» 9 / Tevbe  69:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 69
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. كَالَّذِينَ (KELZ̃YN) = kālleƶīne : gibi
2. مِنْ (MN) = min :
3. قَبْلِكُمْ (GBLKM) = ḳablikum : sizden öncekiler
4. كَانُوا (KENVE) = kānū : idiler
5. أَشَدَّ (ÊŞD̃) = eşedde : daha yaman
6. مِنْكُمْ (MNKM) = minkum : sizden
7. قُوَّةً (GVT) = ḳuvveten : kuvvetçe
8. وَأَكْثَرَ (VÊKS̃R) = ve ekṧera : ve daha çok
9. أَمْوَالًا (ÊMVELE) = emvālen : mal
10. وَأَوْلَادًا (VÊVLED̃E) = ve evlāden : ve evladça
11. فَاسْتَمْتَعُوا (FESTMTAVE) = festemteǔ : onlar zevklerine baktılar
12. بِخَلَاقِهِمْ (BḢLEGHM) = biḣalāḳihim : kendi paylarına düşenle
13. فَاسْتَمْتَعْتُمْ (FESTMTATM) = festemteǎ'tum : zevkinize baktınız
14. بِخَلَاقِكُمْ (BḢLEGKM) = biḣalāḳikum : payınıza düşenle
15. كَمَا (KME) = kemā : gibi
16. اسْتَمْتَعَ (ESTMTA) = stemteǎ : zevklerine baktıkları
17. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselerin
18. مِنْ (MN) = min :
19. قَبْلِكُمْ (GBLKM) = ḳablikum : sizden öncekilerin
20. بِخَلَاقِهِمْ (BḢLEGHM) = biḣalāḳihim : kendi paylarına düşenle
21. وَخُضْتُمْ (VḢŽTM) = ve ḣuDtum : ve siz de daldınız
22. كَالَّذِي (KELZ̃Y) = kālleƶī : gibi
23. خَاضُوا (ḢEŽVE) = ḣāDū : dalanlar
24. أُولَٰئِكَ (ÊVLÙK) = ulāike : onlar
25. حَبِطَتْ (ḪBŦT) = HabiTat : boşa gidenlerdir
26. أَعْمَالُهُمْ (ÊAMELHM) = eǎ'māluhum : yaptıkları
27. فِي (FY) = fī :
28. الدُّنْيَا (ELD̃NYE) = d-dunyā : dünyada
29. وَالْاخِرَةِ (VEL ËḢRT) = vel'āḣirati : ve ahirette
30. وَأُولَٰئِكَ (VÊVLÙK) = ve ulāike : ve işte
31. هُمُ (HM) = humu : onlardır
32. الْخَاسِرُونَ (ELḢESRVN) = l-ḣāsirūne : ziyana uğrayanlar
gibi | | sizden öncekiler | idiler | daha yaman | sizden | kuvvetçe | ve daha çok | mal | ve evladça | onlar zevklerine baktılar | kendi paylarına düşenle | zevkinize baktınız | payınıza düşenle | gibi | zevklerine baktıkları | kimselerin | | sizden öncekilerin | kendi paylarına düşenle | ve siz de daldınız | gibi | dalanlar | onlar | boşa gidenlerdir | yaptıkları | | dünyada | ve ahirette | ve işte | onlardır | ziyana uğrayanlar |

[] [] [GBL] [KVN] [ŞD̃D̃] [] [GVY] [KS̃R] [MVL] [VLD̃] [MTA] [ḢLG] [MTA] [ḢLG] [] [MTA] [] [] [GBL] [ḢLG] [ḢVŽ] [] [ḢVŽ] [] [ḪBŦ] [AML] [] [D̃NV] [EḢR] [] [] [ḢSR]
KELZ̃YN MN GBLKM KENVE ÊŞD̃ MNKM GVT VÊKS̃R ÊMVELE VÊVLED̃E FESTMTAVE BḢLEGHM FESTMTATM BḢLEGKM KME ESTMTA ELZ̃YN MN GBLKM BḢLEGHM VḢŽTM KELZ̃Y ḢEŽVE ÊVLÙK ḪBŦT ÊAMELHM FY ELD̃NYE VEL ËḢRT VÊVLÙK HM ELḢESRVN

kālleƶīne min ḳablikum kānū eşedde minkum ḳuvveten ve ekṧera emvālen ve evlāden festemteǔ biḣalāḳihim festemteǎ'tum biḣalāḳikum kemā stemteǎ elleƶīne min ḳablikum biḣalāḳihim ve ḣuDtum kālleƶī ḣāDū ulāike HabiTat eǎ'māluhum d-dunyā vel'āḣirati ve ulāike humu l-ḣāsirūne
كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون

 » 9 / Tevbe  Suresi: 69
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
كالذين | KELZ̃YN kālleƶīne gibi Like those
من | MN min before you
قبلكم ق ب ل | GBL GBLKM ḳablikum sizden öncekiler before you
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū idiler they were
أشد ش د د | ŞD̃D̃ ÊŞD̃ eşedde daha yaman mightier
منكم | MNKM minkum sizden than you
قوة ق و ي | GVY GVT ḳuvveten kuvvetçe (in) strength,
وأكثر ك ث ر | KS̃R VÊKS̃R ve ekṧera ve daha çok and more abundant
أموالا م و ل | MVL ÊMVELE emvālen mal (in) wealth
وأولادا و ل د | VLD̃ VÊVLED̃E ve evlāden ve evladça and children.
