» 9 / Tevbe  94:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 94
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَعْتَذِرُونَ (YATZ̃RVN) = yeǎ'teƶirūne : özür dilerler
2. إِلَيْكُمْ (ÎLYKM) = ileykum : sizden
3. إِذَا (ÎZ̃E) = iƶā : zaman
4. رَجَعْتُمْ (RCATM) = raceǎ'tum : geri dönüp geldiğiniz
5. إِلَيْهِمْ (ÎLYHM) = ileyhim : onların yanına
6. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
7. لَا (LE) = lā : hiç
8. تَعْتَذِرُوا (TATZ̃RVE) = teǎ'teƶirū : özür dilemeyin
9. لَنْ (LN) = len : asla
10. نُؤْمِنَ (NÙMN) = nu'mine : inanmayız
11. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
12. قَدْ (GD̃) = ḳad : muhakkak
13. نَبَّأَنَا (NBÊNE) = nebbeenā : bize bildirdi
14. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
15. مِنْ (MN) = min :
16. أَخْبَارِكُمْ (ÊḢBERKM) = eḣbārikum : sizin haberlerinizi
17. وَسَيَرَى (VSYR) = ve seyerā : ve görecektir
18. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
19. عَمَلَكُمْ (AMLKM) = ǎmelekum : yaptığınızı
20. وَرَسُولُهُ (VRSVLH) = ve rasūluhu : ve Elçisi de
21. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
22. تُرَدُّونَ (TRD̃VN) = turaddūne : döndürüleceksiniz
23. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
24. عَالِمِ (AELM) = ǎālimi : bilene
25. الْغَيْبِ (ELĞYB) = l-ğaybi : görülmeyeni
26. وَالشَّهَادَةِ (VELŞHED̃T) = ve şşehādeti : ve görüleni
27. فَيُنَبِّئُكُمْ (FYNBÙKM) = feyunebbiukum : O size haber verecek
28. بِمَا (BME) = bimā : ne
29. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : varsa
30. تَعْمَلُونَ (TAMLVN) = teǎ'melūne : yaptıklarınız
özür dilerler | sizden | zaman | geri dönüp geldiğiniz | onların yanına | de ki | hiç | özür dilemeyin | asla | inanmayız | size | muhakkak | bize bildirdi | Allah | | sizin haberlerinizi | ve görecektir | Allah | yaptığınızı | ve Elçisi de | sonra | döndürüleceksiniz | | bilene | görülmeyeni | ve görüleni | O size haber verecek | ne | varsa | yaptıklarınız |

[AZ̃R] [] [] [RCA] [] [GVL] [] [AZ̃R] [] [EMN] [] [] [NBE] [] [] [ḢBR] [REY] [] [AML] [RSL] [] [RD̃D̃] [] [ALM] [ĞYB] [ŞHD̃] [NBE] [] [KVN] [AML]
YATZ̃RVN ÎLYKM ÎZ̃E RCATM ÎLYHM GL LE TATZ̃RVE LN NÙMN LKM GD̃ NBÊNE ELLH MN ÊḢBERKM VSYR ELLH AMLKM VRSVLH S̃M TRD̃VN ÎL AELM ELĞYB VELŞHED̃T FYNBÙKM BME KNTM TAMLVN

yeǎ'teƶirūne ileykum iƶā raceǎ'tum ileyhim ḳul teǎ'teƶirū len nu'mine lekum ḳad nebbeenā llahu min eḣbārikum ve seyerā llahu ǎmelekum ve rasūluhu ṧumme turaddūne ilā ǎālimi l-ğaybi ve şşehādeti feyunebbiukum bimā kuntum teǎ'melūne
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون

 » 9 / Tevbe  Suresi: 94
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يعتذرون ع ذ ر | AZ̃R YATZ̃RVN yeǎ'teƶirūne özür dilerler They will make excuses
إليكم | ÎLYKM ileykum sizden to you
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
رجعتم ر ج ع | RCA RCATM raceǎ'tum geri dönüp geldiğiniz you (have) returned
إليهم | ÎLYHM ileyhim onların yanına to them.
