» 29 / Ankebût  19:

Kuran Sırası: 29
İniş Sırası: 85
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

 » 29 / Ankebût  Suresi: 19
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَوَلَمْ (ÊVLM) = evelem :
2. يَرَوْا (YRVE) = yerav : görmediler mi?
3. كَيْفَ (KYF) = keyfe : nasıl
4. يُبْدِئُ (YBD̃Ù) = yubdiu : başlatıyor
5. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
6. الْخَلْقَ (ELḢLG) = l-ḣalḳa : yaratmayı
7. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
8. يُعِيدُهُ (YAYD̃H) = yuǐyduhu : onu iade ediyor
9. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
10. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bu
11. عَلَى (AL) = ǎlā : göre
12. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
13. يَسِيرٌ (YSYR) = yesīrun : kolaydır
| görmediler mi? | nasıl | başlatıyor | Allah | yaratmayı | sonra | onu iade ediyor | şüphesiz | bu | göre | Allah'a | kolaydır |

[] [REY] [KYF] [BD̃E] [] [ḢLG] [] [AVD̃] [] [] [] [] [YSR]
ÊVLM YRVE KYF YBD̃Ù ELLH ELḢLG S̃M YAYD̃H ÎN Z̃LK AL ELLH YSYR

evelem yerav keyfe yubdiu llahu l-ḣalḳa ṧumme yuǐyduhu inne ƶālike ǎlā llahi yesīrun
أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير

 » 29 / Ankebût  Suresi: 19
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أولم | ÊVLM evelem Do not
يروا ر ا ي | REY YRVE yerav görmediler mi? they see
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
يبدئ ب د ا | BD̃E YBD̃Ù yubdiu başlatıyor Allah originates
الله | ELLH llahu Allah Allah originates
الخلق خ ل ق | ḢLG ELḢLG l-ḣalḳa yaratmayı the creation
ثم | S̃M ṧumme sonra then
يعيده ع و د | AVD̃ YAYD̃H yuǐyduhu onu iade ediyor repeats it?
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
ذلك | Z̃LK ƶālike bu that
على | AL ǎlā göre for
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
يسير ي س ر | YSR YSYR yesīrun kolaydır (is) easy.

29:19 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| görmediler mi? | nasıl | başlatıyor | Allah | yaratmayı | sonra | onu iade ediyor | şüphesiz | bu | göre | Allah'a | kolaydır |

[] [REY] [KYF] [BD̃E] [] [ḢLG] [] [AVD̃] [] [] [] [] [YSR]
ÊVLM YRVE KYF YBD̃Ù ELLH ELḢLG S̃M YAYD̃H ÎN Z̃LK AL ELLH YSYR

evelem yerav keyfe yubdiu llahu l-ḣalḳa ṧumme yuǐyduhu inne ƶālike ǎlā llahi yesīrun
أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير

[] [ر ا ي] [ك ي ف] [ب د ا] [] [خ ل ق] [] [ع و د] [] [] [] [] [ي س ر]