فاستمتعوا م ت ع | MTA FESTMTAVE festemteǔ onlar zevklerine baktılar So they enjoyed
بخلاقهم خ ل ق | ḢLG BḢLEGHM biḣalāḳihim kendi paylarına düşenle their portion,
فاستمتعتم م ت ع | MTA FESTMTATM festemteǎ'tum zevkinize baktınız and you have enjoyed
بخلاقكم خ ل ق | ḢLG BḢLEGKM biḣalāḳikum payınıza düşenle your portion
كما | KME kemā gibi like
استمتع م ت ع | MTA ESTMTA stemteǎ zevklerine baktıkları enjoyed
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those
من | MN min before you
قبلكم ق ب ل | GBL GBLKM ḳablikum sizden öncekilerin before you
بخلاقهم خ ل ق | ḢLG BḢLEGHM biḣalāḳihim kendi paylarına düşenle their portion,
وخضتم خ و ض | ḢVŽ VḢŽTM ve ḣuDtum ve siz de daldınız and you indulge
كالذي | KELZ̃Y kālleƶī gibi like the one who
خاضوا خ و ض | ḢVŽ ḢEŽVE ḣāDū dalanlar indulges (in idle talk).
أولئك | ÊVLÙK ulāike onlar Those,
حبطت ح ب ط | ḪBŦ ḪBŦT HabiTat boşa gidenlerdir worthless,
أعمالهم ع م ل | AML ÊAMELHM eǎ'māluhum yaptıkları (are) their deeds
في | FY in
الدنيا د ن و | D̃NV ELD̃NYE d-dunyā dünyada the world
والآخرة ا خ ر | EḢR VEL ËḢRT vel'āḣirati ve ahirette and (in) the Hereafter.
وأولئك | VÊVLÙK ve ulāike ve işte And those,
هم | HM humu onlardır they
الخاسرون خ س ر | ḢSR ELḢESRVN l-ḣāsirūne ziyana uğrayanlar (are) the losers.

9:69 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

gibi | | sizden öncekiler | idiler | daha yaman | sizden | kuvvetçe | ve daha çok | mal | ve evladça | onlar zevklerine baktılar | kendi paylarına düşenle | zevkinize baktınız | payınıza düşenle | gibi | zevklerine baktıkları | kimselerin | | sizden öncekilerin | kendi paylarına düşenle | ve siz de daldınız | gibi | dalanlar | onlar | boşa gidenlerdir | yaptıkları | | dünyada | ve ahirette | ve işte | onlardır | ziyana uğrayanlar |

[] [] [GBL] [KVN] [ŞD̃D̃] [] [GVY] [KS̃R] [MVL] [VLD̃] [MTA] [ḢLG] [MTA] [ḢLG] [] [MTA] [] [] [GBL] [ḢLG] [ḢVŽ] [] [ḢVŽ] [] [ḪBŦ] [AML] [] [D̃NV] [EḢR] [] [] [ḢSR]
KELZ̃YN MN GBLKM KENVE ÊŞD̃ MNKM GVT VÊKS̃R ÊMVELE VÊVLED̃E FESTMTAVE BḢLEGHM FESTMTATM BḢLEGKM KME ESTMTA ELZ̃YN MN GBLKM BḢLEGHM VḢŽTM KELZ̃Y ḢEŽVE ÊVLÙK ḪBŦT ÊAMELHM FY ELD̃NYE VEL ËḢRT VÊVLÙK HM ELḢESRVN

kālleƶīne min ḳablikum kānū eşedde minkum ḳuvveten ve ekṧera emvālen ve evlāden festemteǔ biḣalāḳihim festemteǎ'tum biḣalāḳikum kemā stemteǎ elleƶīne min ḳablikum biḣalāḳihim ve ḣuDtum kālleƶī ḣāDū ulāike HabiTat eǎ'māluhum d-dunyā vel'āḣirati ve ulāike humu l-ḣāsirūne
كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون

[] [] [ق ب ل] [ك و ن] [ش د د] [] [ق و ي] [ك ث ر] [م و ل] [و ل د] [م ت ع] [خ ل ق] [م ت ع] [خ ل ق] [] [م ت ع] [] [] [ق ب ل] [خ ل ق] [خ و ض] [] [خ و ض] [] [ح ب ط] [ع م ل] [] [د ن و] [ا خ ر] [] [] [خ س ر]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 69
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
كالذين | KELZ̃YN kālleƶīne gibi Like those
Kef,Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
20,1,30,700,10,50,
P – prefixed preposition ka
REL – masculine plural relative pronoun
جار ومجرور
من | MN min before you
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبلكم ق ب ل | GBL GBLKM ḳablikum sizden öncekiler before you
Gaf,Be,Lam,Kef,Mim,
100,2,30,20,40,
N – genitive noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū idiler they were
Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
20,1,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
أشد ش د د | ŞD̃D̃ ÊŞD̃ eşedde daha yaman mightier
,Şın,Dal,
,300,4,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
منكم | MNKM minkum sizden than you
Mim,Nun,Kef,Mim,
40,50,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
قوة ق و ي | GVY GVT ḳuvveten kuvvetçe (in) strength,
Gaf,Vav,Te merbuta,
100,6,400,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
وأكثر ك ث ر | KS̃R VÊKS̃R ve ekṧera ve daha çok and more abundant
Vav,,Kef,Se,Re,
6,,20,500,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine singular noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
أموالا م و ل | MVL ÊMVELE emvālen mal (in) wealth
,Mim,Vav,Elif,Lam,Elif,
,40,6,1,30,1,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
وأولادا و ل د | VLD̃ VÊVLED̃E ve evlāden ve evladça and children.
