» 9 / Tevbe  51:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 51
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. لَنْ (LN) = len : bize
3. يُصِيبَنَا (YṦYBNE) = yuSībenā : ulaşmaz
4. إِلَّا (ÎLE) = illā : başkası
5. مَا (ME) = mā : şeyden
6. كَتَبَ (KTB) = ketebe : yazdığı
7. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'ın
8. لَنَا (LNE) = lenā : bizim için
9. هُوَ (HV) = huve : O'dur
10. مَوْلَانَا (MVLENE) = mevlānā : bizim sahibimiz
11. وَعَلَى (VAL) = ve ǎlā :
12. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
13. فَلْيَتَوَكَّلِ (FLYTVKL) = felyetevekkeli : dayansınlar
14. الْمُؤْمِنُونَ (ELMÙMNVN) = l-mu'minūne : inananlar
de ki | bize | ulaşmaz | başkası | şeyden | yazdığı | Allah'ın | bizim için | O'dur | bizim sahibimiz | | Allah'a | dayansınlar | inananlar |

[GVL] [] [ṦVB] [] [] [KTB] [] [] [] [VLY] [] [] [VKL] [EMN]
GL LN YṦYBNE ÎLE ME KTB ELLH LNE HV MVLENE VAL ELLH FLYTVKL ELMÙMNVN

ḳul len yuSībenā illā ketebe llahu lenā huve mevlānā ve ǎlā llahi felyetevekkeli l-mu'minūne
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون

 » 9 / Tevbe  Suresi: 51
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
لن | LN len bize """Never"
يصيبنا ص و ب | ṦVB YṦYBNE yuSībenā ulaşmaz will befall us
إلا | ÎLE illā başkası except
ما | ME şeyden what
كتب ك ت ب | KTB KTB ketebe yazdığı Allah has decreed
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah has decreed
لنا | LNE lenā bizim için for us,
هو | HV huve O'dur He
مولانا و ل ي | VLY MVLENE mevlānā bizim sahibimiz "(is) our Protector."""
وعلى | VAL ve ǎlā And on
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
فليتوكل و ك ل | VKL FLYTVKL felyetevekkeli dayansınlar [so] let the believers put (their) trust.
المؤمنون ا م ن | EMN ELMÙMNVN l-mu'minūne inananlar [so] let the believers put (their) trust.

9:51 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | bize | ulaşmaz | başkası | şeyden | yazdığı | Allah'ın | bizim için | O'dur | bizim sahibimiz | | Allah'a | dayansınlar | inananlar |

[GVL] [] [ṦVB] [] [] [KTB] [] [] [] [VLY] [] [] [VKL] [EMN]
GL LN YṦYBNE ÎLE ME KTB ELLH LNE HV MVLENE VAL ELLH FLYTVKL ELMÙMNVN

ḳul len yuSībenā illā ketebe llahu lenā huve mevlānā ve ǎlā llahi felyetevekkeli l-mu'minūne
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون

[ق و ل] [] [ص و ب] [] [] [ك ت ب] [] [] [] [و ل ي] [] [] [و ك ل] [ا م ن]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 51
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
لن | LN len bize """Never"
Lam,Nun,
30,50,
NEG – negative particle
حرف نفي
يصيبنا ص و ب | ṦVB YṦYBNE yuSībenā ulaşmaz will befall us
Ye,Sad,Ye,Be,Nun,Elif,
10,90,10,2,50,1,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 1st person plural object pronoun
فعل مضارع منصوب و«نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إلا | ÎLE illā başkası except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
ما | ME şeyden what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
كتب ك ت ب | KTB KTB ketebe yazdığı Allah has decreed
Kef,Te,Be,
20,400,2,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah has decreed
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
لنا | LNE lenā bizim için for us,
Lam,Nun,Elif,
30,50,1,
P – prefixed preposition lām
PRON – 1st person plural personal pronoun
جار ومجرور
هو | HV huve O'dur He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
مولانا و ل ي | VLY MVLENE mevlānā bizim sahibimiz "(is) our Protector."""
Mim,Vav,Lam,Elif,Nun,Elif,
40,6,30,1,50,1,
N – genitive masculine noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم مجرور و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وعلى | VAL ve ǎlā And on
Vav,Ayn,Lam,,
6,70,30,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
فليتوكل و ك ل | VKL FLYTVKL felyetevekkeli dayansınlar [so] let the believers put (their) trust.
Fe,Lam,Ye,Te,Vav,Kef,Lam,
80,30,10,400,6,20,30,
REM – prefixed resumption particle
IMPV – prefixed imperative particle lām
V – 3rd person masculine singular (form V) imperfect verb, jussive mood
الفاء استئنافية
اللام لام الامر
فعل مضارع مجزوم
المؤمنون ا م ن | EMN ELMÙMNVN l-mu'minūne inananlar [so] let the believers put (their) trust.
Elif,Lam,Mim,,Mim,Nun,Vav,Nun,
1,30,40,,40,50,6,50,
N – nominative masculine plural (form IV) active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | لَنْ: bize | يُصِيبَنَا: ulaşmaz | إِلَّا: başkası | مَا: şeyden | كَتَبَ: yazdığı | اللَّهُ: Allah'ın | لَنَا: bizim için | هُوَ: O'dur | مَوْلَانَا: bizim sahibimiz | وَعَلَى: | اللَّهِ: Allah'a | فَلْيَتَوَكَّلِ: dayansınlar | الْمُؤْمِنُونَ: inananlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | لن LN bize | يصيبنا YṦYBNE ulaşmaz | إلا ÎLE başkası | ما ME şeyden | كتب KTB yazdığı | الله ELLH Allah'ın | لنا LNE bizim için | هو HW O'dur | مولانا MWLENE bizim sahibimiz | وعلى WAL | الله ELLH Allah'a | فليتوكل FLYTWKL dayansınlar | المؤمنون ELMÙMNWN inananlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | len: bize | yuSībenā: ulaşmaz | illā: başkası | : şeyden | ketebe: yazdığı | llahu: Allah'ın | lenā: bizim için | huve: O'dur | mevlānā: bizim sahibimiz | ve ǎlā: | llahi: Allah'a | felyetevekkeli: dayansınlar | l-mu'minūne: inananlar |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | LN: bize | YṦYBNE: ulaşmaz | ÎLE: başkası | ME: şeyden | KTB: yazdığı | ELLH: Allah'ın | LNE: bizim için | HV: O'dur | MVLENE: bizim sahibimiz | VAL: | ELLH: Allah'a | FLYTVKL: dayansınlar | ELMÙMNVN: inananlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Bize Allah'ın takdîr ettiğinden başka bir şey gelip çatmaz kesin olarak. Odur yardımcımız ve inananlar, Allah'a dayanmalıdır.
Adem Uğur : De ki: Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. O bizim mevlâmızdır. Onun için müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler.
Ahmed Hulusi : De ki: "Allâh'ın bize yazdığından başkası, asla bize erişmeyecektir! "HÛ", Mevlâ'mızdır! İman edenler ancak Allâh'a tevekkül (hakikatlerindeki El Vekiyl isminin, gereğini yerine getireceğine iman) etsinler. "
Ahmet Tekin : 'Allah’ın, bizim için yazıp takdir ettiğinden başka bir şey asla bizim başımıza gelmeyecek. O bizim mevlâmız, koruyucumuz, emrinde olduğumuz otoritedir. Mü’minler, Allah’a, sadece Allah’a dayanıp güvensinler.' de.
Ahmet Varol : De ki: ' Allah'ın bizim için yazdığından başkası başımıza gelmez. O bizim dostumuzdur. Mü'minler yalnız Allah'a güvensinler.'
Ali Bulaç : De ki: "Allah'ın bizim için yazdıkları dışında, bize kesinlikle hiç bir şey isabet etmez. O bizim mevlamızdır. Ve mü'minler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler."
