» 9 / Tevbe  31:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 31
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. اتَّخَذُوا (ETḢZ̃VE) = İtteḣaƶū : edindiler
2. أَحْبَارَهُمْ (ÊḪBERHM) = eHbārahum : hahamlarını
3. وَرُهْبَانَهُمْ (VRHBENHM) = ve ruhbānehum : ve rahiplerini
4. أَرْبَابًا (ÊRBEBE) = erbāben : rabler
5. مِنْ (MN) = min :
6. دُونِ (D̃VN) = dūni : ayrı
7. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'tan
8. وَالْمَسِيحَ (VELMSYḪ) = velmesīHa : ve Mesih'i de
9. ابْنَ (EBN) = bne : oğlu
10. مَرْيَمَ (MRYM) = meryeme : Meryem
11. وَمَا (VME) = ve mā :
12. أُمِرُوا (ÊMRVE) = umirū : oysa emredilmemişti
13. إِلَّا (ÎLE) = illā : dışında
14. لِيَعْبُدُوا (LYABD̃VE) = liyeǎ'budū : ibadet etmeleri
15. إِلَٰهًا (ÎLHE) = ilāhen : bir ilaha
16. وَاحِدًا (VEḪD̃E) = vāHiden : tek olan
17. لَا (LE) = lā : yoktur
18. إِلَٰهَ (ÎLH) = ilāhe : tanrı
19. إِلَّا (ÎLE) = illā : başka
20. هُوَ (HV) = huve : O'ndan
21. سُبْحَانَهُ (SBḪENH) = subHānehu : O münezzehtir
22. عَمَّا (AME) = ǎmmā : şeylerden
23. يُشْرِكُونَ (YŞRKVN) = yuşrikūne : ortak koştukları
edindiler | hahamlarını | ve rahiplerini | rabler | | ayrı | Allah'tan | ve Mesih'i de | oğlu | Meryem | | oysa emredilmemişti | dışında | ibadet etmeleri | bir ilaha | tek olan | yoktur | tanrı | başka | O'ndan | O münezzehtir | şeylerden | ortak koştukları |

[EḢZ̃] [ḪBR] [RHB] [RBB] [] [D̃VN] [] [] [BNY] [] [] [EMR] [] [ABD̃] [ELH] [VḪD̃] [] [ELH] [] [] [SBḪ] [] [ŞRK]
ETḢZ̃VE ÊḪBERHM VRHBENHM ÊRBEBE MN D̃VN ELLH VELMSYḪ EBN MRYM VME ÊMRVE ÎLE LYABD̃VE ÎLHE VEḪD̃E LE ÎLH ÎLE HV SBḪENH AME YŞRKVN

İtteḣaƶū eHbārahum ve ruhbānehum erbāben min dūni llahi velmesīHa bne meryeme ve mā umirū illā liyeǎ'budū ilāhen vāHiden ilāhe illā huve subHānehu ǎmmā yuşrikūne
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون

 » 9 / Tevbe  Suresi: 31
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
اتخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ ETḢZ̃VE İtteḣaƶū edindiler They have taken
أحبارهم ح ب ر | ḪBR ÊḪBERHM eHbārahum hahamlarını their rabbis
ورهبانهم ر ه ب | RHB VRHBENHM ve ruhbānehum ve rahiplerini and their monks
أربابا ر ب ب | RBB ÊRBEBE erbāben rabler (as) Lords
من | MN min besides
دون د و ن | D̃VN D̃VN dūni ayrı besides
الله | ELLH llahi Allah'tan Allah
والمسيح | VELMSYḪ velmesīHa ve Mesih'i de and the Messiah,
ابن ب ن ي | BNY EBN bne oğlu son
مريم | MRYM meryeme Meryem (of) Maryam.
وما | VME ve mā And not
أمروا ا م ر | EMR ÊMRVE umirū oysa emredilmemişti they were commanded
إلا | ÎLE illā dışında except
ليعبدوا ع ب د | ABD̃ LYABD̃VE liyeǎ'budū ibadet etmeleri that they worship
إلها ا ل ه | ELH ÎLHE ilāhen bir ilaha One God.
واحدا و ح د | VḪD̃ VEḪD̃E vāHiden tek olan One God.
لا | LE yoktur (There) is no
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhe tanrı god
إلا | ÎLE illā başka except
هو | HV huve O'ndan Him.
