» 9 / Tevbe  129:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 129
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَإِنْ (FÎN) = fein : eğer
2. تَوَلَّوْا (TVLVE) = tevellev : yüz çevirirlerse
3. فَقُلْ (FGL) = feḳul : de ki
4. حَسْبِيَ (ḪSBY) = Hasbiye : bana yeter
5. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
6. لَا (LE) = lā : yoktur
7. إِلَٰهَ (ÎLH) = ilāhe : tanrı
8. إِلَّا (ÎLE) = illā : başka
9. هُوَ (HV) = huve : O'ndan
10. عَلَيْهِ (ALYH) = ǎleyhi : O'na
11. تَوَكَّلْتُ (TVKLT) = tevekkeltu : dayandım
12. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O
13. رَبُّ (RB) = rabbu : rabbidir
14. الْعَرْشِ (ELARŞ) = l-ǎrşi : Arş'ın
15. الْعَظِيمِ (ELAƵYM) = l-ǎZīmi : büyük
eğer | yüz çevirirlerse | de ki | bana yeter | Allah | yoktur | tanrı | başka | O'ndan | O'na | dayandım | ve O | rabbidir | Arş'ın | büyük |

[] [VLY] [GVL] [ḪSB] [] [] [ELH] [] [] [] [VKL] [] [RBB] [ARŞ] [AƵM]
FÎN TVLVE FGL ḪSBY ELLH LE ÎLH ÎLE HV ALYH TVKLT VHV RB ELARŞ ELAƵYM

fein tevellev feḳul Hasbiye llahu ilāhe illā huve ǎleyhi tevekkeltu ve huve rabbu l-ǎrşi l-ǎZīmi
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

 » 9 / Tevbe  Suresi: 129
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فإن | FÎN fein eğer But if
تولوا و ل ي | VLY TVLVE tevellev yüz çevirirlerse they turn away,
فقل ق و ل | GVL FGL feḳul de ki then say,
حسبي ح س ب | ḪSB ḪSBY Hasbiye bana yeter """Sufficient for me"
الله | ELLH llahu Allah (is) Allah.
لا | LE yoktur (There is) no
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhe tanrı god
إلا | ÎLE illā başka except
هو | HV huve O'ndan Him.
عليه | ALYH ǎleyhi O'na On Him
توكلت و ك ل | VKL TVKLT tevekkeltu dayandım I put my trust.
وهو | VHV ve huve ve O And He
رب ر ب ب | RBB RB rabbu rabbidir (is the) Lord
العرش ع ر ش | ARŞ ELARŞ l-ǎrşi Arş'ın (of) the Throne,
العظيم ع ظ م | AƵM ELAƵYM l-ǎZīmi büyük "the Great."""

9:129 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

eğer | yüz çevirirlerse | de ki | bana yeter | Allah | yoktur | tanrı | başka | O'ndan | O'na | dayandım | ve O | rabbidir | Arş'ın | büyük |

[] [VLY] [GVL] [ḪSB] [] [] [ELH] [] [] [] [VKL] [] [RBB] [ARŞ] [AƵM]
FÎN TVLVE FGL ḪSBY ELLH LE ÎLH ÎLE HV ALYH TVKLT VHV RB ELARŞ ELAƵYM

fein tevellev feḳul Hasbiye llahu ilāhe illā huve ǎleyhi tevekkeltu ve huve rabbu l-ǎrşi l-ǎZīmi
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