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
لا | LE hiç """(Do) not"
تعتذروا ع ذ ر | AZ̃R TATZ̃RVE teǎ'teƶirū özür dilemeyin make excuse,
لن | LN len asla never
نؤمن ا م ن | EMN NÙMN nu'mine inanmayız we will believe
لكم | LKM lekum size you.
قد | GD̃ ḳad muhakkak Verily,
نبأنا ن ب ا | NBE NBÊNE nebbeenā bize bildirdi Allah (has) informed us
الله | ELLH llahu Allah Allah (has) informed us
من | MN min of
أخباركم خ ب ر | ḢBR ÊḢBERKM eḣbārikum sizin haberlerinizi your news,
وسيرى ر ا ي | REY VSYR ve seyerā ve görecektir and Allah will see
الله | ELLH llahu Allah and Allah will see
عملكم ع م ل | AML AMLKM ǎmelekum yaptığınızı your deeds,
ورسوله ر س ل | RSL VRSVLH ve rasūluhu ve Elçisi de and His Messenger.
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
تردون ر د د | RD̃D̃ TRD̃VN turaddūne döndürüleceksiniz you will be brought back
إلى | ÎL ilā to,
عالم ع ل م | ALM AELM ǎālimi bilene (the) Knower
الغيب غ ي ب | ĞYB ELĞYB l-ğaybi görülmeyeni (of) the unseen
والشهادة ش ه د | ŞHD̃ VELŞHED̃T ve şşehādeti ve görüleni and the seen,
فينبئكم ن ب ا | NBE FYNBÙKM feyunebbiukum O size haber verecek then He will inform you
بما | BME bimā ne of what
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum varsa you used (to)
تعملون ع م ل | AML TAMLVN teǎ'melūne yaptıklarınız "do."""

9:94 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

özür dilerler | sizden | zaman | geri dönüp geldiğiniz | onların yanına | de ki | hiç | özür dilemeyin | asla | inanmayız | size | muhakkak | bize bildirdi | Allah | | sizin haberlerinizi | ve görecektir | Allah | yaptığınızı | ve Elçisi de | sonra | döndürüleceksiniz | | bilene | görülmeyeni | ve görüleni | O size haber verecek | ne | varsa | yaptıklarınız |

[AZ̃R] [] [] [RCA] [] [GVL] [] [AZ̃R] [] [EMN] [] [] [NBE] [] [] [ḢBR] [REY] [] [AML] [RSL] [] [RD̃D̃] [] [ALM] [ĞYB] [ŞHD̃] [NBE] [] [KVN] [AML]
YATZ̃RVN ÎLYKM ÎZ̃E RCATM ÎLYHM GL LE TATZ̃RVE LN NÙMN LKM GD̃ NBÊNE ELLH MN ÊḢBERKM VSYR ELLH AMLKM VRSVLH S̃M TRD̃VN ÎL AELM ELĞYB VELŞHED̃T FYNBÙKM BME KNTM TAMLVN

yeǎ'teƶirūne ileykum iƶā raceǎ'tum ileyhim ḳul teǎ'teƶirū len nu'mine lekum ḳad nebbeenā llahu min eḣbārikum ve seyerā llahu ǎmelekum ve rasūluhu ṧumme turaddūne ilā ǎālimi l-ğaybi ve şşehādeti feyunebbiukum bimā kuntum teǎ'melūne
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون

[ع ذ ر] [] [] [ر ج ع] [] [ق و ل] [] [ع ذ ر] [] [ا م ن] [] [] [ن ب ا] [] [] [خ ب ر] [ر ا ي] [] [ع م ل] [ر س ل] [] [ر د د] [] [ع ل م] [غ ي ب] [ش ه د] [ن ب ا] [] [ك و ن] [ع م ل]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 94
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يعتذرون ع ذ ر | AZ̃R YATZ̃RVN yeǎ'teƶirūne özür dilerler They will make excuses
Ye,Ayn,Te,Zel,Re,Vav,Nun,
10,70,400,700,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إليكم | ÎLYKM ileykum sizden to you
,Lam,Ye,Kef,Mim,
,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
,Zel,Elif,
,700,1,
T – time adverb
ظرف زمان
رجعتم ر ج ع | RCA RCATM raceǎ'tum geri dönüp geldiğiniz you (have) returned
Re,Cim,Ayn,Te,Mim,
200,3,70,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
إليهم | ÎLYHM ileyhim onların yanına to them.
