» 9 / Tevbe  121:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 121
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَا (VLE) = ve lā : ve yoktur ki
2. يُنْفِقُونَ (YNFGVN) = yunfiḳūne : sarfettikeri
3. نَفَقَةً (NFGT) = nefeḳaten : bir masraf
4. صَغِيرَةً (ṦĞYRT) = Sağīraten : küçük
5. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
6. كَبِيرَةً (KBYRT) = kebīraten : büyük
7. وَلَا (VLE) = ve lā : ve yoktur ki
8. يَقْطَعُونَ (YGŦAVN) = yeḳTaǔne : bir geçmeleri
9. وَادِيًا (VED̃YE) = vādiyen : vadiyi
10. إِلَّا (ÎLE) = illā : mutlaka
11. كُتِبَ (KTB) = kutibe : yazı(lmasın)
12. لَهُمْ (LHM) = lehum : onların lehine
13. لِيَجْزِيَهُمُ (LYCZYHM) = liyecziyehumu : onları mükafatlandırması için
14. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'ın
15. أَحْسَنَ (ÊḪSN) = eHsene : en güzeliyle
16. مَا (ME) = mā : şeylerin
17. كَانُوا (KENVE) = kānū : oldukları
18. يَعْمَلُونَ (YAMLVN) = yeǎ'melūne : yapıyorlar
ve yoktur ki | sarfettikeri | bir masraf | küçük | ve | büyük | ve yoktur ki | bir geçmeleri | vadiyi | mutlaka | yazı(lmasın) | onların lehine | onları mükafatlandırması için | Allah'ın | en güzeliyle | şeylerin | oldukları | yapıyorlar |

[] [NFG] [NFG] [ṦĞR] [] [KBR] [] [GŦA] [VD̃Y] [] [KTB] [] [CZY] [] [ḪSN] [] [KVN] [AML]
VLE YNFGVN NFGT ṦĞYRT VLE KBYRT VLE YGŦAVN VED̃YE ÎLE KTB LHM LYCZYHM ELLH ÊḪSN ME KENVE YAMLVN

ve lā yunfiḳūne nefeḳaten Sağīraten ve lā kebīraten ve lā yeḳTaǔne vādiyen illā kutibe lehum liyecziyehumu llahu eHsene kānū yeǎ'melūne
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون

 » 9 / Tevbe  Suresi: 121
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā ve yoktur ki And not
ينفقون ن ف ق | NFG YNFGVN yunfiḳūne sarfettikeri they spend
نفقة ن ف ق | NFG NFGT nefeḳaten bir masraf any spending
صغيرة ص غ ر | ṦĞR ṦĞYRT Sağīraten küçük small
ولا | VLE ve lā ve and not
كبيرة ك ب ر | KBR KBYRT kebīraten büyük big,
ولا | VLE ve lā ve yoktur ki and not
يقطعون ق ط ع | GŦA YGŦAVN yeḳTaǔne bir geçmeleri they cross
واديا و د ي | VD̃Y VED̃YE vādiyen vadiyi a valley
إلا | ÎLE illā mutlaka but
كتب ك ت ب | KTB KTB kutibe yazı(lmasın) is recorded
لهم | LHM lehum onların lehine for them,
ليجزيهم ج ز ي | CZY LYCZYHM liyecziyehumu onları mükafatlandırması için that Allah may reward them
الله | ELLH llahu Allah'ın that Allah may reward them
أحسن ح س ن | ḪSN ÊḪSN eHsene en güzeliyle the best
ما | ME şeylerin (of) what
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū oldukları they used (to)
يعملون ع م ل | AML YAMLVN yeǎ'melūne yapıyorlar do.

9:121 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve yoktur ki | sarfettikeri | bir masraf | küçük | ve | büyük | ve yoktur ki | bir geçmeleri | vadiyi | mutlaka | yazı(lmasın) | onların lehine | onları mükafatlandırması için | Allah'ın | en güzeliyle | şeylerin | oldukları | yapıyorlar |

[] [NFG] [NFG] [ṦĞR] [] [KBR] [] [GŦA] [VD̃Y] [] [KTB] [] [CZY] [] [ḪSN] [] [KVN] [AML]
VLE YNFGVN NFGT ṦĞYRT VLE KBYRT VLE YGŦAVN VED̃YE ÎLE KTB LHM LYCZYHM ELLH ÊḪSN ME KENVE YAMLVN

ve lā yunfiḳūne nefeḳaten Sağīraten ve lā kebīraten ve lā yeḳTaǔne vādiyen illā kutibe lehum liyecziyehumu llahu eHsene kānū yeǎ'melūne
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون

[] [ن ف ق] [ن ف ق] [ص غ ر] [] [ك ب ر] [] [ق ط ع] [و د ي] [] [ك ت ب] [] [ج ز ي] [] [ح س ن] [] [ك و ن] [ع م ل]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 121
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā ve yoktur ki And not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
ينفقون ن ف ق | NFG YNFGVN yunfiḳūne sarfettikeri they spend
Ye,Nun,Fe,Gaf,Vav,Nun,
10,50,80,100,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
نفقة ن ف ق | NFG NFGT nefeḳaten bir masraf any spending
Nun,Fe,Gaf,Te merbuta,
50,80,100,400,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
صغيرة ص غ ر | ṦĞR ṦĞYRT Sağīraten küçük small
Sad,Ğayn,Ye,Re,Te merbuta,
90,1000,10,200,400,
ADJ – accusative feminine indefinite adjective
صفة منصوبة
ولا | VLE ve lā ve and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
كبيرة ك ب ر | KBR KBYRT kebīraten büyük big,
Kef,Be,Ye,Re,Te merbuta,
20,2,10,200,400,
N – accusative feminine singular indefinite noun
اسم منصوب
ولا | VLE ve lā ve yoktur ki and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يقطعون ق ط ع | GŦA YGŦAVN yeḳTaǔne bir geçmeleri they cross
Ye,Gaf,Tı,Ayn,Vav,Nun,
10,100,9,70,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
واديا و د ي | VD̃Y VED̃YE vādiyen vadiyi a valley
Vav,Elif,Dal,Ye,Elif,
6,1,4,10,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
إلا | ÎLE illā mutlaka but
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
كتب ك ت ب | KTB KTB kutibe yazı(lmasın) is recorded
Kef,Te,Be,
20,400,2,
V – 3rd person masculine singular passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
لهم | LHM lehum onların lehine for them,
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
ليجزيهم ج ز ي | CZY LYCZYHM liyecziyehumu onları mükafatlandırması için that Allah may reward them
Lam,Ye,Cim,Ze,Ye,He,Mim,
30,10,3,7,10,5,40,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الله | ELLH llahu Allah'ın that Allah may reward them
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
أحسن ح س ن | ḪSN ÊḪSN eHsene en güzeliyle the best
,Ha,Sin,Nun,
,8,60,50,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
ما | ME şeylerin (of) what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū oldukları they used (to)
Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
20,1,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
يعملون ع م ل | AML YAMLVN yeǎ'melūne yapıyorlar do.
Ye,Ayn,Mim,Lam,Vav,Nun,
10,70,40,30,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَا: ve yoktur ki | يُنْفِقُونَ: sarfettikeri | نَفَقَةً: bir masraf | صَغِيرَةً: küçük | وَلَا: ve | كَبِيرَةً: büyük | وَلَا: ve yoktur ki | يَقْطَعُونَ: bir geçmeleri | وَادِيًا: vadiyi | إِلَّا: mutlaka | كُتِبَ: yazı(lmasın) | لَهُمْ: onların lehine | لِيَجْزِيَهُمُ: onları mükafatlandırması için | اللَّهُ: Allah'ın | أَحْسَنَ: en güzeliyle | مَا: şeylerin | كَانُوا: oldukları | يَعْمَلُونَ: yapıyorlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولا WLE ve yoktur ki | ينفقون YNFGWN sarfettikeri | نفقة NFGT bir masraf | صغيرة ṦĞYRT küçük | ولا WLE ve | كبيرة KBYRT büyük | ولا WLE ve yoktur ki | يقطعون YGŦAWN bir geçmeleri | واديا WED̃YE vadiyi | إلا ÎLE mutlaka | كتب KTB yazı(lmasın) | لهم LHM onların lehine | ليجزيهم LYCZYHM onları mükafatlandırması için | الله ELLH Allah'ın | أحسن ÊḪSN en güzeliyle | ما ME şeylerin | كانوا KENWE oldukları | يعملون YAMLWN yapıyorlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve lā: ve yoktur ki | yunfiḳūne: sarfettikeri | nefeḳaten: bir masraf | Sağīraten: küçük | ve lā: ve | kebīraten: büyük | ve lā: ve yoktur ki | yeḳTaǔne: bir geçmeleri | vādiyen: vadiyi | illā: mutlaka | kutibe: yazı(lmasın) | lehum: onların lehine | liyecziyehumu: onları mükafatlandırması için | llahu: Allah'ın | eHsene: en güzeliyle | : şeylerin | kānū: oldukları | yeǎ'melūne: yapıyorlar |
