» 29 / Ankebût  20:

Kuran Sırası: 29
İniş Sırası: 85
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

 » 29 / Ankebût  Suresi: 20
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. سِيرُوا (SYRVE) = sīrū : gezin
3. فِي (FY) = fī :
4. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
5. فَانْظُرُوا (FENƵRVE) = fenZurū : ve bakın
6. كَيْفَ (KYF) = keyfe : nasıl
7. بَدَأَ (BD̃Ê) = bedee : başladı
8. الْخَلْقَ (ELḢLG) = l-ḣalḳa : yaratmağa
9. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
10. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
11. يُنْشِئُ (YNŞÙ) = yunşiu : yapacaktır
12. النَّشْأَةَ (ELNŞÊT) = n-neşete : yaratmayı da
13. الْاخِرَةَ (EL ËḢRT) = l-āḣirate : son
14. إِنَّ (ÎN) = inne : çünkü
15. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
16. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üzerine
17. كُلِّ (KL) = kulli : her
18. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şey
19. قَدِيرٌ (GD̃YR) = ḳadīrun : gücü yeter
de ki | gezin | | yeryüzünde | ve bakın | nasıl | başladı | yaratmağa | sonra | Allah | yapacaktır | yaratmayı da | son | çünkü | Allah | üzerine | her | şey | gücü yeter |

[GVL] [SYR] [] [ERŽ] [NƵR] [KYF] [BD̃E] [ḢLG] [] [] [NŞE] [NŞE] [EḢR] [] [] [] [KLL] [ŞYE] [GD̃R]
GL SYRVE FY ELÊRŽ FENƵRVE KYF BD̃Ê ELḢLG S̃M ELLH YNŞÙ ELNŞÊT EL ËḢRT ÎN ELLH AL KL ŞYÙ GD̃YR

ḳul sīrū l-erDi fenZurū keyfe bedee l-ḣalḳa ṧumme llahu yunşiu n-neşete l-āḣirate inne llahe ǎlā kulli şey'in ḳadīrun
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير

 » 29 / Ankebût  Suresi: 20
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
سيروا س ي ر | SYR SYRVE sīrū gezin """Travel"
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
فانظروا ن ظ ر | NƵR FENƵRVE fenZurū ve bakın and see
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
بدأ ب د ا | BD̃E BD̃Ê bedee başladı He originated
الخلق خ ل ق | ḢLG ELḢLG l-ḣalḳa yaratmağa the creation,
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
الله | ELLH llahu Allah Allah
ينشئ ن ش ا | NŞE YNŞÙ yunşiu yapacaktır will produce
النشأة ن ش ا | NŞE ELNŞÊT n-neşete yaratmayı da the creation
الآخرة ا خ ر | EḢR EL ËḢRT l-āḣirate son the last.
إن | ÎN inne çünkü Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
على | AL ǎlā üzerine on
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey thing
قدير ق د ر | GD̃R GD̃YR ḳadīrun gücü yeter "(is) All-Powerful."""

29:20 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | gezin | | yeryüzünde | ve bakın | nasıl | başladı | yaratmağa | sonra | Allah | yapacaktır | yaratmayı da | son | çünkü | Allah | üzerine | her | şey | gücü yeter |

[GVL] [SYR] [] [ERŽ] [NƵR] [KYF] [BD̃E] [ḢLG] [] [] [NŞE] [NŞE] [EḢR] [] [] [] [KLL] [ŞYE] [GD̃R]
GL SYRVE FY ELÊRŽ FENƵRVE KYF BD̃Ê ELḢLG S̃M ELLH YNŞÙ ELNŞÊT EL ËḢRT ÎN ELLH AL KL ŞYÙ GD̃YR

ḳul sīrū l-erDi fenZurū keyfe bedee l-ḣalḳa ṧumme llahu yunşiu n-neşete l-āḣirate inne llahe ǎlā kulli şey'in ḳadīrun
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير

[ق و ل] [س ي ر] [] [ا ر ض] [ن ظ ر] [ك ي ف] [ب د ا] [خ ل ق] [] [] [ن ش ا] [ن ش ا] [ا خ ر] [] [] [] [ك ل ل] [ش ي ا] [ق د ر]