,Lam,Ye,He,Mim,
,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
لا | LE hiç """(Do) not"
Lam,Elif,
30,1,
PRO – prohibition particle
حرف نهي
تعتذروا ع ذ ر | AZ̃R TATZ̃RVE teǎ'teƶirū özür dilemeyin make excuse,
Te,Ayn,Te,Zel,Re,Vav,Elif,
400,70,400,700,200,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لن | LN len asla never
Lam,Nun,
30,50,
NEG – negative particle
حرف نفي
نؤمن ا م ن | EMN NÙMN nu'mine inanmayız we will believe
Nun,,Mim,Nun,
50,,40,50,
V – 1st person plural (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
لكم | LKM lekum size you.
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
قد | GD̃ ḳad muhakkak Verily,
Gaf,Dal,
100,4,
CERT – particle of certainty
حرف تحقيق
نبأنا ن ب ا | NBE NBÊNE nebbeenā bize bildirdi Allah (has) informed us
Nun,Be,,Nun,Elif,
50,2,,50,1,
V – 3rd person masculine singular (form II) perfect verb
PRON – 1st person plural object pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الله | ELLH llahu Allah Allah (has) informed us
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
من | MN min of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
أخباركم خ ب ر | ḢBR ÊḢBERKM eḣbārikum sizin haberlerinizi your news,
,Hı,Be,Elif,Re,Kef,Mim,
,600,2,1,200,20,40,
N – genitive masculine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وسيرى ر ا ي | REY VSYR ve seyerā ve görecektir and Allah will see
Vav,Sin,Ye,Re,,
6,60,10,200,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
FUT – prefixed future particle sa
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
الواو عاطفة
حرف استقبال
فعل مضارع منصوب
الله | ELLH llahu Allah and Allah will see
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
عملكم ع م ل | AML AMLKM ǎmelekum yaptığınızı your deeds,
Ayn,Mim,Lam,Kef,Mim,
70,40,30,20,40,
N – accusative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ورسوله ر س ل | RSL VRSVLH ve rasūluhu ve Elçisi de and His Messenger.
Vav,Re,Sin,Vav,Lam,He,
6,200,60,6,30,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
تردون ر د د | RD̃D̃ TRD̃VN turaddūne döndürüleceksiniz you will be brought back
Te,Re,Dal,Vav,Nun,
400,200,4,6,50,
V – 2nd person masculine plural passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
إلى | ÎL ilā to,
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
عالم ع ل م | ALM AELM ǎālimi bilene (the) Knower
Ayn,Elif,Lam,Mim,
70,1,30,40,
N – genitive masculine active participle
اسم مجرور
الغيب غ ي ب | ĞYB ELĞYB l-ğaybi görülmeyeni (of) the unseen
Elif,Lam,Ğayn,Ye,Be,
1,30,1000,10,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
والشهادة ش ه د | ŞHD̃ VELŞHED̃T ve şşehādeti ve görüleni and the seen,
Vav,Elif,Lam,Şın,He,Elif,Dal,Te merbuta,
6,1,30,300,5,1,4,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
فينبئكم ن ب ا | NBE FYNBÙKM feyunebbiukum O size haber verecek then He will inform you
Fe,Ye,Nun,Be,,Kef,Mim,
80,10,50,2,,20,40,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
الفاء استئنافية
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
بما | BME bimā ne of what
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum varsa you used (to)
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
تعملون ع م ل | AML TAMLVN teǎ'melūne yaptıklarınız "do."""
