» 9 / Tevbe  101:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 101
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمِمَّنْ (VMMN) = ve mimmen : ve vardır
2. حَوْلَكُمْ (ḪVLKM) = Havlekum : çevrenizdeki
3. مِنَ (MN) = mine :
4. الْأَعْرَابِ (ELÊAREB) = l-eǎ'rābi : bedevi Araplardan
5. مُنَافِقُونَ (MNEFGVN) = munāfiḳūne : münafıklar
6. وَمِنْ (VMN) = ve min : ve
7. أَهْلِ (ÊHL) = ehli : halkından
8. الْمَدِينَةِ (ELMD̃YNT) = l-medīneti : Medine
9. مَرَدُوا (MRD̃VE) = meradū : iyice alışmış
10. عَلَى (AL) = ǎlā :
11. النِّفَاقِ (ELNFEG) = n-nifāḳi : iki yüzlülüğe
12. لَا (LE) = lā :
13. تَعْلَمُهُمْ (TALMHM) = teǎ'lemuhum : sen onları bilmezsin
14. نَحْنُ (NḪN) = neHnu : biz
15. نَعْلَمُهُمْ (NALMHM) = neǎ'lemuhum : onları biliriz
16. سَنُعَذِّبُهُمْ (SNAZ̃BHM) = senuǎƶƶibuhum : onlara azabedeceğiz
17. مَرَّتَيْنِ (MRTYN) = merrateyni : iki kere
18. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra da
19. يُرَدُّونَ (YRD̃VN) = yuraddūne : onlar itileceklerdir
20. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
21. عَذَابٍ (AZ̃EB) = ǎƶābin : azaba
22. عَظِيمٍ (AƵYM) = ǎZīmin : büyük
ve vardır | çevrenizdeki | | bedevi Araplardan | münafıklar | ve | halkından | Medine | iyice alışmış | | iki yüzlülüğe | | sen onları bilmezsin | biz | onları biliriz | onlara azabedeceğiz | iki kere | sonra da | onlar itileceklerdir | | azaba | büyük |

[] [ḪVL] [] [ARB] [NFG] [] [EHL] [MD̃N] [MRD̃] [] [NFG] [] [ALM] [] [ALM] [AZ̃B] [MRR] [] [RD̃D̃] [] [AZ̃B] [AƵM]
VMMN ḪVLKM MN ELÊAREB MNEFGVN VMN ÊHL ELMD̃YNT MRD̃VE AL ELNFEG LE TALMHM NḪN NALMHM SNAZ̃BHM MRTYN S̃M YRD̃VN ÎL AZ̃EB AƵYM

ve mimmen Havlekum mine l-eǎ'rābi munāfiḳūne ve min ehli l-medīneti meradū ǎlā n-nifāḳi teǎ'lemuhum neHnu neǎ'lemuhum senuǎƶƶibuhum merrateyni ṧumme yuraddūne ilā ǎƶābin ǎZīmin
وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم

 » 9 / Tevbe  Suresi: 101
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وممن | VMMN ve mimmen ve vardır And among those
حولكم ح و ل | ḪVL ḪVLKM Havlekum çevrenizdeki around you
من | MN mine of
الأعراب ع ر ب | ARB ELÊAREB l-eǎ'rābi bedevi Araplardan the bedouins
منافقون ن ف ق | NFG MNEFGVN munāfiḳūne münafıklar (are) hypocrites
ومن | VMN ve min ve and (also) from
أهل ا ه ل | EHL ÊHL ehli halkından people
المدينة م د ن | MD̃N ELMD̃YNT l-medīneti Medine (of) the Madinah.
مردوا م ر د | MRD̃ MRD̃VE meradū iyice alışmış They persist
على | AL ǎlā in
النفاق ن ف ق | NFG ELNFEG n-nifāḳi iki yüzlülüğe the hypocrisy,
لا | LE not
تعلمهم ع ل م | ALM TALMHM teǎ'lemuhum sen onları bilmezsin you know them,
نحن | NḪN neHnu biz We
نعلمهم ع ل م | ALM NALMHM neǎ'lemuhum onları biliriz [We] know them.