Ali Fikri Yavuz : De ki, “-Bize Allah’ın takdir ettiğinden başkası ulaşmaz. O, bizim mevlâmızdır. Onun için müminler, yalnız Allah’a tevekkül etsinler. (O’na güvenip bağlansınlar).
Bekir Sadak : De ki: «Allah'in bize yazdigindan baskasi basimiza gelmez. O bizim Mevlamizdir, inananlar Allah'a guvensin.»
Celal Yıldırım : De ki: Bize ancak Allah'ın (takdir edip) yazdığı dokunur; O bizim Mevlâmızdır. Mü'minler ancak Allah'a güvenip dayansınlar.
Diyanet İşleri : De ki: “Bizim başımıza ancak, Allah’ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O, bizim yardımcımızdır. Öyleyse mü’minler, yalnız Allah’a güvensinler.”
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Allah'ın bize yazdığından başkası başımıza gelmez. O bizim Mevlamızdır, inananlar Allah'a güvensin.'
Diyanet Vakfi : De ki: Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. O bizim mevlâmızdır. Onun için müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler.
Edip Yüksel : De ki: 'ALLAH'ın bizim için yazdığından başkası bize dokunmaz. O'dur bizim mevlamız, sahibimiz. İnananlar, ALLAH'a güvensinler.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «Hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başkası dokunmaz. O bizim mevlamızdır. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Bize hiçbir zaman Allah'ın yazdığından başkası ulaşmaz. O, bizim Mevlamızdır ve mü'minler onun için yalnız Allah'a dayanıp güvensinler!»
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki: hiç bir zaman bize Allah'ın bizim için yazdığından başka bir şey isâbet etmez o bizim mevlâmızdır ve mü'minler onun için yalnız Allaha mütevekkil olsunlar
Fizilal-il Kuran : Onlara de ki; «Başımıza gelenler, sadece Allah'ın alnımıza yazdıklarıdır. Bizim mevlamız, sahibimiz O'dur. Mü'minler sadece Allah'a dayansınlar.»
Gültekin Onan : De ki: "Tanrı'nın bizim için yazdıkları dışında, bize kesinlikle hiç bir şey isabet etmez. O bizim mevlamızdır. Ve inançlılar yalnızca Tanrı'ya tevekkül etsinler."
Hakkı Yılmaz : De ki: “Hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için yazdığından başkası dokunmaz. O, bizim mevlamızdır. Onun için mü’minler, yalnızca Allah'a işin sonucunu havale etsinler.”
Hasan Basri Çantay : De ki: «Allahın bizim için yazdığından başkası asla bize erişmez. O, bizim mevlâmızdır. Onun için mü'minler yalınız Allaha güvenib dayanmalıdır».
Hayrat Neşriyat : De ki: 'Allah’ın bizim için yazdığından başkası bize aslâ isâbet etmez. O bizim Mevlâmızdır. Öyleyse mü’minler ancak Allah’a tevekkül etsin!'
İbni Kesir : De ki: Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize erişmez. O, bizim Mevlamızdır. Onun için mü'minler Allah'a tevekkül etsinler.
İskender Evrenosoğlu : De ki: “Allah'ın bize yazdığı şeyden başkası, bize asla isabet etmez. O, bizim Mevlâ'mızdır.” Ve artık mü'minler, Allah'a tevekkül etsinler.
Muhammed Esed : De ki: "Bizim başımıza, asla Allahın bizim için yazdığından başka bir şey gelmez! O bizim yüceler yücesi Efendimizdir; o halde, inananlar (yalnızca) Allaha güvensin!"
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Bize Allah Teâlâ'nın yazmış olduğu şeyden başkası isabet etmez. o bizim Mevlâmızdır ve mü'min olanlar artık Allah Teâlâ'ya tevekkül etsinler.»
Ömer Öngüt : De ki: “Allah bizim için ne yazmış, ne takdir etmiş ise, ancak bize o ulaşır. O bizim sahibimizdir. Müminler yalnız Allah'a güvenip bağlansınlar. ”
Şaban Piriş : De ki: -Allah’ın bize yazdığından başkası başımıza gelmez. O, bizim mevlamızdır.’ Müminler Allah’a güvenip, dayansınlar!
Suat Yıldırım : De ki: "Allah bizim hakkımızda ne takdir etmiş, ne yazmışsa başımıza ancak o gelir. Mevlam’ız, sahibimiz O’dur. Onun için müminler yalnız Allah’a dayanıp güvensinler."
Süleyman Ateş : De ki: "Allâh, bizim için ne yazmış (ne takdir etmiş) ise ancak o, bize ulaşır, bizim sâhibimiz O'dur. İnananlar Allah'a dayansınlar."
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Allah'ın bizim için yazdıkları dışında, bize kesinlikle hiç bir şey isabet etmez. O bizim mevlamızdır. Ve mü'minler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler.»
Ümit Şimşek : De ki: Allah ne yazdıysa başımıza o gelir. Bizim mevlâmız Odur. Mü'minler de ancak Allah'a tevekkül etsinler.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki onlara: "Hakkımızda Allah'ın yazdığından başkası bize asla ulaşmaz. O'dur bizim Mevlâ'mız. Yalnız Allah'a güvenip dayansın inananlar."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}