Te,Ayn,Mim,Lam,Vav,Nun,
400,70,40,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَعْتَذِرُونَ: özür dilerler | إِلَيْكُمْ: sizden | إِذَا: zaman | رَجَعْتُمْ: geri dönüp geldiğiniz | إِلَيْهِمْ: onların yanına | قُلْ: de ki | لَا: hiç | تَعْتَذِرُوا: özür dilemeyin | لَنْ: asla | نُؤْمِنَ: inanmayız | لَكُمْ: size | قَدْ: muhakkak | نَبَّأَنَا: bize bildirdi | اللَّهُ: Allah | مِنْ: | أَخْبَارِكُمْ: sizin haberlerinizi | وَسَيَرَى: ve görecektir | اللَّهُ: Allah | عَمَلَكُمْ: yaptığınızı | وَرَسُولُهُ: ve Elçisi de | ثُمَّ: sonra | تُرَدُّونَ: döndürüleceksiniz | إِلَىٰ: | عَالِمِ: bilene | الْغَيْبِ: görülmeyeni | وَالشَّهَادَةِ: ve görüleni | فَيُنَبِّئُكُمْ: O size haber verecek | بِمَا: ne | كُنْتُمْ: varsa | تَعْمَلُونَ: yaptıklarınız |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يعتذرون YATZ̃RWN özür dilerler | إليكم ÎLYKM sizden | إذا ÎZ̃E zaman | رجعتم RCATM geri dönüp geldiğiniz | إليهم ÎLYHM onların yanına | قل GL de ki | لا LE hiç | تعتذروا TATZ̃RWE özür dilemeyin | لن LN asla | نؤمن NÙMN inanmayız | لكم LKM size | قد GD̃ muhakkak | نبأنا NBÊNE bize bildirdi | الله ELLH Allah | من MN | أخباركم ÊḢBERKM sizin haberlerinizi | وسيرى WSYR ve görecektir | الله ELLH Allah | عملكم AMLKM yaptığınızı | ورسوله WRSWLH ve Elçisi de | ثم S̃M sonra | تردون TRD̃WN döndürüleceksiniz | إلى ÎL | عالم AELM bilene | الغيب ELĞYB görülmeyeni | والشهادة WELŞHED̃T ve görüleni | فينبئكم FYNBÙKM O size haber verecek | بما BME ne | كنتم KNTM varsa | تعملون TAMLWN yaptıklarınız |
Kırık Meal (Okunuş) : |yeǎ'teƶirūne: özür dilerler | ileykum: sizden | iƶā: zaman | raceǎ'tum: geri dönüp geldiğiniz | ileyhim: onların yanına | ḳul: de ki | : hiç | teǎ'teƶirū: özür dilemeyin | len: asla | nu'mine: inanmayız | lekum: size | ḳad: muhakkak | nebbeenā: bize bildirdi | llahu: Allah | min: | eḣbārikum: sizin haberlerinizi | ve seyerā: ve görecektir | llahu: Allah | ǎmelekum: yaptığınızı | ve rasūluhu: ve Elçisi de | ṧumme: sonra | turaddūne: döndürüleceksiniz | ilā: | ǎālimi: bilene | l-ğaybi: görülmeyeni | ve şşehādeti: ve görüleni | feyunebbiukum: O size haber verecek | bimā: ne | kuntum: varsa | teǎ'melūne: yaptıklarınız |
Kırık Meal (Transcript) : |YATZ̃RVN: özür dilerler | ÎLYKM: sizden | ÎZ̃E: zaman | RCATM: geri dönüp geldiğiniz | ÎLYHM: onların yanına | GL: de ki | LE: hiç | TATZ̃RVE: özür dilemeyin | LN: asla | NÙMN: inanmayız | LKM: size | GD̃: muhakkak | NBÊNE: bize bildirdi | ELLH: Allah | MN: | ÊḢBERKM: sizin haberlerinizi | VSYR: ve görecektir | ELLH: Allah | AMLKM: yaptığınızı | VRSVLH: ve Elçisi de | S̃M: sonra | TRD̃VN: döndürüleceksiniz | ÎL: | AELM: bilene | ELĞYB: görülmeyeni | VELŞHED̃T: ve görüleni | FYNBÙKM: O size haber verecek | BME: ne | KNTM: varsa | TAMLVN: yaptıklarınız |
Abdulbaki Gölpınarlı : Seferden dönüp de onlarla buluştuğunuz zaman size özürler getirecek onlar; de ki: Özür dilemeyin, kesin olarak size inanmıyoruz; Allah, sizin ahvâlinizi haber vermiştir bize ve bundan sonraki hareketlerinizi de Allah ve Peygamberi görecek, sonra da gizliyi ve açığı bilen Tanrının tapısına döneceksiniz de o, bütün yaptıklarınızı size bildirecek.
