» 29 / Ankebût  40:

Kuran Sırası: 29
İniş Sırası: 85
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

 » 29 / Ankebût  Suresi: 40
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَكُلًّا (FKLE) = fekullen : nitekim hepsini
2. أَخَذْنَا (ÊḢZ̃NE) = eḣaƶnā : yakaladık
3. بِذَنْبِهِ (BZ̃NBH) = biƶenbihi : günahıyla
4. فَمِنْهُمْ (FMNHM) = feminhum : onlardan
5. مَنْ (MN) = men : kiminin
6. أَرْسَلْنَا (ÊRSLNE) = erselnā : gönderdik
7. عَلَيْهِ (ALYH) = ǎleyhi : üstüne
8. حَاصِبًا (ḪEṦBE) = HāSiben : taş yağdıran bir fırtına
9. وَمِنْهُمْ (VMNHM) = ve minhum : ve onlardan
10. مَنْ (MN) = men : kimini
11. أَخَذَتْهُ (ÊḢZ̃TH) = eḣaƶethu : yakaladı
12. الصَّيْحَةُ (ELṦYḪT) = S-SayHatu : korkunç bir ses
13. وَمِنْهُمْ (VMNHM) = ve minhum : ve onlardan
14. مَنْ (MN) = men : kimini
15. خَسَفْنَا (ḢSFNE) = ḣasefnā : batırdık
16. بِهِ (BH) = bihi : onunla
17. الْأَرْضَ (ELÊRŽ) = l-erDe : yere
18. وَمِنْهُمْ (VMNHM) = ve minhum : ve onlardan
19. مَنْ (MN) = men : kimini
20. أَغْرَقْنَا (ÊĞRGNE) = eğraḳnā : boğduk
21. وَمَا (VME) = ve mā : ve
22. كَانَ (KEN) = kāne : değildi
23. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
24. لِيَظْلِمَهُمْ (LYƵLMHM) = liyeZlimehum : onlara zulmedecek
25. وَلَٰكِنْ (VLKN) = velākin : fakat
26. كَانُوا (KENVE) = kānū : onlar
27. أَنْفُسَهُمْ (ÊNFSHM) = enfusehum : kendi kendilerine
28. يَظْلِمُونَ (YƵLMVN) = yeZlimūne : zulmediyorlardı
nitekim hepsini | yakaladık | günahıyla | onlardan | kiminin | gönderdik | üstüne | taş yağdıran bir fırtına | ve onlardan | kimini | yakaladı | korkunç bir ses | ve onlardan | kimini | batırdık | onunla | yere | ve onlardan | kimini | boğduk | ve | değildi | Allah | onlara zulmedecek | fakat | onlar | kendi kendilerine | zulmediyorlardı |

[KLL] [EḢZ̃] [Z̃NB] [] [] [RSL] [] [ḪṦB] [] [] [EḢZ̃] [ṦYḪ] [] [] [ḢSF] [] [ERŽ] [] [] [ĞRG] [] [KVN] [] [ƵLM] [] [KVN] [NFS] [ƵLM]
FKLE ÊḢZ̃NE BZ̃NBH FMNHM MN ÊRSLNE ALYH ḪEṦBE VMNHM MN ÊḢZ̃TH ELṦYḪT VMNHM MN ḢSFNE BH ELÊRŽ VMNHM MN ÊĞRGNE VME KEN ELLH LYƵLMHM VLKN KENVE ÊNFSHM YƵLMVN

fekullen eḣaƶnā biƶenbihi feminhum men erselnā ǎleyhi HāSiben ve minhum men eḣaƶethu S-SayHatu ve minhum men ḣasefnā bihi l-erDe ve minhum men eğraḳnā ve mā kāne llahu liyeZlimehum velākin kānū enfusehum yeZlimūne
فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

