» 29 / Ankebût  16:

Kuran Sırası: 29
İniş Sırası: 85
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

 » 29 / Ankebût  Suresi: 16
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَإِبْرَاهِيمَ (VÎBREHYM) = ve ibrāhīme : ve İbrahim(i gönderdik)
2. إِذْ (ÎZ̃) = iƶ : hani
3. قَالَ (GEL) = ḳāle : dedi ki
4. لِقَوْمِهِ (LGVMH) = liḳavmihi : kavmine
5. اعْبُدُوا (EABD̃VE) = ǎ'budū : kulluk edin
6. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'a
7. وَاتَّقُوهُ (VETGVH) = vetteḳūhu : ve O'ndan korkun
8. ذَٰلِكُمْ (Z̃LKM) = ƶālikum : bu
9. خَيْرٌ (ḢYR) = ḣayrun : daha hayırlıdır
10. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin için
11. إِنْ (ÎN) = in : eğer
12. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : iseniz
13. تَعْلَمُونَ (TALMVN) = teǎ'lemūne : biliyor(lar)
ve İbrahim(i gönderdik) | hani | dedi ki | kavmine | kulluk edin | Allah'a | ve O'ndan korkun | bu | daha hayırlıdır | sizin için | eğer | iseniz | biliyor(lar) |

[] [] [GVL] [GVM] [ABD̃] [] [VGY] [] [ḢYR] [] [] [KVN] [ALM]
VÎBREHYM ÎZ̃ GEL LGVMH EABD̃VE ELLH VETGVH Z̃LKM ḢYR LKM ÎN KNTM TALMVN

ve ibrāhīme ḳāle liḳavmihi ǎ'budū llahe vetteḳūhu ƶālikum ḣayrun lekum in kuntum teǎ'lemūne
وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

 » 29 / Ankebût  Suresi: 16
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإبراهيم | VÎBREHYM ve ibrāhīme ve İbrahim(i gönderdik) And Ibrahim -
إذ | ÎZ̃ hani when
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi ki he said
لقومه ق و م | GVM LGVMH liḳavmihi kavmine to his people,
اعبدوا ع ب د | ABD̃ EABD̃VE ǎ'budū kulluk edin """Worship"
الله | ELLH llahe Allah'a Allah
واتقوه و ق ي | VGY VETGVH vetteḳūhu ve O'ndan korkun and fear Him.
ذلكم | Z̃LKM ƶālikum bu That
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrun daha hayırlıdır (is) better
لكم | LKM lekum sizin için for you
إن | ÎN in eğer if
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum iseniz you
تعلمون ع ل م | ALM TALMVN teǎ'lemūne biliyor(lar) know.

29:16 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve İbrahim(i gönderdik) | hani | dedi ki | kavmine | kulluk edin | Allah'a | ve O'ndan korkun | bu | daha hayırlıdır | sizin için | eğer | iseniz | biliyor(lar) |

[] [] [GVL] [GVM] [ABD̃] [] [VGY] [] [ḢYR] [] [] [KVN] [ALM]
VÎBREHYM ÎZ̃ GEL LGVMH EABD̃VE ELLH VETGVH Z̃LKM ḢYR LKM ÎN KNTM TALMVN

ve ibrāhīme ḳāle liḳavmihi ǎ'budū llahe vetteḳūhu ƶālikum ḣayrun lekum in kuntum teǎ'lemūne
وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

[] [] [ق و ل] [ق و م] [ع ب د] [] [و ق ي] [] [خ ي ر] [] [] [ك و ن] [ع ل م]