Adem Uğur : (Seferden) onlara döndüğünüz zaman size özür beyan edecekler. De ki: (Boşuna) özür dilemeyin! Size asla inanmayız; çünkü Allah, haberlerinizi bize bildirmiştir. (Bundan sonraki) amelinizi Allah da görecektir, Resûlü de. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilene döndürüleceksiniz de yapmakta olduklarınızı size haber verecektir.
Ahmed Hulusi : Savaştan döndüğünüzde size mazeret beyan edecekler. . . De ki: "Özür beyan etmeyin. . . Size asla inanmayacağız. . . (Zaten) Allâh bizi, sizin durumunuzdan haberdar etti. . . Allâh ve Rasûlü sizin ortaya koyduğunuzun sonucunu görecek; sonra algılanamayan ve algılanan âlemlerin Aliym'ine döndürülürsünüz! (O da) size yapmakta olduklarınızın anlamını ve sonucunu bildirecek. "
Ahmet Tekin : Savaştan dönüp yanlarına geldiğinizde, size özür beyan edecekler. Onlara: 'Özür beyan etmeyin. Size kesinlikle güvenmeyiz, inanmayız. Allah bir kısım hallerinizi bize haber verdi. Bundan sonra da, Allah ve Rasûlü amellerinizi görecektir. Sonra, duyu ve bilgi alanı ötesini, gayb âlemini ve görülen âlemi bilenin huzuruna varacaksınız. Allah, işlemekte olduğunuz amellerinizi birer birer ortaya koyarak sizi hesaba çekecektir.' de.
Ahmet Varol : Yanlarına döndüğünüzde size özür beyan ederler. De ki: 'Hiç özür beyan etmeyin. Size inanmayacağız. Allah sizin haberlerinizi bize bildirdi. Allah da Peygamberi de amellerinizi görecek. Sonra gizli olanı da açık olanı da bilene döndürülürsünüz ve O size yapmakta olduklarınızı bildirir.'
Ali Bulaç : Onlara geri döndüğünüzde size özür belirttiler. De ki: "Özür belirtmeyiniz, size kesin olarak inanmıyoruz. Allah bize, sizin durumunuzu haber vermiştir. Yaptıklarınızı Allah görecektir, O'nun Resulü de. Sonra gaybı da, müşahede edilebileni de bilene döndürüleceksiniz ve O, yapmakta olduklarınızı size haber verecektir."
Ali Fikri Yavuz : Savaştan geri dönüp münafıkların yanına vardığınız zaman, onlar size özür dileyecekler. De ki: “- Boşuna özür dilemeyin, size inanmıyacağız. Doğrusu Allah bize durumunuzdan bir çok haberler verdi. Bundan böyle Allah ve Rasûlü, yaptıklarınızı görecektir. Sonra gaybı ve hazırı bilen Allah’a döndürüleceksiniz. O vakit size, Allah, ne yapmış olduğunuzu haber verecektir.”