سنعذبهم ع ذ ب | AZ̃B SNAZ̃BHM senuǎƶƶibuhum onlara azabedeceğiz We will punish them
مرتين م ر ر | MRR MRTYN merrateyni iki kere twice
ثم | S̃M ṧumme sonra da then
يردون ر د د | RD̃D̃ YRD̃VN yuraddūne onlar itileceklerdir they will be returned
إلى | ÎL ilā to
عذاب ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EB ǎƶābin azaba a punishment
عظيم ع ظ م | AƵM AƵYM ǎZīmin büyük great.

9:101 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve vardır | çevrenizdeki | | bedevi Araplardan | münafıklar | ve | halkından | Medine | iyice alışmış | | iki yüzlülüğe | | sen onları bilmezsin | biz | onları biliriz | onlara azabedeceğiz | iki kere | sonra da | onlar itileceklerdir | | azaba | büyük |

[] [ḪVL] [] [ARB] [NFG] [] [EHL] [MD̃N] [MRD̃] [] [NFG] [] [ALM] [] [ALM] [AZ̃B] [MRR] [] [RD̃D̃] [] [AZ̃B] [AƵM]
VMMN ḪVLKM MN ELÊAREB MNEFGVN VMN ÊHL ELMD̃YNT MRD̃VE AL ELNFEG LE TALMHM NḪN NALMHM SNAZ̃BHM MRTYN S̃M YRD̃VN ÎL AZ̃EB AƵYM

ve mimmen Havlekum mine l-eǎ'rābi munāfiḳūne ve min ehli l-medīneti meradū ǎlā n-nifāḳi teǎ'lemuhum neHnu neǎ'lemuhum senuǎƶƶibuhum merrateyni ṧumme yuraddūne ilā ǎƶābin ǎZīmin
وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم

[] [ح و ل] [] [ع ر ب] [ن ف ق] [] [ا ه ل] [م د ن] [م ر د] [] [ن ف ق] [] [ع ل م] [] [ع ل م] [ع ذ ب] [م ر ر] [] [ر د د] [] [ع ذ ب] [ع ظ م]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 101
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وممن | VMMN ve mimmen ve vardır And among those
Vav,Mim,Mim,Nun,
6,40,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
حرف جر
اسم موصول
حولكم ح و ل | ḪVL ḪVLKM Havlekum çevrenizdeki around you
Ha,Vav,Lam,Kef,Mim,
8,6,30,20,40,
N – accusative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
من | MN mine of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الأعراب ع ر ب | ARB ELÊAREB l-eǎ'rābi bedevi Araplardan the bedouins
Elif,Lam,,Ayn,Re,Elif,Be,
1,30,,70,200,1,2,
"N – genitive masculine plural noun → Bedouin"
اسم مجرور
منافقون ن ف ق | NFG MNEFGVN munāfiḳūne münafıklar (are) hypocrites
Mim,Nun,Elif,Fe,Gaf,Vav,Nun,
40,50,1,80,100,6,50,
N – nominative masculine plural (form III) active participle
اسم مرفوع
ومن | VMN ve min ve and (also) from
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
أهل ا ه ل | EHL ÊHL ehli halkından people
,He,Lam,
,5,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
المدينة م د ن | MD̃N ELMD̃YNT l-medīneti Medine (of) the Madinah.