 » 29 / Ankebût  Suresi: 40
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فكلا ك ل ل | KLL FKLE fekullen nitekim hepsini So each
أخذنا ا خ ذ | EḢZ̃ ÊḢZ̃NE eḣaƶnā yakaladık We seized
بذنبه ذ ن ب | Z̃NB BZ̃NBH biƶenbihi günahıyla for his sin.
فمنهم | FMNHM feminhum onlardan Then of them
من | MN men kiminin (was he) who,
أرسلنا ر س ل | RSL ÊRSLNE erselnā gönderdik We sent
عليه | ALYH ǎleyhi üstüne on him
حاصبا ح ص ب | ḪṦB ḪEṦBE HāSiben taş yağdıran bir fırtına a violent storm,
ومنهم | VMNHM ve minhum ve onlardan and of them
من | MN men kimini (was he) who,
أخذته ا خ ذ | EḢZ̃ ÊḢZ̃TH eḣaƶethu yakaladı seized him
الصيحة ص ي ح | ṦYḪ ELṦYḪT S-SayHatu korkunç bir ses the awful cry
ومنهم | VMNHM ve minhum ve onlardan and of them
من | MN men kimini (was he) who,
خسفنا خ س ف | ḢSF ḢSFNE ḣasefnā batırdık We caused to swallow
به | BH bihi onunla him,
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe yere the earth
ومنهم | VMNHM ve minhum ve onlardan and of them
من | MN men kimini (was he) who,
أغرقنا غ ر ق | ĞRG ÊĞRGNE eğraḳnā boğduk We drowned.
وما | VME ve mā ve And not
كان ك و ن | KVN KEN kāne değildi was
الله | ELLH llahu Allah Allah
ليظلمهم ظ ل م | ƵLM LYƵLMHM liyeZlimehum onlara zulmedecek to wrong them
ولكن | VLKN velākin fakat but
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū onlar they were
أنفسهم ن ف س | NFS ÊNFSHM enfusehum kendi kendilerine themselves
يظلمون ظ ل م | ƵLM YƵLMVN yeZlimūne zulmediyorlardı doing wrong.

29:40 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

nitekim hepsini | yakaladık | günahıyla | onlardan | kiminin | gönderdik | üstüne | taş yağdıran bir fırtına | ve onlardan | kimini | yakaladı | korkunç bir ses | ve onlardan | kimini | batırdık | onunla | yere | ve onlardan | kimini | boğduk | ve | değildi | Allah | onlara zulmedecek | fakat | onlar | kendi kendilerine | zulmediyorlardı |

[KLL] [EḢZ̃] [Z̃NB] [] [] [RSL] [] [ḪṦB] [] [] [EḢZ̃] [ṦYḪ] [] [] [ḢSF] [] [ERŽ] [] [] [ĞRG] [] [KVN] [] [ƵLM] [] [KVN] [NFS] [ƵLM]
FKLE ÊḢZ̃NE BZ̃NBH FMNHM MN ÊRSLNE ALYH ḪEṦBE VMNHM MN ÊḢZ̃TH ELṦYḪT VMNHM MN ḢSFNE BH ELÊRŽ VMNHM MN ÊĞRGNE VME KEN ELLH LYƵLMHM VLKN KENVE ÊNFSHM YƵLMVN

fekullen eḣaƶnā biƶenbihi feminhum men erselnā ǎleyhi HāSiben ve minhum men eḣaƶethu S-SayHatu ve minhum men ḣasefnā bihi l-erDe ve minhum men eğraḳnā ve mā kāne llahu liyeZlimehum velākin kānū enfusehum yeZlimūne
فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

[ك ل ل] [ا خ ذ ] [ذ ن ب] [] [] [ر س ل] [] [ح ص ب] [] [] [ا خ ذ ] [ص ي ح] [] [] [خ س ف] [] [ا ر ض] [] [] [غ ر ق] [] [ك و ن] [] [ظ ل م] [] [ك و ن] [ن ف س] [ظ ل م]

