» 9 / Tevbe  21:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 21
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يُبَشِّرُهُمْ (YBŞRHM) = yubeşşiruhum : onları müjdeler
2. رَبُّهُمْ (RBHM) = rabbuhum : Rableri
3. بِرَحْمَةٍ (BRḪMT) = biraHmetin : bir rahmetle
4. مِنْهُ (MNH) = minhu : kendisinden
5. وَرِضْوَانٍ (VRŽVEN) = ve riDvānin : ve rızasıyla
6. وَجَنَّاتٍ (VCNET) = ve cennātin : ve cennetlerle
7. لَهُمْ (LHM) = lehum : bulunan
8. فِيهَا (FYHE) = fīhā : içinde
9. نَعِيمٌ (NAYM) = neǐymun : nimetler
10. مُقِيمٌ (MGYM) = muḳīmun : tükenmeyen
onları müjdeler | Rableri | bir rahmetle | kendisinden | ve rızasıyla | ve cennetlerle | bulunan | içinde | nimetler | tükenmeyen |

[BŞR] [RBB] [RḪM] [] [RŽV] [CNN] [] [] [NAM] [GVM]
YBŞRHM RBHM BRḪMT MNH VRŽVEN VCNET LHM FYHE NAYM MGYM

yubeşşiruhum rabbuhum biraHmetin minhu ve riDvānin ve cennātin lehum fīhā neǐymun muḳīmun
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم

 » 9 / Tevbe  Suresi: 21
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يبشرهم ب ش ر | BŞR YBŞRHM yubeşşiruhum onları müjdeler Their Lord gives them glad tidings
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbuhum Rableri Their Lord gives them glad tidings
برحمة ر ح م | RḪM BRḪMT biraHmetin bir rahmetle of Mercy
منه | MNH minhu kendisinden from Him
ورضوان ر ض و | RŽV VRŽVEN ve riDvānin ve rızasıyla and Pleasure,
وجنات ج ن ن | CNN VCNET ve cennātin ve cennetlerle and Gardens
لهم | LHM lehum bulunan for them -
فيها | FYHE fīhā içinde in it
نعيم ن ع م | NAM NAYM neǐymun nimetler (is) bliss
مقيم ق و م | GVM MGYM muḳīmun tükenmeyen enduring.

9:21 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

onları müjdeler | Rableri | bir rahmetle | kendisinden | ve rızasıyla | ve cennetlerle | bulunan | içinde | nimetler | tükenmeyen |

[BŞR] [RBB] [RḪM] [] [RŽV] [CNN] [] [] [NAM] [GVM]
YBŞRHM RBHM BRḪMT MNH VRŽVEN VCNET LHM FYHE NAYM MGYM

yubeşşiruhum rabbuhum biraHmetin minhu ve riDvānin ve cennātin lehum fīhā neǐymun muḳīmun
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم

[ب ش ر] [ر ب ب] [ر ح م] [] [ر ض و] [ج ن ن] [] [] [ن ع م] [ق و م]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 21
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يبشرهم ب ش ر | BŞR YBŞRHM yubeşşiruhum onları müjdeler Their Lord gives them glad tidings
Ye,Be,Şın,Re,He,Mim,
10,2,300,200,5,40,
V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbuhum Rableri Their Lord gives them glad tidings
Re,Be,He,Mim,
200,2,5,40,
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
برحمة ر ح م | RḪM BRḪMT biraHmetin bir rahmetle of Mercy
Be,Re,Ha,Mim,Te merbuta,
2,200,8,40,400,
P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine indefinite noun
جار ومجرور
منه | MNH minhu kendisinden from Him
Mim,Nun,He,
40,50,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
ورضوان ر ض و | RŽV VRŽVEN ve riDvānin ve rızasıyla and Pleasure,
Vav,Re,Dad,Vav,Elif,Nun,
6,200,800,6,1,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
وجنات ج ن ن | CNN VCNET ve cennātin ve cennetlerle and Gardens
Vav,Cim,Nun,Elif,Te,
6,3,50,1,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine plural indefinite noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
لهم | LHM lehum bulunan for them -
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
فيها | FYHE fīhā içinde in it
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
نعيم ن ع م | NAM NAYM neǐymun nimetler (is) bliss
Nun,Ayn,Ye,Mim,
50,70,10,40,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
مقيم ق و م | GVM MGYM muḳīmun tükenmeyen enduring.
Mim,Gaf,Ye,Mim,
40,100,10,40,
N – nominative masculine indefinite (form IV) active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يُبَشِّرُهُمْ: onları müjdeler | رَبُّهُمْ: Rableri | بِرَحْمَةٍ: bir rahmetle | مِنْهُ: kendisinden | وَرِضْوَانٍ: ve rızasıyla | وَجَنَّاتٍ: ve cennetlerle | لَهُمْ: bulunan | فِيهَا: içinde | نَعِيمٌ: nimetler | مُقِيمٌ: tükenmeyen |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يبشرهم YBŞRHM onları müjdeler | ربهم RBHM Rableri | برحمة BRḪMT bir rahmetle | منه MNH kendisinden | ورضوان WRŽWEN ve rızasıyla | وجنات WCNET ve cennetlerle | لهم LHM bulunan | فيها FYHE içinde | نعيم NAYM nimetler | مقيم MGYM tükenmeyen |
Kırık Meal (Okunuş) : |yubeşşiruhum: onları müjdeler | rabbuhum: Rableri | biraHmetin: bir rahmetle | minhu: kendisinden | ve riDvānin: ve rızasıyla | ve cennātin: ve cennetlerle | lehum: bulunan | fīhā: içinde | neǐymun: nimetler | muḳīmun: tükenmeyen |
Kırık Meal (Transcript) : |YBŞRHM: onları müjdeler | RBHM: Rableri | BRḪMT: bir rahmetle | MNH: kendisinden | VRŽVEN: ve rızasıyla | VCNET: ve cennetlerle | LHM: bulunan | FYHE: içinde | NAYM: nimetler | MGYM: tükenmeyen |
Abdulbaki Gölpınarlı : Rableri, onları öz rahmetiyle, râzılığıyla ve tükenmez nîmetleri bulunan cennetlerle müjdeler.
Adem Uğur : Rableri onlara, tarafından bir rahmet ve hoşnutluk ile, kendileri için, içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdeler.
Ahmed Hulusi : Rableri onları "HÛ"dan (zâtlarından) bir rahmet, rıdvan ve içlerinde kendileri için kalıcı nimetler olan cennetler (mertebeler) ile müjdeler.
Ahmet Tekin : Rableri onları, tarafından lütfettiği rahmetiyle, rızasına ulaşma mertebesi ve cennetleriyle müjdeler. Cennetlerde, sadece mü’minlere has, ebediyyen sahip olacakları bitmez tükenmez nimetler vardır.
Ahmet Varol : Rableri onları kendi katından bir rahmet, hoşnutluk ve kendileri için içerisinde tükenmeyen nimetler bulunan cennetlerle müjdelemektedir.
Ali Bulaç : Rableri onlara katından bir rahmeti, bir hoşnutluğu ve onlar için, kendisine sürekli bir nimet bulunan cennetleri müjdeler.
Ali Fikri Yavuz : Rableri, onlara, kendinden bir rahmet ve rıza ile, içinde tükenmez nimet bulunan cennetleri müjdeler.
Bekir Sadak : (21-22) Rableri onlara katindan bir rahmet, hosnutluk ve icinde tukenmez nimetler bulunan cennetleri mujdeler. Dogrusu buyuk ecir Allah katindadir.