Bekir Sadak : Savastan dondugunuzde size ozur beyan ederler. Onlara de ki: «Ozur beyan etmeyin, size inanmayacagiz, Allah haberlerinizi bize bildirmistir. Allah da, peygamberi de isleyeceklerinizi gorecektir. Sonunda, gorulmeyeni ve goruneni bilen Allah'a geri cevrileceksiniz. O, islediklerinizi size haber verecektir.»
Celal Yıldırım : Münafıklar (savaştan) döndüğünüzde sizden özür dilerler. De ki: Özür dilemeyin ! Elbette size inanmıyoruz. Allah haberlerinizi bize açıkça bildirmiştir. Bundan böyle de Allah da Peygamberi de yaptıklarınızı görecek (ve değerlendirecek). Sonra da (ölüp) gizli ve açık her şeyi hakkıyle bilen (Allah)e döndürüleceksiniz; O da yaptıklarınızı size bir bir haber verecektir.
Diyanet İşleri : Onlara döndüğünüzde, size mazeret beyan edeceklerdir. De ki: “Mazeret beyan etmeyin. Size kesinlikle inanmayız. Çünkü Allah bize sizin durumunuzu bildirdi. Bundan böyle davranışlarınızı Allah da Resûlü de görecek. Sonra hepiniz, gaybı da görülen âlemi de bilene döndürüleceksiniz de yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecek.”
Diyanet İşleri (eski) : Savaştan döndüğünüzde size özür beyan ederler. Onlara de ki: 'özür beyan etmeyin, size inanmayacağız, Allah haberlerinizi bize bildirmiştir. Allah da, Peygamberi de işleyeceklerinizi görecektir. Sonunda, görülmeyeni ve görüneni bilen Allah'a geri çevrileceksiniz. O, işlediklerinizi size haber verecektir.'
Diyanet Vakfi : (Seferden) onlara döndüğünüz zaman size özür beyan edecekler. De ki: (Boşuna) özür dilemeyin! Size asla inanmayız; çünkü Allah, haberlerinizi bize bildirmiştir. (Bundan sonraki) amelinizi Allah da görecektir, Resûlü de. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilene döndürüleceksiniz de yapmakta olduklarınızı size haber verecektir.
Edip Yüksel : (Savaştan gelip) kendilerine döndüğünüzde size özürler sayarlar. De ki: 'Boşuna özür saymayın; size artık inanmayız, ALLAH durumunuzu bize bildirmiş bulunuyor. ALLAH ve elçisi sizin işlerinizi görecek ve sonra da gizliyi ve açığı Bilenin huzuruna döndürüleceksiniz. O yaptıklarınız her şeyi size bildirecektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Savaştan dönüp yanlarına geldiğinizde size özür beyan edecekler. De ki: «Özür beyan etmeyin. Size kesinlikle inanmayız. Allah bize, sizin durumunuzdan haberler verdi». Bundan sonra da Allah ve Resulü yaptıklarınızı görecektir. Daha sonra da gizliyi ve âşikârı bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O vakit O, size neler yapmış olduğunuzu tek tek haber verecektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yanlarına döndüğünüzde size özür beyan edecekler. De ki: «Özür beyan etmeyin, asla size inanmayacağız! Doğrusu Allah bize durumunuzdan birçok haberler verdi; bundan böyle de Allah ve Resulü yaptıklarınızı görecektir; sonra hepiniz gizliyi aşikarı bilen Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz. O vakit O, size neler yaptığınızı haber verecektir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Yanlarına avdet ettiğinizde size itizar edecekler, de ki: itizar etmeyin ihtimali yok size inanmıyacağız doğrusu Allah bize ahvalinizden bir çok haberler verdi, bundan böyle de Allah ve Resulü amelinizi görecek, sonra hepiniz o gayb-ü şehadeti bilen hakkın huzuruna götürüleceksiniz o vakıt o size haber verecek neler yapıyordunuz
Fizilal-il Kuran : Savaştan döndüğünüzde size özür dileyecekler. Onlara de ki: “Özür beyan etmeyin. Size asla inanmayacağız. Allah haberlerinizi bize bildirmiştir. Allah da, Peygamberi de işleyeceklerinizi görecektir. Sonunda, görülmeyeni ve görüneni bilen Allah’a geri çevrileceksiniz. O, işlediklerinizi size haber verecektir.”