Vav,,Vav,Lam,Elif,Dal,Elif,
6,,6,30,1,4,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine plural indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
فاستمتعوا م ت ع | MTA FESTMTAVE festemteǔ onlar zevklerine baktılar So they enjoyed
Fe,Elif,Sin,Te,Mim,Te,Ayn,Vav,Elif,
80,1,60,400,40,400,70,6,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine plural (form X) perfect verb
PRON – subject pronoun
الفاء استئنافية
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بخلاقهم خ ل ق | ḢLG BḢLEGHM biḣalāḳihim kendi paylarına düşenle their portion,
Be,Hı,Lam,Elif,Gaf,He,Mim,
2,600,30,1,100,5,40,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
جار ومجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فاستمتعتم م ت ع | MTA FESTMTATM festemteǎ'tum zevkinize baktınız and you have enjoyed
Fe,Elif,Sin,Te,Mim,Te,Ayn,Te,Mim,
80,1,60,400,40,400,70,400,40,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 2nd person masculine plural (form X) perfect verb
PRON – subject pronoun
الفاء عاطفة
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
بخلاقكم خ ل ق | ḢLG BḢLEGKM biḣalāḳikum payınıza düşenle your portion
Be,Hı,Lam,Elif,Gaf,Kef,Mim,
2,600,30,1,100,20,40,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
جار ومجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
كما | KME kemā gibi like
Kef,Mim,Elif,
20,40,1,
P – prefixed preposition ka
SUB – subordinating conjunction
جار ومجرور
استمتع م ت ع | MTA ESTMTA stemteǎ zevklerine baktıkları enjoyed
Elif,Sin,Te,Mim,Te,Ayn,
1,60,400,40,400,70,
V – 3rd person masculine singular (form X) perfect verb
فعل ماض
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
من | MN min before you
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبلكم ق ب ل | GBL GBLKM ḳablikum sizden öncekilerin before you
Gaf,Be,Lam,Kef,Mim,
100,2,30,20,40,
N – genitive noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بخلاقهم خ ل ق | ḢLG BḢLEGHM biḣalāḳihim kendi paylarına düşenle their portion,
Be,Hı,Lam,Elif,Gaf,He,Mim,
2,600,30,1,100,5,40,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
جار ومجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وخضتم خ و ض | ḢVŽ VḢŽTM ve ḣuDtum ve siz de daldınız and you indulge
Vav,Hı,Dad,Te,Mim,
6,600,800,400,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
كالذي | KELZ̃Y kālleƶī gibi like the one who
Kef,Elif,Lam,Zel,Ye,
20,1,30,700,10,
P – prefixed preposition ka
REL – masculine singular relative pronoun
جار ومجرور
خاضوا خ و ض | ḢVŽ ḢEŽVE ḣāDū dalanlar indulges (in idle talk).
Hı,Elif,Dad,Vav,Elif,
600,1,800,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أولئك | ÊVLÙK ulāike onlar Those,
,Vav,Lam,,Kef,
,6,30,,20,
DEM – plural demonstrative pronoun
اسم اشارة
حبطت ح ب ط | ḪBŦ ḪBŦT HabiTat boşa gidenlerdir worthless,
Ha,Be,Tı,Te,
8,2,9,400,
V – 3rd person feminine singular perfect verb
فعل ماض
أعمالهم ع م ل | AML ÊAMELHM eǎ'māluhum yaptıkları (are) their deeds
,Ayn,Mim,Elif,Lam,He,Mim,
,70,40,1,30,5,40,
N – nominative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الدنيا د ن و | D̃NV ELD̃NYE d-dunyā dünyada the world
Elif,Lam,Dal,Nun,Ye,Elif,
1,30,4,50,10,1,
N – genitive feminine singular noun
اسم مجرور
والآخرة ا خ ر | EḢR VEL ËḢRT vel'āḣirati ve ahirette and (in) the Hereafter.
