» 29 / Ankebût  51:

Kuran Sırası: 29
İniş Sırası: 85
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

 » 29 / Ankebût  Suresi: 51
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَوَلَمْ (ÊVLM) = evelem :
2. يَكْفِهِمْ (YKFHM) = yekfihim : onlara yetmedi mi?
3. أَنَّا (ÊNE) = ennā : -ki biz
4. أَنْزَلْنَا (ÊNZLNE) = enzelnā : indirdik
5. عَلَيْكَ (ALYK) = ǎleyke : sana
6. الْكِتَابَ (ELKTEB) = l-kitābe : Kitabı
7. يُتْلَىٰ (YTL) = yutlā : okunan
8. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : kendilerine
9. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
10. فِي (FY) = fī : vardır
11. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bunda
12. لَرَحْمَةً (LRḪMT) = leraHmeten : bir rahmet
13. وَذِكْرَىٰ (VZ̃KR) = ve ƶikrā : ve öğüt
14. لِقَوْمٍ (LGVM) = liḳavmin : bir toplum için
15. يُؤْمِنُونَ (YÙMNVN) = yu'minūne : inanan
| onlara yetmedi mi? | -ki biz | indirdik | sana | Kitabı | okunan | kendilerine | şüphesiz | vardır | bunda | bir rahmet | ve öğüt | bir toplum için | inanan |

[] [KFY] [] [NZL] [] [KTB] [TLV] [] [] [] [] [RḪM] [Z̃KR] [GVM] [EMN]
ÊVLM YKFHM ÊNE ÊNZLNE ALYK ELKTEB YTL ALYHM ÎN FY Z̃LK LRḪMT VZ̃KR LGVM YÙMNVN

evelem yekfihim ennā enzelnā ǎleyke l-kitābe yutlā ǎleyhim inne ƶālike leraHmeten ve ƶikrā liḳavmin yu'minūne
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون

 » 29 / Ankebût  Suresi: 51
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أولم | ÊVLM evelem And is (it) not
يكفهم ك ف ي | KFY YKFHM yekfihim onlara yetmedi mi? sufficient for them
أنا | ÊNE ennā -ki biz that We
أنزلنا ن ز ل | NZL ÊNZLNE enzelnā indirdik revealed
عليك | ALYK ǎleyke sana to you
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābe Kitabı the Book
يتلى ت ل و | TLV YTL yutlā okunan (which) is recited
عليهم | ALYHM ǎleyhim kendilerine to them?
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
في | FY vardır in
ذلك | Z̃LK ƶālike bunda that,
لرحمة ر ح م | RḪM LRḪMT leraHmeten bir rahmet surely is a mercy
وذكرى ذ ك ر | Z̃KR VZ̃KR ve ƶikrā ve öğüt and a reminder
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin bir toplum için for a people
يؤمنون ا م ن | EMN YÙMNVN yu'minūne inanan who believe.

29:51 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| onlara yetmedi mi? | -ki biz | indirdik | sana | Kitabı | okunan | kendilerine | şüphesiz | vardır | bunda | bir rahmet | ve öğüt | bir toplum için | inanan |

[] [KFY] [] [NZL] [] [KTB] [TLV] [] [] [] [] [RḪM] [Z̃KR] [GVM] [EMN]
ÊVLM YKFHM ÊNE ÊNZLNE ALYK ELKTEB YTL ALYHM ÎN FY Z̃LK LRḪMT VZ̃KR LGVM YÙMNVN

evelem yekfihim ennā enzelnā ǎleyke l-kitābe yutlā ǎleyhim inne ƶālike leraHmeten ve ƶikrā liḳavmin yu'minūne
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون

[] [ك ف ي] [] [ن ز ل] [] [ك ت ب] [ت ل و] [] [] [] [] [ر ح م] [ذ ك ر] [ق و م] [ا م ن]

