» 9 / Tevbe  1:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 1
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. بَرَاءَةٌ (BREÙT) = berā'etun : ihtardır
2. مِنَ (MN) = mine : -tan
3. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah-
4. وَرَسُولِهِ (VRSVLH) = ve rasūlihi : ve Elçisinden
5. إِلَى (ÎL) = ilā :
6. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselere
7. عَاهَدْتُمْ (AEHD̃TM) = ǎāhedtum : andlaşma yaptığınız
8. مِنَ (MN) = mine : -den
9. الْمُشْرِكِينَ (ELMŞRKYN) = l-muşrikīne : müşrikler-
ihtardır | -tan | Allah- | ve Elçisinden | | kimselere | andlaşma yaptığınız | -den | müşrikler- |

[BRE] [] [] [RSL] [] [] [AHD̃] [] [ŞRK]
BREÙT MN ELLH VRSVLH ÎL ELZ̃YN AEHD̃TM MN ELMŞRKYN

berā'etun mine llahi ve rasūlihi ilā elleƶīne ǎāhedtum mine l-muşrikīne
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين

 » 9 / Tevbe  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
براءة ب ر ا | BRE BREÙT berā'etun ihtardır Freedom from obligations
من | MN mine -tan from
الله | ELLH llahi Allah- Allah
ورسوله ر س ل | RSL VRSVLH ve rasūlihi ve Elçisinden and His Messenger
إلى | ÎL ilā to
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselere those (with) whom
عاهدتم ع ه د | AHD̃ AEHD̃TM ǎāhedtum andlaşma yaptığınız you made a covenant
من | MN mine -den from
المشركين ش ر ك | ŞRK ELMŞRKYN l-muşrikīne müşrikler- the polytheists.

9:1 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ihtardır | -tan | Allah- | ve Elçisinden | | kimselere | andlaşma yaptığınız | -den | müşrikler- |

[BRE] [] [] [RSL] [] [] [AHD̃] [] [ŞRK]
BREÙT MN ELLH VRSVLH ÎL ELZ̃YN AEHD̃TM MN ELMŞRKYN

berā'etun mine llahi ve rasūlihi ilā elleƶīne ǎāhedtum mine l-muşrikīne
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين

[ب ر ا] [] [] [ر س ل] [] [] [ع ه د] [] [ش ر ك]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
براءة ب ر ا | BRE BREÙT berā'etun ihtardır Freedom from obligations
Be,Re,Elif,,Te merbuta,
2,200,1,,400,
N – nominative feminine indefinite noun
اسم مرفوع
من | MN mine -tan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah- Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
ورسوله ر س ل | RSL VRSVLH ve rasūlihi ve Elçisinden and His Messenger
Vav,Re,Sin,Vav,Lam,He,
6,200,60,6,30,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselere those (with) whom
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
عاهدتم ع ه د | AHD̃ AEHD̃TM ǎāhedtum andlaşma yaptığınız you made a covenant
Ayn,Elif,He,Dal,Te,Mim,
70,1,5,4,400,40,
V – 2nd person masculine plural (form III) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN mine -den from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
المشركين ش ر ك | ŞRK ELMŞRKYN l-muşrikīne müşrikler- the polytheists.
Elif,Lam,Mim,Şın,Re,Kef,Ye,Nun,
1,30,40,300,200,20,10,50,
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |بَرَاءَةٌ: ihtardır | مِنَ: -tan | اللَّهِ: Allah- | وَرَسُولِهِ: ve Elçisinden | إِلَى: | الَّذِينَ: kimselere | عَاهَدْتُمْ: andlaşma yaptığınız | مِنَ: -den | الْمُشْرِكِينَ: müşrikler- |
Kırık Meal (Harekesiz) : |براءة BREÙT ihtardır | من MN -tan | الله ELLH Allah- | ورسوله WRSWLH ve Elçisinden | إلى ÎL | الذين ELZ̃YN kimselere | عاهدتم AEHD̃TM andlaşma yaptığınız | من MN -den | المشركين ELMŞRKYN müşrikler- |
Kırık Meal (Okunuş) : |berā'etun: ihtardır | mine: -tan | llahi: Allah- | ve rasūlihi: ve Elçisinden | ilā: | elleƶīne: kimselere | ǎāhedtum: andlaşma yaptığınız | mine: -den | l-muşrikīne: müşrikler- |
Kırık Meal (Transcript) : |BREÙT: ihtardır | MN: -tan | ELLH: Allah- | VRSVLH: ve Elçisinden | ÎL: | ELZ̃YN: kimselere | AEHD̃TM: andlaşma yaptığınız | MN: -den | ELMŞRKYN: müşrikler- |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah ve Resûlü, kendileriyle ahitleştiğiniz müşriklerden berîdir.
Adem Uğur : Allah ve Resûlünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar!
Ahmed Hulusi : Ültimatomdur bu Allâh ve Rasûlünden, anlaşma yaptığınız müşriklere!
Ahmet Tekin : Allah ve Rasulünden, antlaşmalara sınır getirme ve iptal kararnamesidir bu. Kendileriyle antlaşmalar yaptığınız, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında, Allah’a ortak koşan müşriklere.
Ahmet Varol : Allah'tan ve Peygamber'inden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir uyarıdır.
Ali Bulaç : (Bu,) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Allah'tan ve Resûlü'nden kesin bir uyarıdır.
Ali Fikri Yavuz : Bu, Allah’dan ve Rasûlünden, kendileriyle andlaşma yaptığınız (ve bu andlaşmayı bozmuş bulunan) müşriklere, kesin olarak münasebetlerin kesiliş bildirisidir:
Bekir Sadak : (1-2) Allah'tan ve peygamberinden, kendileriyle andlasma yaptiginiz musriklere ihtardir: Yeryuzunde dort ay daha dolasabilirsiniz. Allah'i aciz birakamiyacaginizi, Allah'in inkarcilari rezil edecegini bilin.
Celal Yıldırım : Allah'tan ve Peygamberinden kendileriyle anlaşma yaptığınız müşrik (Allah'a ortak koşan inkârcı)lere son ve kesin, dönülmez uyandır!
Diyanet İşleri : Allah ve Resûlünden, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere kesin bir uyarıdır:
Diyanet İşleri (eski) : (1-2) Allah'tan ve Peygamberinden, kendileriyle andlaşma yaptığınız müşriklere ihtardır: Yeryüzünde dört ay daha dolaşabilirsiniz. Allah'ı aciz bırakamayacağınızı, Allah'ın inkarcıları rezil edeceğini bilin.
Diyanet Vakfi : Allah ve Resûlünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar!
Edip Yüksel : Bu, ALLAH ve elçisinden, kendileriyle anlaşma yapmış bulunduğunuz putperestlere bir ültimatomdur:
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah'dan ve Resulü'nden bir ültimatomdur bu, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere:
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bu, Allah ve Peygamberinden, antlaşma yaptığınız müşriklere bir ültimatomdur.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir ültimatum; Allah ve Resûlünden, muahede ettiğiniz müşriklere:
Fizilal-il Kuran : Kendileri ile aranızda antlaşma bulunan müşriklere Allah ve Peygamber'i tarafından yöneltilen bir ilişki kesme ihtarıdır bu.
Gültekin Onan : (Bu) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Tanrı'dan ve Resülü'nden kesin bir uyarıdır.
Hakkı Yılmaz : (1,2) "Allah'tan ve Elçisi'nden ahitleştiğiniz ortak koşanlara bir ültümatom, kesin uyarı: “Artık yeryüzünde dört ay daha rahat dolaşın. Ve kesinlikle kendinizin, Allah'ı âciz bırakan olmadığını ve kesinlikle Allah'ın, kâfirleri; Kendisinin ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden kimseleri rezil-rüsva eden olduğunu bilin.” "
Hasan Basri Çantay : Müşriklerin içinden (kendileriyle) muaahede etdiklerinize Allahdan ve Resulünden bir ültümatomdur (bu)!
Hayrat Neşriyat : (Bu,) Allah ve Resûlünden, kendileriyle andlaşma yaptığınız müşriklere (ahidlerini bozduklarından dolayı) bir ihtardır!
İbni Kesir : Müşriklerden muahede yaptıklarınıza; Allah ve Rasulünden bir ihtardır:
İskender Evrenosoğlu : Müşriklerden, ahd aldığınız kimselere Allah'tan ve O'nun resûlünden bir beraattir (bir ihtardır).
Muhammed Esed : Allahtan ve Onun Elçisinden, kendileriyle adlaşma yapmış bulunduğunuz, Allahtan başkasına ilahlık yakıştıran kimselere bir beraet, bir yükümsüzlük bildirisidir bu.
Ömer Nasuhi Bilmen : Bu, bir ayrılık ihtarıdır! Allah Teâlâ ile Resûlü tarafından kendileriyle muâhede yapmış olduğunuz müşriklere.
Ömer Öngüt : Allah'tan ve Resul'ünden, andlaşma yaptığınız müşriklere bir ihtardır.
Şaban Piriş : Allah’tan ve peygamberinden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere uyarıdır.
Suat Yıldırım : Allah ve Resulünden, kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklere son ihtar!
Süleyman Ateş : Allâh ve Elçisinden, andlaşma yaptığınız müşriklere ihtârdır.
Tefhim-ul Kuran : (Bu,) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Allah'tan ve Resulünden kesin bir uyarıdır.
Ümit Şimşek : Müşriklerden antlaşma yaptığınız kimselere Allah ve Resulünden ihtar:
Yaşar Nuri Öztürk : Allah ve resulünden, kendileriyle antlaşma yapmış bulunduğunuz müşriklere bir ültimatomdur bu;


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}