Kırık Meal (Transcript) : |VLE: ve yoktur ki | YNFGVN: sarfettikeri | NFGT: bir masraf | ṦĞYRT: küçük | VLE: ve | KBYRT: büyük | VLE: ve yoktur ki | YGŦAVN: bir geçmeleri | VED̃YE: vadiyi | ÎLE: mutlaka | KTB: yazı(lmasın) | LHM: onların lehine | LYCZYHM: onları mükafatlandırması için | ELLH: Allah'ın | ÊḪSN: en güzeliyle | ME: şeylerin | KENVE: oldukları | YAMLVN: yapıyorlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Az olsun, çok olsun, hiçbir şey harcamazlar, hiçbir vâdiyi aşmazlar ki Allah onları, yaptıklarının daha güzeliyle mükâfatlandırmayı takdîr etmemiş olsun.
Adem Uğur : Allah onları, yapmakta olduklarının en güzeli ile mükâfatlandırmak için küçük büyük yaptıkları her masraf, geçtikleri her vâdi mutlaka onların lehine yazılır.
Ahmed Hulusi : Ne zaman küçük veya büyük bir bağış infak etseler, yeryüzünde yolculuk yapsalar; bu onlara kesinlikle yazılmış olduğu içindir. . . Bu, Allâh'ın kendilerini, yapmakta olduklarının en güzeliyle mükâfatlandırması içindir!
Ahmet Tekin : Allah onları amaçla örtüşen niyetlerine göre, bilinçli olarak yapmakta olduklarının en güzelini, en değerlisini ölçü alarak mükafatlandırmak için, küçük büyük gönüllü yaptıkları ferdî ve içtimâî her harcamayı, kestikleri her yolu, tuttukları her vâdiyi mutlaka onların sevap hanelerine yazar.
Ahmet Varol : Allah'ın onlara yaptıklarının daha güzeliyle karşılık vermesi için (Allah yolunda) harcadıkları küçük büyük her şey, geçtikleri her vadi kendileri için yazılır.
Ali Bulaç : Küçük, büyük infak ettileri her nafaka ve (Allah yolunda) aştıkları her vadi, mutlaka Allah'ın yaptıklarının daha güzeliyle onlara karşılığını vermesi için, (bunlar) onlar adına yazılmıştır.
Ali Fikri Yavuz : Onların Allah yolunda harcadıkları küçük ve büyük bir nafaka ve geçtikleri bir vadi olmaz ki, (bunun karşılığında) Allah, yapmakta olduklarından daha güzelini kendilerine vermek için hesaplarına yazılmış bulunmasın.
Bekir Sadak : Allah, yaptiklarinin karsiligini en guzel sekilde kendilerine vermek uzere, az veya cok sarfettikleri her sey, yurudukleri her yol, onlar icin yazilir.
Celal Yıldırım : Onlar küçük olsun, büyük olsun (Allah yolunda) bir şey harcamaya görsünler ve (Allah yolunda) bir vadiyi kat'etmeye dursunlar, mutlaka Allah işleyegeldikleri (iyi-yararlı) şeylere daha güzeliyle karşılık vermek için onlar adına (amelleri) yazılır.
Diyanet İşleri : Allah yolunda küçük, büyük bir harcama yapmazlar ve bir vadiyi katetmezler ki (bunlar), Allah’ın, yaptıklarının daha güzeliyle kendilerini mükâfatlandırması için hesaplarına yazılmış olmasın.
Diyanet İşleri (eski) : Allah, yaptıklarının karşılığını en güzel şekilde kendilerine vermek üzere, az veya çok sarfettikleri her şey, yürüdükleri her yol, onlar için yazılır.
Diyanet Vakfi : Allah onları, yapmakta olduklarının en güzeli ile mükâfatlandırmak için küçük büyük yaptıkları her masraf, geçtikleri her vâdi mutlaka onların lehine yazılır.
Edip Yüksel : Büyük veya küçük, yaptıkları her yardım ve aştıkları her vadi onlar için kredi olarak yazılır. ALLAH yaptıklarının en güzeliyle kendilerini ödüllendirir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onların, Allah yolunda yaptıkları küçük veya büyük her harcama veya geçtikleri her vadi karşılığında, yaptıkları işin daha güzeliyle Allah'ın kendilerini mükâfatlandırması için sevap yazılmaması mümkün değildir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onlar, -küçük olsun, büyük olsun- bir harcama yapmazlar ve bir vadiyi aşmazlar ki, Allah kendilerini işlediklerinden daha güzeliyle mükafatlandırmak için onların hesaplarına yazmış olmasın!
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve küçük, büyük bir masraf yapmazlar ve bir vadî kat'etmezler ki amellerinin daha güzeliyle Allah kendilerine mükâfat etmek için hisablarına yazılmış olmasın
Fizilal-il Kuran : Yaptıkları küçük büyük bütün maddi harcamalar ve aştıkları her vadi, mutlaka hesaplarına yazılır ki, Allah işledikleri iyilikleri en güzel karşılıklarla ödüllendirsin.