Gültekin Onan : Onlara geri döndüğünüzde size özür belirttiler. De ki: "Özür belirtmeyin, size kesin olarak inanmıyoruz / güvenmiyoruz (len nümine). Tanrı bize durumunuzu haber vermiştir. Yaptıklarınızı Tanrı görecektir, O'nun elçisi de. Sonra gaybı da, müşahade edilebileni de bilene döndürüleceksiniz ve O yaptıklarınızı size haber verecektir."
Hakkı Yılmaz : Kendilerine döndüğünüz zaman size özür beyan edecekler. De ki: “Özür beyan etmeyin. Size kesinlikle inanmayız. Allah bize, sizin haberlerinizden önemli haberler verdi.” Bundan sonra da Allah ve Elçisi işinizi görecektir. Daha sonra da görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra da O, size yapmış olduklarınızı haber verecektir.
Hasan Basri Çantay : (Seferden) onlara döndüğünüz vakit size özür dermiyan edeceklerdir. De ki: (Bîhûde) özür dilemeyin. Size kat'iyyen inanmıyoruz. Allah, bize (hallerinizden bir çok) haberler vermişdir. (Bundan sonraki) hareketinizi de Allah, Resulü ile beraber, görecekdir. (En) sonra gizliyi ve aşikârı bilen (Allah) a döndürüleceksiniz de O, size, neler yapıyordunuz, (hepsini) haber verecekdir.
Hayrat Neşriyat : (O münâfıklar, Tebük’ten) kendilerine döndüğünüz zaman size özür beyân edecekler. De ki: '(Hiç) ma'zerette bulunmayın, size aslâ inanmayacağız! Allah, sizin haberlerinizden bir kısmını gerçekten bize bildirmiştir. (Bundan sonraki) amelinizi Allah da görecek, Resûlü de! Sonra, gizli olanı ve görüneni hakkıyla bilen (Allah’)a döndürüleceksiniz; artık (O da) size, yapmakta olduğunuzu haber verecektir!'
İbni Kesir : Kendilerine döndüğünüz vakit de size özür beyan ederler. De ki: Özür dilemeyin. Size katiyyen inanmıyorum. Doğrusu Allah, bize haberlerinizi bildirmiştir. Allah da, Rasulü de amellerimizi görecektir. Sonra hepiniz, görüleni de görülmeyeni de bilene döndürüleceksiniz. O, size neler yaptığınızı haber verecektir.
İskender Evrenosoğlu : Onlara geri döndüğünüz zaman size mazeret (özür) beyan ederler. “Özür beyan etmeyin size asla inanmayız.” de. Allah, sizin haberlerinizi (durumunuzu) bana bildirmişti. Ve Allah ve O'nun Resûl'ü, sizin amellerinizi görecek. Sonra gaybı (görünmeyeni) ve görüneni bilene döndürüleceksiniz. Böylece yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecek.
Muhammed Esed : (Ve) onlar, (seferden) döndüğünüzde size bahaneler arzedecekler! De ki: "(Asılsız) özürleri ileri sürmeyin, (çünkü) size inanmıyoruz: Allah bize hakkınızda gerekli bilgiyi vermiş bulunuyor zaten. (Bundan sonraki) yapıp ettiklerinize bakacak Allah; ve Onun Elçisi (de öyle); sonunda, yaratıkların görüş ve algı alanı dışında kalan şeyleri de, onların duyu ve tasavvur yoluyla tanıklık edebilecekleri şeyleri de bütün gerçeğiyle bilen Onun karşısına çıkarılacaksınız; Ve O sizin (hayatta) ne yapıp ettiğinizi tam olarak kavramanızı sağlayacak".