 » 29 / Ankebût  Suresi: 40
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فكلا ك ل ل | KLL FKLE fekullen nitekim hepsini So each
Fe,Kef,Lam,Elif,
80,20,30,1,
REM – prefixed resumption particle
N – accusative masculine indefinite noun
الفاء استئنافية
اسم منصوب
أخذنا ا خ ذ | EḢZ̃ ÊḢZ̃NE eḣaƶnā yakaladık We seized
,Hı,Zel,Nun,Elif,
,600,700,50,1,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
بذنبه ذ ن ب | Z̃NB BZ̃NBH biƶenbihi günahıyla for his sin.
Be,Zel,Nun,Be,He,
2,700,50,2,5,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
جار ومجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فمنهم | FMNHM feminhum onlardan Then of them
Fe,Mim,Nun,He,Mim,
80,40,50,5,40,
REM – prefixed resumption particle
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الفاء استئنافية
جار ومجرور
من | MN men kiminin (was he) who,
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
أرسلنا ر س ل | RSL ÊRSLNE erselnā gönderdik We sent
,Re,Sin,Lam,Nun,Elif,
,200,60,30,50,1,
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
عليه | ALYH ǎleyhi üstüne on him
Ayn,Lam,Ye,He,
70,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
حاصبا ح ص ب | ḪṦB ḪEṦBE HāSiben taş yağdıran bir fırtına a violent storm,
Ha,Elif,Sad,Be,Elif,
8,1,90,2,1,
N – accusative masculine indefinite active participle
اسم منصوب
ومنهم | VMNHM ve minhum ve onlardan and of them
Vav,Mim,Nun,He,Mim,
6,40,50,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور
من | MN men kimini (was he) who,
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
أخذته ا خ ذ | EḢZ̃ ÊḢZ̃TH eḣaƶethu yakaladı seized him
,Hı,Zel,Te,He,
,600,700,400,5,
V – 3rd person feminine singular perfect verb
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل ماض والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الصيحة ص ي ح | ṦYḪ ELṦYḪT S-SayHatu korkunç bir ses the awful cry
Elif,Lam,Sad,Ye,Ha,Te merbuta,
1,30,90,10,8,400,
N – nominative feminine noun
اسم مرفوع
ومنهم | VMNHM ve minhum ve onlardan and of them
Vav,Mim,Nun,He,Mim,
6,40,50,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور
من | MN men kimini (was he) who,
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
خسفنا خ س ف | ḢSF ḢSFNE ḣasefnā batırdık We caused to swallow
Hı,Sin,Fe,Nun,Elif,
600,60,80,50,1,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
به | BH bihi onunla him,
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe yere the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – accusative feminine noun → Earth"
اسم منصوب
ومنهم | VMNHM ve minhum ve onlardan and of them
Vav,Mim,Nun,He,Mim,
6,40,50,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور
من | MN men kimini (was he) who,
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
أغرقنا غ ر ق | ĞRG ÊĞRGNE eğraḳnā boğduk We drowned.
,Ğayn,Re,Gaf,Nun,Elif,
,1000,200,100,50,1,
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
وما | VME ve mā ve And not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
كان ك و ن | KVN KEN kāne değildi was
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
ليظلمهم ظ ل م | ƵLM LYƵLMHM liyeZlimehum onlara zulmedecek to wrong them
Lam,Ye,Zı,Lam,Mim,He,Mim,
30,10,900,30,40,5,40,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ولكن | VLKN velākin fakat but
Vav,Lam,Kef,Nun,
6,30,20,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
AMD – amendment particle
الواو عاطفة
حرف استدراك
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū onlar they were
Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
20,1,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
أنفسهم ن ف س | NFS ÊNFSHM enfusehum kendi kendilerine themselves
,Nun,Fe,Sin,He,Mim,
,50,80,60,5,40,
N – accusative feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
يظلمون ظ ل م | ƵLM YƵLMVN yeZlimūne zulmediyorlardı doing wrong.
Ye,Zı,Lam,Mim,Vav,Nun,