Gültekin Onan : Küçük, büyük infak ettileri her nafaka ve (Tanrı yolunda) aştıkları her vadi, mutlaka Tanrı'nın yaptıklarının daha güzeliyle onlara karşılığını vermesi için, (bunlar) onlar adına yazılmıştır.
Hakkı Yılmaz : (120,121) "Medîne halkı ve bedevi Araplardan civardakiler için, Allah'ın Elçisi'nden geri kalmaları ve O’nun canından evvel kendi canlarını düşünmeleri olacak şey değildir. İşte bu, Allah yolunda isabet eden her susuzluk, her yorgunluk ve her açlık, kâfirleri; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedenleri öfkelendirecek olması, ayak bastıkları her yer ve düşmana karşı elde ettikleri her başarı karşılığında kendilerine kesinlikle sâlih bir amel yazılmış olması, Allah yolunda yaptıkları küçük ve büyük her harcama ve geçtikleri her vadi karşılığında, kesinlikle kendileri için, yaptıkları işin daha güzeliyle Allah'ın kendilerini ödüllendirmesi yazılmış olması sebebiyledir. Şüphesiz Allah, iyilik-güzellik üretenlerin ödülünü kaybetmez. "
Hasan Basri Çantay : Onlar (hak yolunda) gerek küçük, gerek büyük herhangi bir masraf yapmaya dursunlar, bir vadiyi geçmeye dursunlar ille Allah o yapar olduklarının daha güzeliyle onlara mükâfat etmek için, (bütün onlar) hesâblarına yazılmışdır.
Hayrat Neşriyat : Hem (Allah yolunda) ne küçük, ne de büyük olarak sarf edecekleri bir nafaka, ne de geçecekleri bir vâdi olmaz ki, lehlerine (bir sevab olarak) yazılmış olmasın! Tâ ki Allah kendilerini, yapmakta olduklarının daha güzeliyle mükâfâtlandırsın!
İbni Kesir : Onlar, küçük veya büyük nafaka olarak ne infak ederlerse, ne kadar yol giderler ve bir vadi geçerlerse; mutlaka onların lehine yazılır ki Allah yaptıklarının en güzeli ile mükafatlandırsın.
İskender Evrenosoğlu : Ve küçük ve büyük bir nafaka, infâk etmezler (vermezler) ve bir vadiyi geçmezler ki; Allah'ın, onların yaptıklarını en ahsen (en güzel) şekilde mükâfatlandırması için onların üzerine yazılmış olmasın.
Muhammed Esed : Ve yine onlar, az ya da çok, (Allah için) ne zaman bir harcamada bulunsalar, yeryüzünde (Allah için) ne zaman bir yol katetseler, bu onların lehine kaydedilmektedir; Allah yaptıkları her şey için onları en güzel bir biçimde ödüllendirecektir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve (onlar) ne küçük ve ne de büyük bir nafaka sarfetmezler ki, ve bir vadiyi dolaşmış olmazlar ki, illâ onlar için yazılır. Tâ ki yaptıklarından daha güzeli ile Allah Teâlâ onları mükâfaata nâil buyursun.
Ömer Öngüt : Onların Allah yolunda harcadıkları az ve çok her şey, yürüdükleri her yol, mutlaka hesaplarına yazılır. Ki Allah onları, yaptıklarının en güzeli ile mükâfatlandırsın.
Şaban Piriş : Allah tarafından yaptıklarının karşılığı olarak en güzel şekilde ödüllendirilmek için, az ve çok infakta bulundukları her şey, yürüdükleri her yol onlar için yazılmıştır.
Suat Yıldırım : Onlar Allah yolunda, az olsun çok olsun, hiçbir harcama yapmazlar, hak yolda katettikleri hiçbir vadi olmaz ki,Allah, işledikleri bu iyilikleri en güzel tarzda ödüllendirmek için, onların hesaplarına yazılmış olmasın!
Süleyman Ateş : Küçük, büyük bir masraf yapmaları, bir vâdiyi geçmeleri, mutlaka onların lehine yazılır ki Allâh onları, yaptıklarının en güzeliyle mükâfâtlandırsın.
Tefhim-ul Kuran : Küçük, büyük infak ettikleri her nafaka ve (Allah yolunda) aştıkları her vadi, mutlaka Allah'ın yapmakta olduklarının daha güzeliyle onlara karşılığını vermesi için, (bunlar) onlar adına yazılmıştır.
Ümit Şimşek : Onlar ister hayır için küçük veya büyük birşey harcamış, isterse bir vadi aşmış olsunlar, bu da onların lehine yazılır ve sonunda Allah onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendirir.
Yaşar Nuri Öztürk : Küçük büyük bir infakta bulunmaları, bir vadiyi geçmeleri, kendileri lehine mutlaka yazılır ki, Allah onlara yapıp ettiklerinden daha güzeliyle karşılık versin.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}