» 29 / Ankebût  2:

Kuran Sırası: 29
İniş Sırası: 85
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

 » 29 / Ankebût  Suresi: 2
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَحَسِبَ (ÊḪSB) = eHasibe : -mı sandılar?
2. النَّاسُ (ELNES) = n-nāsu : insanlar
3. أَنْ (ÊN) = en :
4. يُتْرَكُوا (YTRKVE) = yutrakū : bırakılacaklarını
5. أَنْ (ÊN) = en :
6. يَقُولُوا (YGVLVE) = yeḳūlū : demekle
7. امَنَّا ( ËMNE) = āmennā : inandık
8. وَهُمْ (VHM) = ve hum : onlar
9. لَا (LE) = lā : hiç
10. يُفْتَنُونَ (YFTNVN) = yuftenūne : sınanmadan
-mı sandılar? | insanlar | | bırakılacaklarını | | demekle | inandık | onlar | hiç | sınanmadan |

[ḪSB] [NVS] [] [TRK] [] [GVL] [EMN] [] [] [FTN]
ÊḪSB ELNES ÊN YTRKVE ÊN YGVLVE ËMNE VHM LE YFTNVN

eHasibe n-nāsu en yutrakū en yeḳūlū āmennā ve hum yuftenūne
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون

 » 29 / Ankebût  Suresi: 2
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أحسب ح س ب | ḪSB ÊḪSB eHasibe -mı sandılar? Do think
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanlar the people
أن | ÊN en that
يتركوا ت ر ك | TRK YTRKVE yutrakū bırakılacaklarını they will be left
أن | ÊN en because
يقولوا ق و ل | GVL YGVLVE yeḳūlū demekle they say,
آمنا ا م ن | EMN ËMNE āmennā inandık """We believe"""
وهم | VHM ve hum onlar and they
لا | LE hiç will not be tested?
يفتنون ف ت ن | FTN YFTNVN yuftenūne sınanmadan will not be tested?

29:2 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

-mı sandılar? | insanlar | | bırakılacaklarını | | demekle | inandık | onlar | hiç | sınanmadan |

[ḪSB] [NVS] [] [TRK] [] [GVL] [EMN] [] [] [FTN]
ÊḪSB ELNES ÊN YTRKVE ÊN YGVLVE ËMNE VHM LE YFTNVN

eHasibe n-nāsu en yutrakū en yeḳūlū āmennā ve hum yuftenūne
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون

[ح س ب] [ن و س] [] [ت ر ك] [] [ق و ل] [ا م ن] [] [] [ف ت ن]