 » 29 / Ankebût  Suresi: 20
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
سيروا س ي ر | SYR SYRVE sīrū gezin """Travel"
Sin,Ye,Re,Vav,Elif,
60,10,200,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
فانظروا ن ظ ر | NƵR FENƵRVE fenZurū ve bakın and see
Fe,Elif,Nun,Zı,Re,Vav,Elif,
80,1,50,900,200,6,1,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
Kef,Ye,Fe,
20,10,80,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
بدأ ب د ا | BD̃E BD̃Ê bedee başladı He originated
Be,Dal,,
2,4,,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الخلق خ ل ق | ḢLG ELḢLG l-ḣalḳa yaratmağa the creation,
Elif,Lam,Hı,Lam,Gaf,
1,30,600,30,100,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
ينشئ ن ش ا | NŞE YNŞÙ yunşiu yapacaktır will produce
Ye,Nun,Şın,,
10,50,300,,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
النشأة ن ش ا | NŞE ELNŞÊT n-neşete yaratmayı da the creation
Elif,Lam,Nun,Şın,,Te merbuta,
1,30,50,300,,400,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
الآخرة ا خ ر | EḢR EL ËḢRT l-āḣirate son the last.
Elif,Lam,,Hı,Re,Te merbuta,
1,30,,600,200,400,
N – accusative feminine singular noun
اسم منصوب
إن | ÎN inne çünkü Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
على | AL ǎlā üzerine on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
Kef,Lam,
20,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey thing
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
قدير ق د ر | GD̃R GD̃YR ḳadīrun gücü yeter "(is) All-Powerful."""
Gaf,Dal,Ye,Re,
100,4,10,200,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | سِيرُوا: gezin | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | فَانْظُرُوا: ve bakın | كَيْفَ: nasıl | بَدَأَ: başladı | الْخَلْقَ: yaratmağa | ثُمَّ: sonra | اللَّهُ: Allah | يُنْشِئُ: yapacaktır | النَّشْأَةَ: yaratmayı da | الْاخِرَةَ: son | إِنَّ: çünkü | اللَّهَ: Allah | عَلَىٰ: üzerine | كُلِّ: her | شَيْءٍ: şey | قَدِيرٌ: gücü yeter |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | سيروا SYRWE gezin | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | فانظروا FENƵRWE ve bakın | كيف KYF nasıl | بدأ BD̃Ê başladı | الخلق ELḢLG yaratmağa | ثم S̃M sonra | الله ELLH Allah | ينشئ YNŞÙ yapacaktır | النشأة ELNŞÊT yaratmayı da | الآخرة EL ËḢRT son | إن ÎN çünkü | الله ELLH Allah | على AL üzerine | كل KL her | شيء ŞYÙ şey | قدير GD̃YR gücü yeter |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | sīrū: gezin | : | l-erDi: yeryüzünde | fenZurū: ve bakın | keyfe: nasıl | bedee: başladı | l-ḣalḳa: yaratmağa | ṧumme: sonra | llahu: Allah | yunşiu: yapacaktır | n-neşete: yaratmayı da | l-āḣirate: son | inne: çünkü | llahe: Allah | ǎlā: üzerine | kulli: her | şey'in: şey | ḳadīrun: gücü yeter |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | SYRVE: gezin | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | FENƵRVE: ve bakın | KYF: nasıl | BD̃Ê: başladı | ELḢLG: yaratmağa | S̃M: sonra | ELLH: Allah | YNŞÙ: yapacaktır | ELNŞÊT: yaratmayı da | EL ËḢRT: son | ÎN: çünkü | ELLH: Allah | AL: üzerine | KL: her | ŞYÙ: şey | GD̃YR: gücü yeter |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Yeryüzünü gezin de bakıp görün, nasıl yaratmaya başlamıştır; sonra Allah âhiret yaşayışını da meydana getirecektir; şüphe yok ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
Adem Uğur : De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da, Allah ilk baştan nasıl yaratmış bir bakın. İşte Allah bundan sonra (aynı şekilde) ahiret hayatını da yaratacaktır. Gerçekten Allah her şeye kadirdir.