 » 29 / Ankebût  Suresi: 16
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإبراهيم | VÎBREHYM ve ibrāhīme ve İbrahim(i gönderdik) And Ibrahim -
Vav,,Be,Re,Elif,He,Ye,Mim,
6,,2,200,1,5,10,40,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – accusative masculine proper noun → Ibrahim"
الواو عاطفة
اسم علم منصوب
إذ | ÎZ̃ hani when
,Zel,
,700,
T – time adverb
ظرف زمان
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi ki he said
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
لقومه ق و م | GVM LGVMH liḳavmihi kavmine to his people,
Lam,Gaf,Vav,Mim,He,
30,100,6,40,5,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
جار ومجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
اعبدوا ع ب د | ABD̃ EABD̃VE ǎ'budū kulluk edin """Worship"
Elif,Ayn,Be,Dal,Vav,Elif,
1,70,2,4,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الله | ELLH llahe Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
واتقوه و ق ي | VGY VETGVH vetteḳūhu ve O'ndan korkun and fear Him.
Vav,Elif,Te,Gaf,Vav,He,
6,1,400,100,6,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperative verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ذلكم | Z̃LKM ƶālikum bu That
Zel,Lam,Kef,Mim,
700,30,20,40,
DEM – 2nd person masculine plural demonstrative pronoun
اسم اشارة
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrun daha hayırlıdır (is) better
Hı,Ye,Re,
600,10,200,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
لكم | LKM lekum sizin için for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
إن | ÎN in eğer if
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum iseniz you
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
تعلمون ع ل م | ALM TALMVN teǎ'lemūne biliyor(lar) know.
Te,Ayn,Lam,Mim,Vav,Nun,
400,70,30,40,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَإِبْرَاهِيمَ: ve İbrahim(i gönderdik) | إِذْ: hani | قَالَ: dedi ki | لِقَوْمِهِ: kavmine | اعْبُدُوا: kulluk edin | اللَّهَ: Allah'a | وَاتَّقُوهُ: ve O'ndan korkun | ذَٰلِكُمْ: bu | خَيْرٌ: daha hayırlıdır | لَكُمْ: sizin için | إِنْ: eğer | كُنْتُمْ: iseniz | تَعْلَمُونَ: biliyor(lar) |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وإبراهيم WÎBREHYM ve İbrahim(i gönderdik) | إذ ÎZ̃ hani | قال GEL dedi ki | لقومه LGWMH kavmine | اعبدوا EABD̃WE kulluk edin | الله ELLH Allah'a | واتقوه WETGWH ve O'ndan korkun | ذلكم Z̃LKM bu | خير ḢYR daha hayırlıdır | لكم LKM sizin için | إن ÎN eğer | كنتم KNTM iseniz | تعلمون TALMWN biliyor(lar) |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ibrāhīme: ve İbrahim(i gönderdik) | : hani | ḳāle: dedi ki | liḳavmihi: kavmine | ǎ'budū: kulluk edin | llahe: Allah'a | vetteḳūhu: ve O'ndan korkun | ƶālikum: bu | ḣayrun: daha hayırlıdır | lekum: sizin için | in: eğer | kuntum: iseniz | teǎ'lemūne: biliyor(lar) |
Kırık Meal (Transcript) : |VÎBREHYM: ve İbrahim(i gönderdik) | ÎZ̃: hani | GEL: dedi ki | LGVMH: kavmine | EABD̃VE: kulluk edin | ELLH: Allah'a | VETGVH: ve O'ndan korkun | Z̃LKM: bu | ḢYR: daha hayırlıdır | LKM: sizin için | ÎN: eğer | KNTM: iseniz | TALMVN: biliyor(lar) |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve İbrahîm de hani kavmine demişti ki: Allah'a kulluk edin ve çekinin ondan; bilseniz bu, size daha hayırlıdır.
Adem Uğur : İbrahim'i de gönderdik. O kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin. O'na karşı gelmekten sakının. Eğer bilmiş olsanız bu sizin için daha hayırlıdır.
Ahmed Hulusi : İbrahim. . . Hani (İbrahim) toplumuna dedi ki: "Allâh'a kulluk edin ve O'ndan korunun! Anlayabilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. "
Ahmet Tekin : İbrâhim’i de, kavmine peygamber olarak gönderdik. Hani kavmine: 'Allah’ı ilâh tanıyın, candan müslümanlar olarak Allah’a bağlanın, saygıyla Allah’a kulluk ve ibadet edin, O’na sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun. Eğer bilmiş olsanız, bu sizin için daha hayırlıdır.' demişti.
Ahmet Varol : İbrahim de; hani kavmine şöyle demişti: 'Allah'a kulluk edin ve O'ndan sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
Ali Bulaç : İbrahim de; hani kavmine demişti ki: "Allah'a kulluk edin ve O'ndan sakının, eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır."
Ali Fikri Yavuz : İbrahîm’i de kavmine peygamber gönderdik. Hani kavmine şöyle demişti: “- Allah’a ibadet edin; ve O’ndan korkun. Bu sizin için daha hayırlıdır, eğer bilirseniz.
Bekir Sadak : Ibrahim'i de gonderdik. Milletine: «Allah'a kulluk edin, O'ndan sakinin; bilirseniz bu sizin icin daha iyidir» dedi.