Celal Yıldırım : Rableri, onları kendinden bir rahmet, rıdvân (= ebedî hoşnutluk) ve kendilerini, içinde sonsuz ve devamlı nîmet bulunan Cennetlerle müjdeler.
Diyanet İşleri : Rableri onlara, kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir.
Diyanet İşleri (eski) : (21-22) Rableri onlara katından bir rahmet, hoşnutluk ve içinde tükenmez nimetler bulunan cennetleri müjdeler. Doğrusu büyük ecir Allah katındadır.
Diyanet Vakfi : Rableri onlara, tarafından bir rahmet ve hoşnutluk ile, kendileri için, içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdeler.
Edip Yüksel : Rableri onlara, kendisinden bir rahmet, bir onama ve içinde ebedi nimetlerin bulunduğu cennetleri müjdeler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Rab'leri, onları kendi katından bir rahmet, bir rıza ve bir cennetle müjdeler ki o cennette onlar için bitmez tükenmez nimetler vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onların, Rableri kendisinden bir rahmet, bir hoşnutluk ve içlerinden kendilerine sürekli bir nimet bulunan cennetlerle müjdeler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Müjdeler onların rabbı kendilerini kendinden bir rahmet ve bir rıdvan ve Cennetler ile ki onlar için içlerinde, daimî bir na'îm var
Fizilal-il Kuran : Rabb'leri onları kendi öz bağışı olan bir rahmetle, hoşnutluk ve bitmez tükenmez nimetlerle dolu cennetler ile müjdeler.
Gültekin Onan : rableri onlara katından bir rahmeti, bir hoşnutluğu ve onlar için, kendisine sürekli bir nimet bulunan cennetleri müjdeler.
Hakkı Yılmaz : (21,22) Onların Rabbi, onları Kendi katından bir rahmet, bir rıza ve içinde sonsuz olarak kalmak üzere, içinde tükenmez nimetler bulunan kendilerine ait cennetlerle müjdeler. Şüphesiz Allah, katında çok büyük ödül olandır.
Hasan Basri Çantay : Rableri onlara rahmetini, rızaasını, onlara içlerinde tükenmez ve ebedî bir naîm (ni'met) bulunan cennetleri müjdeler.
Hayrat Neşriyat : Rableri onlara, tarafından bir rahmet ve bir rıdvânı (en büyük ihsan olarak kendilerinden râzı olduğunu) ve onlar için içlerinde dâimî ni'metler bulunan Cennetleri müjdeler!
İbni Kesir : Rabbları onlara; kendinden bir rahmet, hoşnudluk ve içlerinde tükenmez ve ebedi nimetler bulunan cennetleri müjdeler.
İskender Evrenosoğlu : Rab'leri, kendinden (O'ndan) bir rahmet ile ve bir rıdvan (razı oluş ile) ve cennetler ile onları müjdeler. Onlar için, orada devamlı (daimî) ni'metler vardır.
Muhammed Esed : Rableri onları kendi katından (doğup gelen) bir rahmetle (kendi) hoşnutluğuyla ve (nihayet) kendilerini kesintisiz bir doyum ve mutluluğun beklediği o hasbahçelerle müjdeliyor.
Ömer Nasuhi Bilmen : Onları, Rabbileri kendinden bir rahmet ile ve bir razı olmakla ve cennetler ile müjdeler. Onlar için o cennetlerde ebedî nîmetler vardır.
Ömer Öngüt : Rableri onları kendi katından bir rahmet ve hoşnutluk ile içinde tükenmez nimetler bulunan cennetlerle müjdeler.
Şaban Piriş : (21-22) Rab’leri onlara katından bir rahmet, hoşnutluk ve içinde tükenmez nimetler bulunan, içlerinde ebedi ve sürekli kalacakları cennetleri müjdeler! Doğrusu büyük mükafat Allah katındadır.
Suat Yıldırım : Onların Rabbi kendilerinin, katından bir rahmete, bir rıdvana ve içinde daimi nimetler bulunan cennetlere gireceklerini müjdeler.
Süleyman Ateş : Rableri onlara, kendisinden bir rahmet, rızâ ve içinde sürekli kalacakları ni'meti bol cennetleri müjdeler.
Tefhim-ul Kuran : Rableri onlara katından bir rahmeti, bir hoşnutluğu ve onlar için, kendisine sürekli bir nimet bulunan cennetleri müjdeler.
Ümit Şimşek : Rableri onları rahmetiyle, hoşnutluğuyla ve Cennetlerle müjdeler ki, orada onlar için sürekli nimetler vardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Rableri onlara kendisinden bir rahmet, bir hoşnutluk ve içinde ölümsüz nimetlerin bulunduğu cennetler müjdeliyor.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}