» 9 / Tevbe  16:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 16
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَمْ (ÊM) = em : yoksa
2. حَسِبْتُمْ (ḪSBTM) = Hasibtum : siz sandınız mı?
3. أَنْ (ÊN) = en :
4. تُتْرَكُوا (TTRKVE) = tutrakū : bırakılacağınızı
5. وَلَمَّا (VLME) = velemmā :
6. يَعْلَمِ (YALM) = yeǎ'lemi : bilmeden
7. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
8. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseleri
9. جَاهَدُوا (CEHD̃VE) = cāhedū : cihad eden(leri)
10. مِنْكُمْ (MNKM) = minkum : içinizden
11. وَلَمْ (VLM) = velem : ve
12. يَتَّخِذُوا (YTḢZ̃VE) = yetteḣiƶū : edinmeyen(leri)
13. مِنْ (MN) = min :
14. دُونِ (D̃VN) = dūni : başkasını
15. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah('tan)
16. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
17. رَسُولِهِ (RSVLH) = rasūlihi : Elçisin(den)
18. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
19. الْمُؤْمِنِينَ (ELMÙMNYN) = l-mu'minīne : mü'minler(den)
20. وَلِيجَةً (VLYCT) = velīceten : sırdaş
21. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : ve Allah
22. خَبِيرٌ (ḢBYR) = ḣabīrun : haber almaktadır
23. بِمَا (BME) = bimā : şeyleri
24. تَعْمَلُونَ (TAMLVN) = teǎ'melūne : yaptıklarınızı
yoksa | siz sandınız mı? | | bırakılacağınızı | | bilmeden | Allah | kimseleri | cihad eden(leri) | içinizden | ve | edinmeyen(leri) | | başkasını | Allah('tan) | ve | Elçisin(den) | ve | mü'minler(den) | sırdaş | ve Allah | haber almaktadır | şeyleri | yaptıklarınızı |

[] [ḪSB] [] [TRK] [] [ALM] [] [] [CHD̃] [] [] [EḢZ̃] [] [D̃VN] [] [] [RSL] [] [EMN] [VLC] [] [ḢBR] [] [AML]
ÊM ḪSBTM ÊN TTRKVE VLME YALM ELLH ELZ̃YN CEHD̃VE MNKM VLM YTḢZ̃VE MN D̃VN ELLH VLE RSVLH VLE ELMÙMNYN VLYCT VELLH ḢBYR BME TAMLVN

em Hasibtum en tutrakū velemmā yeǎ'lemi llahu elleƶīne cāhedū minkum velem yetteḣiƶū min dūni llahi ve lā rasūlihi ve lā l-mu'minīne velīceten vallahu ḣabīrun bimā teǎ'melūne
أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون

 » 9 / Tevbe  Suresi: 16
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أم | ÊM em yoksa Or
حسبتم ح س ب | ḪSB ḪSBTM Hasibtum siz sandınız mı? (do) you think
أن | ÊN en that
تتركوا ت ر ك | TRK TTRKVE tutrakū bırakılacağınızı you would be left
ولما | VLME velemmā while not
يعلم ع ل م | ALM YALM yeǎ'lemi bilmeden Allah made evident
الله | ELLH llahu Allah Allah made evident
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who
جاهدوا ج ه د | CHD̃ CEHD̃VE cāhedū cihad eden(leri) strive
منكم | MNKM minkum içinizden among you,
ولم | VLM velem ve and not
يتخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ YTḢZ̃VE yetteḣiƶū edinmeyen(leri) take
من | MN min besides Allah
دون د و ن | D̃VN D̃VN dūni başkasını besides Allah
الله | ELLH llahi Allah('tan) besides Allah
ولا | VLE ve lā ve and not
رسوله ر س ل | RSL RSVLH rasūlihi Elçisin(den) His Messenger
ولا | VLE ve lā ve and not
المؤمنين ا م ن | EMN ELMÙMNYN l-mu'minīne mü'minler(den) the believers
وليجة و ل ج | VLC VLYCT velīceten sırdaş (as) intimates?
والله | VELLH vallahu ve Allah And Allah
خبير خ ب ر | ḢBR ḢBYR ḣabīrun haber almaktadır (is) All-Aware
بما | BME bimā şeyleri of what
تعملون ع م ل | AML TAMLVN teǎ'melūne yaptıklarınızı you do.