 » 29 / Ankebût  Suresi: 19
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أولم | ÊVLM evelem Do not
,Vav,Lam,Mim,
,6,30,40,
INTG – prefixed interrogative alif
SUP – prefixed supplemental particle
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
الواو زائدة
حرف نفي
يروا ر ا ي | REY YRVE yerav görmediler mi? they see
Ye,Re,Vav,Elif,
10,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
Kef,Ye,Fe,
20,10,80,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
يبدئ ب د ا | BD̃E YBD̃Ù yubdiu başlatıyor Allah originates
Ye,Be,Dal,,
10,2,4,,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
الله | ELLH llahu Allah Allah originates
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
الخلق خ ل ق | ḢLG ELḢLG l-ḣalḳa yaratmayı the creation
Elif,Lam,Hı,Lam,Gaf,
1,30,600,30,100,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
ثم | S̃M ṧumme sonra then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
يعيده ع و د | AVD̃ YAYD̃H yuǐyduhu onu iade ediyor repeats it?
Ye,Ayn,Ye,Dal,He,
10,70,10,4,5,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
ذلك | Z̃LK ƶālike bu that
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
على | AL ǎlā göre for
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
يسير ي س ر | YSR YSYR yesīrun kolaydır (is) easy.
Ye,Sin,Ye,Re,
10,60,10,200,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَوَلَمْ: | يَرَوْا: görmediler mi? | كَيْفَ: nasıl | يُبْدِئُ: başlatıyor | اللَّهُ: Allah | الْخَلْقَ: yaratmayı | ثُمَّ: sonra | يُعِيدُهُ: onu iade ediyor | إِنَّ: şüphesiz | ذَٰلِكَ: bu | عَلَى: göre | اللَّهِ: Allah'a | يَسِيرٌ: kolaydır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أولم ÊWLM | يروا YRWE görmediler mi? | كيف KYF nasıl | يبدئ YBD̃Ù başlatıyor | الله ELLH Allah | الخلق ELḢLG yaratmayı | ثم S̃M sonra | يعيده YAYD̃H onu iade ediyor | إن ÎN şüphesiz | ذلك Z̃LK bu | على AL göre | الله ELLH Allah'a | يسير YSYR kolaydır |
Kırık Meal (Okunuş) : |evelem: | yerav: görmediler mi? | keyfe: nasıl | yubdiu: başlatıyor | llahu: Allah | l-ḣalḳa: yaratmayı | ṧumme: sonra | yuǐyduhu: onu iade ediyor | inne: şüphesiz | ƶālike: bu | ǎlā: göre | llahi: Allah'a | yesīrun: kolaydır |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊVLM: | YRVE: görmediler mi? | KYF: nasıl | YBD̃Ù: başlatıyor | ELLH: Allah | ELḢLG: yaratmayı | S̃M: sonra | YAYD̃H: onu iade ediyor | ÎN: şüphesiz | Z̃LK: bu | AL: göre | ELLH: Allah'a | YSYR: kolaydır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Görmezler mi ki Allah, nasıl yaratmaya başlıyor, sonra yaratışı, nasıl yeniliyor? Şüphe yok ki bu, Allah'a pek kolay.
Adem Uğur : Allah'ın, yaratılanı ilk baştan nasıl yarattığını, (ölümden) sonra bunu (nasıl) tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır.
Ahmed Hulusi : Görmediler mi Allâh, yaratılmışları nasıl yaratıyorsa, sonra da onu (aslına veya ikinci defa yeni bir yaratışa) iade ediyor. . . Muhakkak ki bu Allâh'a kolaydır.
Ahmet Tekin : Allah’ın, mahlûkatı başlangıçta nasıl yarattığını, aralıksız yaratmaya devam ettiğini, ölümden sonra tekrar nasıl dirilteceğini görmüyorlar mı, düşünüp anlamıyorlar mı? Bunları yapmak, Allah için çok kolaydır.
Ahmet Varol : Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını sonra onu yeniden nasıl gerçekleştirdiğini görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır.
Ali Bulaç : Onlar görmediler mi ki, Allah yaratmaya nasıl başlıyor, sonra onu iade ediyor? Şüphesiz, bu Allah'a göre kolaydır.
Ali Fikri Yavuz : (O kâfirler), görmediler mi, Allah (nutfeden) yaratmağa nasıl başlıyor, sonra (kıyamette) onu nasıl iade edecek? (Bunu kitabda okuyub anlamadılar mı?) Şüphesiz ki bu (yaratmak ve iade etmek) Allah’a pek kolaydır.
