» 29 / Ankebût  54:

Kuran Sırası: 29
İniş Sırası: 85
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

 » 29 / Ankebût  Suresi: 54
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَسْتَعْجِلُونَكَ (YSTACLVNK) = yesteǎ'cilūneke : senden çabucak istiyorlar
2. بِالْعَذَابِ (BELAZ̃EB) = bil-ǎƶābi : azabı
3. وَإِنَّ (VÎN) = ve inne : ve şüphesiz
4. جَهَنَّمَ (CHNM) = cehenneme : cehennem
5. لَمُحِيطَةٌ (LMḪYŦT) = lemuHīTatun : kuşatmış iken
6. بِالْكَافِرِينَ (BELKEFRYN) = bil-kāfirīne : inkarcıları
senden çabucak istiyorlar | azabı | ve şüphesiz | cehennem | kuşatmış iken | inkarcıları |

[ACL] [AZ̃B] [] [] [ḪVŦ] [KFR]
YSTACLVNK BELAZ̃EB VÎN CHNM LMḪYŦT BELKEFRYN

yesteǎ'cilūneke bil-ǎƶābi ve inne cehenneme lemuHīTatun bil-kāfirīne
يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين

 » 29 / Ankebût  Suresi: 54
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يستعجلونك ع ج ل | ACL YSTACLVNK yesteǎ'cilūneke senden çabucak istiyorlar They ask you to hasten
بالعذاب ع ذ ب | AZ̃B BELAZ̃EB bil-ǎƶābi azabı the punishment.
وإن | VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed,
جهنم | CHNM cehenneme cehennem Hell,
لمحيطة ح و ط | ḪVŦ LMḪYŦT lemuHīTatun kuşatmış iken will surely, encompass
بالكافرين ك ف ر | KFR BELKEFRYN bil-kāfirīne inkarcıları the disbelievers

29:54 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

senden çabucak istiyorlar | azabı | ve şüphesiz | cehennem | kuşatmış iken | inkarcıları |

[ACL] [AZ̃B] [] [] [ḪVŦ] [KFR]
YSTACLVNK BELAZ̃EB VÎN CHNM LMḪYŦT BELKEFRYN

yesteǎ'cilūneke bil-ǎƶābi ve inne cehenneme lemuHīTatun bil-kāfirīne
يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين

[ع ج ل] [ع ذ ب] [] [] [ح و ط] [ك ف ر]