9:16 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

yoksa | siz sandınız mı? | | bırakılacağınızı | | bilmeden | Allah | kimseleri | cihad eden(leri) | içinizden | ve | edinmeyen(leri) | | başkasını | Allah('tan) | ve | Elçisin(den) | ve | mü'minler(den) | sırdaş | ve Allah | haber almaktadır | şeyleri | yaptıklarınızı |

[] [ḪSB] [] [TRK] [] [ALM] [] [] [CHD̃] [] [] [EḢZ̃] [] [D̃VN] [] [] [RSL] [] [EMN] [VLC] [] [ḢBR] [] [AML]
ÊM ḪSBTM ÊN TTRKVE VLME YALM ELLH ELZ̃YN CEHD̃VE MNKM VLM YTḢZ̃VE MN D̃VN ELLH VLE RSVLH VLE ELMÙMNYN VLYCT VELLH ḢBYR BME TAMLVN

em Hasibtum en tutrakū velemmā yeǎ'lemi llahu elleƶīne cāhedū minkum velem yetteḣiƶū min dūni llahi ve lā rasūlihi ve lā l-mu'minīne velīceten vallahu ḣabīrun bimā teǎ'melūne
أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون

[] [ح س ب] [] [ت ر ك] [] [ع ل م] [] [] [ج ه د] [] [] [ا خ ذ ] [] [د و ن] [] [] [ر س ل] [] [ا م ن] [و ل ج] [] [خ ب ر] [] [ع م ل]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 16
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أم | ÊM em yoksa Or
,Mim,
,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
حسبتم ح س ب | ḪSB ḪSBTM Hasibtum siz sandınız mı? (do) you think
Ha,Sin,Be,Te,Mim,
8,60,2,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
تتركوا ت ر ك | TRK TTRKVE tutrakū bırakılacağınızı you would be left
Te,Te,Re,Kef,Vav,Elif,
400,400,200,20,6,1,
V – 2nd person masculine plural passive imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
ولما | VLME velemmā while not
Vav,Lam,Mim,Elif,
6,30,40,1,
CIRC – prefixed circumstantial particle
NEG – negative particle
الواو حالية
حرف نفي
يعلم ع ل م | ALM YALM yeǎ'lemi bilmeden Allah made evident
Ye,Ayn,Lam,Mim,
10,70,30,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
الله | ELLH llahu Allah Allah made evident
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
جاهدوا ج ه د | CHD̃ CEHD̃VE cāhedū cihad eden(leri) strive
Cim,Elif,He,Dal,Vav,Elif,
3,1,5,4,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form III) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
منكم | MNKM minkum içinizden among you,
Mim,Nun,Kef,Mim,
40,50,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ولم | VLM velem ve and not
Vav,Lam,Mim,
6,30,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يتخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ YTḢZ̃VE yetteḣiƶū edinmeyen(leri) take
Ye,Te,Hı,Zel,Vav,Elif,
10,400,600,700,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min besides Allah
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دون د و ن | D̃VN D̃VN dūni başkasını besides Allah
Dal,Vav,Nun,
4,6,50,
N – genitive noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah('tan) besides Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
ولا | VLE ve lā ve and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
رسوله ر س ل | RSL RSVLH rasūlihi Elçisin(den) His Messenger
Re,Sin,Vav,Lam,He,
200,60,6,30,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولا | VLE ve lā ve and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
المؤمنين ا م ن | EMN ELMÙMNYN l-mu'minīne mü'minler(den) the believers
Elif,Lam,Mim,,Mim,Nun,Ye,Nun,
1,30,40,,40,50,10,50,
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
اسم مجرور
وليجة و ل ج | VLC VLYCT velīceten sırdaş (as) intimates?
Vav,Lam,Ye,Cim,Te merbuta,
6,30,10,3,400,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
والله | VELLH vallahu ve Allah And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو عاطفة
لفظ الجلالة مرفوع
خبير خ ب ر | ḢBR ḢBYR ḣabīrun haber almaktadır (is) All-Aware
Hı,Be,Ye,Re,
600,2,10,200,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
بما | BME bimā şeyleri of what
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
تعملون ع م ل | AML TAMLVN teǎ'melūne yaptıklarınızı you do.
