» 29 / Ankebût  46:

Kuran Sırası: 29
İniş Sırası: 85
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

 » 29 / Ankebût  Suresi: 46
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَا (VLE) = ve lā : ve asla
2. تُجَادِلُوا (TCED̃LVE) = tucādilū : tartışmayın
3. أَهْلَ (ÊHL) = ehle : ehliyle
4. الْكِتَابِ (ELKTEB) = l-kitābi : kitap
5. إِلَّا (ÎLE) = illā : başka şekilde
6. بِالَّتِي (BELTY) = billetī : (tarzdan)
7. هِيَ (HY) = hiye : o
8. أَحْسَنُ (ÊḪSN) = eHsenu : en güzel
9. إِلَّا (ÎLE) = illā : dışında
10. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne :
11. ظَلَمُوا (ƵLMVE) = Zelemū : haksızlık edenleri
12. مِنْهُمْ (MNHM) = minhum : onların
13. وَقُولُوا (VGVLVE) = ve ḳūlū : ve deyin ki
14. امَنَّا ( ËMNE) = āmennā : inandık
15. بِالَّذِي (BELZ̃Y) = billeƶī' :
16. أُنْزِلَ (ÊNZL) = unzile : indirilene
17. إِلَيْنَا (ÎLYNE) = ileynā : bize
18. وَأُنْزِلَ (VÊNZL) = ve unzile : ve indirilene
19. إِلَيْكُمْ (ÎLYKM) = ileykum : size
20. وَإِلَٰهُنَا (VÎLHNE) = ve ilāhunā : ve tanrımız
21. وَإِلَٰهُكُمْ (VÎLHKM) = ve ilāhukum : ve tanrınız
22. وَاحِدٌ (VEḪD̃) = vāHidun : birdir
23. وَنَحْنُ (VNḪN) = ve neHnu : ve biz de
24. لَهُ (LH) = lehu : O'na
25. مُسْلِمُونَ (MSLMVN) = muslimūne : teslim olanlarız
ve asla | tartışmayın | ehliyle | kitap | başka şekilde | (tarzdan) | o | en güzel | dışında | | haksızlık edenleri | onların | ve deyin ki | inandık | | indirilene | bize | ve indirilene | size | ve tanrımız | ve tanrınız | birdir | ve biz de | O'na | teslim olanlarız |

[] [CD̃L] [EHL] [KTB] [] [] [] [ḪSN] [] [] [ƵLM] [] [GVL] [EMN] [] [NZL] [] [NZL] [] [ELH] [ELH] [VḪD̃] [] [] [SLM]
VLE TCED̃LVE ÊHL ELKTEB ÎLE BELTY HY ÊḪSN ÎLE ELZ̃YN ƵLMVE MNHM VGVLVE ËMNE BELZ̃Y ÊNZL ÎLYNE VÊNZL ÎLYKM VÎLHNE VÎLHKM VEḪD̃ VNḪN LH MSLMVN

ve lā tucādilū ehle l-kitābi illā billetī hiye eHsenu illā elleƶīne Zelemū minhum ve ḳūlū āmennā billeƶī' unzile ileynā ve unzile ileykum ve ilāhunā ve ilāhukum vāHidun ve neHnu lehu muslimūne
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون

 » 29 / Ankebût  Suresi: 46
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā ve asla And (do) not
تجادلوا ج د ل | CD̃L TCED̃LVE tucādilū tartışmayın argue
أهل ا ه ل | EHL ÊHL ehle ehliyle (with the) People of the Book
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābi kitap (with the) People of the Book
إلا | ÎLE illā başka şekilde except
بالتي | BELTY billetī (tarzdan) by which
هي | HY hiye o [it]
أحسن ح س ن | ḪSN ÊḪSN eHsenu en güzel (is) best,
إلا | ÎLE illā dışında except
الذين | ELZ̃YN elleƶīne those who
ظلموا ظ ل م | ƵLM ƵLMVE Zelemū haksızlık edenleri (do) wrong
منهم | MNHM minhum onların among them,
وقولوا ق و ل | GVL VGVLVE ve ḳūlū ve deyin ki and say,
آمنا ا م ن | EMN ËMNE āmennā inandık """We believe"
بالذي | BELZ̃Y billeƶī' in that (which)
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL unzile indirilene has been revealed
إلينا | ÎLYNE ileynā bize to us
وأنزل ن ز ل | NZL VÊNZL ve unzile ve indirilene and was revealed
إليكم | ÎLYKM ileykum size to you.