Vav,Elif,Lam,,Hı,Re,Te merbuta,
6,1,30,,600,200,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine singular noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
وأولئك | VÊVLÙK ve ulāike ve işte And those,
Vav,,Vav,Lam,,Kef,
6,,6,30,,20,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
DEM – plural demonstrative pronoun
الواو عاطفة
اسم اشارة
هم | HM humu onlardır they
He,Mim,
5,40,
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
الخاسرون خ س ر | ḢSR ELḢESRVN l-ḣāsirūne ziyana uğrayanlar (are) the losers.
Elif,Lam,Hı,Elif,Sin,Re,Vav,Nun,
1,30,600,1,60,200,6,50,
N – nominative masculine plural active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |كَالَّذِينَ: gibi | مِنْ: | قَبْلِكُمْ: sizden öncekiler | كَانُوا: idiler | أَشَدَّ: daha yaman | مِنْكُمْ: sizden | قُوَّةً: kuvvetçe | وَأَكْثَرَ: ve daha çok | أَمْوَالًا: mal | وَأَوْلَادًا: ve evladça | فَاسْتَمْتَعُوا: onlar zevklerine baktılar | بِخَلَاقِهِمْ: kendi paylarına düşenle | فَاسْتَمْتَعْتُمْ: zevkinize baktınız | بِخَلَاقِكُمْ: payınıza düşenle | كَمَا: gibi | اسْتَمْتَعَ: zevklerine baktıkları | الَّذِينَ: kimselerin | مِنْ: | قَبْلِكُمْ: sizden öncekilerin | بِخَلَاقِهِمْ: kendi paylarına düşenle | وَخُضْتُمْ: ve siz de daldınız | كَالَّذِي: gibi | خَاضُوا: dalanlar | أُولَٰئِكَ: onlar | حَبِطَتْ: boşa gidenlerdir | أَعْمَالُهُمْ: yaptıkları | فِي: | الدُّنْيَا: dünyada | وَالْاخِرَةِ: ve ahirette | وَأُولَٰئِكَ: ve işte | هُمُ: onlardır | الْخَاسِرُونَ: ziyana uğrayanlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |كالذين KELZ̃YN gibi | من MN | قبلكم GBLKM sizden öncekiler | كانوا KENWE idiler | أشد ÊŞD̃ daha yaman | منكم MNKM sizden | قوة GWT kuvvetçe | وأكثر WÊKS̃R ve daha çok | أموالا ÊMWELE mal | وأولادا WÊWLED̃E ve evladça | فاستمتعوا FESTMTAWE onlar zevklerine baktılar | بخلاقهم BḢLEGHM kendi paylarına düşenle | فاستمتعتم FESTMTATM zevkinize baktınız | بخلاقكم BḢLEGKM payınıza düşenle | كما KME gibi | استمتع ESTMTA zevklerine baktıkları | الذين ELZ̃YN kimselerin | من MN | قبلكم GBLKM sizden öncekilerin | بخلاقهم BḢLEGHM kendi paylarına düşenle | وخضتم WḢŽTM ve siz de daldınız | كالذي KELZ̃Y gibi | خاضوا ḢEŽWE dalanlar | أولئك ÊWLÙK onlar | حبطت ḪBŦT boşa gidenlerdir | أعمالهم ÊAMELHM yaptıkları | في FY | الدنيا ELD̃NYE dünyada | والآخرة WEL ËḢRT ve ahirette | وأولئك WÊWLÙK ve işte | هم HM onlardır | الخاسرون ELḢESRWN ziyana uğrayanlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |kālleƶīne: gibi | min: | ḳablikum: sizden öncekiler | kānū: idiler | eşedde: daha yaman | minkum: sizden | ḳuvveten: kuvvetçe | ve ekṧera: ve daha çok | emvālen: mal | ve evlāden: ve evladça | festemteǔ: onlar zevklerine baktılar | biḣalāḳihim: kendi paylarına düşenle | festemteǎ'tum: zevkinize baktınız | biḣalāḳikum: payınıza düşenle | kemā: gibi | stemteǎ: zevklerine baktıkları | elleƶīne: kimselerin | min: | ḳablikum: sizden öncekilerin | biḣalāḳihim: kendi paylarına düşenle | ve ḣuDtum: ve siz de daldınız | kālleƶī: gibi | ḣāDū: dalanlar | ulāike: onlar | HabiTat: boşa gidenlerdir | eǎ'māluhum: yaptıkları | : | d-dunyā: dünyada | vel'āḣirati: ve ahirette | ve ulāike: ve işte | humu: onlardır | l-ḣāsirūne: ziyana uğrayanlar |
Kırık Meal (Transcript) : |KELZ̃YN: gibi | MN: | GBLKM: sizden öncekiler | KENVE: idiler | ÊŞD̃: daha yaman | MNKM: sizden | GVT: kuvvetçe | VÊKS̃R: ve daha çok | ÊMVELE: mal | VÊVLED̃E: ve evladça | FESTMTAVE: onlar zevklerine baktılar | BḢLEGHM: kendi paylarına düşenle | FESTMTATM: zevkinize baktınız | BḢLEGKM: payınıza düşenle | KME: gibi | ESTMTA: zevklerine baktıkları | ELZ̃YN: kimselerin | MN: | GBLKM: sizden öncekilerin | BḢLEGHM: kendi paylarına düşenle | VḢŽTM: ve siz de daldınız | KELZ̃Y: gibi | ḢEŽVE: dalanlar | ÊVLÙK: onlar | ḪBŦT: boşa gidenlerdir | ÊAMELHM: yaptıkları | FY: | ELD̃NYE: dünyada | VEL ËḢRT: ve ahirette | VÊVLÙK: ve işte | HM: onlardır | ELḢESRVN: ziyana uğrayanlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Siz de, sizden öncekilere benziyorsunuz; onlar, kuvvetçe daha ileriydi sizden, malları, evlâtları da daha fazlaydı. Nasîbiniz kadar faydalanmak istediniz, nitekim sizden öncekiler de nasipleri kadar faydalanmak istediler ve onlar nasıl kâfirliğe daldılarsa siz de daldınız. Yaptıkları iş, dünyâda da boşa gitti, âhirette de ve onlardır ziyankârların ta kendileri.