Elif,Lam,Mim,Dal,Ye,Nun,Te merbuta,
1,30,40,4,10,50,400,
"PN – genitive feminine singular proper noun → Medinah"
اسم علم مجرور
مردوا م ر د | MRD̃ MRD̃VE meradū iyice alışmış They persist
Mim,Re,Dal,Vav,Elif,
40,200,4,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
على | AL ǎlā in
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
النفاق ن ف ق | NFG ELNFEG n-nifāḳi iki yüzlülüğe the hypocrisy,
Elif,Lam,Nun,Fe,Elif,Gaf,
1,30,50,80,1,100,
N – genitive masculine (form III) verbal noun
اسم مجرور
لا | LE not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
تعلمهم ع ل م | ALM TALMHM teǎ'lemuhum sen onları bilmezsin you know them,
Te,Ayn,Lam,Mim,He,Mim,
400,70,30,40,5,40,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
نحن | NḪN neHnu biz We
Nun,Ha,Nun,
50,8,50,
PRON – 1st person plural personal pronoun
ضمير منفصل
نعلمهم ع ل م | ALM NALMHM neǎ'lemuhum onları biliriz [We] know them.
Nun,Ayn,Lam,Mim,He,Mim,
50,70,30,40,5,40,
V – 1st person plural imperfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
سنعذبهم ع ذ ب | AZ̃B SNAZ̃BHM senuǎƶƶibuhum onlara azabedeceğiz We will punish them
Sin,Nun,Ayn,Zel,Be,He,Mim,
60,50,70,700,2,5,40,
FUT – prefixed future particle sa
V – 1st person plural (form II) imperfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
حرف استقبال
فعل مضارع و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
مرتين م ر ر | MRR MRTYN merrateyni iki kere twice
Mim,Re,Te,Ye,Nun,
40,200,400,10,50,
N – nominative masculine dual noun
اسم مرفوع
ثم | S̃M ṧumme sonra da then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
يردون ر د د | RD̃D̃ YRD̃VN yuraddūne onlar itileceklerdir they will be returned
Ye,Re,Dal,Vav,Nun,
10,200,4,6,50,
V – 3rd person masculine plural passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
عذاب ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EB ǎƶābin azaba a punishment
Ayn,Zel,Elif,Be,
70,700,1,2,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
عظيم ع ظ م | AƵM AƵYM ǎZīmin büyük great.
Ayn,Zı,Ye,Mim,
70,900,10,40,
ADJ – genitive masculine singular indefinite adjective
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمِمَّنْ: ve vardır | حَوْلَكُمْ: çevrenizdeki | مِنَ: | الْأَعْرَابِ: bedevi Araplardan | مُنَافِقُونَ: münafıklar | وَمِنْ: ve | أَهْلِ: halkından | الْمَدِينَةِ: Medine | مَرَدُوا: iyice alışmış | عَلَى: | النِّفَاقِ: iki yüzlülüğe | لَا: | تَعْلَمُهُمْ: sen onları bilmezsin | نَحْنُ: biz | نَعْلَمُهُمْ: onları biliriz | سَنُعَذِّبُهُمْ: onlara azabedeceğiz | مَرَّتَيْنِ: iki kere | ثُمَّ: sonra da | يُرَدُّونَ: onlar itileceklerdir | إِلَىٰ: | عَذَابٍ: azaba | عَظِيمٍ: büyük |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وممن WMMN ve vardır | حولكم ḪWLKM çevrenizdeki | من MN | الأعراب ELÊAREB bedevi Araplardan | منافقون MNEFGWN münafıklar | ومن WMN ve | أهل ÊHL halkından | المدينة ELMD̃YNT Medine | مردوا MRD̃WE iyice alışmış | على AL | النفاق ELNFEG iki yüzlülüğe | لا LE | تعلمهم TALMHM sen onları bilmezsin | نحن NḪN biz | نعلمهم NALMHM onları biliriz | سنعذبهم SNAZ̃BHM onlara azabedeceğiz | مرتين MRTYN iki kere | ثم S̃M sonra da | يردون