10,900,30,40,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَكُلًّا: nitekim hepsini | أَخَذْنَا: yakaladık | بِذَنْبِهِ: günahıyla | فَمِنْهُمْ: onlardan | مَنْ: kiminin | أَرْسَلْنَا: gönderdik | عَلَيْهِ: üstüne | حَاصِبًا: taş yağdıran bir fırtına | وَمِنْهُمْ: ve onlardan | مَنْ: kimini | أَخَذَتْهُ: yakaladı | الصَّيْحَةُ: korkunç bir ses | وَمِنْهُمْ: ve onlardan | مَنْ: kimini | خَسَفْنَا: batırdık | بِهِ: onunla | الْأَرْضَ: yere | وَمِنْهُمْ: ve onlardan | مَنْ: kimini | أَغْرَقْنَا: boğduk | وَمَا: ve | كَانَ: değildi | اللَّهُ: Allah | لِيَظْلِمَهُمْ: onlara zulmedecek | وَلَٰكِنْ: fakat | كَانُوا: onlar | أَنْفُسَهُمْ: kendi kendilerine | يَظْلِمُونَ: zulmediyorlardı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فكلا FKLE nitekim hepsini | أخذنا ÊḢZ̃NE yakaladık | بذنبه BZ̃NBH günahıyla | فمنهم FMNHM onlardan | من MN kiminin | أرسلنا ÊRSLNE gönderdik | عليه ALYH üstüne | حاصبا ḪEṦBE taş yağdıran bir fırtına | ومنهم WMNHM ve onlardan | من MN kimini | أخذته ÊḢZ̃TH yakaladı | الصيحة ELṦYḪT korkunç bir ses | ومنهم WMNHM ve onlardan | من MN kimini | خسفنا ḢSFNE batırdık | به BH onunla | الأرض ELÊRŽ yere | ومنهم WMNHM ve onlardan | من MN kimini | أغرقنا ÊĞRGNE boğduk | وما WME ve | كان KEN değildi | الله ELLH Allah | ليظلمهم LYƵLMHM onlara zulmedecek | ولكن WLKN fakat | كانوا KENWE onlar | أنفسهم ÊNFSHM kendi kendilerine | يظلمون YƵLMWN zulmediyorlardı |
Kırık Meal (Okunuş) : |fekullen: nitekim hepsini | eḣaƶnā: yakaladık | biƶenbihi: günahıyla | feminhum: onlardan | men: kiminin | erselnā: gönderdik | ǎleyhi: üstüne | HāSiben: taş yağdıran bir fırtına | ve minhum: ve onlardan | men: kimini | eḣaƶethu: yakaladı | S-SayHatu: korkunç bir ses | ve minhum: ve onlardan | men: kimini | ḣasefnā: batırdık | bihi: onunla | l-erDe: yere | ve minhum: ve onlardan | men: kimini | eğraḳnā: boğduk | ve mā: ve | kāne: değildi | llahu: Allah | liyeZlimehum: onlara zulmedecek | velākin: fakat | kānū: onlar | enfusehum: kendi kendilerine | yeZlimūne: zulmediyorlardı |
Kırık Meal (Transcript) : |FKLE: nitekim hepsini | ÊḢZ̃NE: yakaladık | BZ̃NBH: günahıyla | FMNHM: onlardan | MN: kiminin | ÊRSLNE: gönderdik | ALYH: üstüne | ḪEṦBE: taş yağdıran bir fırtına | VMNHM: ve onlardan | MN: kimini | ÊḢZ̃TH: yakaladı | ELṦYḪT: korkunç bir ses | VMNHM: ve onlardan | MN: kimini | ḢSFNE: batırdık | BH: onunla | ELÊRŽ: yere | VMNHM: ve onlardan | MN: kimini | ÊĞRGNE: boğduk | VME: ve | KEN: değildi | ELLH: Allah | LYƵLMHM: onlara zulmedecek | VLKN: fakat | KENVE: onlar | ÊNFSHM: kendi kendilerine | YƵLMVN: zulmediyorlardı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Hepsini de suçları yüzünden helâk ettik. Onlardan, üstlerine kasırgayla taş yağdırdıklarımız var ve onlardan, bir bağırışla helâk olanlar var ve onlardan yere geçirdiğimiz var ve onlardan sulara garkettiğimiz var ve Allah zulmetmemişti onlara ve fakat onlar, kendi kendilerine zulmetmişlerdi.
Adem Uğur : Nitekim, onlardan her birini günahı sebebiyle cezalandırdık. Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgârlar gönderdik, kimini korkunç bir ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyor, asıl onlar kendilerine zulmediyorlardı.
Ahmed Hulusi : Her birini kendi suçunun sonucuyla yakaladık. . . Onlardan kiminin üzerine hortum irsâl ettik! Onlardan kimini o korkunç dalgalı ses yakaladı! Onlardan kimini yerin dibine geçirdik. . . Onlardan kimini de suda boğduk. . . Allâh onlara zulmetmiyordu; fakat onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı.
Ahmet Tekin : Onlardan her birini, günahları sebebiyle cezalandırdık. Bir kısmının üzerine görevli, taş savuran rüzgârlar estirdik. Bir kısımın işini şiddetli bir gürleme halinde âni bir darbe bitirdi. Bir kısmını yerin dibine batırdık. Bir kısmını da boğduk. Allah onlara zulmetmiş olmadı. Fakat onlar birbirlerine zulmetmeyi, baskı, zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetleri, Allah yolunu, Allah yolundaki faaliyetleri engellemeyi, kendilerine yazık etmeyi alışkanlık haline getirmişlerdi.
Ahmet Varol : Onların her birini günahından dolayı yakaladık. Onlardan kiminin üzerine taş yağdıran kasırga gönderdik, kimini şiddetli çığlık aldı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de (suda) boğduk. Allah onlara haksızlık edecek değildi. Ama onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı.