وإلهنا ا ل ه | ELH VÎLHNE ve ilāhunā ve tanrımız And our God
وإلهكم ا ل ه | ELH VÎLHKM ve ilāhukum ve tanrınız and your God
واحد و ح د | VḪD̃ VEḪD̃ vāHidun birdir (is) One,
ونحن | VNḪN ve neHnu ve biz de and we
له | LH lehu O'na to Him
مسلمون س ل م | SLM MSLMVN muslimūne teslim olanlarız "submit."""

29:46 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve asla | tartışmayın | ehliyle | kitap | başka şekilde | (tarzdan) | o | en güzel | dışında | | haksızlık edenleri | onların | ve deyin ki | inandık | | indirilene | bize | ve indirilene | size | ve tanrımız | ve tanrınız | birdir | ve biz de | O'na | teslim olanlarız |

[] [CD̃L] [EHL] [KTB] [] [] [] [ḪSN] [] [] [ƵLM] [] [GVL] [EMN] [] [NZL] [] [NZL] [] [ELH] [ELH] [VḪD̃] [] [] [SLM]
VLE TCED̃LVE ÊHL ELKTEB ÎLE BELTY HY ÊḪSN ÎLE ELZ̃YN ƵLMVE MNHM VGVLVE ËMNE BELZ̃Y ÊNZL ÎLYNE VÊNZL ÎLYKM VÎLHNE VÎLHKM VEḪD̃ VNḪN LH MSLMVN

ve lā tucādilū ehle l-kitābi illā billetī hiye eHsenu illā elleƶīne Zelemū minhum ve ḳūlū āmennā billeƶī' unzile ileynā ve unzile ileykum ve ilāhunā ve ilāhukum vāHidun ve neHnu lehu muslimūne
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون

[] [ج د ل] [ا ه ل] [ك ت ب] [] [] [] [ح س ن] [] [] [ظ ل م] [] [ق و ل] [ا م ن] [] [ن ز ل] [] [ن ز ل] [] [ا ل ه] [ا ل ه] [و ح د] [] [] [س ل م]

 » 29 / Ankebût  Suresi: 46
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā ve asla And (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تجادلوا ج د ل | CD̃L TCED̃LVE tucādilū tartışmayın argue
Te,Cim,Elif,Dal,Lam,Vav,Elif,
400,3,1,4,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form III) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أهل ا ه ل | EHL ÊHL ehle ehliyle (with the) People of the Book
,He,Lam,
,5,30,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābi kitap (with the) People of the Book
Elif,Lam,Kef,Te,Elif,Be,
1,30,20,400,1,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
إلا | ÎLE illā başka şekilde except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
بالتي | BELTY billetī (tarzdan) by which
Be,Elif,Lam,Te,Ye,
2,1,30,400,10,
P – prefixed preposition bi
REL – feminine singular relative pronoun
جار ومجرور
هي | HY hiye o [it]
He,Ye,
5,10,
PRON – 3rd person feminine singular personal pronoun
ضمير منفصل
أحسن ح س ن | ḪSN ÊḪSN eHsenu en güzel (is) best,
,Ha,Sin,Nun,
,8,60,50,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
إلا | ÎLE illā dışında except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
الذين | ELZ̃YN elleƶīne those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
ظلموا ظ ل م | ƵLM ƵLMVE Zelemū haksızlık edenleri (do) wrong
Zı,Lam,Mim,Vav,Elif,
900,30,40,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
منهم | MNHM minhum onların among them,
Mim,Nun,He,Mim,
40,50,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
وقولوا ق و ل | GVL VGVLVE ve ḳūlū ve deyin ki and say,
Vav,Gaf,Vav,Lam,Vav,Elif,
6,100,6,30,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
آمنا ا م ن | EMN ËMNE āmennā inandık """We believe"
,Mim,Nun,Elif,
,40,50,1,
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
بالذي | BELZ̃Y billeƶī' in that (which)
Be,Elif,Lam,Zel,Ye,
2,1,30,700,10,
P – prefixed preposition bi
REL – masculine singular relative pronoun
جار ومجرور
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL unzile indirilene has been revealed
,Nun,Ze,Lam,
,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
إلينا | ÎLYNE ileynā bize to us
,Lam,Ye,Nun,Elif,
,30,10,50,1,
P – preposition
PRON – 1st person plural object pronoun
جار ومجرور
وأنزل ن ز ل | NZL VÊNZL ve unzile ve indirilene and was revealed
Vav,,Nun,Ze,Lam,
6,,50,7,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form IV) passive perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض مبني للمجهول
إليكم | ÎLYKM ileykum size to you.