 » 29 / Ankebût  Suresi: 51
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أولم | ÊVLM evelem And is (it) not
,Vav,Lam,Mim,
,6,30,40,
INTG – prefixed interrogative alif
SUP – prefixed supplemental particle
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
الواو زائدة
حرف نفي
يكفهم ك ف ي | KFY YKFHM yekfihim onlara yetmedi mi? sufficient for them
Ye,Kef,Fe,He,Mim,
10,20,80,5,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع مجزوم و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
أنا | ÊNE ennā -ki biz that We
,Nun,Elif,
,50,1,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person plural object pronoun
حرف نصب من اخوات «ان» و«نا» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
أنزلنا ن ز ل | NZL ÊNZLNE enzelnā indirdik revealed
,Nun,Ze,Lam,Nun,Elif,
,50,7,30,50,1,
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
عليك | ALYK ǎleyke sana to you
Ayn,Lam,Ye,Kef,
70,30,10,20,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābe Kitabı the Book
Elif,Lam,Kef,Te,Elif,Be,
1,30,20,400,1,2,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
يتلى ت ل و | TLV YTL yutlā okunan (which) is recited
Ye,Te,Lam,,
10,400,30,,
V – 3rd person masculine singular passive imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع مبني للمجهول منصوب
عليهم | ALYHM ǎleyhim kendilerine to them?
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
في | FY vardır in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
ذلك | Z̃LK ƶālike bunda that,
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
لرحمة ر ح م | RḪM LRḪMT leraHmeten bir rahmet surely is a mercy
Lam,Re,Ha,Mim,Te merbuta,
30,200,8,40,400,
EMPH – emphatic prefix lām
N – accusative feminine indefinite noun
اللام لام التوكيد
اسم منصوب
وذكرى ذ ك ر | Z̃KR VZ̃KR ve ƶikrā ve öğüt and a reminder
Vav,Zel,Kef,Re,,
6,700,20,200,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative feminine noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin bir toplum için for a people
Lam,Gaf,Vav,Mim,
30,100,6,40,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
يؤمنون ا م ن | EMN YÙMNVN yu'minūne inanan who believe.
Ye,,Mim,Nun,Vav,Nun,
10,,40,50,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَوَلَمْ: | يَكْفِهِمْ: onlara yetmedi mi? | أَنَّا: -ki biz | أَنْزَلْنَا: indirdik | عَلَيْكَ: sana | الْكِتَابَ: Kitabı | يُتْلَىٰ: okunan | عَلَيْهِمْ: kendilerine | إِنَّ: şüphesiz | فِي: vardır | ذَٰلِكَ: bunda | لَرَحْمَةً: bir rahmet | وَذِكْرَىٰ: ve öğüt | لِقَوْمٍ: bir toplum için | يُؤْمِنُونَ: inanan |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أولم ÊWLM | يكفهم YKFHM onlara yetmedi mi? | أنا ÊNE -ki biz | أنزلنا ÊNZLNE indirdik | عليك ALYK sana | الكتاب ELKTEB Kitabı | يتلى YTL okunan | عليهم ALYHM kendilerine | إن ÎN şüphesiz | في FY vardır | ذلك Z̃LK bunda | لرحمة LRḪMT bir rahmet | وذكرى WZ̃KR ve öğüt | لقوم LGWM bir toplum için | يؤمنون YÙMNWN inanan |
Kırık Meal (Okunuş) : |evelem: | yekfihim: onlara yetmedi mi? | ennā: -ki biz | enzelnā: indirdik | ǎleyke: sana | l-kitābe: Kitabı | yutlā: okunan | ǎleyhim: kendilerine | inne: şüphesiz | : vardır | ƶālike: bunda | leraHmeten: bir rahmet | ve ƶikrā: ve öğüt | liḳavmin: bir toplum için | yu'minūne: inanan |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊVLM: | YKFHM: onlara yetmedi mi? | ÊNE: -ki biz | ÊNZLNE: indirdik | ALYK: sana | ELKTEB: Kitabı | YTL: okunan | ALYHM: kendilerine | ÎN: şüphesiz | FY: vardır | Z̃LK: bunda | LRḪMT: bir rahmet | VZ̃KR: ve öğüt | LGVM: bir toplum için | YÙMNVN: inanan |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onlara yetmez mi ki şüphe yok, sana kitap indirdik, onlara okunup durmada; şüphe yok ki bu kitapta elbette inanan topluluğa hem rahmet var, hem öğüt.
Adem Uğur : Kendilerine okunmakta olan Kitab'ı sana indirmemiz onlara yetmemiş mi? Elbette iman eden bir kavim için onda rahmet ve ibret vardır.
Ahmed Hulusi : Kendilerine bildirilen O BİLGİ'yi sana inzâl etmiş olmamız, onlara yeterli gelmedi mi? Muhakkak ki bunda iman eden topluma elbette bir rahmet ve öğüt vardır.
Ahmet Tekin : Sana indirdiğimiz, kendilerine okunmakta olan kitap, Kur’ân onlara yetmiyor mu? Elbette iman eden bir kavim için Kuran’da rahmet, öğüt ve ibretler vardır.
Ahmet Varol : Kendilerine okunan Kitab'ı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? Şüphesiz bunda iman eden bir topluluk için bir rahmet ve öğüt vardır.
Ali Bulaç : Kendilerine okunmakta olan Kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz, bunda iman eden bir kavim için gerçekten bir rahmet ve bir öğüt (zikir) vardır.