[] [و ل ي] [ق و ل] [ح س ب] [] [] [ا ل ه] [] [] [] [و ك ل] [] [ر ب ب] [ع ر ش] [ع ظ م]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 129
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فإن | FÎN fein eğer But if
Fe,,Nun,
80,,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الفاء استئنافية
حرف شرط
تولوا و ل ي | VLY TVLVE tevellev yüz çevirirlerse they turn away,
Te,Vav,Lam,Vav,Elif,
400,6,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form V) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فقل ق و ل | GVL FGL feḳul de ki then say,
Fe,Gaf,Lam,
80,100,30,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine singular imperative verb
الفاء استئنافية
فعل أمر
حسبي ح س ب | ḪSB ḪSBY Hasbiye bana yeter """Sufficient for me"
Ha,Sin,Be,Ye,
8,60,2,10,
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الله | ELLH llahu Allah (is) Allah.
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
لا | LE yoktur (There is) no
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhe tanrı god
,Lam,He,
,30,5,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
إلا | ÎLE illā başka except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
هو | HV huve O'ndan Him.
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
عليه | ALYH ǎleyhi O'na On Him
Ayn,Lam,Ye,He,
70,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
توكلت و ك ل | VKL TVKLT tevekkeltu dayandım I put my trust.
Te,Vav,Kef,Lam,Te,
400,6,20,30,400,
V – 1st person singular (form V) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
وهو | VHV ve huve ve O And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
رب ر ب ب | RBB RB rabbu rabbidir (is the) Lord
Re,Be,
200,2,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
العرش ع ر ش | ARŞ ELARŞ l-ǎrşi Arş'ın (of) the Throne,
Elif,Lam,Ayn,Re,Şın,
1,30,70,200,300,
"N – genitive masculine noun → Allah's Throne"
اسم مجرور
العظيم ع ظ م | AƵM ELAƵYM l-ǎZīmi büyük "the Great."""
Elif,Lam,Ayn,Zı,Ye,Mim,
1,30,70,900,10,40,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَإِنْ: eğer | تَوَلَّوْا: yüz çevirirlerse | فَقُلْ: de ki | حَسْبِيَ: bana yeter | اللَّهُ: Allah | لَا: yoktur | إِلَٰهَ: tanrı | إِلَّا: başka | هُوَ: O'ndan | عَلَيْهِ: O'na | تَوَكَّلْتُ: dayandım | وَهُوَ: ve O | رَبُّ: rabbidir | الْعَرْشِ: Arş'ın | الْعَظِيمِ: büyük |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فإن FÎN eğer | تولوا TWLWE yüz çevirirlerse | فقل FGL de ki | حسبي ḪSBY bana yeter | الله ELLH Allah | لا LE yoktur | إله ÎLH tanrı | إلا ÎLE başka | هو HW O'ndan | عليه ALYH O'na | توكلت TWKLT dayandım | وهو WHW ve O | رب RB rabbidir | العرش ELARŞ Arş'ın | العظيم ELAƵYM büyük |
Kırık Meal (Okunuş) : |fein: eğer | tevellev: yüz çevirirlerse | feḳul: de ki | Hasbiye: bana yeter | llahu: Allah | : yoktur | ilāhe: tanrı | illā: başka | huve: O'ndan | ǎleyhi: O'na | tevekkeltu: dayandım | ve huve: ve O | rabbu: rabbidir | l-ǎrşi: Arş'ın | l-ǎZīmi: büyük |
Kırık Meal (Transcript) : |FÎN: eğer | TVLVE: yüz çevirirlerse | FGL: de ki | ḪSBY: bana yeter | ELLH: Allah | LE: yoktur | ÎLH: tanrı | ÎLE: başka | HV: O'ndan | ALYH: O'na | TVKLT: dayandım | VHV: ve O | RB: rabbidir | ELARŞ: Arş'ın | ELAƵYM: büyük |
Abdulbaki Gölpınarlı : Fakat döner, yüz çevirirlerse hemen de ki: Allah yeter bana, yoktur ondan başka tapacak, ona dayandım ve odur büyük arşın sâhibi.
Adem Uğur : (Ey Muhammed!) Yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter. O'ndan başka ilâh yoktur. Ben sadece O'na güvenip dayanırım. O yüce Arş'ın sahibidir.
Ahmed Hulusi : Eğer yüz çevirirler ise de ki: "Allâh bana yeter! Tanrı yoktur sadece 'HÛ'! O'na tevekkül ettim. . . Arş-ı Aziym'in Rabbi 'HÛ'dur!"
Ahmet Tekin : Eğer onlar senin peygamberliğine imandan yüz çevirirler, güç ve iktidarlarını kullanarak halkı yönlendirmeye devam ederlerse: 'Allah bana yeter. Hak ilâh yalnızca O’dur. Ona dayanıp, güvendim, işlerimi O’na havale ettim. O, yüce arşın, sınırsız kudret ve iktidar makamının Rabbidir' de.
Ahmet Varol : Eğer yüz çevirirlerse de ki: 'Allah bana yeter. O'ndan başka ilah yoktur. Ben O'na güvendim. O, büyük Arş'ın Rabbidir.'
Ali Bulaç : Eğer onlar yüz çevirirlerse, de ki: "Bana Allah yeter. O'ndan başka ilah yoktur. Ben O'na tevekkül ettim ve büyük arşın Rabbi O'dur."