,Lam,Ye,Kef,Mim,
,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
وإلهنا ا ل ه | ELH VÎLHNE ve ilāhunā ve tanrımız And our God
Vav,,Lam,He,Nun,Elif,
6,,30,5,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine singular noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مرفوع و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وإلهكم ا ل ه | ELH VÎLHKM ve ilāhukum ve tanrınız and your God
Vav,,Lam,He,Kef,Mim,
6,,30,5,20,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine singular noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
واحد و ح د | VḪD̃ VEḪD̃ vāHidun birdir (is) One,
Vav,Elif,Ha,Dal,
6,1,8,4,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
ونحن | VNḪN ve neHnu ve biz de and we
Vav,Nun,Ha,Nun,
6,50,8,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 1st person plural personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
له | LH lehu O'na to Him
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
مسلمون س ل م | SLM MSLMVN muslimūne teslim olanlarız "submit."""
Mim,Sin,Lam,Mim,Vav,Nun,
40,60,30,40,6,50,
"N – nominative masculine plural (form IV) active participle → Islam"
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَا: ve asla | تُجَادِلُوا: tartışmayın | أَهْلَ: ehliyle | الْكِتَابِ: kitap | إِلَّا: başka şekilde | بِالَّتِي: (tarzdan) | هِيَ: o | أَحْسَنُ: en güzel | إِلَّا: dışında | الَّذِينَ: | ظَلَمُوا: haksızlık edenleri | مِنْهُمْ: onların | وَقُولُوا: ve deyin ki | امَنَّا: inandık | بِالَّذِي: | أُنْزِلَ: indirilene | إِلَيْنَا: bize | وَأُنْزِلَ: ve indirilene | إِلَيْكُمْ: size | وَإِلَٰهُنَا: ve tanrımız | وَإِلَٰهُكُمْ: ve tanrınız | وَاحِدٌ: birdir | وَنَحْنُ: ve biz de | لَهُ: O'na | مُسْلِمُونَ: teslim olanlarız |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولا WLE ve asla | تجادلوا TCED̃LWE tartışmayın | أهل ÊHL ehliyle | الكتاب ELKTEB kitap | إلا ÎLE başka şekilde | بالتي BELTY (tarzdan) | هي HY o | أحسن ÊḪSN en güzel | إلا ÎLE dışında | الذين ELZ̃YN | ظلموا ƵLMWE haksızlık edenleri | منهم MNHM onların | وقولوا WGWLWE ve deyin ki | آمنا ËMNE inandık | بالذي BELZ̃Y | أنزل ÊNZL indirilene | إلينا ÎLYNE bize | وأنزل WÊNZL ve indirilene | إليكم ÎLYKM size | وإلهنا WÎLHNE ve tanrımız | وإلهكم WÎLHKM ve tanrınız | واحد WEḪD̃ birdir | ونحن WNḪN ve biz de | له LH O'na | مسلمون MSLMWN teslim olanlarız |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve lā: ve asla | tucādilū: tartışmayın | ehle: ehliyle | l-kitābi: kitap | illā: başka şekilde | billetī: (tarzdan) | hiye: o | eHsenu: en güzel | illā: dışında | elleƶīne: | Zelemū: haksızlık edenleri | minhum: onların | ve ḳūlū: ve deyin ki | āmennā: inandık | billeƶī': | unzile: indirilene | ileynā: bize | ve unzile: ve indirilene | ileykum: size | ve ilāhunā: ve tanrımız | ve ilāhukum: ve tanrınız | vāHidun: birdir | ve neHnu: ve biz de | lehu: O'na | muslimūne: teslim olanlarız |