 » 29 / Ankebût  Suresi: 2
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أحسب ح س ب | ḪSB ÊḪSB eHasibe -mı sandılar? Do think
,Ha,Sin,Be,
,8,60,2,
INTG – prefixed interrogative alif
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الهمزة همزة استفهام
فعل ماض
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanlar the people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يتركوا ت ر ك | TRK YTRKVE yutrakū bırakılacaklarını they will be left
Ye,Te,Re,Kef,Vav,Elif,
10,400,200,20,6,1,
V – 3rd person masculine plural passive imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
أن | ÊN en because
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يقولوا ق و ل | GVL YGVLVE yeḳūlū demekle they say,
Ye,Gaf,Vav,Lam,Vav,Elif,
10,100,6,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
آمنا ا م ن | EMN ËMNE āmennā inandık """We believe"""
,Mim,Nun,Elif,
,40,50,1,
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
وهم | VHM ve hum onlar and they
Vav,He,Mim,
6,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
لا | LE hiç will not be tested?
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يفتنون ف ت ن | FTN YFTNVN yuftenūne sınanmadan will not be tested?
Ye,Fe,Te,Nun,Vav,Nun,
10,80,400,50,6,50,
V – 3rd person masculine plural passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَحَسِبَ: -mı sandılar? | النَّاسُ: insanlar | أَنْ: | يُتْرَكُوا: bırakılacaklarını | أَنْ: | يَقُولُوا: demekle | امَنَّا: inandık | وَهُمْ: onlar | لَا: hiç | يُفْتَنُونَ: sınanmadan |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أحسب ÊḪSB -mı sandılar? | الناس ELNES insanlar | أن ÊN | يتركوا YTRKWE bırakılacaklarını | أن ÊN | يقولوا YGWLWE demekle | آمنا ËMNE inandık | وهم WHM onlar | لا LE hiç | يفتنون YFTNWN sınanmadan |
Kırık Meal (Okunuş) : |eHasibe: -mı sandılar? | n-nāsu: insanlar | en: | yutrakū: bırakılacaklarını | en: | yeḳūlū: demekle | āmennā: inandık | ve hum: onlar | : hiç | yuftenūne: sınanmadan |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊḪSB: -mı sandılar? | ELNES: insanlar | ÊN: | YTRKVE: bırakılacaklarını | ÊN: | YGVLVE: demekle | ËMNE: inandık | VHM: onlar | LE: hiç | YFTNVN: sınanmadan |
Abdulbaki Gölpınarlı : İnsanlar, sanırlar mı ki inandık derler de öylece bırakılıverirler ve sınanmaz onlar?
Adem Uğur : İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?
Ahmed Hulusi : İnsanlar denenip (kendilerince) ne olduklarının sonucu görülmeden "İman ettik" lafıyla kurtulacaklarını mı sandılar!
Ahmet Tekin : İnsanlar, canlarıyla, mallarıyla ağır imtihanlardan geçirilmeden, sadece: 'İman ettik' demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?'
Ahmet Varol : İnsanlar yalnız: 'İman ettik' demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar?
Ali Bulaç : İnsanlar, (sadece) "İman ettik" diyerek, sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar?
Ali Fikri Yavuz : (Müşrikler tarafından eziyet edilen) o insanlar sandılar mı ki, “iman ettik.” demeleriyle bırakılacaklar da imtihana çekilmiyecekler?
Bekir Sadak : (2-3) And olsun, biz kendilerinden oncekileri de denemisken, insanlar, «Inandik» deyince, denenmeden birakilacaklarini mi sanirlar? Allah elbette dogrulari ortaya koyacak ve elbette yalancilari da ortaya cikaracaktir.
Celal Yıldırım : İnsanlar, «inandık» demeleriyle kendi hallerine terkedileceklerini, çetin sınavlardan geçirilmiyecek lerini mi sanırlar ?
Diyanet İşleri : İnsanlar, “İnandık” demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler.
Diyanet İşleri (eski) : (2-3) And olsun, biz kendilerinden öncekileri de denemişken, insanlar, 'İnandık' deyince, denenmeden bırakılacaklarını mı sanırlar? Allah elbette doğruları ortaya koyacak ve elbette yalancıları da ortaya çıkaracaktır.
Diyanet Vakfi : İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece «İman ettik» demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?
Edip Yüksel : İnsanlar, sadece 'İnandık' demeleriyle, hiç sınanmadan bırakılacaklarını mı sanıyor?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece «İman ettik» demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İnsanlar: «İnandık! demeleriyle bırakılıp da imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar?
Elmalılı Hamdi Yazır : Sandı mı o insanlar «inandık» demeleriyle bırakılacaklar da imtihan edilmiyecekler?
Fizilal-il Kuran : İnsanlar sırf 'inandık' demekle; hiçbir sınavdan geçirilmeksizin bırakılıvereceklerini mi sanıyorlar?
Gültekin Onan : İnsanlar, (sadece) "inandık" diyerek, sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar?
Hakkı Yılmaz : (2,3) İnsanlar, denenmeden, “İman ettik” demeleriyle bırakılıverileceklerini mi sandılar? Ve andolsun ki Biz, onlardan öncekileri de saflaştırılmaları için ateşlere/ sıkıntılara sokmuştuk. Artık elbette Allah, doğru kimseleri bildirecektir/ işaretleyip gösterecektir ve elbette yalancıları da kesinlikle bildirecektir/ işaretleyip gösterecektir.
Hasan Basri Çantay : İnsanlar (yalınız) inandık demeleriyle bırakılıvereceklerini, kendilerinin imtihaana çekilmiyeceklerini mi sandı (lar)?
Hayrat Neşriyat : İnsanlar hiç imtihân edilmeden, (sâdece) 'Îmân ettik!' demeleriyle (kendi hâllerine)bırakılıvereceklerini mi sandılar?
İbni Kesir : Yoksa, insanlar; inandık demeleriyle bırakılıvereceklerini ve kendilerinin denenmeyeceklerini mi sandılar.
İskender Evrenosoğlu : İnsanlar, "amenna (îmân ettik)" demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar?
Muhammed Esed : İnsanlar, (sadece) "İnandık!" demeleriyle bırakılacaklarını ve sınava çekilmeyeceklerini mi sanıyorlar?
Ömer Nasuhi Bilmen : İnsanlar, «İmân ettik» demeleriyle bırakılacaklarını ve kendilerinin imtihan edilmeyeceklerini mi sanıverdiler?
Ömer Öngüt : İnsanlar yalnız inandık demeleri ile bırakılıvereceklerini, kendilerinin imtihana çekilmeyeceklerini mi sandılar?
Şaban Piriş : İnsanlar “iman ettik” demekle, bir imtihana tabi tutulmadan bırakılacaklarını mı sanıyorlar.
Suat Yıldırım : Müminler sadece "İman ettik" demeleri sebebiyle kendi hallerine bırakılıvereceklerini, imtihana tâbi tutulmayacaklarını mı zannettiler?
Süleyman Ateş : İnsanlar yalnız "inandık" demekle, hiç sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar?
Tefhim-ul Kuran : İnsanlar, (yalnızca) «İman ettik» diyerek, sınanmadan bırakılıvereceklerini mi sandılar?
Ümit Şimşek : İnsanlar 'İman ettik' demekle bırakılıp da imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar?
Yaşar Nuri Öztürk : İnsanlar, inandık demeleriyle kendi hallerine bırakılacaklarını ve hiçbir imtihana çekilmeyeceklerini mi sandılar!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}