YRD̃WN onlar itileceklerdir | إلى ÎL | عذاب AZ̃EB azaba | عظيم AƵYM büyük |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve mimmen: ve vardır | Havlekum: çevrenizdeki | mine: | l-eǎ'rābi: bedevi Araplardan | munāfiḳūne: münafıklar | ve min: ve | ehli: halkından | l-medīneti: Medine | meradū: iyice alışmış | ǎlā: | n-nifāḳi: iki yüzlülüğe | : | teǎ'lemuhum: sen onları bilmezsin | neHnu: biz | neǎ'lemuhum: onları biliriz | senuǎƶƶibuhum: onlara azabedeceğiz | merrateyni: iki kere | ṧumme: sonra da | yuraddūne: onlar itileceklerdir | ilā: | ǎƶābin: azaba | ǎZīmin: büyük |
Kırık Meal (Transcript) : |VMMN: ve vardır | ḪVLKM: çevrenizdeki | MN: | ELÊAREB: bedevi Araplardan | MNEFGVN: münafıklar | VMN: ve | ÊHL: halkından | ELMD̃YNT: Medine | MRD̃VE: iyice alışmış | AL: | ELNFEG: iki yüzlülüğe | LE: | TALMHM: sen onları bilmezsin | NḪN: biz | NALMHM: onları biliriz | SNAZ̃BHM: onlara azabedeceğiz | MRTYN: iki kere | S̃M: sonra da | YRD̃VN: onlar itileceklerdir | ÎL: | AZ̃EB: azaba | AƵYM: büyük |
Abdulbaki Gölpınarlı : Çevrenizdeki yerlerdeki bedevîlerden münâfıklar olduğu gibi Medinelilerden de münâfıklığa cüret edenler, münâfıklık edip duranlar var; sen onları bilmezsin, biz biliriz. Onları iki kere azaplandıracağız da sonra pek büyük bir azâba uğratılacaklar.
Adem Uğur : Çevrenizdeki bedevî Araplardan ve Medine halkından birtakım münafıklar vardır ki, münafıklıkta maharet kazanmışlardır. Sen onları bilmezsin, biz biliriz onları. Onlara iki kez azap edeceğiz, sonra da onlar büyük bir azaba itileceklerdir.
Ahmed Hulusi : Hem Bedevîlerden etrafınızda münafıklar var, hem de Medine halkından ikiyüzlülükte ısrarlı hünerli kimseler var. . . Sen onları bilmezsin; Biz biliriz. . . Biz onlara iki kere azap yaşatacağız. . . Sonra da en büyük azaba döndürülürler!
Ahmet Tekin : Çevrenizdeki Bedevî Araplar arasında müslüman görünerek İslâm’a karşı gizli eylem planları ve eylem yapan münâfıklar var. Medine halkından münâfıklıkta ısrar edenler de var. Sen onları bilmezsin. Biz onları biliriz. Onları iki kere cezalandıracağız. Sonra büyük bir cezaya daha dûçar olacaklar.
Ahmet Varol : Çevrenizde bulunan bedevilerden ve Medinelilerden nifakta direnen münafıklar vardır. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Onlara iki kere azap edeceğiz. Sonra büyük bir azaba atılacaklar.
Ali Bulaç : Çevrenizdeki bedevilerden münafık olanlar vardır ve Medine halkından da nifakı alışkanlığa çevirmiş olanlar vardır. Sen onları bilmezsin, biz onları biliriz. Biz onları iki kere azablandıracağız, sonra onlar büyük bir azaba döndürülecekler.
Ali Fikri Yavuz : Çevrenizdeki Bedevî’lerden ve Medîne halkından bir takım münafıklar vardır ki, onlar, nifak yapmaya alışmışlardır. Sen, onları bilmezsin, onları biz biliriz. Biz, onları iki defa (dünyada ve kabirde) azablandıracağız. Sonra da kıyamette, büyük bir azaba (ateşe) atılırlar.
Bekir Sadak : Cevrenizdeki bedeviler icinde ikiyuzluler ve Medine'liler icinde de ikiyuzlulukte direnenler vardir. Onlari siz degil, ancak Biz biliriz. Kendilerine iki defa azabedecegiz; onlar sonra da buyuk bir azaba ugratilirlar.