Kırık Meal (Transcript) : |VLE: ve asla | TCED̃LVE: tartışmayın | ÊHL: ehliyle | ELKTEB: kitap | ÎLE: başka şekilde | BELTY: (tarzdan) | HY: o | ÊḪSN: en güzel | ÎLE: dışında | ELZ̃YN: | ƵLMVE: haksızlık edenleri | MNHM: onların | VGVLVE: ve deyin ki | ËMNE: inandık | BELZ̃Y: | ÊNZL: indirilene | ÎLYNE: bize | VÊNZL: ve indirilene | ÎLYKM: size | VÎLHNE: ve tanrımız | VÎLHKM: ve tanrınız | VEḪD̃: birdir | VNḪN: ve biz de | LH: O'na | MSLMVN: teslim olanlarız |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve kitap ehliyle, ancak en güzel bir tarzda mücâdele edin; yalnız içlerinden zulmedenler müstesnâ ve deyin ki: İnandık bize indirilene de, size indirilene de ve mâbûdumuz ve mâbûdunuz birdir ve biz, ona teslîm olmuşuz.
Adem Uğur : İçlerinden zulmedenleri bir yana, ehl-i kitapla ancak en güzel yoldan mücadele edin ve deyin ki: Bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. Bizim Tanrımız da sizin Tanrınız da birdir ve biz O'na teslim olmuşuzdur.
Ahmed Hulusi : Aralarındaki zulmedenler müstesna! Geçmişte kendilerine BİLGİ verilmiş olanlarla, en güzeli neyse o şekilde mücadele edin ve şöyle deyin: "Bize inzâl olunana da size inzâl olunana da iman ettik. . . İlâhımız ve ilâhınız aynı TEK'tir! Biz O'na teslim olmuşlarız. "
Ahmet Tekin : İçlerinden zulmedenler, İslâm’ın gelişmesinin, müslümanların ilerlemesinin önünü kesme planları yapanlar ve uygulayanlar, haksızlık edenler, şirke girenler bir yana, ehl-i kitaptan ehl-i tevhid olanlarla yalnızca en güzel metodu, en güzel usulü kullanarak mücadele edin. 'Bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. Bizim Tanrımız, sizin Tanrınız birdir. Biz O’na teslim olan, İslâm’ı yaşayan müslümanlarız.' deyin.
Ahmet Varol : İçlerinden zulmedenler dışında kitap ehline karşı ancak en güzel şekilde mücadele edin ve deyin ki: 'Bize indirilene de size indirilene de iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir ve biz O'na teslim olanlarız.'
Ali Bulaç : İçlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere, Kitap Ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki: "Bize ve size indirilene iman ettik; bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir ve biz O'na teslim olmuşuz."
Ali Fikri Yavuz : (Yahudi ve Hristiyanlardan) düşmanlıkta ileri gidenler müstesna olmak üzre, Yahudi ve Hristiyanlarla en güzel şekilde mücadele edin (yumuşak ve tatlı söz söyliyerek hakkı anlatın. Düşmanlıkta ileri gidenlerle ise, savaşın). Bir de deyin ki:” - Biz hem bize indirilene (Kur’an’a) hem de size indirilene (Tevrat ve İncîl’e) iman ettik. Bizim İlâh’ımız ve sizin İlâh’ınız birdir (ortağı yoktur). Biz, yalnız o’na itaat ederiz, (sizin gibi, Allah’dan başkasını rab edinmeyiz).”