Ali Fikri Yavuz : Ey Rasûlüm, eğer senden yüz çevirirlerse (sana iman etmezler ve emirlerini dinlemezlerse) de ki: “- Bana Allah yeter, ondan başka hiç bir ilâh yoktur. Ben, ancak ona güvendim ve o büyük ARŞ’ın sâhibidir.”
Bekir Sadak : Eger yuz cevirirlerse de ki: «Allah bana yeter; O'ndan baska tanri yoktur, yalniz O'na guveniyorum; O buyuk arsin Rabbidir."*
Celal Yıldırım : Buna rağmen yüzçevirirlerse, de ki: Allah bana yeter; O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur; ancak O'na güvenip dayanırım. O, büyük Arş'ın sahibidir.
Diyanet İşleri : Eğer yüz çevirirlerse de ki: “Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın sahibidir.”
Diyanet İşleri (eski) : Eğer yüz çevirirlerse de ki: 'Allah bana yeter; O'ndan başka tanrı yoktur, yalnız O'na güveniyorum; O büyük arşın Rabbidir.'
Diyanet Vakfi : (Ey Muhammed!) Yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter. O'ndan başka ilâh yoktur. Ben sadece O'na güvenip dayanırım. O yüce Arş'ın sahibidir.
Edip Yüksel : Yüz çevirirlerse de ki: 'Tanrı bana yeter! O'ndan başka tanrı yoktur. O'na dayandım; O büyük Arş'ın sahibidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Eğer aldırmazlarsa onlara de ki: Bana Allah yeter. O'ndan başka ilâh yoktur. Ben O'na dayanmaktayım ve O, o büyük Arş'ın Rabbidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Eğer aldırmazlarsa de ki: «Bana Allah yeter! O'ndan başka ilah yoktur! Ben O'na dayanmaktayım ve O, o büyük Arş'ın sahibidir!»
Elmalılı Hamdi Yazır : Eğer aldırmazlarsa deki: bana Allah yetişir ondan başka ilâh yoktur, ben ona dayanmaktayım ve o, o büyük Arşın sahibidir
Fizilal-il Kuran : Eğer sana sırt çevirirlerse de ki, Allah bana yeter, O'ndan başka ilah yoktur ben sırf O'na dayandım, O, yüce Arş'ın sahibidir.
Gültekin Onan : Eğer onlar yüz çevirirlerse, de ki: "Bana Tanrı yeter. O'ndan başka tanrı yoktur. Ben O'na tevekkül ettim ve büyük arşın rabbi O'dur."
Hakkı Yılmaz : Buna rağmen eğer uzaklaşırlarsa hemen de ki: “Bana Allah yeter. O'ndan başka ilâh diye bir şey yoktur. Ben, sadece O'na işin sonucunu havale ettim O, çok büyük tahtın Rabbidir.”
Hasan Basri Çantay : (Habîbim, sana îman etmekden) yüz çevirirlerse de ki: «Bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir Tanrı yok. Ben ancak Ona güvenib dayandım. O, büyük arşın saahibidir».
Hayrat Neşriyat : (Ey şefkatli Resûl!) Eğer (seni dinlemeyip senden) yüz çevirirlerse, artık de ki: 'Allah bana kâfîdir! O’ndan başka ilâh yoktur! (Ben) O’na tevekkül ettim ve O, büyük arşın Rabbidir!'
İbni Kesir : Eğer yüz çevirirlerse; de ki: Allah, bana yeter. O'ndan başka hiç bir ilah yoktur. Ben O'na tevekkül ettim ve O, büyük Arş'ın Rabbıdır.
İskender Evrenosoğlu : Bundan sonra eğer onlar dönerlerse, o zaman onlara şöyle de: “Bana, Allah yeter (kâfidir), O'ndan başka ilâh yoktur. Ben, Allah'a tevekkül ettim (güvendim). Ve O, azîm arşın Rabbidir.
Muhammed Esed : Fakat (bütün bunlara rağmen) onlar yine de yüz çevirirlerse de ki: "Allah bana yeter! O'ndan başka tanrı yok. Hep O'na dayanmış O'na güvenmişimdir ben; çünkü O'dur en yüce hükümranlığın Rabbi".
Ömer Nasuhi Bilmen : Eğer yüz çevirirlerse artık de ki: «Allah Teâlâ bana kâfidir. O'ndan başka mâbûd yoktur. Ben ancak O'na tevekkül ettim ve O, pek büyük olan Arş'ın sahibidir.»
Ömer Öngüt : Eğer yüz çevirirlerse de ki: “Allah bana yeter! O'ndan başka ilâh yoktur, O'na tevekkül ederim. O, büyük Arş'ın sahibidir. ”
Şaban Piriş : Eğer imandan yüz çevirirlerse de ki: -Bana Allah yeter, O’ndan başka ilah yoktur. Yalnız O’na güveniyorum. O, büyük arşın Rabbidir.
Suat Yıldırım : Buna rağmen aldırmaz, yüz çevirirlerse, ey Resulüm! de ki:"Allah bana yeter. O’ndan başka tanrı yoktur. Ben yalnız O’na dayanırım. Çünkü O, büyük Arş’ın, muazzam hükümranlığın sahibidir."
Süleyman Ateş : Eğer yüz çevirirlerse de ki: "Allâh bana yeter! O'ndan başka tanrı yoktur. O'na dayandım, O büyük Arş'ın sâhibidir!"
Tefhim-ul Kuran : Eğer onlar yüz çevirirlerse, de ki: «Bana Allah yeter. O'ndan başka ilah yoktur. Ben O'na tevekkül ettim ve büyük arşın Rabbi O'dur.»
Ümit Şimşek : Yine de insanlar yüz çevirecek olurlarsa, sen de ki: Bana Allah yeter. Ondan başka tanrı yoktur. Ben Ona tevekkül ettim. Büyük Arş'ın Rabbi de Odur.
Yaşar Nuri Öztürk : Eğer çekip giderlerse de ki: "Allah bana yeter. İlah yok O'ndan başka. Yalnız O'na dayandım ben; büyük arşın sahibi O'dur."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}