سبحانه س ب ح | SBḪ SBḪENH subHānehu O münezzehtir Glory be to Him
عما | AME ǎmmā şeylerden from what
يشركون ش ر ك | ŞRK YŞRKVN yuşrikūne ortak koştukları they associate (with Him).

9:31 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

edindiler | hahamlarını | ve rahiplerini | rabler | | ayrı | Allah'tan | ve Mesih'i de | oğlu | Meryem | | oysa emredilmemişti | dışında | ibadet etmeleri | bir ilaha | tek olan | yoktur | tanrı | başka | O'ndan | O münezzehtir | şeylerden | ortak koştukları |

[EḢZ̃] [ḪBR] [RHB] [RBB] [] [D̃VN] [] [] [BNY] [] [] [EMR] [] [ABD̃] [ELH] [VḪD̃] [] [ELH] [] [] [SBḪ] [] [ŞRK]
ETḢZ̃VE ÊḪBERHM VRHBENHM ÊRBEBE MN D̃VN ELLH VELMSYḪ EBN MRYM VME ÊMRVE ÎLE LYABD̃VE ÎLHE VEḪD̃E LE ÎLH ÎLE HV SBḪENH AME YŞRKVN

İtteḣaƶū eHbārahum ve ruhbānehum erbāben min dūni llahi velmesīHa bne meryeme ve mā umirū illā liyeǎ'budū ilāhen vāHiden ilāhe illā huve subHānehu ǎmmā yuşrikūne
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون

[ا خ ذ ] [ح ب ر] [ر ه ب] [ر ب ب] [] [د و ن] [] [] [ب ن ي] [] [] [ا م ر] [] [ع ب د] [ا ل ه] [و ح د] [] [ا ل ه] [] [] [س ب ح] [] [ش ر ك]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 31
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
اتخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ ETḢZ̃VE İtteḣaƶū edindiler They have taken
Elif,Te,Hı,Zel,Vav,Elif,
1,400,600,700,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أحبارهم ح ب ر | ḪBR ÊḪBERHM eHbārahum hahamlarını their rabbis
,Ha,Be,Elif,Re,He,Mim,
,8,2,1,200,5,40,
N – accusative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ورهبانهم ر ه ب | RHB VRHBENHM ve ruhbānehum ve rahiplerini and their monks
Vav,Re,He,Be,Elif,Nun,He,Mim,
6,200,5,2,1,50,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أربابا ر ب ب | RBB ÊRBEBE erbāben rabler (as) Lords
,Re,Be,Elif,Be,Elif,
,200,2,1,2,1,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
من | MN min besides
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دون د و ن | D̃VN D̃VN dūni ayrı besides
Dal,Vav,Nun,
4,6,50,
N – genitive noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah'tan Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
والمسيح | VELMSYḪ velmesīHa ve Mesih'i de and the Messiah,
Vav,Elif,Lam,Mim,Sin,Ye,Ha,
6,1,30,40,60,10,8,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – accusative proper noun → Messiah"
الواو عاطفة
اسم علم منصوب
ابن ب ن ي | BNY EBN bne oğlu son
Elif,Be,Nun,
1,2,50,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
مريم | MRYM meryeme Meryem (of) Maryam.
Mim,Re,Ye,Mim,
40,200,10,40,
"PN – accusative feminine proper noun → Maryam"
اسم علم منصوب
وما | VME ve mā And not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
أمروا ا م ر | EMR ÊMRVE umirū oysa emredilmemişti they were commanded
,Mim,Re,Vav,Elif,
,40,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural passive perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
إلا | ÎLE illā dışında except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
ليعبدوا ع ب د | ABD̃ LYABD̃VE liyeǎ'budū ibadet etmeleri that they worship
Lam,Ye,Ayn,Be,Dal,Vav,Elif,
30,10,70,2,4,6,1,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلها ا ل ه | ELH ÎLHE ilāhen bir ilaha One God.
,Lam,He,Elif,
,30,5,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
واحدا و ح د | VḪD̃ VEḪD̃E vāHiden tek olan One God.
Vav,Elif,Ha,Dal,Elif,
6,1,8,4,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
لا | LE yoktur (There) is no
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhe tanrı god
,Lam,He,
,30,5,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
إلا | ÎLE illā başka except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
هو | HV huve O'ndan Him.
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
سبحانه س ب ح | SBḪ SBḪENH subHānehu O münezzehtir Glory be to Him
Sin,Be,Ha,Elif,Nun,He,
60,2,8,1,50,5,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
عما | AME ǎmmā şeylerden from what
Ayn,Mim,Elif,
70,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
يشركون ش ر ك | ŞRK YŞRKVN yuşrikūne ortak koştukları they associate (with Him).