Bekir Sadak : Kitap ehlinden zulmedenler bir yana, onlarla en guzel sekilde mucadele edin, soyle deyin: «Bize indirilene de, size indirilene de inandik; bizim Tanrimiz da, sizin Tanriniz da birdir, biz O'na teslim olmusuzdur.»
Celal Yıldırım : Kitap Ehli olan (Yahudî ve Hıristiyan)larla —içlerinden zulmedenler dışında— ancak en güzel yoldan mücâdele edin. Deyin ki: «Bize indirilene de, size indirilene de inandık ; bizim tanrımız da, sizin tanrınız da birdir ve biz ancak O'na teslimizdir.
Diyanet İşleri : İçlerinden zulmedenler hariç, Kitap ehli ile ancak en güzel bir yolla mücadele edin ve (onlara) şöyle deyin: “Biz, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilâhımız ve sizin ilâhınız birdir (aynı ilâhtır). Biz sadece O’na teslim olmuş kimseleriz.”
Diyanet İşleri (eski) : Kitap ehlinden zulmedenler bir yana, onlarla en güzel şekilde mücadele edin, şöyle deyin: 'Bize indirilene de, size indirilene de inandık; bizim Tanrımız da, sizin Tanrınız da birdir, biz O'na teslim olmuşuzdur.'
Diyanet Vakfi : İçlerinden zulmedenleri bir yana, ehl-i kitapla ancak en güzel yoldan mücadele edin ve deyin ki: Bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. Bizim Tanrımız da sizin Tanrınız da birdir ve biz O'na teslim olmuşuzdur.
Edip Yüksel : Kitap halkıyla, zalim olanları hariç en güzel bir biçimde tartışın ve 'Bize indirilene inandık ve size de indirilene inandık. Bizim Tanrımız, sizin de Tanrınız birdir. Biz sadece O'na teslim olduk,'deyin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İçlerinden zulmedenleri bir yana, ehl-i kitapla ancak, en güzel yoldan mücadele edin ve deyin ki: «Bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. Bizim ilâhımız da, sizin ilâhınız da birdir ve biz O'na teslim olmuşuzdur.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kitap ehli ile zulmedenleri bir yana ancak en iyi bir şekilde mücadele edin ve deyin ki: «Biz, hem bize indirilene iman ettik, hem size indirilene ve bizim ilahımız ile sizin ilahınız birdir. Ancak biz yalnız O'na teslim olmuşuzdur.»
Elmalılı Hamdi Yazır : Ehli kitâba en güzel olan suretden başkasıyle mûcadele de etmeyin ancak zulmedenler başka ve deyinki; biz, hem bize indirelene iyman ettik hem size indirilene ve bizim ilâhımızla sizin ilâhınız bir, şu kadar ki biz yalnız ona müslimiz
Fizilal-il Kuran : Yahudilerin ve Hıristiyanların zalim olanları dışında kalanları ile tartışırken olabildiğince gönül alıcı ve etkili bir dil kullanınız. Onlara deyiniz ki, «Bizler hem bize ve hem de size indirilen kitaplara inanıyoruz. Bizim de sizin de ilahınız birdir, biz O tek ilaha teslim olmuşuz.»
Gültekin Onan : İçlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere, Kitap ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki: "Bize ve size indirilene inandık; bizim tanrımız da, sizin tanrınız da birdir ve biz O'na teslim olmuşuz."
Hakkı Yılmaz : "Kendilerinden, şirk koşarak yanlış; kendi zararlarına iş yapanlar hariç, Kitap Ehli ile ancak en güzel bir yolla mücâdele ediniz ve: “Biz, bize indirilene ve size indirilene inandık. Bizim ilâhımız ve sizin ilâhınız birdir. Biz, sadece Allah için islamlaştıran kimseleriz” deyiniz. "
Hasan Basri Çantay : İçlerinden zulmedenler müstesna olmak üzere ehl-i kitâb ile en güzel (savaşdan) başka bir suretle mücâdele etmeyin ve deyin ki: «Bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim Allâhımız da, sizin Allanınız da birdir. (Şu kadar ki) biz (ancak) Ona teslîm olanlarız. (Biz Onun samîmi müslümanlarıyız)».