Ali Bulaç : İşte biz, onların her birini kendi günahıyla yakalayıverdik. Böylece onlardan kiminin üstüne taş fırtınası gönderdik, kimini şiddetli bir çığlık sarıverdi, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmedici değildi, ancak onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.
Ali Fikri Yavuz : Biz de, her birini günahıyla yakaladık. Kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik, kimini korkunç gürültü yakalayıverdi, kimini yere batırdık, kimini de suda boğduk. (Lût kavmi taş yağmuruna tutuldu, Şuayb ile Salih’in kavmi korkunç gürültü ile helâk edildi. Karûn ve beraberindekiler yere geçirildi, Firavun ve kavmi suda boğuldu). Allah onlara zulmetmiyordu, fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.
Bekir Sadak : Herbirini gunahi sebebiyle yakaladik; kimine taslar savuran ruzgarlar gonderdik, kimini bir ciglik yok etti, kimini yerin dibine gecirdik, kimini de suda bogduk. Onlara, Allah zulmetmiyordu, fakat onlar kendilerine yazik ediyorlardi.
Celal Yıldırım : Bunlardan her birini günahı sebebiyle yakaladık : Kiminin üzerine şiddetli kasırga gönderip taş yağmuruna uğrattık ; kimini korkunç bir gürültü yakalayıp sarıverdi; kimini yere geçirdik ; kimini de (denizde) boğduk. Allah onlara zulmeder olmadı, ama onlar kendilerine zulmediyorlardı.
Diyanet İşleri : Bunların her birini kendi günahları yüzünden yakaladık. Onlardan taş yağmuruna tuttuklarımız var. Onlardan o korkunç sesin yakaladığı kimseler var. Onlardan yerin dibine geçirdiklerimiz var. Onlardan suda boğduklarımız var. Allah, onlara zulmediyor değildi, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.
Diyanet İşleri (eski) : Her birini günahı sebebiyle yakaladık; kimine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik, kimini bir çığlık yok etti, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Onlara, Allah zulmetmiyordu, fakat onlar kendilerine yazık ediyorlardı.
Diyanet Vakfi : Nitekim, onlardan her birini günahı sebebiyle cezalandırdık. Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgârlar gönderdik, kimini korkunç bir ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyor, asıl onlar kendilerine zulmediyorlardı.
Edip Yüksel : Hepsini günahlarıyla yakaladık. Onlardan kimine çılgın bir fırtına gönderdik, kimini korkunç bir ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de boğduk. Onlara zulmeden ALLAH değildi; onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Nitekim onlardan herbirini günahları sebebiyle suç üstü yakaladık: Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik, kimini korkunç bir ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyor, asıl onlar kendilerine yazık ediyorlardı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Özetle herbirini günahı ile yakaladık; kiminin başına bir taş yağdıran gönderdik, kimini korkunç bir ses alıverdi, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de boğduk. Allah onlara haksızlık etmiyordu. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hasılı her birini günahiyle yakaladık, kiminin başına bir taş yağdıran gönderdik, kimini sayha alıverdi, kimini yere geçirdik, kimini de garkettik, Allah onlara zulmetmiyordu ve lâkin kendi nefislerine zulmediyorlardı
Fizilal-il Kuran : Her birini teker teker suçüstü yakaladık. Kimini önünde taşları savuran müthiş bir kasırgaya tuttuk, kimi korkunç bir gök gürültüsüne tutularak cansız yere düştü, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de denizde boğduk. Allah'ın onlara zulmetmesi söz konusu değildi, fakat onlar kendilerine zulmettiler.
Gültekin Onan : İşte biz, onların her birini kendi günahıyla yakalayıverdik. Böylece onlardan kiminin üstüne taş fırtınası gönderdik, kimini şiddetli bir çığlık sarıverdi, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Tanrı onlara zulmedici değildi, ancak onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı.
Hakkı Yılmaz : İşte hepsini günahları sebebiyle yakaladık: Onlardan kiminin üzerine taşlar savuran rüzgârlar gönderdik, onlardan kimini korkunç bir ses yakaladı, onlardan kimini yerin dibine geçirdik, onlardan kimini de suda boğduk. Ve Allah onlara haksızlık etmiyordu velâkin onlar şirk koşmak sûretiyle kendilerine haksızlık ediyorlardı.