Te,Ayn,Mim,Lam,Vav,Nun,
400,70,40,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَمْ: yoksa | حَسِبْتُمْ: siz sandınız mı? | أَنْ: | تُتْرَكُوا: bırakılacağınızı | وَلَمَّا: | يَعْلَمِ: bilmeden | اللَّهُ: Allah | الَّذِينَ: kimseleri | جَاهَدُوا: cihad eden(leri) | مِنْكُمْ: içinizden | وَلَمْ: ve | يَتَّخِذُوا: edinmeyen(leri) | مِنْ: | دُونِ: başkasını | اللَّهِ: Allah('tan) | وَلَا: ve | رَسُولِهِ: Elçisin(den) | وَلَا: ve | الْمُؤْمِنِينَ: mü'minler(den) | وَلِيجَةً: sırdaş | وَاللَّهُ: ve Allah | خَبِيرٌ: haber almaktadır | بِمَا: şeyleri | تَعْمَلُونَ: yaptıklarınızı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أم ÊM yoksa | حسبتم ḪSBTM siz sandınız mı? | أن ÊN | تتركوا TTRKWE bırakılacağınızı | ولما WLME | يعلم YALM bilmeden | الله ELLH Allah | الذين ELZ̃YN kimseleri | جاهدوا CEHD̃WE cihad eden(leri) | منكم MNKM içinizden | ولم WLM ve | يتخذوا YTḢZ̃WE edinmeyen(leri) | من MN | دون D̃WN başkasını | الله ELLH Allah('tan) | ولا WLE ve | رسوله RSWLH Elçisin(den) | ولا WLE ve | المؤمنين ELMÙMNYN mü'minler(den) | وليجة WLYCT sırdaş | والله WELLH ve Allah | خبير ḢBYR haber almaktadır | بما BME şeyleri | تعملون TAMLWN yaptıklarınızı |
Kırık Meal (Okunuş) : |em: yoksa | Hasibtum: siz sandınız mı? | en: | tutrakū: bırakılacağınızı | velemmā: | yeǎ'lemi: bilmeden | llahu: Allah | elleƶīne: kimseleri | cāhedū: cihad eden(leri) | minkum: içinizden | velem: ve | yetteḣiƶū: edinmeyen(leri) | min: | dūni: başkasını | llahi: Allah('tan) | ve lā: ve | rasūlihi: Elçisin(den) | ve lā: ve | l-mu'minīne: mü'minler(den) | velīceten: sırdaş | vallahu: ve Allah | ḣabīrun: haber almaktadır | bimā: şeyleri | teǎ'melūne: yaptıklarınızı |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊM: yoksa | ḪSBTM: siz sandınız mı? | ÊN: | TTRKVE: bırakılacağınızı | VLME: | YALM: bilmeden | ELLH: Allah | ELZ̃YN: kimseleri | CEHD̃VE: cihad eden(leri) | MNKM: içinizden | VLM: ve | YTḢZ̃VE: edinmeyen(leri) | MN: | D̃VN: başkasını | ELLH: Allah('tan) | VLE: ve | RSVLH: Elçisin(den) | VLE: ve | ELMÙMNYN: mü'minler(den) | VLYCT: sırdaş | VELLH: ve Allah | ḢBYR: haber almaktadır | BME: şeyleri | TAMLVN: yaptıklarınızı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Sanır mısınız ki kendi hâlinize bırakılacaksınız ve Allah, sizden savaşanlarla Allah'tan, Peygamberinden ve inananlardan başkasını sır dostu edinmeyenleri bilmeyecek? Ve Allah, ne yaparsanız hepsinden de haberdardır.
Adem Uğur : Yoksa, Allah, sizden, cihad edip Allah, peygamber ve müminlerden başkasını kendilerine sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Ahmed Hulusi : Yoksa siz, Allâh sizden mücahede edenleri, Allâh'tan ve Rasûlünden ve iman edenlerden başkasını velî (sırdaş, dost) edinmeyenleri ortaya çıkarmadan bırakılacağınızı mı sandınız? Allâh yapmakta olduğunuz şeylere Habiyr'dir (nefsinizdeki Habiyr ismi mânâsı ile).