Adem Uğur : (Ey münafıklar! Siz de) sizden öncekiler gibi (yaptınız). Onlar sizden kuvvetçe daha üstün, mal ve evlâtça daha çok idiler. Onlar (dünya malından) paylarına düşenden faydalandılar. İşte sizden öncekiler nasıl paylarına düşenden faydalandıysalar, siz de payınıza düşenden faydalandınız ve (bâtıla) dalanlar gibi siz de daldınız. İşte onların amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Ve onlar ziyana uğrayanların kendileridir.
Ahmed Hulusi : Sizden önceki kimseler gibi (tıpkı). . . Onlar kuvvet olarak sizden çok daha güçlüydüler. . . Zenginlik ve evlatlar itibarıyla (sizden) daha çoktular. . . Nasipleri kadarıyla dünya nimetlerinden faydalandılar. . . Sizden öncekilerin kendi nasipleriyle faydalandıkları gibi; siz de kendi nasibinizle faydalandınız; onların daldıkları gibi siz de daldınız! İşte bunların dünyada da, gelecekte de yaptıkları boşa gitmiştir. . . İşte bunlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir.
Ahmet Tekin : Siz de tıpkı sizden önce yaşayıp helâk olmuş milletler gibisiniz. Oysa onlar sizden daha güçlü, kuvvetli, mal ve evlâtları sizinkilerden daha çoktu. Dünya nimetlerinden paylarına düşen kadar zevk sürdüler. Sizden öncekiler paylarına düşen kadarıyla nasıl zevk sürmek istedilerse, siz de onlar gibi payınıza düşen kadarıyla zevk sürmeye baktınız. Siz de, sizden önce batağa, çürük ve asılsız davalara dalanlar gibi batağa daldınız. İşte onların amelleri dünyada da, âhirette, ebedî yurtta da boşa gitmiştir. Onlar, işte onlar hüsrana uğrayanlardır.
Ahmet Varol : (Ey münafıklar!) Siz de, sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha güçlüydüler ve malları da, çocukları da sizinkilerden daha çoktu. Onlar (dünyadan) paylarına düşenden yararlanmaya baktılar. Sizden öncekilerin paylarına düşenden yararlandıkları gibi siz de kendi payınızdan yararlandınız. Aynı şekilde onların (batıla ve dünya zevklerine) daldıkları gibi siz de daldınız. İşte onların yaptıkları dünyada da ahirette de boşa gitmiştir ve zarara uğrayanlar da onlardır.
Ali Bulaç : Sizden önceki (münafıklar ve kâfirler) gibi. Onlar sizden kuvvet bakımından daha güçlü, mal ve çocuklar bakımından daha çoktular. Onlar kendi paylarıyla yararlanmaya baktılar; siz de, sizden öncekilerin kendi paylarıyla yararlanmaya kalkışmaları gibi, kendi paylarınızla yararlanmaya baktınız ve siz de (dünyaya ve zevke) dalanlar gibi daldınız. İşte onların dünyada ahirette bütün yapıp ettikleri (amelleri) boşa çıkmıştır ve işte onlar kayba uğrayanlardır.
Ali Fikri Yavuz : Siz ey münafıklar, kendinizden öncekiler gibisiniz. Üstelik onlar, kuvvetçe sizden daha çetin, mal ve evlâd bakımından sizden daha çok idiler. Dünya hayatından nasîbleri kadar zevk sürmeğe bakmışlardı. İşte sizden öncekiler, nasibleriyle nasıl zevk sürmek istedilerse, siz de öyle kısmetinizle zevk sürmeğe baktınız; siz de o bataklığa dalanlar gibi daldınız. İşte bunların, dünya ve âhirette, bütün amelleri boşa gitmiştir. İşte bunlar, hüsranda kalanlardır.