Bekir Sadak : Allah'in yaratmaya nasil baslayip, sonra onu nasil tekrar edecegini anlamazlar mi? Dogrusu bu Allah'a kolaydir.
Celal Yıldırım : Görmediler mi ki, Allah, yaratmaya nasıl başlıyor sonra onu (öldürüp) tekrar geri çeviriyor; elbetteki bu Allah'a göre pek kolaydır.
Diyanet İşleri : Onlar, Allah’ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığını, sonra onu nasıl tekrarladığını görmüyorlar mı? Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.
Diyanet İşleri (eski) : Allah'ın yaratmaya nasıl başlayıp, sonra onu nasıl tekrar edeceğini anlamazlar mı? Doğrusu bu Allah'a kolaydır.
Diyanet Vakfi : Allah'ın, yaratmayı nasıl başlattığını, sonra bunu (nasıl) tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır.
Edip Yüksel : ALLAH'ın yaratılışı nasıl başlatıp, nasıl tekrarladığını görmediler mi? Bu, elbette ALLAH için kolaydır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah'ın mahlukunu ilk baştan nasıl yarattığını, sonra bunu tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah'ın yaratma işini başlangıçta nasıl yapıyor olduğunu, sonra da onu tekrar yapacağını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ya görmediler mi de: Allah halkı ibtida nasıl yapıyor? Sonra onu iade de eder, şübhesiz bu Allaha göre kolaydır
Fizilal-il Kuran : Kâfirler, Allah'ın, canlıları ilk kez nasıl yarattığını ve ölüleri nasıl yeniden dirilteceğini görmüyorlar mı? Bu işlem Allah için kolaydır.
Gültekin Onan : Onlar görmediler mi ki, Tanrı yaratmaya nasıl başlıyor, sonra onu iade ediyor? Şüphesiz, bu Tanrı'ya göre kolaydır.
Hakkı Yılmaz : Onlar, Allah'ın oluşturmayı nasıl başlattığını, sonra da bunu tekrarladığını da mı görmediler? Şüphesiz bu, Allah'a göre çok kolaydır.
Hasan Basri Çantay : Allah hilkate nasıl başlıyor, sonra onu (nasıl ölümünden sonra) geri çeviriyor, görmediler mi? Şübhesiz bu (nlar) Allaha göre kolaydır.
Hayrat Neşriyat : Peki görmediler mi, Allah (mahlûkatı) yaratmaya nasıl başlıyor, sonra onu (o yaratmayı âhirette) iâde edecek! Şübhesiz ki bu, Allah’a göre pek kolaydır.
İbni Kesir : Görmediler mi ki; Allah yaratmayı nasıl başlatıyor sonra da onu iade ediyor? Şüphesiz bu, Allah'a pek kolaydır.
İskender Evrenosoğlu : Allah'ın ilk yaratışını görmüyorlar mı? Sonra onu geri iade edecek. Muhakkak ki bu, Allah için kolaydır.
Muhammed Esed : Peki, o (hakkı inkar edenler,) Allah'ın (hayatı) ilkin nasıl yoktan var ettiğini, sonra onu nasıl tekrar yenilediğini anlamazlar mı? Kuşkusuz bu, Allah için kolay bir iştir!
Ömer Nasuhi Bilmen : Görmediler mi ki, Allah, halkı bidayeten nasıl var ediyor, sonra da onu geri çevirir. Şüphe yok ki, bu, Allah'a göre kolaydır.
Ömer Öngüt : Görmediler mi, Allah yaratmaya nasıl başlıyor? Sonra onu nasıl iâde ediyor? Şüphesiz ki bu Allah'a pek kolaydır.
Şaban Piriş : Görmüyorlar mı ki Allah yaratmaya nasıl başlıyor. Sonra onu nasıl tekrar yeniliyor? Bu, Allah için çok kolaydır.
Suat Yıldırım : Peki o inkâr edenler dünyada gezerek Allah’ın, mahlukatı yoktan nasıl yarattığını, sonra da bu yaratmayı tekrar tekrar yaptığını görmüyorlar mı? Şüphesiz ki bu işler, Allah’a göre kolaydır.
Süleyman Ateş : Görmediler mi Allâh nasıl yaratmayı başlatıyor, sonra onu iâde ediyor (dönüp yeniden yaratıyor). Bu, Allah'a göre kolaydır.
Tefhim-ul Kuran : Onlar görmediler mi ki, Allah yaratmaya nasıl başlıyor, sonra onu iade ediyor? Hiç şüphe yok, bu Allah'a göre kolaydır.
Ümit Şimşek : Allah'ın mahlûkatı önce nasıl yaratıp sonra tekrar dirilttiğini onlar görmedi mi? Bu Allah için pek kolaydır.
Yaşar Nuri Öztürk : Hiç görmediler mi, Allah, yaratmayı nasıl başlatıyor, sonra onu tekrarlıyor/yeni baştan yapıyor. Kuşkusuz bu, Allah için çok kolaydır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}