǎleyhi ona for it 25:45
| عليه ALYH ǎleyhi sizden for it 25:57
| عليه ALYH ǎleyhi buna karşı for it 26:109
| عليه ALYH ǎleyhi buna karşı for it 26:127
| عليه ALYH ǎleyhi buna karşı for it 26:145
| عليه ALYH ǎleyhi buna karşı for it 26:164
| عليه ALYH ǎleyhi buna karşı for it 26:180
| عليه ALYH ǎleyhi buna for it 27:39
| عليه ALYH ǎleyhi başına bir şey gelmesinden for him, 28:7
| عليه ALYH ǎleyhi ona for him 28:12
| عليه ALYH ǎleyhi onun and killed him. 28:15
| عليه ALYH ǎleyhi onun başında on it 28:23
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 28:25
| عليه ALYH ǎleyhi üstüne on him 29:40
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 29:50
| عليه ALYH ǎleyhi O'na for Him. 30:27
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 31:7
| عليه ALYH ǎleyhi üzerinde on it 31:21
| عليه ALYH ǎleyhi onların üstüne faints 33:19
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine [on it]. 33:23
| عليه ALYH ǎleyhi ona on him 33:37
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine on him, 33:37
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine(ona)- on him 33:56
| عليه ALYH ǎleyhi onun for him 34:14
| عليه ALYH ǎleyhi ona for him 37:78
| عليه ALYH ǎleyhi ona for him 37:108
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine him 37:113
| عليه ALYH ǎleyhi ona for him 37:129
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine over him 37:146
| عليه ALYH ǎleyhi O'na karşı from Him 37:162
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 38:8
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine to him 38:31
| عليه ALYH ǎleyhi buna karşı for it 38:86
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on him 39:19
| عليه ALYH ǎleyhi O'na upon Him 39:38
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on him 39:40
| عليه ALYH ǎleyhi O'na upon Him 42:10
| عليه ALYH ǎleyhi bunu karşılık for it 42:23
| عليه ALYH ǎleyhi onlara on them 43:13
| عليه ALYH ǎleyhi üzerinde on it 43:24
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on him 43:53
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine on him 43:59
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine to him, 45:8
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine (of) one fainting 47:20
| عليه ALYH ǎleyhu O'na (with) 48:10
| عليه ALYH ǎleyhi onun yanına upon him 51:25
| عليه ALYH ǎleyhi üzerinden upon it, 51:42
| عليه ALYH ǎleyhi O'nun işidir upon Him 53:47
| عليه ALYH ǎleyhi ona- to him 54:25
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine over it 56:54
| عليه ALYH ǎleyhi onun üzerine for it 59:6
| عليه ALYH ǎleyhi aleyhine on him 65:7
| عليه ALYH ǎleyhi ona (peypambere) to him, 66:3
| عليه ALYH ǎleyhi ona karşı against him, 66:4
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine to him 68:15
| عليه ALYH ǎleyhi onun üzerine around him 72:19
| عليه ALYH ǎleyhi bunu to it, 73:4
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 83:13
| عليه ALYH ǎleyhi ona for him 89:16
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine over him 90:5


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}