Bekir Sadak : Ey ikiyuzluler! Siz, sizden once daha kuvvetli, mallari ve cocuklari daha cok olup, hisselerince bunlardan faydalanan kimseler gibisiniz. Sizden oncekiler, hisselerince faydalandiklari gibi siz de hissenizce faydalandiniz ve onlarin batila daldiklari gibi siz de daldiniz. Iste bunlar dunyada ve ahirette isleri bosa cikanlardir, iste bunlar mahvolanlardir.
Celal Yıldırım : (Ey münafıklar!) sizin durumunuz, sizden öncekilerin durumuna benzer. (Ne var ki) onlar sizden daha güçlü, mal ve evlâd bakımından daha çok (imkânlara sahip) idiler. Kendi paylarından yararlanmaya (zevk almaya) çalıştılar; sizden öncekiler (dünyalıktan) kendi paylarından yararlanmak istedikleri gibi siz de kendi (nifak) payınızdan yararlanıp (zevk almak) istediniz, (böyle bir bataklığa) dalanlar gibi daldınız, işte bunların amelleri hem Dünya'da, hem Âhiret'te boşa gitmiştir ve işte ziyana uğrayanlar bunlardır.
Diyanet İşleri : (Ey münafıklar!), siz de tıpkı sizden öncekiler gibisiniz: Onlar sizden daha güçlü, malları ve çocukları daha fazlaydı. Onlar paylarına düşenden faydalanmışlardı. Sizden öncekilerin, paylarına düşenden faydalandığı gibi siz de payınıza düşenden öylece faydalandınız ve onların daldığı gibi, siz de (dünya zevkine) daldınız. İşte onların dünyada da ahirette de amelleri boşa gitmiştir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.
Diyanet İşleri (eski) : Ey ikiyüzlüler! Siz, sizden önce daha kuvvetli, malları ve çocukları daha çok olup, hisselerince bunlardan faydalanan kimseler gibisiniz. Sizden öncekiler, hisselerince faydalandıkları gibi siz de hissenizce faydalandınız ve onların batıla daldıklarıgibi siz de daldınız. İşte bunlar dünyada ve ahirette işleri boşa çıkanlardır, işte bunlar mahvolanlardır.
Diyanet Vakfi : (Ey münafıklar! Siz de) sizden öncekiler gibi (yaptınız). Onlar sizden kuvvetçe daha üstün, mal ve evlâtça daha çok idiler. Onlar (dünya malından) paylarına düşenden faydalandılar. İşte sizden öncekiler nasıl paylarına düşenden faydalandıysalar, siz de payınıza düşenden faydalandınız ve (bâtıla) dalanlar gibi siz de daldınız. İşte onların amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Ve onlar ziyana uğrayanların kendileridir.
Edip Yüksel : Tıpkı sizden öncekilere benziyorsunuz; sizden daha güçlüydüler, sizden daha çok mal ve çocuklara sahiptiler. Kendilerine düşen paydan hoşlandılar, sizden öncekilerin kendi paylarından hoşlanmaları gibi siz de kendi payınızdan hoşlandınız. Kendilerini kaptıranlar gibi siz de kaptırdınız. Onlar, işleri dünya ve ahirette boşa çıkmış kimselerdir. Onlar, kaybedenlerdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Ey münafıklar!) siz de tıpkı kendinizden öncekiler gibisiniz. Oysa onlar sizden daha güçlü, kuvvetli, mal ve evlatça sizden daha varlıklı idiler. Dünya nimetlerinden paylarına düşen kadar zevk sürdüler. Sizden öncekiler kısmetlerine düşen kadarıyla nasıl zevk sürmek istedilerse siz de onlar gibi kısmetinize düşen kadarıyla zevk sürmeye baktınız, siz de sizden önce batağa dalanlar gibi batağa daldınız. İşte bunların dünyada ve ahirette bütün amelleri heder olup gitti ve işte bunlar hep hüsran içinde kalanlardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sizden öncekiler gibisiniz, onlar kuvvetçe sizden daha çetindiler, malları ve çocukları daha çoktu; dünya hayatından paylarına düşenlerle zevk sürmeye bakmışlardı. Sizden öncekiler paylarına düşenlerle nasıl zevk sürmek istedilerse siz de aynı şekilde payınıza düşenle zevk sürmeye baktınız ve o batağa dalanlar gibi siz de daldınız. İşte bunların dünyada da ahirette de bütün yaptıkları boşa gitti. İşte bunlar, hep hüsran içinde kalanlardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Sizden evvelkiler gibi ki kuvvetce sizden daha çetin, mal ve evlâdca sizden daha çok idiler de dünya hayatından kısmetleriyle zevk sürmeğe bakmışlardı, o sizden evvelkiler kısmetleriyle nasıl zevk sürmek istedilerse siz de öyle kısmetinizle zevk sürmeğe baktınız, siz de o batağa dalan gibi daldınız, işte bunların Dünya ve Âhırette bütün amelleri heder oldu ve işte bunlar hep o husran içinde kalanlardır
Fizilal-il Kuran : Ey münafıklar, siz de sizden önce yaşamış ve sizden daha güçlü, daha zengin ve daha çok sayıda çocuklu olup paylarına düşen dünya nimetlerinin cazibesine kapılan kimseler gibi davrandınız, bu kimseler nasıl paylarına düşen dünya nimetlerinin cazibesine kapıldılar ise, siz de öylece payınıza düşen dünya nimetlerinin cazibesine kapıldınız, vaktiyle eğriliğe dalanlar gibi siz de eğriliğe daldınız. Onlar, yaptıkları dünyada ve ahirette boşa gitmiş kimselerdir. Onlar hüsrana uğramışların ta kendileridir.