Ahmet Tekin : Yoksa kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah’ın içinizden hayatlarını ortaya koyarak, konuşarak, yazarak, hesapsız servet harcayarak cihad edenleri; Allah’tan, Rasûlünden başka ve mü’minlerin dışında, kimselere sığınmayan, dost ve sırdaş tutmayan ve başka hâmîler aramayanları ortaya çıkarmadan, onları tesbit etmeden bırakılacağınızı mı sandınız? Allah, işlediğiniz, gizli-açık bütün amellerinizden haberdardır.
Ahmet Varol : Yoksa siz, Allah içinizden cihad edenleri ve Allah'tan, Peygamberinden ve mü'minlerden başkasını kendisine sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan öyle kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Ali Bulaç : Yoksa siz, içinizden cihad edenleri ve Allah'tan ve Resûlü'nden ve mü'minlerden başka sır dostu edinmeyenleri Allah 'bilip (ortaya) çıkarmadan' bırakılıvereceğinizi mi sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Ali Fikri Yavuz : Ey müminler, yoksa sizden cihad işi terk olunur mu zannedersiniz? ve yine Allah, içinizden ihlâsla mücadele edenleri, ne Allah’dan, ne Rasûlünden, ne de müminerden başkasını dost edinmiyenleri, bilmediğini mi sandınız? Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
Bekir Sadak : Allah, icinizden cihat edenleri; Allah'tan, peygamberinden ve inananlardan baska sirdas edinmeyenleri ortaya cikarmadan sizi kendi halinize birakacak mi zannediyorsunuz? Allah islediklerinizden haberdardir. *
Celal Yıldırım : Yoksa siz, içinizden cihâd edenleri; Allah'tan Peygamberinden ve mü'minlerden başkasını dost ve sırdaş edinmiyenleri kendi ilmiyle ayırd etmeden, Allah'ın sizi kendi hâlinize terkedeceğini mi sanırsınız ? Allah yapageldiğiniz şeylerden haberlidir.
Diyanet İşleri : Yoksa; Allah içinizden, Allah’tan, Resûlünden ve mü’minlerden başkasını kendilerine sırdaş edinmeksizin cihad edenleri ayırt etmeden bırakılacağınızı mı sandınız? Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
Diyanet İşleri (eski) : Allah, içinizden cihat edenleri; Allah'tan, peygamberinden ve inananlardan başka sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan sizi kendi halinize bırakacak mı zannediyorsunuz? Allah işlediklerinizden haberdardır.
Diyanet Vakfi : Yoksa, Allah, sizden, cihad edip Allah, peygamber ve müminlerden başkasını kendilerine sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Edip Yüksel : ALLAH, içinizden kendisi uğrunda cihad edenleri, ALLAH'tan, elçisinden ve inananlardan başkasını yakın dost edinmeyenleri bilip ayırmadan bırakılacağınızı mı sandınız? ALLAH yaptıklarınızı Haber Alır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Yoksa siz hep kendi halinize terk olunacağınızı mı sandınız? Allah'ın, içinizden cihad edenleri ve Allah'tan, Resulü'nden, müminlerden başka kimseye sığınmayan ve başkaca sığınacak bir yer aramayanları görmediğini mi (zannediyorsunuz)? Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yoksa siz, kendi halinize bırakılacağınızı, içinizden savaşanları ve Allah'tan, Peygamberinden ve mü'minlerden başka sokulacak bir locaya tutunmayanları Allah'ın hiç de bilip görmeyeceğini mi sandınız? Oysa Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Yoksa siz zannetiniz mi ki halinize bırakılıvereceksiniz de Allah içinizden mücahede edenleri ve Allahdan, Resulünden ve mü'minlerden mâada sokulacak bir locaya tutunmıyanları hiç de bilib görmiyecek? Halbuki Allâh bütün amellerinize habîrdir
Fizilal-il Kuran : Yoksa Allah içinizdeki cihad edenleri ve Allah'dan, Peygamber'den, müminlerden başka hiç kimseyi sırdaş edinmeyenleri belirlemeden sizi kendi halinize bırakacak mı sandınız? Allah yaptığınız her işten haberdardır.
