"EHL" ifadesi tarandı:
# İçinde "EHL" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "EHL" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ا ه ل|EHLأهلÊHLehli(ey) halkı(is) worthy52x
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehli ehli- (the) People 2:105
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehli ehli- (the) People 2:109
ه ل ل|HLL أهل ÊHL uhille kesilen has been dedicated 2:173
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehle halk Folk/People 3:64
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehle halk Folk/People 3:65
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehli ehli- (the) People 3:69
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehle halk Folk/People 3:70
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehle halk Folk/People 3:71
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehli ehli- (the) People 3:72
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehli ehli- (the) People 3:75
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehle halk Folk/People 3:98
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehle halk Folk/People 3:99
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehlu ehli (the) People 3:110
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehli ehli- (the) People 3:113
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehli ehli- (the) People 3:199
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehli ehlinin (of the) People 4:123
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehlu ehli (the) People 4:153
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehli ehlinin (the) People 4:159
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehle halk Folk/People 4:171
ه ل ل|HLL أهل ÊHL uhille boğazlanan has been dedicated 5:3
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehle halk People/Folk 5:15
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehle halk People/Folk 5:19
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehlu sahipleri (the) People 5:47
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehle halk Folk/People 5:59
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehle ehli (the) People 5:65
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehle halk Folk/People 5:68
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehle halk Folk/People 5:77
ه ل ل|HLL أهل ÊHL uhille boğazlanmış [is] dedicated 6:145
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehle halkı people 7:96
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehlu halkı (the) people 7:97
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehlu halkı (the) people 7:98
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehli halkından people 9:101
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehle (ey) halkı people 11:73
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehli halkın- (the) people 12:109
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehlu halkı (the) people 15:67
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehle ehline (the) people 16:43
ه ل ل|HLL أهل ÊHL uhille kesilen has been dedicated 16:115
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehle halkına (to the) people 18:77
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehli halkı (the) people 20:40
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehle ehline (the) people 21:7
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehli halkı (the) people 28:12
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehli halkı (the) people 28:45