Gültekin Onan : Sizden önceki (münafıklar ve kafirler) gibi. Onlar sizden kuvvet bakımından daha güçlü, mal ve çocuklar bakımından daha çoktular. Onlar kendi paylarıyla yararlanmaya baktılar; siz de sizden öncekilerin kendi paylarıyla yararlanmaya kalkışmaları gibi, kendi paylarınızla yararlanmaya baktınız ve siz de (dünyaya ve zevke) dalanlar gibi daldınız. İşte onların dünyada ahirette bütün yapıp ettikleri (amelleri) boşa çıkmıştır ve işte onlar kayba uğrayanlardır.
Hakkı Yılmaz : Siz de tıpkı kendinizden önceki, sizden daha güçlü-kuvvetli, mal ve evlatça sizden daha varlıklı ve de paylarına düşen kadar yararlanan kimseler gibisiniz. İşte siz de, sizden öncekiler paylarına düşen kadarıyla nasıl yararlanmak istedilerse siz de onlar gibi payınıza düşen kadarıyla yararlanmak istediniz. Siz de dalanlar gibi daldınız. İşte bunların, dünyada ve âhirette amelleri boşa gitti ve işte bunlar, kayba/zarara uğrayıp acı çeken kimselerin ta kendileridir.
Hasan Basri Çantay : (Ey münafıklar) siz de tıbkı kendinizden evvelkiler gibisiniz. (Halbuki) onlar kuvvetçe sizden daha yamandı, malları, evlâdları daha çokdu. (Bu dünyâdaki) nasıybleri kadar (zevkden) fâidelenmek istediler. İşte sizden evvelkiler nasıl öyle nasıyblerince yaşamak istedilerse siz de yine kısmetinizce (zevkden) fâide aradınız. Siz de (o batağa) dalanlar gibi daldınız. Onların dünyâda da, âhiretde de yapdıkları boşa gitdi. İşte bunlar da husran içinde kalanların ta kendileridir.
Hayrat Neşriyat : (Ey münâfıklar! Siz de) sizden öncekiler gibisiniz; (hâlbuki onlar) kuvvetçe sizden daha şiddetli, mallar ve çocuklar cihetiyle daha çok idiler. Böylece (onlar dünyadan) kendi nasibleriyle faydalanmak istediler; sizden öncekiler kendi paylarına düşenle nasıl zevk sürmek istedilerse, artık siz de kendi kısmetinizle faydalandınız ve (bâtıla) dalanlar gibi (siz de o batağa) daldınız. İşte onlar dünya ve âhirette amelleri boşa gidenlerdir. Ve yine onlar gerçekten hüsrâna uğrayanlardır.
İbni Kesir : Sizden öncekiler gibi. Onlar kuvvet bakımından sizden daha yaman, mallar ve çocuklar bakımından çoktular. Onlar hisselerince bundan faydalandılar. Sizden öncekiler hisselerince faydalandıkları gibi, siz de hissenizce ondan faydalandınız ve onların daldığı gibi siz de daldınız. İşte onların yaptıkları dünyada da, ahirette de boşa gitmiştir. Ve onlar, hüsrana uğrayanların kendileridir.
İskender Evrenosoğlu : Sizden önceki kimseler gibisiniz. Kuvvet olarak, mal ve evlât olarak daha çoktular, sizden daha kuvvetli idiler (oldular). Böylece nasipleri kadar faydalandılar (metalandılar), sizden önceki kimselerin kendi nasipleri kadar faydalandığı gibi siz de nasibiniz kadar faydalandınız. Ve (dünya metaına) dalanlar gibi siz de daldınız. İşte onlar, onların amelleri heba oldu (boşa gitti). İşte onlar, hüsrana uğrayanlardır.
Muhammed Esed : (Onlara de ki: "sizler de) sizden önce yaşayıp gitmiş (münafık) kimseler gibisiniz. Onlar kuvvetçe sizden daha güçlü, servetçe daha zengin ve sayıca daha kalabalıktılar; onlar (bu dünyadan) kendi paylarını aldılar; siz de kendi payınızı alıp yararlandınız; tıpkı sizden öncekilerin kendi paylarını aldıkları gibi: Ve işte siz de, tıpkı onlar gibi, çürük ve asılsız davalara dalıp gittiniz. (Geçmişte de, gelecekte de) işte bu tür kimselerdir, yapıp ettikleri bu dünya hayatında da öte dünyada da boşa gitmiş olanlar; ve işte böyleleridir, kaybedenler!