Hasan Basri Çantay : İşte biz (onların) her birini günâhı sebebiyle yakaladık. İşte kiminin tepesine (taş yağdıran) bir kasırga gönderdik, kimini korkunç bir ses aldı, kimini yere geçirdik, kimini de suda boğduk Allah onlara zulm etmiyordu. Fakat onlar kendilerine (bizzat) kendileri zulm ediyorlardı.
Hayrat Neşriyat : Bunun üzerine (biz de) her birini günâhı sebebiyle yakaladık. Artık onlardan kiminin üzerine, (taş yağdıran) bir kasırga gönderdik! İçlerinden kimini de o (korkunç) ses yakaladı! Onlardan bazısını ise yere batırdık! İçlerinden bazısını da suda boğduk! Hâlbuki Allah onlara zulmediyor değildi; fakat onlar (bu isyanlarıyla) kendilerine zulmediyorlardı.
İbni Kesir : Her birini suçüstü yakaladık. Kimine taşlar savuran kasırga gönderdik, kimini bir çığlık tuttu, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah; onlara zulmetmiyordu, ama onlar, kendi kendilerine zulmediyorlardı.
İskender Evrenosoğlu : Bunun üzerine hepsini günahlarıyla yakaladık. Böylece onların bir kısmının üzerine kasırga gönderdik. Ve bir kısmını sayha (şiddetli ses dalgası) yakaladı, bir kısmını yerin dibine geçirdik ve bir kısmını da (suda) boğduk. Allah, onlara zulmedici olmadı. Ve lâkin onlar, nefslerine zulmediyorlardı.
Muhammed Esed : Çünkü onların her birini günahlarından dolayı hesaba çektik: Kiminin tepesinde ölümcül fırtınalar estirdik; kimini (ani) bir kasırga yok etti; kimisini yerin dibine geçirdik ve kimisi de suda boğulup gitti. Onlara haksızlık yapan Allah değildi, fakat onlar kendi kendilerine haksızlık yapıyorlardı.
Ömer Nasuhi Bilmen : Artık hepsini de kendi günahlarıyla yakaladık. Binaenaleyh onlardan bazıları üzerine bir rüzgâr gönderdik ve onlardan bazılarını şiddetli bir ses tutuverdi ve onlardan bazısını da yere batırdık ve onlardan kimisini de garkettik ve Allah onlara zulmeder olmadı. Fakat onlar kendi nefislerine zulmediciler oldular.
Ömer Öngüt : Biz onların her birini günahı ile yakaladık. Kiminin tepesine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Kimini korkunç bir ses, bir çığlık yakalayıverdi. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Onlara Allah zulmetmiyordu, fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.
Şaban Piriş : Hepsini günahlarıyla birlikte yakaladık. Onlardan kiminin üzerine taş savuran kasırga gönderdik. Kimini bir çığlık yakaladı. Kimini de yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah, onlara zulmetmiyordu, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.
Suat Yıldırım : Onlardan her birini kendi suçu sebebiyle cezaya çarptırdık: Kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik, kimini korkunç bir gürültü bastırıverdi, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmedi, onlar asıl kendi kendilerine zulmettiler.
Süleyman Ateş : Nitekim hepsini günâhiyle yakaladık. Onlardan kiminin üstüne taş yağdıran bir fırtına gönderdik, kimini korkunç ses yakaladı, kimini yere batırdık, kimini de boğduk. Allâh onlara zulmedecek değildi; fakat onlar, kendi kendilerine zulmediyorlardı.
Tefhim-ul Kuran : İşte biz, onların her birini kendi günahıyla yakalayıverdik. Böylece onlardan kiminin üstüne taş fırtınası gönderdik, kimini şiddetli bir çığlık sarıverdi, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmedici değildi, ancak onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.
Ümit Şimşek : Onların hepsini de günahlarıyla yakaladık. Kiminin başına taş yağdırdık. Kimini o korkunç ses yakaladı. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de boğduk. Allah onlara haksızlık etmedi; onlar kendilerine zulmedip duruyorlardı.
Yaşar Nuri Öztürk : Herbirini kendi günahı ile yakaladık. Bazılarının üstüne taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Bir kısmını, o korkunç titreşimli ses yakaladı. Onlardan, yere batırdıklarımız da oldu. Bazılarını da boğduk. Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendi benliklerine zulmediyorlardı.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}