Celal Yıldırım : Çevrenizdeki Bedevîler'den bir kısmı münafıktırlar. Medineliler' den de bir kısmı münafıklıkta inatla ısrar etmekteler, siz onları bilmezsiniz, biz biliriz. Onları iki defa azaba uğratacağız. Sonra da büyük bir azaba döndürüleceklerdir.
Diyanet İşleri : Çevrenizdeki bedevîlerden birtakım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkta direnenler var ki sen onları bilmezsin. Biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir.
Diyanet İşleri (eski) : Çevrenizdeki Bedeviler içinde ikiyüzlüler ve Medine'liler içinde de ikiyüzlülükte direnenler vardır. Onları siz değil, ancak Biz biliriz. Kendilerine iki defa azabedeceğiz; onlar sonra da büyük bir azaba uğratılırlar.
Diyanet Vakfi : Çevrenizdeki bedevî Araplardan ve Medine halkından birtakım münafıklar vardır ki, münafıklıkta maharet kazanmışlardır. Sen onları bilmezsin, biz biliriz onları. Onlara iki kez azap edeceğiz, sonra da onlar büyük bir azaba itileceklerdir.
Edip Yüksel : Gerek çevrenizden ve gerekse şehir halkından olan Araplardan bazıları ikiyüzlüdür. İkiyüzlülükte küstahlaşmışlardır. Sen onları bilmezsin, biz onları biliyoruz. Onları iki kat azapla cezalandıracağız ve sonra da büyük bir azaba uğratılacaklardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hem çevrenizdeki bedevilerden münafıklar var, hem de Medine halkından münafıklıkta ısrar edenler var. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Biz onları iki kere azaba uğratacağız. Daha sonra da büyük bir azaba itilecekler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hem çevrenizdeki bedevilerden münafıklar var, hem de Medine halkından münafıklığa çalışanlar var. Sen onları bilmezsin, Biz biliriz. Biz, onları iki kere azaba uğratacağız. Sonra da büyük bir azaba itilecekler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem etrafınızdaki a'râbîlerden münafıklar var, hem de medine ahalisinden münafıklığa idman edenler, sen onları bilemezsin, onları biz biliriz, biz onları iki kerre tazib edeceğiz, sonra da büyük bir azâba itilecekler
Fizilal-il Kuran : Gerek çevrenizdeki bedeviler içinde ve gerekse Medine halkı arasında ikiyüzlülükte uzmanlaşmış, kaşarlanmış münafıklar vardır. Sen onları bilmezsin, ancak biz biliriz. Onları iki kez azaba çarptıracağız, sonra da büyük azaba uğratılacaklardır.
Gültekin Onan : Çevrenizdeki bedevilerden münafık olanlar vardır ve Medine ehlinden da nifakı alışkanlığa çevirmiş (??) olanlar vardır. Sen onları bilmezsin, biz onları biliriz. Biz onları iki kere azablandıracağız, sonra onlar büyük bir azaba döndürülecekler.
Hakkı Yılmaz : Ve yanınızda bedevi Araplardan münâfıklar var. Medîne halkından da münâfıklığa iyice alışmış olanlar var. Onları sen bilmezsin. Biz biliriz onları. İki kez azap edeceğiz onlara, sonra da çok büyük bir azaba döndürüleceklerdir.
Hasan Basri Çantay : Çevrenizdeki bedevilerden ve Medine ahâlîsinden bir takım münafıklar vardır ki onlar nifak üzerinde idman yapmışlardır! Sen bunları bilmezsin. Onları biz biliriz. Biz onları iki kerre azaba uğratacağız. Sonra da daha büyük bir azaba döndürüleceklerdir onlar.
Hayrat Neşriyat : Çevrenizdeki bedevîlerden münâfık olanlar da vardır. Medîne halkından da(bazıları) vardır ki, nifakta mahâret kazanmışlardır, (sen ise) onları bilmezsin! Onları biz biliriz. Onlara yakında iki def'a (dünyada ve kabirde) azâb edeceğiz; sonra da (âhirette)büyük bir azâba döndürüleceklerdir.