Ye,Şın,Re,Kef,Vav,Nun,
10,300,200,20,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |اتَّخَذُوا: edindiler | أَحْبَارَهُمْ: hahamlarını | وَرُهْبَانَهُمْ: ve rahiplerini | أَرْبَابًا: rabler | مِنْ: | دُونِ: ayrı | اللَّهِ: Allah'tan | وَالْمَسِيحَ: ve Mesih'i de | ابْنَ: oğlu | مَرْيَمَ: Meryem | وَمَا: | أُمِرُوا: oysa emredilmemişti | إِلَّا: dışında | لِيَعْبُدُوا: ibadet etmeleri | إِلَٰهًا: bir ilaha | وَاحِدًا: tek olan | لَا: yoktur | إِلَٰهَ: tanrı | إِلَّا: başka | هُوَ: O'ndan | سُبْحَانَهُ: O münezzehtir | عَمَّا: şeylerden | يُشْرِكُونَ: ortak koştukları |
Kırık Meal (Harekesiz) : |اتخذوا ETḢZ̃WE edindiler | أحبارهم ÊḪBERHM hahamlarını | ورهبانهم WRHBENHM ve rahiplerini | أربابا ÊRBEBE rabler | من MN | دون D̃WN ayrı | الله ELLH Allah'tan | والمسيح WELMSYḪ ve Mesih'i de | ابن EBN oğlu | مريم MRYM Meryem | وما WME | أمروا ÊMRWE oysa emredilmemişti | إلا ÎLE dışında | ليعبدوا LYABD̃WE ibadet etmeleri | إلها ÎLHE bir ilaha | واحدا WEḪD̃E tek olan | لا LE yoktur | إله ÎLH tanrı | إلا ÎLE başka | هو HW O'ndan | سبحانه SBḪENH O münezzehtir | عما AME şeylerden | يشركون YŞRKWN ortak koştukları |
Kırık Meal (Okunuş) : |İtteḣaƶū: edindiler | eHbārahum: hahamlarını | ve ruhbānehum: ve rahiplerini | erbāben: rabler | min: | dūni: ayrı | llahi: Allah'tan | velmesīHa: ve Mesih'i de | bne: oğlu | meryeme: Meryem | ve mā: | umirū: oysa emredilmemişti | illā: dışında | liyeǎ'budū: ibadet etmeleri | ilāhen: bir ilaha | vāHiden: tek olan | : yoktur | ilāhe: tanrı | illā: başka | huve: O'ndan | subHānehu: O münezzehtir | ǎmmā: şeylerden | yuşrikūne: ortak koştukları |
Kırık Meal (Transcript) : |ETḢZ̃VE: edindiler | ÊḪBERHM: hahamlarını | VRHBENHM: ve rahiplerini | ÊRBEBE: rabler | MN: | D̃VN: ayrı | ELLH: Allah'tan | VELMSYḪ: ve Mesih'i de | EBN: oğlu | MRYM: Meryem | VME: | ÊMRVE: oysa emredilmemişti | ÎLE: dışında | LYABD̃VE: ibadet etmeleri | ÎLHE: bir ilaha | VEḪD̃E: tek olan | LE: yoktur | ÎLH: tanrı | ÎLE: başka | HV: O'ndan | SBḪENH: O münezzehtir | AME: şeylerden | YŞRKVN: ortak koştukları |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah'ı bırakıp bilginleriyle râhiplerini ve Meryemoğlu Mesîh'i Rab tanımışlardır; halbuki onlara da ancak tek mabuda kulluk etmek emredilmiştir. Ondan başka tapacak yok; o onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir.
Adem Uğur : (Yahudiler) Allah'ı bırakıp bilginlerini (hahamlarını); (hıristiyanlar) da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesîh'i (İsa'yı) rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu. O'ndan başka tanrı yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır.
Ahmed Hulusi : Allâh dûnunda ahbarlarını (hahamlarını), ruhbanlarını (rahiplerini) rabler edindiler. . . Meryemoğlu Mesih'i de! (Oysa onlara) sadece Ulûhiyeti TEK olana kulluklarının farkındalığını yaşamaları emrolunmuştu. . . Lâ ilâhe; illâ HÛ = tanrı yoktur; sadece "HÛ"! Subhan'dır onların ortak tuttuklarından!