Ömer Nasuhi Bilmen : (Ey münafıklar!) Siz de evvelkiler gibi ki, onlar sizden kuvvetçe daha şiddetli idiler ve emval ve evlatça daha ziyâde idiler. Artık onlar kendi nâsipleriyle faidelendiler. Siz de kendi nâsibinizle faidelenmek istediniz, o sizden evvelkilerin kendi nâsipleriyle faidelendikleri gibi ve siz de bâtıla dalanlar gibi dalıverdiniz. İşte onların amelleri dünyada ve ahirette bâtıl oldu ve işte ziyana uğramış olanlar da onlardır.
Ömer Öngüt : Siz de tıpkı kendinizden öncekiler gibisiniz. Oysa onlar sizden daha güçlü, kuvvetli, mal ve evlatça sizden daha varlıklı idiler. Dünya nimetlerinden paylarına düşen kadar zevk sürdüler. Sizden öncekiler kısmetlerine düşen kadarıyla nasıl zevk sürmek istedilerse, siz de onlar gibi kısmetinize düşen kadarıyla zevk sürmeye baktınız, siz de sizden önce (batağa) dalanlar gibi (batağa) daldınız. İşte bunların dünyada ve ahirette bütün amelleri heder olup gitti ve işte bunlar hep hüsran içinde kalanlardır.
Şaban Piriş : Sizden daha kuvvetli malları ve evlatları daha çok olanlar gibi... Nasipleri kadar yaşadılar. Siz, öncekilerin nasiplerinden istifade ettikleri gibi siz de nasibinize düşenden yararlandınız. Onların daldıkları gibi siz de daldınız. İşte bunlar dünyada ve ahirette yaptıkları boşa gidenlerdir. İşte bunlar mahvolanlardır.
Suat Yıldırım : Ey münafıklar! Sizin durumunuz tıpkı sizden önce helâk olan ümmetlerin durumuna benzer. Üstelik onlar kuvvetçe sizden daha güçlü olup, malları daha fazla, evlatları daha çoktu. Onlar bu dünyadaki nasipleri kadar zevk almak istediler. İşte sizden öncekiler nasıl öyle nasiplerince yaşamak istedilerse, siz de yine kısmetinizce zevk almak istediniz. Siz de o batağa dalanlar gibi daldınız. Onların yaptıkları işler, hem dünyada hem de âhirette boşa gitti. İşte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileri oldular.
Süleyman Ateş : (Siz de), sizden öncekiler gibi (yaptınız). Onlar kuvvetçe sizden daha yaman, mal ve evlâdça sizden daha çok idiler. Onlar, (dünyâ malından) kendi paylarına düşenle zevklerine baktılar, sizden öncekilerin, (dünyâdan) kendi paylarına düşenle zevklerine baktıkları gibi, siz de kendi payınıza düşenle zevkinize baktınız ve (bâtıla) dalanlar gibi siz de(bâtıla) daldınız. Onlar, eylemleri, dünyâ ve âhirette boşa gitmiş kimselerdir ve ziyana uğrayanlar da onlardır.
Tefhim-ul Kuran : Sizden önceki (münafıklar ve kâfirler) gibi. Onlar sizden kuvvet bakımından daha güçlü, mal ve çocuklar bakımından daha çoktular. Onlar kendi paylarıyla yararlanmaya baktılar; siz de, sizden öncekilerin kendi paylarıyla yararlanmaya kalkışmaları gibi, kendi paylarınızla yararlanmaya baktınız ve siz de (dünya ve zevke) dalanlar gibi daldınız. İşte onların dünyada ahirette bütün yapıp ettikleri (amelleri) boşa çıkmıştır ve işte onlar kayba uğrayanlardır.
Ümit Şimşek : Siz de, ey münafıklar, sizden öncekiler gibisiniz. Hattâ onlar daha da güçlüydüler; malları ve evlâtları daha fazlaydı. Nihayet onlar bu dünyadan nasiplerini aldılar. Sizden öncekiler nasıl nasiplerini aldılarsa, siz de öylece nasibinizi aldınız ve o batağa dalanlar gibi siz de daldınız. Öylelerinin yaptıkları dünyada da, âhirette de boşa çıkmıştır. Onlar hüsrana düşenlerin tâ kendileridir.
Yaşar Nuri Öztürk : Tıpkı sizden öncekiler gibi. Onlar kuvvetçe sizden daha zorlu, mallar ve çocuklar bakımından daha zengindiler. Kendi nasipleriyle zevk sürdüler. Siz de kendi payınıza düşenle zevk sürdünüz. Tıpkı sizden öncekilerin kendi nasipleriyle zevklendikleri gibi. Tıpkı onların dalıp gittiği gibi siz de dalıp gittiniz. İşte böylelerinin amelleri dünyada da âhirette de boşa çıkmıştır. İşte böyleleri hüsrana batmıştır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}