Ömer Nasuhi Bilmen : Onlara döndüğünüz zaman size mazeret beyan edeceklerdir. De ki: «Mazerette bulunmayınız, elbette size inanmayacağızdır. Muhakkak ki, Allah Teâlâ sizin bir kısım hallerinizden bizi haberdar buyurdu ve sizin amellerinizi Allah Teâlâ ve Peygamberi görecektir. Sonra gizliyi de, âşikâreyi de bilene döndürüleceksiniz. Artık o da neler yapmış olduklarını size haber verecektir.»
Ömer Öngüt : Seferden geri dönüp onların yanına geldiğiniz zaman size özür beyan ederler. De ki: “Hiç özür beyan etmeyin, size aslâ inanmayız. Çünkü Allah bize sizin haberlerinizi bildirmiştir. Yaptığınızı Allah da görecek Peygamber'i de. Sonunda görüleni ve görülmeyeni bilenin huzuruna döndürüleceksiniz. O size yaptıklarınızı haber verecektir. ”
Şaban Piriş : Geri döndüğünüzde size özür beyan ederler. De ki: -Özür beyan etmeyin, size inanmayacağız. Allah haberlerinizi bize bildirmiştir. Allah da yaptıklarınızı görecektir, Resulü de. Sonra gaybı ve görünenleri bilene döndürüleceksiniz. O da size yaptıklarınızı haber verecektir.
Suat Yıldırım : Savaş dönüşü kendileriyle karşılaşınca, katılmamaları hakkında mazeretler, bahaneler ileri sürerler. De ki: "Boşuna özür dilemeyin, zira size inanmayacağız.Çünkü sizin aleyhimizde çevirdiğiniz hilelerden bir kısmını Allah bize bildirdi. Bundan böyle de, yapacağınız her şeyi Allah da, Resulü de görüp değerlendirecek, daha sonra da, gizli olsun açık olsun, her şeyi bilen Allah’ın huzuruna götürüleceksiniz. O da bütün yaptıklarınızı bir bir önünüze koyacaktır."
Süleyman Ateş : (Seferden) geri dönüp onların yanına geldiğiniz zaman sizden özür dilerler. De ki: "Hiç özür dilemeyin, size inanmayız! Allâh bize sizin haberlerinizden (bize karşı çevirdiğiniz entrikalardan) bazılarını bildirdi. Yaptığınızı Allâh da görecek, Elçisi de. Sonra görülmeyeni ve görüleni bilenin huzûruna döndürüleceksiniz, O size yaptıklarınızı haber verecek."
Tefhim-ul Kuran : Onlara geri döndüğünüzde size özür belirttiler. De ki: «Özür belirtmeyiniz, size kesin olarak inanmıyoruz. Allah bize, sizin durumunuzu haber vermiştir. Yaptıklarınızı Allah görecektir, O'nun Resulü de. Sonra gaybı da, müşahede edilebileni de bilene döndürüleceksiniz ve O, yapmakta olduklarınızı size haber verecektir.»
Ümit Şimşek : Yanlarına döndüğünüzde, size özür beyan ederler. De ki: Hiç mazeret ileri sürmeyin; size inanacak değiliz. Çünkü Allah sizin durumunuzdan bizi haberdar etti. Allah ve Resulü bundan sonra ne yapacağınıza bakacak. Sonra da görünen ve görünmeyen herşeyi bilen Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız; yapmakta olduklarınızı O size bildirecek.
Yaşar Nuri Öztürk : Dönüp yanlarına geldiğinizde sizden özür dilerler. De ki: "Özür dilemeyin. Size asla inanmayacağız. Allah bize sizin hallerinizden birçoğunu haber vermiştir. Yapıp ettiğinizi Allah da resulü de görecektir. Sonra görünmeyen ve görünen âlemleri bilenin huzuruna çıkarılacaksınız da O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}