Ahmed Hulusi : De ki: "Arzda (bedende) inceleme yapıp, yaratmaya nasıl başladığına bir bakın. . . Bundan sonra Allâh, neş'e-i âhireti (gelecek yaşam bedeninizi) inşa eder. . . Muhakkak ki Allâh her şey üzerine Kaadir'dir. "
Ahmet Tekin : 'Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah’ın mahlûkatı başlangıçta nasıl yarattığına dikkatlice düşünerek bakın, inceleyin. İşte Allah bundan sonra, aynı şekilde âhiret hayatını, ebedî yurdu da yaratacaktır. Allah’ın her şeye gücü kudreti yeter.' de.
Ahmet Varol : De ki: 'Yeryüzünde dolaşıp (Allah'ın) yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah son yaratmayı (ahiret yaratmasını) da gerçekleştirecektir. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir.'
Ali Bulaç : De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın da, böylelikle yaratmaya nasıl başladığına bir bakın, sonra Allah ahiret yaratmasını (veya son yaratmayı) da inşa edip yaratacaktır. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir.
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm), de ki: Yeryüzünde gezib dolaşın da bakın, iptida (Allah nutfeden) mahlûkatı nasıl yaratmıştır, (cins ve hallerinin değişikliğine bakın). Sonra da Allah, kıyamet gününde mahlûkatı (tekrar ikinci defa) yaratacaktır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir.
Bekir Sadak : (20-21) De ki: «Yeryuzunde dolasin; Allah'in yaratmaya nasil basladigini bir gorun. Iste Allah ayni sekilde ahiret yaratmasini da yapacaktir. Dogrusu Allah her seye Kadir'dir. Diledigine azabeder, diledigine merhamet eder. O'na cevrileceksiniz.
Celal Yıldırım : (Ey Peygamber !) De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın, (Allah'ın) yaratmaya nasıl başladığına dikkatle bakın. Sonra da Âhiret'te (tekrar) yaratmayı (öylece) başlatıp meydana getirecektir. Şüphesiz ki Allah'ın kudreti her şeye yeter.
Diyanet İşleri : De ki: “Yeryüzünde dolaşın da Allah’ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah (aynı şekilde) sonraki yaratmayı da yapacaktır. (Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır) Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.”
Diyanet İşleri (eski) : (20-21) De ki: 'Yeryüzünde dolaşın; Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını bir görün. İşte Allah aynı şekilde ahiret yaratmasını da yapacaktır. Doğrusu Allah her şeye Kadir'dir. Dilediğine azabeder, dilediğine merhamet eder. O'na çevrileceksiniz.
Diyanet Vakfi : De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da, Allah ilk baştan nasıl yaratmış bir bakın. İşte Allah bundan sonra (aynı şekilde) ahiret hayatını da yaratacaktır. Gerçekten Allah her şeye kadirdir.
Edip Yüksel : De ki, 'Yeryüzünü dolaşın ve yaratılışın nasıl başladığını görün.' Sonra, yine ALLAH (ahiretteki) son yaratılışı başlatacaktır. ALLAH'ın her şeye gücü yeter.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «Yeryüzünde gezip dolaşın da, Allah ilk baştan nasıl yaratmış bakın. İşte Allah bundan sonra (aynı şekilde) ahiret hayatını da yaratacaktır.» Gerçekten Allah her şeye kadirdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Yeryüzünde bir gezinin de bakın O'nun yaratma işini başlangıçta nasıl yaptığına; sonra da Allah, neş'e-i uhra'yı (son yapışı) inşa edecektir.» Şüphesiz Allah, herşeye gücü yetendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki: Arzda bir gezinin de bakın, halkı iptida nasıl yapmış, sonra da Allah «neş'eti uhra» inşa edecek şübhesiz Allah her şey'e kadir