Hayrat Neşriyat : İçlerinden zulmedenler hâriç, ehl-i kitabla ancak o en güzel olan (sûret)le mücâdele edin ve deyin ki: '(Biz,) bize indirilene de size indirilene de îmân ettik; bizim İlâhımız da sizin İlâhınız da birdir ve biz ancak O’na teslîm olanlarız.'
İbni Kesir : İçlerinden zulmedenler bir yana; Ehl-i Kitab ile en güzel olanın dışında mücadele etmeyin ve deyin ki Bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim tanrımız da, sizin tanrınız da birdir. Biz, O'na teslim olanlarız.
İskender Evrenosoğlu : Ve kitap ehli ile onlardan zulmedenler hariç, en güzel olandan başka bir şekilde mücâdele etmeyin. Ve "Biz, bize indirilene ve size indirilene îmân ettik. Bizim İlâhımız ve sizin İlâhınız birdir (aynıdır). Ve biz, O'na teslim olanlarız." deyin.
Muhammed Esed : Geçmiş vahyin mensupları ile zulüm ve haksızlıktan uzak durdukları sürece en güzel şekilde tartışın ve deyin ki: "Bize indirilene inandığımız gibi size indirilmiş olana da inanıyoruz: çünkü bizim ilahımız ile sizin ilahınız tek ve aynıdır ve biz (hepimiz) O'na teslim olmuşuzdur".
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve ehl-i kitap ile en ziyâde güzel sûretten başkasıyla mücadele etmeyin. Onlardan zulmedenler ise müstesna ve deyiniz ki: «Bize indirilmiş olana biz imân ettik ve bizim ilâhımız ile sizin ilâhınız birdir ve biz ancak O'na teslim olmuş olanlarız.»
Ömer Öngüt : Zulmedenleri hariç ehl-i kitap ile ancak en güzel şekilde mücadele edin ve deyin ki: “Bize indirilene de size indirilene de iman ettik. Bizim ilâhımız da sizin ilâhınız da birdir. Ve biz yalnız O'na teslim olmuşuzdur. ”
Şaban Piriş : Kitap ehli ile en güzel şekilde mücadele et. Ancak onlardan zalim olanlar hariç. Onlara şöyle deyin: -Bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olanlarız.
Suat Yıldırım : Zulmedenleri hariç, Ehl-i kitab ile en güzel olan şeklin dışında bir tarzda mücadele etmeyin ve onlara şöyle deyin: "Biz, hem bize indirilen kitaba, hem size indirilen kitaba iman ettik. Bizim İlahımız da sizin İlahınız da bir ve aynı İlahtır ve Biz O’na gönülden teslim olduk."
Süleyman Ateş : Kitâp ehliyle, -haksızlık edenleri dışında- en güzel tarzda tartışın ve deyin ki: "Bize indirilene de size indirilene de inandık. Tanrımız ve tanrınız birdir, biz de O'na teslim olanlarız."
Tefhim-ul Kuran : İçlerinde zulmetmekte olanları hariç olmak üzere, Kitap Ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki: «Bize indirilene ve size indirilene iman ettik; bizim ilahımız da, sizin ilahınızda birdir ve biz O'na teslim olmuş olanlarız.»
Ümit Şimşek : Kitap Ehliyle ancak en güzel bir şekilde tartışın-yalnız onlardan zulmedenler müstesna. Onlara deyin ki: 'Bize indirilene de, size indirilene de biz iman ettik. Bizim tanrımız da, sizin tanrınız da birdir. Ve biz Ona teslim olmuşuzdur.'
Yaşar Nuri Öztürk : Ehl-i kitap'la, en güzel olan yöntem dışında bir yolla mücadele etmeyin! Onların zulme sapanları müstesna. Şöyle deyin: "Bize indirilene de size indirilene de iman ettik; tanrımız ve tanrınız bir. Ve biz O'na teslim olanlarız."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}