Ahmet Tekin : Onlar Allah’ı bırakıp, kulları durumundaki bilginlerini ve rahiplerini Meryem oğlu Mesih’i helâller ve haramlar ortaya koyan itaati zaruri otoriteler kabul ederek ilâh haline getirdiler. Halbuki onlara, candan müslüman olarak bağlanacakları, yalnız bir tek ilâha saygıyla kulluk ve ibadet etmeleri emrolunmuştu. Hak ilâh yalnızca O’dur. Allah, müşriklerin, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında kendisine ortak koştukları şeyden münezzehtir.
Ahmet Varol : Onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i kendilerine rab edindiler. Oysa tek bir ilah olan Allah'a kulluk etmekten başka bir şeyle emrolunmamışlardı. O, onların ortak koştuklarından yücedir.
Ali Bulaç : Onlar, Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini rablar (ilahlar) edindiler ve Meryem oğlu Mesih'i de.. Oysa onlar, tek olan bir ilah'a ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. O'ndan başka ilah yoktur. O, bunların şirk koştukları şeylerden yücedir.
Ali Fikri Yavuz : Onlar, âlimlerini ve Rahiblerini, Allah’dan başka Rabler edindiler; Meryem’in oğlu Mesîh’i de. Halbuki onlar da, ancak bir olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah’dan başka hiç bir ilâh yok. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden tamamen münezzehtir.
Bekir Sadak : Onlar Allah'i birakip hahamlarini, papazlarini ve Meryem oglu Mesih'i rableri olarak kabul ettiler. Oysa tek Tanri'dan baskasina kulluk etmemekle emrolunmuslardi. Ondan baska tanri yoktur. Allah, kostuklari eslerden munezzehtir.
Celal Yıldırım : Bunlar Allah'ı bırakıp hahamlarını ve rahiplerini; (aynı zamanda) Meryem oğlu Mesih'i Rabler (Tanrılar) edindiler. Halbuki ancak bir ilâha kulluk ve ibâdetle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka ilâh yoktur; O, onların ortak koştukları şeylerden pâk ve münezzehtir.
Diyanet İşleri : (Yahudiler) Allah’ı bırakıp, hahamlarını; (hıristiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i rab edindiler. Oysa, bunlar da ancak, bir olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.
Diyanet İşleri (eski) : Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i rableri olarak kabul ettiler. Oysa tek Tanrı'dan başkasına kulluk etmemekle emrolunmuşlardı. Ondan başka tanrı yoktur. Allah, koştukları eşlerden münezzehtir.
Diyanet Vakfi : (Yahudiler) Allah'ı bırakıp bilginlerini (hahamlarını); (hıristiyanlar) da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesîh'i (İsa'yı) rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu. O'ndan başka tanrı yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır.
Edip Yüksel : Din bilginlerini, din adamlarını ve Meryem oğlu Mesih'i ALLAH'tan ayrı rabler edindiler. Oysa, yalnız tek Tanrı'ya kulluk etmekle emredilmişlerdi. O'ndan başka tanrı yoktur. O, eş koştukları kimselerden de çok Yücedir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onlar, Allah'dan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler, Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'dan başka hiçbir ilâh yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onlar, Allah'ı bırakıp hahamlarını ve rahiplerini, bir de Meryem oğlu Mesih'i rabler edindiler. Oysa ki, hepsi ancak bir ilaha ibadet etmekle emrolunmuşlardı ki, O'ndan başka hiçbir ilah yoktur; O, onların ortak koştukları herşeyden münezzehtir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ahbarlarını, rühbanlarını Allahdan başka rablar edindiler, Meryemin oğlu Mesîhi de, halbuki hepsi ancak bir ilâha ıbadet ile emrolunmuşlardır ki başka ilâh yok ancak o, tenzih o sübhana onların koştukları şirkten
Fizilal-il Kuran : Onlar Allah dışında hahamlarını, rahiplerini ve Meryemoğlu İsa'yı ilah edindiler. Oysa onlara sadece tek ilaha, kendisinden başka ilah olmayan ve onların yakıştırma ortaklarından uzak olan Allah'a kulluk etmeleri emredilmişti.
Gültekin Onan : Onlar, Tanrı'yı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini rabler edindiler ve Meryem oğlu Mesih'i de... Oysa onlara tek bir tanrıya kulluktan başkası buyrulmadı / buyrulmamıştı. O'ndan başka tanrı yoktur. O, bunların ortak koştuklarından yücedir.