Fizilal-il Kuran : Onlara de ki; «Yeryüzünde geziniz de Allah'ın canlıları ilk kez nasıl yarattığını görünüz.» Allah bu yaratma işlemini ilerde bir kere daha tekrarlayacaktır. Hiç kuşkusuz Allah'ın her şeye gücü yeter.
Gültekin Onan : De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın da, böylelikle yaratmaya nasıl başladığına bir bakın, sonra Tanrı ahiret yaratmasını (VEYA son yaratmayı) da inşa edip yaratacaktır. Şüphesiz, Tanrı her şeye güç yetirendir.
Hakkı Yılmaz : (20-22) De ki: “Yeryüzünde gezip dolaşın da, O'nun oluşturmaya nasıl başladığına bir bakın. Sonra Allah, son yapıyı inşa edecektir. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir. O, dilediği kimseye azap eder, dilediği kimseye de rahmet eder. Ve siz yalnızca O'na döndürüleceksiniz. Ve siz yeryüzünde ve gökte âciz bırakanlar değilsiniz. Ve sizin için Allah'ın astlarından bir koruyucu, yol gösterici yakın ve yardımcı yoktur.”
Hasan Basri Çantay : De ki: «Yer yüzünde gezib dolaşın da (Allahın) hilkate nasıl başladığını görün. Allah yeni bir âhiret hayaatını da tekrar yaratacakdır. Çünkü Allah her şey'e hakkıyle kaadirdir.
Hayrat Neşriyat : De ki: 'Yeryüzünde dolaşın da (Allah) yaratmaya nasıl başlamış bakın; sonra Allah, âhiret hayâtını yaratacaktır.' Muhakkak ki Allah, herşeye hakkıyla gücü yetendir.
İbni Kesir : De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını bir görün. İşte Allah; yeni bir ahiret hayatını da tekrar yaratacaktır. Muhakkak ki Allah; her şeye kadirdir.
İskender Evrenosoğlu : "Yeryüzünde dolaşın ve böylece ilk yaratılışın nasıl olduğuna bakın. Sonra Allah, ahiretin yaratılışını inşa edecek (gerçekleştirecek). Muhakkak ki Allah, herşeye kaadirdir." de.
Muhammed Esed : De ki: "Yeryüzünü dolaşın ve Allah'ın (insanı) nasıl (harikulade bir şekilde) yoktan var ettiğini görün! Allah işte bu şekilde ikinci hayatınızı da var edecektir; çünkü Allah her şeye kadirdir!"
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Yerde yürüyünüz de bir bakınız ki, yaratmaya nasıl başlamış? Allah Teâlâ sonra da ahiret hayatını vücûda getirecektir. Şüphe yok ki Allah Teâlâ, her şey üzerine ziyâdesiyle kâdirdir.»
Ömer Öngüt : De ki: “Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bir bakın! İşte Allah, ahiret hayatını da (aynı şekilde) yaratacaktır. Gerçekten Allah'ın her şeye gücü yeter.
Şaban Piriş : De ki: -Yeryüzünde gezin ve yaratmanın nasıl başladığını, sonra Allah’ın onu yeni bir yaratışla nasıl yarattığına bakın. Kuşkusuz, Allah’ın her şeye gücü yeter.
Suat Yıldırım : De ki: "Dünyayı gezin dolaşın da, Allah’ın yaratmaya nasıl başladığını anlamaya çalışın. Sonra, Allah tekrar yaratmayı da ölümden sonra diriltmeyi de gerçekleştirecektir. Allah elbette her şeye kadirdir."
Süleyman Ateş : De ki: "Yeryüzünde gezin, bakın yaratmağa nasıl başladı, sonra Allâh, son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allâh, her şeyi yapabilendir.
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Yeryüzünde gezip dolaşın da, böylelikle yaratmaya nasıl başladığına bir bakın, sonra Allah ahiret yaratmasını (veya son yaratmayı) da inşa edip yaratacaktır. Hiç şüphe yok Allah, her şeye güç yetirendir.
Ümit Şimşek : De ki: Yeryüzünde gezin de Allah'ın mahlûkatı ilk önce nasıl yarattığını görün. Sonra Allah ikinci bir inşa ile onları tekrar yaratır. Çünkü Allah'ın gücü herşeye yeter.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Yeryüzünde dolaşın da yaratılışın nasıl başladığına bir bakın. İleride Allah öteki oluşmaya da vücut verecektir. Allah, her şeye Kadîr'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}