Gültekin Onan : Yoksa siz içinizden cihad edenleri ve Tanrı'dan ve Resülü'nden ve inançlılardan başka sır dostu edinmeyenleri Tanrı 'bilip (ortaya) çıkarmadan' bırakılıvereceğinizi mi sandınız? Tanrı yaptıklarınızdan haberdardır.
Hakkı Yılmaz : Sizden çaba harcayanları, Allah'ın Elçisi'nden ve inananların astlarından sırdaş/ can dostu edinmeyenleri Allah bildirmeden/ işaretleyip göstermeden bırakılacağınızı mı sandınız? Ve Allah, yaptıklarınızdan çok iyi haberi olandır.
Hasan Basri Çantay : Yoksa siz (kendi haalinize) bırakılıvereceğinizi, içinizden cihâd edenleri, Allahdan, Resulünden ve mü'minlerden başkasını sır dostu edinmeyenleri Allahın bilmediği (Onun uğrundaki fedâkârlıklarınızın mükâfatsız kalacağını) mı sandınız? Allah, ne yaparsanız (hepsinden) haberdârdır.
Hayrat Neşriyat : Yoksa (siz), içinizden cihâd edenleri ve Allah’dan, Resûlünden ve mü’minlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri Allah ortaya çıkarmadan, kendi hâlinize bırakılacağınızı mı sandınız? Hâlbuki Allah, ne yaparsanız hakkıyla haberdardır.
İbni Kesir : Yoksa siz, içinizden cihad edip Allah'tan, peygamberinden ve mü'minlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan sizi kendi halinize bırakacak mı sandınız? Allah, işlediklerinizden haberdardır.
İskender Evrenosoğlu : Yoksa siz Allah'ın, sizden savaşanları ve Allah'tan ve O'nun resûlünden ve mü'minlerden başkasını dost edinmeyenleri bilmesine rağmen, bırakılacağınızı mı sandınız? Ve Allah, yaptığınız şeylerden haberdardır.
Muhammed Esed : (Ey inananlar!) Allah, aranızdan, Allahtan, Onun Elçisinden ve Ona inananlardan başka kimseden yardım gözlemeden (Onun yolunda) her türlü çabayı gösterenleri ortaya çıkarmadan, kendi halinize bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz? Oysa, Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Yoksa sandınız mı ki bırakılacaksınız ve Allah Teâlâ sizden mücâhedede bulunanları ve Allah Teâlâ'dan ve Resûlünden ve mü'minlerden başkasını öz dost ittihaz etmeyenleri bilmeyecek? Halbuki, Allah Teâlâ bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
Ömer Öngüt : Yoksa siz, Allah içinizden cihad edenleri ve Allah'tan, Peygamber'inden ve müminlerden başkasını kendisine sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Şaban Piriş : Allah, içinizden cihad edenleri; Allah’tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan sizi bırakacak mı zannettiniz? Allah işlediklerinizden haberdardır.
Suat Yıldırım : Yoksa siz, Allah sizden mücahede edenlerle Allah’tan, Resulünden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri iyice ortaya çıkarmadan, kendi halinize bırakılacağınızı mı zannettiniz? Halbuki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
Süleyman Ateş : Yoksa siz, Allâh içinizden cihâd eden ve Allah'tan, Elçisinden ve mü'minlerden başkasını kendisine sırdaş edinmeyenleri bilmeden, bırakılacağınızı mı sandınız? Allâh yaptıklarınızı haber almaktadır.
Tefhim-ul Kuran : Yoksa siz, içinizden cihad edenleri ve Allah'tan ve Resulünden ve mü'minlerden başka sır dostu edinmeyenleri Allah 'bilip (ortaya) çıkarmadan' bırakılıvereceğinizi mi sandınız? Allah yapmakta olduklarınızdan haberi olandır.
Ümit Şimşek : İçinizden cihad eden ve Allah ile Resulünden ve mü'minlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri Allah ayırt etmeden kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Sizin bütün yaptıklarınızdan Allah haberdardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah; içinizden cihat edenleri, Allah'tan, resulünden ve müminlerden başkasını kendisine sırdaş edinmeyenleri belirlemedikçe, bırakılacağınızı mı sandınız? Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdardır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}