Hakkı Yılmaz : Onlar, Allah'ın astlarından bilginlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu Îsâ'yı kendilerine rabler edindiler. Oysa onlar sadece bir tek olan ilâha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka ilâh diye bir şey yoktur. O, ortak koşanların ortak koştuğu şeylerden de arınıktır.
Hasan Basri Çantay : Onlar, Allâhı bırakıb bilginlerini, râhiblerini, Meryemin oğlu Mesîhi Tanrılar edindiler. Halbuki bunlar da ancak bir olan Allaha ibâdet etmelerinden başkasıyle emr olunmamışlardır. Ondan başka hiç bir Tanrı yok. O, bunların eş tutageldikleri her şeyden münezzehdir.
Hayrat Neşriyat : (Yahudiler) hahamlarını, (hristiyanlar da) râhiblerini ve Meryemoğlu Mesîh’i Allah’dan başka rabler edindiler. Hâlbuki ancak tek bir İlâh’a ibâdet etmekle emrolunmuşlardı. O’ndan başka ilâh yoktur! O, (onların) ortak koşmakta oldukları şeylerden pek münezzehtir!
İbni Kesir : Onlar Allah'tan ayrı hahamlarını, rahiblerini rabblar edindiler. Meryem Oğlu Mesih'i de. Halbuki tek tanrıdan başkasına ibadet etmemekle emrolunmuşlardır. O'ndan başka ilah yoktur. O; bunların şirk koştukları şeylerden münezzehtir.
İskender Evrenosoğlu : Onlar, ahbarları (dîn adamlarını) ve ruhbanları (rahipleri) ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rab'ler edindiler. Tek bir ilâha kul olmalarından başka bir şeyle emrolunmadılar. O'ndan başka ilâh yoktur. (Onların) şirk koştukları şeylerden O (Allah), münezzehtir.
Muhammed Esed : Hahamlarını, rahiplerini, bir de Meryem oğlu Mesihi, Allahla beraber rableri olarak gördüler; Oysa, Tek Tanrıdan başkasına kulluk etmekle emrolunmuş değillerdi; (o Tek Tanrı ki,) Ondan başka tanrı yoktur, (O Tek Tanrı ki,) sınırsız kudret ve izzetiyle, (böylelerinin) Onun tanrılığında bir pay yakıştırdıkları her şeyden bütünüyle uzaktır, yücedir!
Ömer Nasuhi Bilmen : (Onlar) Bilginlerini, rahiplerini ve Meryem'in oğlu Mesîh'i de Allah Teâlâ'dan başka tanrılar ittihaz ettiler. Halbuki Allah Teâlâ'dan başkasına ibadet etmekle emrolunmamışlardır. Ondan başka ilâh yoktur. Onların şerik koştukları şeylerden münezzehtir.
Ömer Öngüt : Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i rableri olarak kabul ettiler. Oysa kendilerine, bir olan Allah'a ibadet etmeleri emredilmişti. Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
Şaban Piriş : Onlar, Allah’tan başka alimlerini, din adamlarını ve Meryemoğlu Mesih’i de rabler olarak kabul ettiler. Oysa tek ilahtan başkasına kulluk etmemekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. Allah koştukları şirkten uzaktır.
Suat Yıldırım : Yahudiler hahamlarını, Hıristiyanlar rahiplerini ve Meryem’in oğlu Mesih’i Allah’tan başka Rab edindiler. Halbuki onlara bir tek İlâha ibadet etmeleri emr olunmuştu. Ondan başka İlah yoktur. O, onların ortak koştukları şirkten münezzehtir.
Süleyman Ateş : Hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan ayrı rabler edindiler, Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine yalnız tek Tanrı olan Allah'a ibâdet etmeleri emredilmişti. O'ndan başka tanrı yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
Tefhim-ul Kuran : ve Meryem oğlu Mesih'i de... Oysa onlar, tek olan bir ilah'a ibadet etmekten başkasıyla emrolunmadılar. O'ndan başka ilah yoktur. O, bunların şirk koşmakta oldukları şeylerden yücedir.
Ümit Şimşek : Onlar hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'ın yanı sıra rab edindiler. Oysa onlar sadece tek bir Tanrıya kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka hiçbir tanrı yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'ın yanında hahamlarını ve ruhbanlarını da rabler edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine, tek olan Allah'tan başkasına ibadet/kulluk etmemeleri emredilmişti. İlah yok o tek Allah'tan başka. Onların ortak koştuklarından arınmıştır O.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}