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehli halkını (the) people 29:31
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehli halkının (the) people 29:34
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehle ehliyle (with the) People of the Book 29:46
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehle halk People/Folk 33:13
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehli ehli- (the) People 33:26
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehle -halkı (O) People 33:33
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehli halkının (of the) people 38:64
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehlu ehli (the) People 57:29
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehli sahipleri- (the) People 59:2
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehli halkı- (the) people 59:7
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehli ehli- the People 59:11
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehlu ehli (is) worthy 74:56
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehli ehli- (the) People 98:1
ا ه ل|EHL أهل ÊHL ehli ehli- (the) People 98:6
ا ه ل|EHLأهلكÊHLKehlikeailen-"your family;"3x
ا ه ل|EHL أهلك ÊHLK ehlike ailen- your household 3:121
ا ه ل|EHL أهلك ÊHLK ehlike senin ailen- "your family;" 11:46
ا ه ل|EHL أهلك ÊHLK ehleke halkına (on) your family 20:132
ه ل ك|HLK أهلك ÊHLK ehleke helak etmiştir destroyed 28:78
ه ل ك|HLK أهلك ÊHLK ehleke helak etti destroyed 53:50
ا ه ل|EHLأهلناÊHLNEehlenāailemiz(for) our family,2x
ا ه ل|EHL أهلنا ÊHLNE ehlenā ailemize (for) our family, 12:65
ا ه ل|EHL أهلنا ÊHLNE ehlinā ailemiz our families 52:26
ا ه ل|EHLأهلهÊHLHehlehuailesi(of) his family,14x
ا ه ل|EHL أهله ÊHLH ehlehu halkını its people 2:126
ا ه ل|EHL أهله ÊHLH ehluhu ailesi his family 2:196
ا ه ل|EHL أهله ÊHLH ehlihi halkını its people 2:217
ا ه ل|EHL أهله ÊHLH ehlihi erkeğin ailesi- his family 4:35
ا ه ل|EHL أهله ÊHLH ehlihi ölenin ailesine his family 4:92
ا ه ل|EHL أهله ÊHLH ehlihi ailesine his family, 4:92
ا ه ل|EHL أهله ÊHLH ehlehu halklara (on) his people 19:55
ا ه ل|EHL أهله ÊHLH ehlehu ailesini his family 21:84
ا ه ل|EHL أهله ÊHLH ehlihi ailesinin (of) his family, 27:49
ا ه ل|EHL أهله ÊHLH ehlehu ailesini his family 38:43
ا ه ل|EHL أهله ÊHLH ehlihi ailesinin his household 51:26
ا ه ل|EHL أهله ÊHLH ehlihi ailesine his family, 75:33
ا ه ل|EHL أهله ÊHLH ehlihi ailesine his people 84:9
ا ه ل|EHL أهله ÊHLH ehlihi ailesi his people 84:13
ا ه ل|EHLأهلهاÊHLHEehlihā(ev) halkı(are) its people16x
ا ه ل|EHL أهلها ÊHLHE ehlihā kadının ailesi- her family. 4:35
ا ه ل|EHL أهلها ÊHLHE ehlihā ehline their owners, 4:58
ا ه ل|EHL أهلها ÊHLHE ehluhā halkı (are) its people 4:75
ا ه ل|EHL أهلها ÊHLHE ehlehā halkını its people 7:94
ا ه ل|EHL أهلها ÊHLHE ehlihā sahiplerinden its people 7:100
ا ه ل|EHL أهلها ÊHLHE ehlehā halkını its people. 7:123
ا ه ل|EHL أهلها ÊHLHE ehluhā sahiplerinin its people 10:24
ا ه ل|EHL أهلها ÊHLHE ehlihā kadının ailesi- her family 12:26
ا ه ل|EHL أهلها ÊHLHE ehlehā halkını its people? 18:71
ا ه ل|EHL أهلها ÊHLHE ehlehā oranın halkından (from) its people, 18:77
ا ه ل|EHL أهلها ÊHLHE ehlihā ailesinden her family 19:16
ا ه ل|EHL أهلها ÊHLHE ehlihā (ev) halkı its inhabitants. 24:27
ا ه ل|EHL أهلها ÊHLHE ehlihā halkının (of) its people 27:34
ا ه ل|EHL أهلها ÊHLHE ehlehā halkını its people 28:4
ا ه ل|EHL أهلها ÊHLHE ehlihā halkının its people 28:15
ا ه ل|EHL أهلها ÊHLHE ehlehā oranın halkı its people 29:31
ا ه ل|EHLأهلهمÊHLHMehlihimailelerinetheir people3x
ا ه ل|EHL أهلهم ÊHLHM ehlihim ailelerine their people 12:62