Ali Fikri Yavuz : Sana indirdiğimiz bu Kur’an, o mucize istiyenlere karşı okunub dururken, (hâlâ mucize olarak) kendilerine kâfi gelmedi mi? Şübhesiz ki Kur’an’da, iman edecek bir millet için büyük bir rahmet ve bir öğüd var.
Bekir Sadak : Kendilerine okunan bir Kitap'i sana indirmis olmamiz onlara yetmiyor mu? Bunda, inanan topluluk icin rahmet ve ibret vardir. *
Celal Yıldırım : Bizim sana indirdiğimiz Kitab'ın onlara karşı okunması kendilerine yetmiyor mu ? Şüphesiz ki bunda imân eden bir millete rahmet ve öğüt vardır.
Diyanet İşleri : Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır.
Diyanet İşleri (eski) : Kendilerine okunan bir Kitap'ı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Bunda, inanan topluluk için rahmet ve ibret vardır.
Diyanet Vakfi : Kendilerine okunmakta olan Kitab'ı sana indirmemiz onlara yetmemiş mi? Elbette iman eden bir kavim için onda rahmet ve ibret vardır.
Edip Yüksel : Bu kitabı sana indirmiş olmamız ve kendilerine okunması onlara yetmez mi? Bunda inanan bir toplum için bir rahmet ve öğüt vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sana indirdiğimiz ve onlara okunmakta olan kitap, kendilerine yetmedi mi? Bunda iman edecek bir kavim için elbette bir rahmet ve öğüt vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Karşılarında okunup duran Kitab'ı sana indirmemiz yetmedi mi onlara? Şüphesiz bunda iman edecek bir kavim için elbette bir rahmet ve ilahi bir ihtar vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Yetişmedi mi daha onlara ki sana kitab indirdik, karşılarında okunup duruyor? Şübhesiz ki onda iyman edecek bir kavm için muhakkak bir rahmet ve ilâhî bir ıhtar var
Fizilal-il Kuran : Kendilerine okunan bu Kitab'ı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu ? Bu olay, mü'minler için ders alınacak, düşündürücü bir rahmettir.
Gültekin Onan : Kendilerine okunmakta olan Kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz, bunda inanan bir kavim için gerçekten bir rahmet ve bir öğüt (zikir) vardır.
Hakkı Yılmaz : Kendilerine okunan Kitab'ı şüphesiz Bizim sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Bunda, inanan bir toplum için elbette ki bir rahmet ve bir öğüt vardır.
Hasan Basri Çantay : Sana indirdiğimiz o kitâb — ki (müstemirren) karşılarında okunub duruyor — onlara kâfi gelmedi mi? Onda îman edecek bir kavm için elbette (büyük) bir rahmet (ve ni'met) ve bir öğüt var.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz bizim sana indirdiğimiz (ve) kendilerine okunup durmakta olan bu Kitab, onlara yetmedi mi? Şübhesiz bunda, îmân edecek bir kavim için, gerçekten bir rahmet ve bir nasîhat vardır.
İbni Kesir : Kendilerine okunan bu kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Bunda inanan bir kavim için rahmet ve öğüt vardır.
İskender Evrenosoğlu : Onlara okunmakta olan Kitab'ı, sana nasıl indirdiğimiz kendilerine kâfi gelmedi mi? Muhakkak ki mü'min olan bir kavim için bunda elbette rahmet ve zikir vardır.
Muhammed Esed : Hayret! Bu ilahi kelamı, kendilerine iletmen için sana göndermiş olmamız onlara yetmez mi? Kuşkusuz onda rahmet(imizin tezahürü) ve iman edecek kimseler için bir uyarı vardır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Onlara kafi gelmedi mi ki, şüphesiz Biz senin üzerine kitabı indirdik, onlara karşı tilâvet olunmaktadır. Muhakkak ki, onda imân eden bir kavim için elbette bir rahmet ve bir nasihat vardır.
Ömer Öngüt : Kendilerine okunan Kitab'ı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Şüphesiz ki iman eden bir kavim için bunda rahmet ve öğüt vardır.
Şaban Piriş : Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız, onlara yetmez mi? Çünkü onda inanacak bir toplum için rahmet ve öğüt vardır.
Suat Yıldırım : Hem kendilerine okunan bu kitabı indirmemiz onlara kâfi gelmiyor mu? Elbette bunda iman edecek kimseler için bir rahmet ve yeterli bir ders vardır.
Süleyman Ateş : Kendilerine okunan Kitabı sana indirmemiz, onlara yetmedi mi? Şüphesiz inanan bir toplum için bunda bir rahmet ve öğüt vardır.
Tefhim-ul Kuran : Kendilerine okunmakta olan Kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Hiç şüphe yok, bunda iman etmekte olan bir kavim için gerçekten bir rahmet ve bir öğüt (zikir) vardır.
Ümit Şimşek : Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? İman edecek bir topluluk için, hiç kuşkusuz, onda bir rahmet ve öğüt vardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Karşılarında okunup duran bir kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Bunda, inanan bir toplum için elbette ki bir rahmet ve bir öğüt vardır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}