» 9 / Tevbe  89:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 89
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَعَدَّ (ÊAD̃) = eǎdde : hazırlamıştır
2. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
3. لَهُمْ (LHM) = lehum : onlar için
4. جَنَّاتٍ (CNET) = cennātin : cennetler
5. تَجْرِي (TCRY) = tecrī : akan
6. مِنْ (MN) = min :
7. تَحْتِهَا (TḪTHE) = teHtihā : altlarından
8. الْأَنْهَارُ (ELÊNHER) = l-enhāru : ırmaklar
9. خَالِدِينَ (ḢELD̃YN) = ḣālidīne : ebedi kalacakları
10. فِيهَا (FYHE) = fīhā : içlerinde
11. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : işte budur
12. الْفَوْزُ (ELFVZ) = l-fevzu : başarı
13. الْعَظِيمُ (ELAƵYM) = l-ǎZīmu : büyük
hazırlamıştır | Allah | onlar için | cennetler | akan | | altlarından | ırmaklar | ebedi kalacakları | içlerinde | işte budur | başarı | büyük |

[AD̃D̃] [] [] [CNN] [CRY] [] [TḪT] [NHR] [ḢLD̃] [] [] [FVZ] [AƵM]
ÊAD̃ ELLH LHM CNET TCRY MN TḪTHE ELÊNHER ḢELD̃YN FYHE Z̃LK ELFVZ ELAƵYM

eǎdde llahu lehum cennātin tecrī min teHtihā l-enhāru ḣālidīne fīhā ƶālike l-fevzu l-ǎZīmu
أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم

 » 9 / Tevbe  Suresi: 89
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أعد ع د د | AD̃D̃ ÊAD̃ eǎdde hazırlamıştır Allah has prepared
الله | ELLH llahu Allah Allah has prepared
لهم | LHM lehum onlar için for them
جنات ج ن ن | CNN CNET cennātin cennetler Gardens
تجري ج ر ي | CRY TCRY tecrī akan flows
من | MN min from
تحتها ت ح ت | TḪT TḪTHE teHtihā altlarından underneath it
الأنهار ن ه ر | NHR ELÊNHER l-enhāru ırmaklar the rivers,
خالدين خ ل د | ḢLD̃ ḢELD̃YN ḣālidīne ebedi kalacakları (will) abide forever
فيها | FYHE fīhā içlerinde in it.
ذلك | Z̃LK ƶālike işte budur That
الفوز ف و ز | FVZ ELFVZ l-fevzu başarı (is) the success
العظيم ع ظ م | AƵM ELAƵYM l-ǎZīmu büyük the great.

9:89 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

hazırlamıştır | Allah | onlar için | cennetler | akan | | altlarından | ırmaklar | ebedi kalacakları | içlerinde | işte budur | başarı | büyük |

[AD̃D̃] [] [] [CNN] [CRY] [] [TḪT] [NHR] [ḢLD̃] [] [] [FVZ] [AƵM]
ÊAD̃ ELLH LHM CNET TCRY MN TḪTHE ELÊNHER ḢELD̃YN FYHE Z̃LK ELFVZ ELAƵYM

eǎdde llahu lehum cennātin tecrī min teHtihā l-enhāru ḣālidīne fīhā ƶālike l-fevzu l-ǎZīmu
أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم

[ع د د] [] [] [ج ن ن] [ج ر ي] [] [ت ح ت] [ن ه ر] [خ ل د] [] [] [ف و ز] [ع ظ م]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 89
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أعد ع د د | AD̃D̃ ÊAD̃ eǎdde hazırlamıştır Allah has prepared
,Ayn,Dal,
,70,4,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah has prepared
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
لهم | LHM lehum onlar için for them
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
جنات ج ن ن | CNN CNET cennātin cennetler Gardens
Cim,Nun,Elif,Te,
3,50,1,400,
N – genitive feminine plural indefinite noun
اسم مجرور
تجري ج ر ي | CRY TCRY tecrī akan flows
Te,Cim,Re,Ye,
400,3,200,10,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb
فعل مضارع
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
تحتها ت ح ت | TḪT TḪTHE teHtihā altlarından underneath it
Te,Ha,Te,He,Elif,
400,8,400,5,1,
N – genitive noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مجرور و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الأنهار ن ه ر | NHR ELÊNHER l-enhāru ırmaklar the rivers,
Elif,Lam,,Nun,He,Elif,Re,
1,30,,50,5,1,200,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
خالدين خ ل د | ḢLD̃ ḢELD̃YN ḣālidīne ebedi kalacakları (will) abide forever
Hı,Elif,Lam,Dal,Ye,Nun,
600,1,30,4,10,50,
N – accusative masculine plural active participle
اسم منصوب
فيها | FYHE fīhā içlerinde in it.
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
ذلك | Z̃LK ƶālike işte budur That
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
الفوز ف و ز | FVZ ELFVZ l-fevzu başarı (is) the success
Elif,Lam,Fe,Vav,Ze,
1,30,80,6,7,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
العظيم ع ظ م | AƵM ELAƵYM l-ǎZīmu büyük the great.
Elif,Lam,Ayn,Zı,Ye,Mim,
1,30,70,900,10,40,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَعَدَّ: hazırlamıştır | اللَّهُ: Allah | لَهُمْ: onlar için | جَنَّاتٍ: cennetler | تَجْرِي: akan | مِنْ: | تَحْتِهَا: altlarından | الْأَنْهَارُ: ırmaklar | خَالِدِينَ: ebedi kalacakları | فِيهَا: içlerinde | ذَٰلِكَ: işte budur | الْفَوْزُ: başarı | الْعَظِيمُ: büyük |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أعد ÊAD̃ hazırlamıştır | الله ELLH Allah | لهم LHM onlar için | جنات CNET cennetler | تجري TCRY akan | من MN | تحتها TḪTHE altlarından | الأنهار ELÊNHER ırmaklar | خالدين ḢELD̃YN ebedi kalacakları | فيها FYHE içlerinde | ذلك Z̃LK işte budur | الفوز ELFWZ başarı | العظيم ELAƵYM büyük |
Kırık Meal (Okunuş) : |eǎdde: hazırlamıştır | llahu: Allah | lehum: onlar için | cennātin: cennetler | tecrī: akan | min: | teHtihā: altlarından | l-enhāru: ırmaklar | ḣālidīne: ebedi kalacakları | fīhā: içlerinde | ƶālike: işte budur | l-fevzu: başarı | l-ǎZīmu: büyük |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊAD̃: hazırlamıştır | ELLH: Allah | LHM: onlar için | CNET: cennetler | TCRY: akan | MN: | TḪTHE: altlarından | ELÊNHER: ırmaklar | ḢELD̃YN: ebedi kalacakları | FYHE: içlerinde | Z̃LK: işte budur | ELFVZ: başarı | ELAƵYM: büyük |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah, onlara kıyılarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Budur en büyük kurtuluş ve saâdet.
Adem Uğur : Allah, onlara içinde ebedî kalacakları ve zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kazanç budur.
Ahmed Hulusi : Allâh onlara, içinde sonsuz yaşayacakları altlarından nehirler akan cennetler hazırladı. . . İşte budur çok büyük başarı!
Ahmet Tekin : Allah onlar için, altından ırmaklar akan, içinde ebedî yaşayacakları Cennet konakları hazırladı. İşte büyük mutluluk budur.
Ahmet Varol : Allah onlar için içinde sonsuza kadar kalacakları altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.
Ali Bulaç : Allah onlar için, süresiz kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur.
Ali Fikri Yavuz : Allah, onlara (ağaçları) altlarından nehirler akan cennetler hazırladı; içlerinde ebedî olarak kalacaklar. İşte bu, en büyük saadettir.
Bekir Sadak : Allah onlara temelli kalacaklari, iclerinden irmaklar akan cennetler hazirlamistir. Buyuk kurtulus budur. *
Celal Yıldırım : Allah onlara, içinde ebedî kalmaları üzere altlarından ırmaklar akan Cennetler hazırladı. İşte bu en büyük kurtuluş ve saadettir.
Diyanet İşleri : Allah onlara, içinde ebedî kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır.
Diyanet İşleri (eski) : Allah onlara temelli kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük kurtuluş budur.
Diyanet Vakfi : Allah, onlara içinde ebedî kalacakları ve zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kazanç budur.
Edip Yüksel : ALLAH onlara ebedi kalacakları ve içinden ırmaklar akan cennetler söz vermiştir. Bu, en büyük başarıdır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah onlara, altından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İçlerinde ebedi kalacaklar. İşte o büyük kurtuluş budur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah, onlara altından ırmaklar akan cennetler hazırladı, içlerinde sonsuza dek kalacaklar. İşte o büyük kurtuluş bu!
Elmalılı Hamdi Yazır : Allah onlara altından nehirler akar cennetler hazırladı içlerinde muhalled olacaklar, işte o fevz-i azîm bu
Fizilal-il Kuran : Allah onlara altlarından nehirler akan ve içlerinde sürekli kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.
Gültekin Onan : Tanrı onlar için, süresiz kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur.
Hakkı Yılmaz : Allah, onlar için, içinde sürekli kalanlar olarak, altından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İşte bu, o çok büyük kurtuluştur.
Hasan Basri Çantay : Allah onlar için — kendileri içinde ebedî kalıcı olmak üzere — altından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İşte bu, en büyük seâdetdir.
Hayrat Neşriyat : Allah onlar için, altlarından ırmaklar akan Cennetler hazırladı; orada ebedî olarak kalıcıdırlar. İşte büyük kurtuluş budur!
İbni Kesir : Onlar için Allah; içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İşte bu, en büyük kurtuluştur.
İskender Evrenosoğlu : Allah, onlar için altından nehirler akan cennetler hazırladı. Orada ebediyyen kalıcıdırlar. İşte bu “fevz-ül azîm” dir (en büyük kurtuluş, mükâfat).
Muhammed Esed : Allah, içlerinde derelerin, ırmakların çağıldadığı, yerleşip sonsuza kadar yaşayacakları hasbahçeler hazırlamıştır onlar için; işte en büyük bahtiyarlık budur!
Ömer Nasuhi Bilmen : Allah Teâlâ onlar için altından ırmaklar akar cennetler hazırlamıştır. Orada ebedîyen kalıcılardır. İşte en büyük necât budur.
Ömer Öngüt : Allah onlar için altlarından ırmaklar akan, içlerinde ebedî kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur.
Şaban Piriş : Allah onlara içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük zaferdir.
Suat Yıldırım : Allah onlara, içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırladı. Onlar oraya ebediyyen kalmak üzere gireceklerdir. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı!
Süleyman Ateş : Allâh, onlar için altlarından ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük başarı budur.
Tefhim-ul Kuran : Allah onlar için, temelli kalacakları altından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur.
Ümit Şimşek : Allah onlar için, ebediyen kalmak üzere, altlarından ırmaklar akan Cennetler hazırlamıştır. Asıl büyük bahtiyarlık işte budur.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah onlar için, altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Sürekli kalacaklardır orada. İşte budur büyük başarı.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}