 » 29 / Ankebût  Suresi: 54
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يستعجلونك ع ج ل | ACL YSTACLVNK yesteǎ'cilūneke senden çabucak istiyorlar They ask you to hasten
Ye,Sin,Te,Ayn,Cim,Lam,Vav,Nun,Kef,
10,60,400,70,3,30,6,50,20,
V – 3rd person masculine plural (form X) imperfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
بالعذاب ع ذ ب | AZ̃B BELAZ̃EB bil-ǎƶābi azabı the punishment.
Be,Elif,Lam,Ayn,Zel,Elif,Be,
2,1,30,70,700,1,2,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
وإن | VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed,
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
الواو عاطفة
حرف نصب
جهنم | CHNM cehenneme cehennem Hell,
Cim,He,Nun,Mim,
3,5,50,40,
"PN – genitive proper noun → Hell"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
لمحيطة ح و ط | ḪVŦ LMḪYŦT lemuHīTatun kuşatmış iken will surely, encompass
Lam,Mim,Ha,Ye,Tı,Te merbuta,
30,40,8,10,9,400,
EMPH – emphatic prefix lām
N – nominative feminine indefinite (form IV) active participle
اللام لام التوكيد
اسم مرفوع
بالكافرين ك ف ر | KFR BELKEFRYN bil-kāfirīne inkarcıları the disbelievers
Be,Elif,Lam,Kef,Elif,Fe,Re,Ye,Nun,
2,1,30,20,1,80,200,10,50,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural active participle
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَسْتَعْجِلُونَكَ: senden çabucak istiyorlar | بِالْعَذَابِ: azabı | وَإِنَّ: ve şüphesiz | جَهَنَّمَ: cehennem | لَمُحِيطَةٌ: kuşatmış iken | بِالْكَافِرِينَ: inkarcıları |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يستعجلونك YSTACLWNK senden çabucak istiyorlar | بالعذاب BELAZ̃EB azabı | وإن WÎN ve şüphesiz | جهنم CHNM cehennem | لمحيطة LMḪYŦT kuşatmış iken | بالكافرين BELKEFRYN inkarcıları |
Kırık Meal (Okunuş) : |yesteǎ'cilūneke: senden çabucak istiyorlar | bil-ǎƶābi: azabı | ve inne: ve şüphesiz | cehenneme: cehennem | lemuHīTatun: kuşatmış iken | bil-kāfirīne: inkarcıları |
Kırık Meal (Transcript) : |YSTACLVNK: senden çabucak istiyorlar | BELAZ̃EB: azabı | VÎN: ve şüphesiz | CHNM: cehennem | LMḪYŦT: kuşatmış iken | BELKEFRYN: inkarcıları |
Abdulbaki Gölpınarlı : Senden, azâbın, çabucak gelmesini isterler ve şüphe yok cehennem elbette kâfirleri kuşatmıştır zâten.
Adem Uğur : (Evet) senden azabı çarçabuk (getirmeni) istiyorlar. Hiç şüpheleri olmasın, cehennem kâfirleri çepeçevre kuşatacaktır.
Ahmed Hulusi : Azaplarını (ölümü) senden acele istiyorlar. . . Muhakkak ki Cehennem (el an) hakikat bilgisini inkâr edenleri ihâta etmiştir!
Ahmet Tekin : Evet senden küstahça âcilen dünyada kendilerini cezalandırmanı istiyorlar. Şüpheleri olmasın, Cehennem kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirleri abluka altına almıştır.
Ahmet Varol : Senden azabı çarçabuk istiyorlar. Halbuki cehennem inkarcıları çepeçevre kuşatacaktır.
Ali Bulaç : Azab konusunda senden acele (davranmanı) istiyorlar. Oysa cehennem, o inkâr edenleri gerçekten kuşatıp durmaktadır.
Ali Fikri Yavuz : Senden acele azab istiyorlar; halbuki cehennem, kâfirleri muhakkak kuşatacaktır (onları içine alıb toplayacaktır).
Bekir Sadak : (54-55) Senden azabi acele bekliyorlar. Dogrusu azap tepelerinden, ayaklarinin altindan kendilerini icine aldigi gun, cehennem inkarcilari kusatacaktir. O gun Allah: «Yaptiklarinizin karsiligini tadin» der.
Celal Yıldırım : Senden azâbın acele gelmesini istiyorlar, (aceleye gerek yok). Cehennem zaten kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır.
Diyanet İşleri : (54-55) Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Oysa azap kâfirleri üstlerinden ve ayaklarının altından bürüyeceği gün, şüphesiz cehennem onları mutlaka kuşatmış olacaktır. Allah, onlara, “Yapmakta olduklarınızın cezasını tadın” diyecektir.
Diyanet İşleri (eski) : (54-55) Senden azabı acele bekliyorlar. Doğrusu azap tepelerinden, ayaklarının altından kendilerini içine aldığı gün, cehennem inkarcıları kuşatacaktır. O gün Allah: 'Yaptıklarınızın karşılığını tadın' der.
Diyanet Vakfi : (Evet) senden azabı çarçabuk (getirmeni) istiyorlar. Hiç şüpheleri olmasın, cehennem kâfirleri çepeçevre kuşatacaktır.
Edip Yüksel : Sana azabı getirmen için meydan okuyorlar. Halbuki cehennem kafirleri kuşatmış bile.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Evet) senden azabı çarçabuk (getirmeni) istiyorlar. Halbuki cehennem, hiç şüpheleri olmasın, kâfirleri kuşatacaktır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Senden acele azap istiyorlar, oysa cehennem kafirleri kuşatıp duruyor.
Elmalılı Hamdi Yazır : Senden acele azab istiyorlar, halbuki Cehennem kâfirleri kuşatıp duruyor
Fizilal-il Kuran : Onlar senden azabımın bir an önce gerçekleşmesini isterler. Oysa cehennem, kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır.
Gültekin Onan : Azab konusunda senden acele (davranmanı) istiyorlar. Oysa cehennem, o kafirleri gerçekten kuşatıp durmaktadır.
Hakkı Yılmaz : (54,55) "Senden azabı çarçabuk istiyorlar. Şüphesiz cehennem de kesinlikle, kendilerini üstlerinden ve ayaklarının altından bürüdüğü günde kâfirleri; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedenleri kuşatıcıdır. Ve O, “Yapmış olduklarınızı tadın!” der. "
Hasan Basri Çantay : (Evet) senden azâbı çarçabuk (getirmeni) istiyorlar. Halbuki hakıykatde cehennem o kâfirleri kuşatıb durmakdadır (da haberleri yok).
Hayrat Neşriyat : Senden azâbı acele istiyorlar. Doğrusu Cehennem, kâfirleri gerçekten kuşatıcıdır.
İbni Kesir : Senden azabı çarçabuk istiyorlar. Doğrusu cehennem kafirleri kuşatıp durmaktadır.
İskender Evrenosoğlu : Azabı senden acele istiyorlar. Muhakkak ki cehennem, kâfirleri mutlaka ihata edicidir (kuşatıcıdır).
Muhammed Esed : Onlar (Allah'ın) azabını çabuklaştırman için sana meydan okuyorlar: halbuki cehennem, hakikati inkar edenlerin tümünü kuşatacaktır;
Ömer Nasuhi Bilmen : Senden azabı çarçabuk istiyorlar. Halbuki, cehennem o kâfirleri elbette kuşatmış bulunmaktadır.
Ömer Öngüt : Onlar senden azabı çarçabuk istiyorlar. Halbuki cehennem kâfirleri mutlaka kuşatacaktır.
Şaban Piriş : Senden azabın acele gelmesini istiyorlar. Oysa, cehennem kafirleri çepeçevre kuşatacaktır.
Suat Yıldırım : Senden çarçabuk başlarına azabı getirmeni istiyorlar. Ama ne diye böyle sabırsızlanıyorlar ki? Zaten cehennem kâfirleri kuşatmış bulunuyor.
Süleyman Ateş : Cehennem o nankörleri kuşatmış iken, onlar hâlâ senden azâbı çabuk istiyorlar.
Tefhim-ul Kuran : Azab konusunda senden acele (davranmanı) istiyorlar. Oysa cehennem, o küfre sapanları gerçekten kuşatıp durmaktadır.
Ümit Şimşek : Onlar senden azabın çabuklaştırılmasını isteyedursun; Cehennem o kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır.
Yaşar Nuri Öztürk : Azabı senden acele istiyorlar. Oysa cehennem, o küfre sapanları çepeçevre kuşatmış bulunuyor.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}