ا ه ل|EHL أهلهم ÊHLHM ehlihim ailelerine their people 36:50
ا ه ل|EHL أهلهم ÊHLHM ehlihimu ailelerine their people, 83:31
ا ه ل|EHLأهلهنÊHLHNehlihinneailelerinin(of) their family1x
ا ه ل|EHL أهلهن ÊHLHN ehlihinne ailelerinin (of) their family 4:25
ا ه ل|EHLأهليÊHLYehlīailemdenmy family,2x
ا ه ل|EHL أهلي ÊHLY ehlī benim ailemdendir my family, 11:45
ا ه ل|EHL أهلي ÊHLY ehlī ailemden my family. 20:29
ا ه ل|EHLأهليكمÊHLYKMehlīkumailenizeyour families1x
ا ه ل|EHL أهليكم ÊHLYKM ehlīkum ailenize your families 5:89
ا ه ل|EHLأهليهمÊHLYHMehlīhimailelerinetheir families1x
ا ه ل|EHL أهليهم ÊHLYHM ehlīhim ailelerine their families 48:12
ا ه ل|EHLبأهلكBÊHLKbiehlikeailenifor your wife3x
ا ه ل|EHL بأهلك BÊHLK biehlike ailenle birlikte with your family 11:81
ا ه ل|EHL بأهلك BÊHLK biehlike senin ailene for your wife 12:25
ا ه ل|EHL بأهلك BÊHLK biehlike aileni with your family 15:65
ا ه ل|EHLبأهلكمBÊHLKMbiehlikumailenizle birlikteyour family1x
ا ه ل|EHL بأهلكم BÊHLKM biehlikum ailenizle birlikte your family 12:93
ا ه ل|EHLبأهلهBÊHLHbiehlihiailesiyleits own people.2x
ا ه ل|EHL بأهله BÊHLH biehlihi ailesiyle with his family, 28:29
ا ه ل|EHL بأهله BÊHLH biehlihi sahibi(nden) its own people. 35:43
ا ه ل|EHLلأهلLÊHLliehlihalkının(for) the people1x
ا ه ل|EHL لأهل LÊHL liehli halkının (for) the people 9:120
ا ه ل|EHLلأهلهLÊHLHliehlihiailesineto his family,3x
ا ه ل|EHL لأهله LÊHLH liehlihi ailesine to his family, 20:10
ا ه ل|EHL لأهله LÊHLH liehlihi ailesine to his family, 27:7
ا ه ل|EHL لأهله LÊHLH liehlihi ailesine to his family, 28:29
ا ه ل|EHLوأهلVÊHLve ehluve ehliand worthy1x
ا ه ل|EHL وأهل VÊHL ve ehlu ve ehli and worthy 74:56
ا ه ل|EHLوأهلكVÊHLKve ehlekeve aileniand your family3x
ا ه ل|EHL وأهلك VÊHLK ve ehleke ve aileni and your family 11:40
ا ه ل|EHL وأهلك VÊHLK ve ehleke ve aileni and your family, 23:27
ا ه ل|EHL وأهلك VÊHLK ve ehleke ve aileni and your family, 29:33
ا ه ل|EHLوأهلناVÊHLNEve ehlenāve çocuklarımızaand our family1x
ا ه ل|EHL وأهلنا VÊHLNE ve ehlenā ve çocuklarımıza and our family 12:88
ا ه ل|EHLوأهلهVÊHLHve ehlehuve ailesineand his family8x
ا ه ل|EHL وأهله VÊHLH ve ehlehu ve ailesini and his family 7:83
ا ه ل|EHL وأهله VÊHLH ve ehlehu ve ailesini and his family 21:76
ا ه ل|EHL وأهله VÊHLH ve ehlehu ve ailesini and his family 26:170
ا ه ل|EHL وأهله VÊHLH ve ehlehu ve ailesine and his family. 27:49
ا ه ل|EHL وأهله VÊHLH ve ehlehu ve ailesini and his family, 27:57
ا ه ل|EHL وأهله VÊHLH ve ehlehu ve ailesini and his family, 29:32
ا ه ل|EHL وأهله VÊHLH ve ehlehu ve ailesini and his family 37:76
ا ه ل|EHL وأهله VÊHLH ve ehlehu ve ailesini and his family 37:134
ا ه ل|EHLوأهلهاVÊHLHEveehluhāahalisi (iken)and worthy of it.4x
ا ه ل|EHL وأهلها VÊHLHE veehluhā halkı while their people 6:131
ا ه ل|EHL وأهلها VÊHLHE veehluhā ahalisi (iken) while its people 11:117
ا ه ل|EHL وأهلها VÊHLHE veehluhā halkı while their people 28:59
ا ه ل|EHL وأهلها VÊHLHE ve ehlehā ve ehil and worthy of it. 48:26
ا ه ل|EHLوأهلوناVÊHLVNEve ehlūnāve çocuklarımızand our families,1x
ا ه ل|EHL وأهلونا VÊHLVNE ve ehlūnā ve çocuklarımız and our families, 48:11
ا ه ل|EHLوأهليVÊHLYve ehlīve ailemiand my family1x
ا ه ل|EHL وأهلي VÊHLY ve ehlī ve ailemi and my family 26:169
ا ه ل|EHLوأهليكمVÊHLYKMve ehlīkumve aileniziand your families1x
ا ه ل|EHL وأهليكم VÊHLYKM ve ehlīkum ve ailenizi and your families 66:6
ا ه ل|EHLوأهليهمVÊHLYHMve ehlīhimve aileleriniand their families2x
ا ه ل|EHL وأهليهم VÊHLYHM ve ehlīhim ve ailelerini and their families 39:15
ا ه ل|EHL وأهليهم VÊHLYHM ve ehlīhim ve ailelerini and their families 42:45


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}