Celal Yıldırım : İbrahim'i de (uyarıcı olarak gönderdik). Hani bir vakit O, milletine demişti ki: «Allah'a ibâdet edin ve O'na karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için hayırlıdır.
Diyanet İşleri : İbrahim’i de peygamber olarak gönderdik. Hani o, kavmine şöyle demişti: “Allah’a kulluk edin, O’na karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.”
Diyanet İşleri (eski) : İbrahim'i de gönderdik. Milletine: 'Allah'a kulluk edin, O'ndan sakının; bilirseniz bu sizin için daha iyidir' dedi.
Diyanet Vakfi : İbrahim'i de gönderdik. O kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin. O'na karşı gelmekten sakının. Eğer bilmiş olsanız bu sizin için daha hayırlıdır.
Edip Yüksel : İbrahimi de... Halkına demişti ki, 'ALLAH'a kulluk edin ve O'nu saygıyla dinleyin. Bilirseniz, bu sizin için daha iyidir.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İbrahim'i de gönderdik. O kavmine şöyle demişti: «Allah'a kulluk edin, O'na karşı gelmekten sakının. Eğer bilmiş olsanız bu sizin için daha hayırlıdır.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İbrahim'i de (gönderdik). Hani o kavmine demişti ki: «Hep Allah'a ibadet edin ve O'ndan korkun; bu sizin için daha hayırlıdır, eğer bilirseniz.
Elmalılı Hamdi Yazır : İbrahimi de, kavmine dediği vakıt: hep Allaha ıbadet edin ve ona korunun, bu sizin için daha hayırlıdır eğer bilirseniz
Fizilal-il Kuran : İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o soydaşlarına dedi ki; «Allah'a kulluk ediniz, O'ndan korkunuz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.»
Gültekin Onan : İbrahim de; hani kavmine demişti ki: "Tanrı'ya kulluk edin ve O'ndan sakının, eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır."
Hakkı Yılmaz : (16,17) İbrâhîm'i de elçi gönderdik/kurtardık. Hani o, toplumuna: “Allah'a kulluk edin ve O'nun koruması altına girin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Şüphesiz siz Allah'ın astlarından birtakım putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Haberiniz olsun ki sizin Allah'ın astlarından mabut diye o taptıklarınız, sizin için bir rızık vermeye güç yetiremezler. Onun için rızkı Allah yanında arayın ve O'na kulluk edin ve O'na sahip olduğunuz nimetlerin karşılığını ödeyin. Yalnızca O'na döndürüleceksiniz” demişti.
Hasan Basri Çantay : İbrâhîmi de (hatırla). Hani O, kavmine (şöyle) demişdi: «Allaha ibâdet edin, On (un ikaabın) dan korkun. Bu, eğer bilirseniz, sizin için çok hayırlıdır».
Hayrat Neşriyat : İbrâhîm’i de (peygamber olarak gönderdik); hani kavmine şöyle demişti: 'Allah’a kulluk edin ve O’ndan sakının! Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.'
İbni Kesir : İbrahim'i de. Hani kavmine demişti ki: Allah'a ibadet edin ve O'ndan sakının. Bilirseniz bu; sizin için daha hayırlıdır.
İskender Evrenosoğlu : Ve İbrâhîm (A.S), kavmine: "Allah'a kul olun ve O'na karşı takva sahibi olun. Eğer siz biliyorsanız, bu sizin için daha hayırlıdır." demişti.
Muhammed Esed : Ve İbrahim (de, Bizden aldığı ilhamla) kavmine dönerek: "Allah'a kulluk edin ve O'na karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun; bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır!" diye seslendi.
Ömer Nasuhi Bilmen : İbrahim'i de (yâd et) O vakit ki, kavmine dedi: «Allah'a ibadet edin ve O'ndan korkun. Bu, sizin için eğer bilir kimseler oldunuz iseniz, pek hayırlıdır.»
Ömer Öngüt : İbrahim'i de gönderdik. O kavmine şöyle demişti: “Allah'a kulluk edin, O'ndan korkun. Eğer bilmiş olsanız bu sizin için daha hayırlıdır. ”
Şaban Piriş : Hani, İbrahim de kavmine şöyle demişti: -Allah’a kulluk edin ve O’ndan korkun! Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
Suat Yıldırım : İbrâhim’i de resul olarak gönderdik. "Ey benim halkım!" dedi, "yalnız Allah’a ibadet edin ve O’na karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz, böyle yapmanız sizin için daha hayırlıdır."
Süleyman Ateş : İbrâhim'i de (gönderdik). Kavmine dedi ki: "Allah'a kulluk edin, O'ndan korkun, bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır."
Tefhim-ul Kuran : İbrahim de; hani kavmine demişti ki: «Allah'a kulluk edin ve O'ndan korkup sakının, eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.»
Ümit Şimşek : İbrahim de kavmine 'Yalnız Allah'a kulluk edin ve Ona karşı gelmekten sakının,' demişti. 'Bilseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.
Yaşar Nuri Öztürk : İbrahim'i de gönderdik. Toplumuna şöyle demişti: "Allah'a kulluk/ibadet edin, O'ndan sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}