İbni Kesir : Çevrenizdeki Bedevilerden münafıklar vardır. Medine halkından da. Ki onlar nifak üzerinde diretirler. Siz bilmezsiniz onları, Biz biliriz. Onlara iki kere azab edeceğiz. Sonra da onlar; daha büyük bir azaba döndürüleceklerdir.
İskender Evrenosoğlu : Ve sizin etrafınızda olan bedevî Araplar'dan, münafık olanlar ve şehir halkından nifak üzerinde olmaya alışmış olanlar var. Onları, sen bilmezsin. Onları, Biz biliriz. Onları, iki kere azaplandıracağız sonra (onlar), azîm (büyük) azaba döndürülecekler.
Muhammed Esed : Ne var ki, bedeviler arasında ikiyüzlüler ve (Peygamber'in) şehrinde yaşayanlar arasında da ikiyüzlülüğünü küstahlığa vardıranlar var. Sen onları (her zaman) tanımıyorsun. Ama Biz onları biliyoruz. Onlara (bu dünyada) iki kat azap vereceğiz; (öte dünyada ise) onlar çok (daha) zorlu bir azaba terk edilecekler.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve sizin etrafınızdaki bedevîlerden ve Medîne ahalisinden münafıklar vardır. Münafıklık üzerine sebat edip durdular. Onları sen bilmezsin, onları Biz biliriz. Elbette onları iki kere muazzep edeceğiz, sonra da daha büyük bir azaba döndürüleceklerdir.
Ömer Öngüt : Çevrenizdeki bedevî Araplardan ve Medine halkından münafıklar vardır. Bunlar münafıklıkta mâhir olmuşlardır. Sen onları bilmezsin, biz onları iyi biliriz. Biz onlara iki kez azap edeceğiz. Sonra da onlar daha büyük bir azaba itileceklerdir.
Şaban Piriş : Çevrenizdeki bedevi ve münafıklardan ve Medine halkından sizin bilmediğiniz nifakta direnen kimseler vardır. Biz onları biliyoruz. Onlara iki kere azap vereceğiz. Sonra da büyük bir azaba uğrayacaklar.
Suat Yıldırım : Çevrenizdeki bedevîlerden ve Medine ahalisinden öyle münafıklar vardır ki onlar nifak işinde mahir olmuşlardır. Pek sinsi hareket ettikleri için sen onları bilemezsin, ama Biz pek iyi biliriz. Biz onları çifte cezaya çarptıracağız. Sonra da müthiş bir azaba itileceklerdir.
Süleyman Ateş : Çevrenizdeki bedevi Araplardan ve Medine halkından iki yüzlülüğe iyice alışmış münâfıklar vardır. Sen onları bilmezsin, onları biz biliriz. Onlara iki kere azâb edeceğiz, sonra da onlar, büyük azâba itileceklerdir.
Tefhim-ul Kuran : Çevrenizdeki bedevilerden münafık olanlar vardır ve Medine halkından da nifakı alışkanlığa çevirmiş olanlar vardır. Sen onları bilmezsin, biz onları biliriz. Biz onları iki kere azablandıracağız, sonra onlar büyük bir azaba döndürülecekler.
Ümit Şimşek : Civarınızdaki bedevîler arasında münafıklar vardır. Şehir ahalisinden de münafıklıkta işi ileri götürenler vardır ki, onları sen bilmezsin, Biz biliriz. Biz onları iki kere azaba uğratacağız; ondan sonra da pek büyük bir azaba sevk olunacaklardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Çevrenizdeki Bedevî Araplardan münafıklar var. Medine halkından da münafıklığa iyice alışmış olanlar var. Sen bilmezsin onları. Ama biz biliriz onları. İki kez azap edeceğiz onlara, sonra da çok büyük bir azaba itilecekler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}